Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
E-Commerce Nation
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫האונליין‬ ‫מחקר‬
‫באינ...
:‫מיד‬

 :‫חושפים‬ ‫ישראלים‬ 1500
‫הכי‬ ‫שאנחנו‬ ‫המוצרים‬ ‫אלה‬
‫באונליין‬ ‫בקניה‬ ‫עליהם‬ ‫חוסכים‬
‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬
‫ן‬‫י‬‫י...
:‫ובהמשך‬
‫עלה‬ ‫הקניה‬ ‫סל‬ ‫רק‬ ‫לא‬
.‫קפצה‬ ‫התדירות‬ ‫גם‬
‫קונים‬ ‫מהישראלים‬ 54%
‫באונליין‬ ‫קבוע‬
‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬
‫ן‬‫י...
:‫וגם‬
‫שליש‬ ‫משני‬ ‫יותר‬

:‫מהישראלים‬
‫קונים‬ ‫אנחנו‬
‫עם‬ ‫יחד‬ ‫באונליין‬
‫שלנו‬ ‫הילדים‬
‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬
‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫...
2016 ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫האונליין‬ ‫מחקר‬
2‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫כמה‬
3‫שופינג‬ ‫עושים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬
4‫הקניות‬ ‫תדירו...

1 ‫פרק‬
:‫וכמה‬ ‫מה‬
‫קונים‬ ‫ישראלים‬
2016 ‫באונליין‬
‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬
‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬
‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬
2016 eBay
‫אונליין‬ ‫קונים‬ ‫בסקר‬ ‫מהמשתתפים‬ 95%
‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫לפחות‬ ‫אחת‬ ‫קנייה‬ ‫וביצעו‬ ‫לאינטרנט‬ ‫המחוברים‬ ‫האנשים‬ ‫אח...
‫אונליין‬ ‫קונים‬ ‫בסקר‬ ‫מהמשתתפים‬ 95%
2016-‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬2014-‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬
‫בעולם‬ ‫ביו...
‫באונליין‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫קניות‬
‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬
‫גברים‬ ‫נשים‬
94...
‫באונליין‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫קניות‬
‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬
‫גברים‬ ‫נשים‬
94...
‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫רואים‬ ‫שהישראלים‬ ‫הגדולים‬ ‫היתרונות‬ ‫חמשת‬
‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬
‫מחירים‬ ‫להשוות...
:‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫למה‬

 ‫קונים‬ ‫מהנשאלים‬ ‫כמחצית‬ :1 ‫מקום‬
‫שם‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫כי‬ ‫באינטרנט‬
‫זול‬ ‫יותר...
‫עכשיו‬ ‫אונליין‬ ‫לי‬ ‫למה‬ ‫אז‬
:‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫למה‬
‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬
‫מחירים‬ ‫לה...
‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬
‫מחירים‬ ‫להשוות‬
‫
אפשר‬
‫בחו״ל‬ ‫לקנות‬
‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬
7%9%
13%
20%
46...
‫לראות‬ ‫
מעדיף‬
‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬
- ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 

‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬
‫למסור‬ ‫
פוחד‬
‫תשלום‬ ‫פרטי‬
‫...
‫אמרו‬ ‫מהנשאלים‬ ‫כמחצית‬ :1 ‫מקום‬
‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מעדיפים‬ ‫שהם‬
‫לראות‬ ‫
מעדיף‬
‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬
- ...
‫לראות‬ ‫
מעדיף‬
‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬
- ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 

‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬
‫למסור‬ ‫
פוחד‬
‫תשלום‬ ‫פרטי‬
‫...
‫לראות‬ ‫
מעדיף‬
‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬
- ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 

‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬
‫למסור‬ ‫
פוחד‬
‫תשלום‬ ‫פרטי‬
‫...
‫בלו"ז‬ ‫רואים‬ 2% ‫רק‬ :‫אחרון‬ ‫מקום‬
‫חסרון‬ ‫העיכובים‬ ‫ובסכנת‬ ‫הארוך‬
‫לראות‬ ‫
מעדיף‬
‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬
- ‫בדואר...
."‫“כן‬ :‫השיבו‬ ‫מהישראלים‬ 65%
:‫הצרכנים‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬ ‫ההסכמה‬ ‫התפלגות‬
?‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫ב...
‫תובנות‬
:‫בעולם‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬
‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫בעולם‬ ‫מובילים‬ ‫הישראלים‬ 1
2:‫אונלייני‬ ‫צדק‬ ‫דורש‬ ‫העם...
2 ‫פרק‬
‫חיסכון‬ ‫תוכנית‬
2016 ‫ישראלית‬

:‫הארץ‬ ‫לעומת‬ ‫האונליין‬
‫חיסכון‬ ‫אחוזים‬ ‫עשרות‬
‫הבאים‬ ‫במוצרים‬
‫ר‬‫ק‬‫ח‬...
‫גאדג'טים‬ ‫הישראלים‬ ‫והגברים‬ ‫ברשת‬ ‫אופנה‬ ‫מוצרי‬ ‫קונות‬ ‫הישראליות‬ ‫הנשים‬
61%
‫ץ‬‫באר‬ ‫מהנשים‬

‫י‬‫מוצר‬ ‫צורכו...
eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫סמארטפון‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬
‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬
Samsung Galaxy S6 ‫נייד‬ ‫טלפון‬
‫בארץ‬ ‫מחיר‬
₪ 2,500
...
eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫אוזניות‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬
‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬
SONY ‫אוזניות‬
‫בארץ‬ ‫מחיר‬
₪ 630
-‫ב‬ ‫מחיר‬
‫משלוח‬ ‫...
-‫ב‬ ‫מחיר‬
‫משלוח‬ ‫כולל‬
eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫תינוקות‬ ‫ומוצרי‬ ‫מינשאים‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬
‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬
BabyBjörn ...
eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ (‫וגברים‬ ‫)נשים‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬
‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬
Ray-Ban ‫שמש‬ ‫משקפי‬
‫בארץ‬ ‫מחיר...
eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ (‫וגברים‬ ‫)נשים‬ ‫ספורט‬ ‫נעלי‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬
‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬
NIKE AIR ZOOM VOMERO 10 ‫ריצה‬ ‫נ...
eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫וארנקים‬ ‫תיקים‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬
‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬
Michael Kors ‫ממותג‬ ‫תיק‬
‫בארץ‬ ‫מחיר‬
₪ 1,800...
‫באינטרנט‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫בסל‬ ‫הגדולים‬ 5
2016
:‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ 1500
, ‫לקול...
‫וגאג'דטים‬ ‫אופנה‬ ‫יותר‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬
2014 ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫לסל‬ 2016 ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫סל‬ ‫את‬ ‫השווינו‬
, ‫לקולנוע‬ ...
, ‫לקולנוע‬ ‫
כרטיסים‬
,‫מוסיקה‬ ‫
מופעי‬
‫ובידור‬ ‫הצגות‬
,‫
אופנה‬
‫הנעלה‬ ‫ביגוד‬
‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ,‫
גאדג’טים‬
,‫
ואלקטר...
‫הסופר‬ ‫את‬ ‫מנצח‬ Take Away-‫ה‬
0
2016-‫ב‬ ‫מזון‬ ‫בהזמנות‬ ‫גם‬ ‫עלייה‬
2016
‫משלוח‬ / ‫מזון‬ ‫
הזמנת‬
Take-Away
‫בסופר...
‫באונליין‬ ‫בסופר‬ ‫בקניות‬ ‫קטנה‬ ‫עלייה‬
‫משלוח‬ / ‫מזון‬ ‫
הזמנת‬
Take-Away
‫בסופר‬ ‫קניות‬
26%
38%
22%
33%
0
20162014
...
‫העולם‬ ‫לעומת‬ ‫ישראל‬
‫ממוצעת‬ ‫בקנייה‬ ‫מושקע‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬
‫הברית‬ ‫ארצות‬
$75
‫ישראל‬
$68
‫בריטניה‬
$50
‫ספרד‬
$38
‫באינטרנט‬ ‫קונים‬ ‫שהישראלים‬ ‫נוספות‬ ‫קטגוריות‬ 3
‫באונליין‬ ‫הישראלי‬ ‫הקניות‬ ‫בסל‬ ‫עוד‬
40%
 ‫אקססוריז‬
‫לבית‬ ‫ומו...
65%

‫ם‬‫קוני‬ ‫שהם‬ ‫אמרו‬

‫ן‬‫פיתרו‬ ‫זה‬ ‫כי‬

‫ר‬‫ליוק‬ ‫טוב‬
‫המחייה‬
‫הבדלי‬
‫של‬ ‫מחירים‬
50%
‫ה‬‫לקני‬ ‫הארץ‬ ‫בי...
‫באמת‬ ‫משתלם‬ ‫החו"ל‬
‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬
3 ‫פרק‬
‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הישראלים‬ ‫אתרים‬ ‫באיזה‬
‫בחו"ל‬ ‫קניתי‬ = ‫באיקומרס‬ ‫קניתי‬
‫מחו״ל‬ ‫אתרים‬ ‫מקומיים...
‫בחו"ל‬ ‫הקנייה‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫התחזקות‬
‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬
‫מחו״ל‬ ‫אתרים‬ ‫מקומיים‬ ‫אתר...
‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫מחו"ל‬ ‫באתרים‬ ‫קונים‬ ‫כמה‬
‫ישראל‬ ‫אוסטרליה‬ ‫גרמניה‬ ‫בריטניה‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬
25%
32%
47%
51%
60%...
‫באונליין‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫בקניות‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬
(TOM) ‫קניות‬ ‫לאתרי‬ ‫נעזרת‬ ‫בלתי‬ ‫מודעות‬
3%5%7%
15%
40%
‫ואלקטרוניקה‬ ‫גאד'טים‬ ‫של‬ ‫בקנייה‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬
‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬
5%6%8%9%
33%
55%
‫שקיות‬ ‫סוגר‬
:‫בהלחמה‬
‫עשרות‬ ‫נמכרו‬
‫אלפים‬
‫לישראלים‬
‫שעונים‬
:‫חכמים‬
‫רבים‬ ‫אלפים‬
‫נרכשו‬
:‫סלולר‬
‫אלפי‬ ‫עשרו...
‫והנעלה‬ ‫ביגוד‬ ‫אופנה‬ ‫של‬ ‫בקנייה‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬
‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬
5%6%
9%9%
23%
47%48%
:‫שמלות‬
‫במאות‬ ‫נקנות‬
‫אלפים‬
‫ספורט‬ ‫נעלי‬
:‫גברים‬
‫אלפי‬ ‫עשרות‬
‫זוגות‬
:‫תכשיטים‬
‫קרוב‬
100,000-‫ל‬
‫ישראלים‬ ‫י...
‫טיפוח‬ ‫ומוצרי‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫של‬ ‫בקנייה‬ ‫המובילים‬ ‫אתרים‬
‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬
3%3%5%5%
17%
37%

‫ת‬‫מברש‬
‫שיער‬ ‫מחליקת‬
:‫חשמלית‬
‫מעשרת‬ ‫יותר‬
‫קונים‬ ‫אלפים‬
‫בארץ‬
:‫ג’ל‬ ‫לק‬
‫אלפים‬ ‫עשרות‬
‫מדי‬ ‫נקנים‬
‫חודש...
‫והמגזינים‬ ‫הספרים‬ ‫בתחום‬ ‫מובילה‬ AMAZON
32%
‫רכשו‬ ‫מהנשאלים‬
‫או‬ ‫מגזינים‬ ,‫ספרים‬
‫באמצעות‬ ‫מוזיקה‬
AMAZON
‫באונ...
‫בקופונים‬ ‫האונליין‬ ‫אתרי‬ ‫דירוג‬
‫ישראלים‬ ‫ע"י‬ ‫בקופונים‬ ‫שימוש‬
10%12%
67%
‫בישראל‬ ‫מקומיות‬ ‫בקניות‬ ‫המובילים‬
‫אחרות‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬ ‫הישראלים‬ ‫אתרים‬ ‫באילו‬
‫הקטגוריות‬ ‫במגוון‬ ‫המנצחים‬
2...
‫כאן‬ ‫עד‬ ‫תובנות‬
‫יותר‬ ‫משתלמים‬ ‫מחו"ל‬ ‫הדילים‬ •
•‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ‫גדל‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫האמון‬
•‫מישראלי‬ ‫כך‬...
‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איך‬
‫קונים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫עם‬
‫ומתי‬ ‫תדירות‬ ‫באיזו‬
4 ‫פרק‬
‫וילדים‬ ‫להורים‬ ‫משותפות‬ ‫קניות‬
‫חדשה‬ ‫משפחתית‬ ‫חוויה‬ ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ :2016 ‫ישראל‬
71%
‫קונים‬ ‫מהישראלים‬
,‫מש...
‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫קונים‬ ‫מהנשאלים‬ 71%
‫באונליין‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫תדירות‬
3%5%
6%
16%
17% 33%
10%
11%
‫בשב...
3%5%
6%
16%
17% 33%
10%
11%
‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬
‫בשבוע‬ ‫פעם‬
‫בחודש‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬
‫בחודש‬ ‫פעם‬
‫בחודשיים-שלושה‬ ‫פעם‬...
‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫ישראל‬ ‫בריטניה‬ ‫ספרד‬ ‫אוסטרליה‬
293032
36
43
‫עולמית‬ ‫השוואה‬
‫בשנה‬ ‫באונליין‬ ‫לקונה‬ ‫ממוצעת‬ ‫קני...
‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫ימים‬ ‫באילו‬
‫השבוע‬ ‫ימות‬ ‫לפי‬ ‫קניות‬ ‫אחוזי‬
‫שבת‬ ‫ו׳‬ ‫יום‬ ‫ה׳‬ ‫יום‬ ‫א׳-ד׳‬ ‫ימים‬
90%
78%
...
24:00-‫ל‬ 20:00 ‫בין‬ ‫מתבצעות‬ ‫השבוע‬ ‫בימי‬ ‫הקניות‬ ‫מרבית‬
‫יום‬ ‫בכל‬ 24:00-‫ל‬ 20:00 ‫בין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬
24:00 - ...
‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬
‫יותר‬ ‫מתוכננות‬ ‫להיות‬ ‫הופכות‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬
‫פרידיי‬ ‫בלאק‬ ‫פורים‬...
‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬
‫ובפורים‬ ‫פריידיי‬ ‫בבלאק‬ ‫נרשמו‬ ‫גבוהים‬ ‫קניות‬ ‫נתוני‬ :‫שנתי‬ ‫פיק‬
‫דקות‬ ...
‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬
eBay-‫ב‬ ‫לפורים‬ ‫תחפושות‬ ‫הזמינו‬ ‫קונים‬ 45,000
‫תחפושת‬
2 ‫כל‬ ‫נמכרה‬
‫בחודש...
‫באונליין‬ ‫מתנות‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬
‫נישואין‬ ‫וימי‬ ‫חתונה‬ ,‫הולדת‬ ‫ימי‬
‫קנייה‬ ‫נערכת‬ ‫שלקראתם‬ ‫מועדים‬ ‫הם‬
‫סביב...
‫באונליין‬ ‫טכנולוגים‬ ‫מוצרים‬
‫אוהבים‬ ‫שישראלים‬ ‫מתנות‬
‫הקנייה‬ ‫תהליך‬
‫דרך‬ ‫מתבצעות‬ ‫הקניות‬ ‫רוב‬
‫בעבודה‬ ‫או‬ ‫בבית‬ ‫מחשב‬ 1
250% ‫של‬ ‫עלייה‬ ‫נרשמה‬
‫במובייל‬ ‫בקניות‬...
‫הקנייה‬ ‫תהליך‬
‫בחנות‬ ‫המבוגרים‬ ,‫ברשת‬ ‫מתחילים‬ ‫הצעירים‬
70%
65-45 ‫מגילאי‬
‫מחפשים‬
‫השווואת‬ ‫באתרי‬
,‫זאפ‬ ‫מחיר...
‫למחקר‬ ‫ותובנות‬ ‫סיכום‬
‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬
‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬
‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬
2016 eBay
‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ ‫ה‬‫א‬‫ו‬‫ו‬‫ש‬‫...
‫באונליין‬ ‫בעיניך‬ ‫ישראלי‬ ‫מה‬

‫ה‬‫קונ‬
‫בחו״ל‬

‫ה‬‫קונ‬
‫טוב‬ ‫במחיר‬

‫ן‬‫מתכנ‬

‫א‬‫ול‬ ‫מראש‬

‫ד‬‫מפח‬
‫מהמשלוח‬...
‫צריכה‬ ‫של‬ ‫מהפכה‬
‫הישראלי‬ ‫לצרכן‬ ‫אמיתית‬ ‫הזדמנות‬ 1
2‫קניות‬ ‫ויותר‬ ‫קונים‬ ‫עוד‬ :‫ויגבר‬ ‫ילך‬ ‫זה‬
3‫בשכלול‬ :...
SlideShare-‫ב‬ ‫במצגות‬ ‫צפו‬
‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫באונליין‬ ‫במסחר‬ ‫מובילה‬ ‫ישראל‬
‫ישראל‬ eBay ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
slideshare....
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ישראל אומת האיקומרס: מחקר וסקר המקיפים ביותר על הרגלי קנייה של ישראלים באינטרנט בשנת 2016

95% מהישראלים קונים באינטרנט
היקפי הקנייה באינטרנט מחו״ל גדלו אל מול הקניות בישראל
הלקוחות הישראלים נותנים אמון רב יותר בקניות ברשת
האיקומרס הופך להיות מקור הכנסה משמעותי עבור עסקים ישראלים ובינלאומיים
הישראלים מובילם בקניות באינטרנט בעולם!
ecommerce Nation

נתוני הסקר שכלל 1500 משתתפים בני 18-65 המשתמשים באינטרנט
בשילוב נתוני איביי ו
eMarketer
שכולל גם:
איפה ישראלים קונים
הרגלי הקנייה - זמנים קנייה מועדפים, מובייל מול מחשב
השוואת מחירים בין הארץ לחו״ל
מהם האתרים המובילים בקטגוריות הקנייה של ישראלים באינטרנט
ועוד הרבה נתונים חדשים ומרתקים על השופינג הדיגיטלי של הישראלים

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

ישראל אומת האיקומרס: מחקר וסקר המקיפים ביותר על הרגלי קנייה של ישראלים באינטרנט בשנת 2016

 1. 1. ‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ E-Commerce Nation ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫האונליין‬ ‫מחקר‬ ‫באינטרנט‬ ‫עולמית‬ ‫קניות‬ ‫למעצמת‬ ‫ישראל‬ ‫הפכה‬ ‫כך‬
 2. 2. :‫מיד‬ 
 :‫חושפים‬ ‫ישראלים‬ 1500 ‫הכי‬ ‫שאנחנו‬ ‫המוצרים‬ ‫אלה‬ ‫באונליין‬ ‫בקניה‬ ‫עליהם‬ ‫חוסכים‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬ ‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬ 2016 eBay
 3. 3. :‫ובהמשך‬ ‫עלה‬ ‫הקניה‬ ‫סל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫קפצה‬ ‫התדירות‬ ‫גם‬ ‫קונים‬ ‫מהישראלים‬ 54% ‫באונליין‬ ‫קבוע‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬ ‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬ 2016 eBay
 4. 4. :‫וגם‬ ‫שליש‬ ‫משני‬ ‫יותר‬ 
:‫מהישראלים‬ ‫קונים‬ ‫אנחנו‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫באונליין‬ ‫שלנו‬ ‫הילדים‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬ ‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬ 2016 eBay
 5. 5. 2016 ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫האונליין‬ ‫מחקר‬ 2‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫כמה‬ 3‫שופינג‬ ‫עושים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 4‫הקניות‬ ‫תדירות‬ ‫ובאיזה‬ ‫איך‬ 5‫תובנות‬ ‫ר‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫ב‬ ‫ל‬‫כ‬‫י‬‫מ‬ 2016 ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ 1‫באונליין‬ ‫הישראלי‬ ‫הקניות‬ ‫סל‬ ‫מהו‬ ‫ה‬‫א‬‫ו‬‫ו‬‫ש‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫מ‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬
 6. 6. 
1 ‫פרק‬ :‫וכמה‬ ‫מה‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ 2016 ‫באונליין‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬ ‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬ 2016 eBay
 7. 7. ‫אונליין‬ ‫קונים‬ ‫בסקר‬ ‫מהמשתתפים‬ 95% ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫לפחות‬ ‫אחת‬ ‫קנייה‬ ‫וביצעו‬ ‫לאינטרנט‬ ‫המחוברים‬ ‫האנשים‬ ‫אחוז‬ ‫קונים‬ ‫יותר‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה״ב‬ ‫צרפת‬ ‫ספרד‬ 62% 72% 77%81% 95%
 8. 8. ‫אונליין‬ ‫קונים‬ ‫בסקר‬ ‫מהמשתתפים‬ 95% 2016-‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬2014-‫ב‬ ‫אונליין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה״ב‬ ‫צרפת‬ ‫ספרד‬ 62% 72% 77%81% 95% 57% 70%74%79% 91%
 9. 9. ‫באונליין‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫קניות‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫גברים‬ ‫נשים‬ 94% 96% 2016 ‫נתוני‬
 10. 10. ‫באונליין‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫קניות‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ :‫באונליין‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫גברים‬ ‫נשים‬ 94% 96% 85% 96% 2014 ‫נתוני‬ 2016 ‫נתוני‬
 11. 11. ‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫רואים‬ ‫שהישראלים‬ ‫הגדולים‬ ‫היתרונות‬ ‫חמשת‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬ ‫מחירים‬ ‫להשוות‬ ‫
אפשר‬ ‫בחו״ל‬ ‫לקנות‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ 7%9% 13% 20% 46% ‫עכשיו‬ ‫אונליין‬ ‫לי‬ ‫למה‬ ‫אז‬
 12. 12. :‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫למה‬ 
 ‫קונים‬ ‫מהנשאלים‬ ‫כמחצית‬ :1 ‫מקום‬ ‫שם‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫כי‬ ‫באינטרנט‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬ ‫מחירים‬ ‫להשוות‬ ‫
אפשר‬ ‫בחו״ל‬ ‫לקנות‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ 7%9% 13% 20% 46% ‫עכשיו‬ ‫אונליין‬ ‫לי‬ ‫למה‬ ‫אז‬
 13. 13. ‫עכשיו‬ ‫אונליין‬ ‫לי‬ ‫למה‬ ‫אז‬ :‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫למה‬ ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬ ‫מחירים‬ ‫להשוות‬ ‫
אפשר‬ ‫בחו״ל‬ ‫לקנות‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ 7%9% 13% 20% 46% ‫באינטרנט‬ ‫קונים‬ ‫מהנשאלים‬ 13% ‫מחירים‬ ‫כך‬ ‫להשוות‬ ‫קל‬ ‫יותר‬ ‫כי‬
 14. 14. ‫זול‬ ‫יותר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫
יותר‬ ‫מחירים‬ ‫להשוות‬ ‫
אפשר‬ ‫בחו״ל‬ ‫לקנות‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ 7%9% 13% 20% 46% ‫עכשיו‬ ‫אונליין‬ ‫לי‬ ‫למה‬ ‫אז‬ :‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫למה‬ ‫המוצרים‬ ‫מגוון‬ ‫בגלל‬ 7%
 15. 15. ‫לראות‬ ‫
מעדיף‬ ‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ - ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 
 ‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬ ‫למסור‬ ‫
פוחד‬ ‫תשלום‬ ‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫לי‬ ‫
חשוב‬ ‫שאלות‬ ‫ולשאול‬ ‫המוכר‬ / ‫ארוך‬ ‫לו״ז‬ 
 ‫עיכוב‬ 2%4% 14% 26% 48% ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ ‫חסמי‬ ‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ‫ציינו‬ ‫שישראלים‬ ‫החסרונות‬ 5
 16. 16. ‫אמרו‬ ‫מהנשאלים‬ ‫כמחצית‬ :1 ‫מקום‬ ‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מעדיפים‬ ‫שהם‬ ‫לראות‬ ‫
מעדיף‬ ‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ - ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 
 ‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬ ‫למסור‬ ‫
פוחד‬ ‫תשלום‬ ‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫לי‬ ‫
חשוב‬ ‫שאלות‬ ‫ולשאול‬ ‫המוכר‬ / ‫ארוך‬ ‫לו״ז‬ 
 ‫עיכוב‬ 2%4% 14% 26% 48% ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ ‫חסמי‬
 17. 17. ‫לראות‬ ‫
מעדיף‬ ‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ - ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 
 ‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬ ‫למסור‬ ‫
פוחד‬ ‫תשלום‬ ‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫לי‬ ‫
חשוב‬ ‫שאלות‬ ‫ולשאול‬ ‫המוכר‬ / ‫ארוך‬ ‫לו״ז‬ 
 ‫עיכוב‬ 2%4% 14% 26% 48% ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ ‫חסמי‬ ‫באונליין‬ ‫הקנייה‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ ‫שלהם‬ ‫שפיתרון‬ ‫נוספות‬ ‫סיבות‬
 18. 18. ‫לראות‬ ‫
מעדיף‬ ‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ - ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 
 ‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬ ‫למסור‬ ‫
פוחד‬ ‫תשלום‬ ‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫לי‬ ‫
חשוב‬ ‫שאלות‬ ‫ולשאול‬ ‫המוכר‬ / ‫ארוך‬ ‫לו״ז‬ 
 ‫עיכוב‬ 2%4% 14% 26% 48% ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ ‫חסמי‬ ‫באונליין‬ ‫הקנייה‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ ‫שלהם‬ ‫שפיתרון‬ ‫נוספות‬ ‫סיבות‬
 19. 19. ‫בלו"ז‬ ‫רואים‬ 2% ‫רק‬ :‫אחרון‬ ‫מקום‬ ‫חסרון‬ ‫העיכובים‬ ‫ובסכנת‬ ‫הארוך‬ ‫לראות‬ ‫
מעדיף‬ ‫פיזית‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ - ‫בדואר‬ ‫המשלוח‬ ‫בגלל‬ 
 ‫במקום‬ ‫לאסוף‬ ‫מעדיף‬ ‫למסור‬ ‫
פוחד‬ ‫תשלום‬ ‫פרטי‬ ‫עם‬ ‫לשוחח‬ ‫לי‬ ‫
חשוב‬ ‫שאלות‬ ‫ולשאול‬ ‫המוכר‬ / ‫ארוך‬ ‫לו״ז‬ 
 ‫עיכוב‬ 2%4% 14% 26% 48% ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ ‫חסמי‬
 20. 20. ."‫“כן‬ :‫השיבו‬ ‫מהישראלים‬ 65% :‫הצרכנים‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬ ‫ההסכמה‬ ‫התפלגות‬ ?‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקנייה‬ ‫האם‬ 72%
 ‫הקונים‬ ‫מקרב‬ 
3 ‫מעל‬ ‫בחודש‬ ‫פעמים‬ 60%
 ‫הקונים‬ ‫מקרב‬ 
 ‫פעמים‬ 2-3 ‫בחודש‬ 49% 
‫ם‬‫הקוני‬ ‫מקרב‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬
 21. 21. ‫תובנות‬ :‫בעולם‬ ‫הגבוה‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ ‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫בעולם‬ ‫מובילים‬ ‫הישראלים‬ 1 2:‫אונלייני‬ ‫צדק‬ ‫דורש‬ ‫העם‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫דרך‬ ‫מהווה‬ ‫הקנייה‬ 3:‫מקצועי‬ ‫הישראלי‬ ‫הצרכן‬ ‫מחירים‬ ‫והשוואת‬ ‫נוחות‬ ,‫טוב‬ ‫מחיר‬ ‫מחפש‬
 22. 22. 2 ‫פרק‬ ‫חיסכון‬ ‫תוכנית‬ 2016 ‫ישראלית‬ 
:‫הארץ‬ ‫לעומת‬ ‫האונליין‬ ‫חיסכון‬ ‫אחוזים‬ ‫עשרות‬ ‫הבאים‬ ‫במוצרים‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬ ‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬ 2016 eBay
 23. 23. ‫גאדג'טים‬ ‫הישראלים‬ ‫והגברים‬ ‫ברשת‬ ‫אופנה‬ ‫מוצרי‬ ‫קונות‬ ‫הישראליות‬ ‫הנשים‬ 61%
‫ץ‬‫באר‬ ‫מהנשים‬ 
‫י‬‫מוצר‬ ‫צורכות‬ 
‫ד‬‫ביגו‬ ‫אופנה‬ ‫ברשת‬ ‫והנעלה‬ 57%
‫ץ‬‫באר‬ ‫מהגברים‬ 
‫י‬‫מוצר‬ ,‫גאדג’טים‬ ‫קונים‬ 
‫ה‬‫ואלקטרוניק‬ ‫חשמל‬ 
‫ב‬‫מחש‬ ‫ומשחקי‬ ‫ברשת‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫וגברים‬ ‫שנשים‬ ‫מה‬ ‫זה‬
 24. 24. eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫סמארטפון‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬ Samsung Galaxy S6 ‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫בארץ‬ ‫מחיר‬ ₪ 2,500 35%eBay-‫ב‬ ‫ן‬‫ו‬‫כ‬‫ס‬‫ח‬‫ם‬‫י‬‫פ‬‫ל‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ע‬‫ה‬‫נ‬‫ש‬‫ה‬ ‫ו‬‫ר‬‫כ‬‫מ‬‫נ‬ ₪ 1,850 -‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬
 25. 25. eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫אוזניות‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬ SONY ‫אוזניות‬ ‫בארץ‬ ‫מחיר‬ ₪ 630 -‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬ ₪ 380 65%eBay-‫ב‬ ‫ן‬‫ו‬‫כ‬‫ס‬‫ח‬ ‫ם‬‫י‬‫פ‬‫ל‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫א‬‫מ‬‫ה‬‫נ‬‫ש‬‫ה‬ ‫ו‬‫ר‬‫כ‬‫מ‬‫נ‬
 26. 26. -‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬ eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫תינוקות‬ ‫ומוצרי‬ ‫מינשאים‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬ BabyBjörn ‫לתינוקות‬ ‫מינשאים‬ ‫בארץ‬ ‫מחיר‬ ₪ 330 ₪ 270 20%‫ן‬‫ו‬‫כ‬‫ס‬‫ח‬ eBay-‫ב‬
 27. 27. eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ (‫וגברים‬ ‫)נשים‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬ Ray-Ban ‫שמש‬ ‫משקפי‬ ‫בארץ‬ ‫מחיר‬ ₪ 450 50%eBay-‫ב‬ ‫ן‬‫ו‬‫כ‬‫ס‬‫ח‬‫ם‬‫י‬‫פ‬‫ל‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ע‬‫ה‬‫נ‬‫ש‬‫ה‬ ‫ו‬‫ר‬‫כ‬‫מ‬‫נ‬ -‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬ ₪ 300
 28. 28. eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ (‫וגברים‬ ‫)נשים‬ ‫ספורט‬ ‫נעלי‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬ NIKE AIR ZOOM VOMERO 10 ‫ריצה‬ ‫נעל‬ ‫בארץ‬ ‫מחיר‬ ₪ 620 20%eBay-‫ב‬ ‫ן‬‫ו‬‫כ‬‫ס‬‫ח‬‫ם‬‫י‬‫פ‬‫ל‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ע‬‫ה‬‫נ‬‫ש‬‫ה‬ ‫ו‬‫ר‬‫כ‬‫מ‬‫נ‬ -‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬ ₪ 480
 29. 29. eBay-‫ל‬ ‫בארץ‬ ‫וארנקים‬ ‫תיקים‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫ומצאנו‬ ‫בדקנו‬ Michael Kors ‫ממותג‬ ‫תיק‬ ‫בארץ‬ ‫מחיר‬ ₪ 1,800 80%eBay-‫ב‬ ‫ן‬‫ו‬‫כ‬‫ס‬‫ח‬‫ם‬‫י‬‫פ‬‫ל‬‫א‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ש‬‫ע‬‫ה‬‫נ‬‫ש‬‫ה‬ ‫ו‬‫ר‬‫כ‬‫מ‬‫נ‬ -‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫משלוח‬ ‫כולל‬ ₪ 1,000
 30. 30. ‫באינטרנט‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫בסל‬ ‫הגדולים‬ 5 2016 :‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ 1500 , ‫לקולנוע‬ ‫
כרטיסים‬ ,‫מוסיקה‬ ‫
מופעי‬ ‫ובידור‬ ‫הצגות‬ ,‫
אופנה‬ ‫
ביגוד‬ ‫הנעלה‬ ‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ,‫
גאדג’טים‬ ,‫
ואלקטרוניקה‬ ‫למחשב‬ ‫משחקים‬ ‫
תיירות‬ ‫ופנים‬ ‫חוץ‬ ‫קופונים‬ 47% 52% 59%60%60%
 31. 31. ‫וגאג'דטים‬ ‫אופנה‬ ‫יותר‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ 2014 ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫לסל‬ 2016 ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫סל‬ ‫את‬ ‫השווינו‬ , ‫לקולנוע‬ ‫
כרטיסים‬ ,‫מוסיקה‬ ‫
מופעי‬ ‫ובידור‬ ‫הצגות‬ ,‫
אופנה‬ ‫הנעלה‬ ‫ביגוד‬ ‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ,‫
גאדג’טים‬ ,‫
ואלקטרוניקה‬ ‫למחשב‬ ‫משחקים‬ ‫
תיירות‬ ‫ופנים‬ ‫חוץ‬ ‫קופונים‬ 47% 52% 59%60%60% 56% 50%54% 47% 63% 20162014
 32. 32. , ‫לקולנוע‬ ‫
כרטיסים‬ ,‫מוסיקה‬ ‫
מופעי‬ ‫ובידור‬ ‫הצגות‬ ,‫
אופנה‬ ‫הנעלה‬ ‫ביגוד‬ ‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ,‫
גאדג’טים‬ ,‫
ואלקטרוניקה‬ ‫למחשב‬ ‫משחקים‬ ‫
תיירות‬ ‫ופנים‬ ‫חוץ‬ ‫קופונים‬ 47% 52% 59%60%60% 56% 50%54% 47% 63% 20162014 ‫וגאג'דטים‬ ‫אופנה‬ ‫יותר‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ 2014 ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫לסל‬ 2016 ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫סל‬ ‫את‬ ‫השווינו‬ ?‫ירד‬ ‫ומי‬ ‫עלה‬ ‫מי‬
 33. 33. ‫הסופר‬ ‫את‬ ‫מנצח‬ Take Away-‫ה‬ 0 2016-‫ב‬ ‫מזון‬ ‫בהזמנות‬ ‫גם‬ ‫עלייה‬ 2016 ‫משלוח‬ / ‫מזון‬ ‫
הזמנת‬ Take-Away ‫בסופר‬ ‫קניות‬ 26% 38%
 34. 34. ‫באונליין‬ ‫בסופר‬ ‫בקניות‬ ‫קטנה‬ ‫עלייה‬ ‫משלוח‬ / ‫מזון‬ ‫
הזמנת‬ Take-Away ‫בסופר‬ ‫קניות‬ 26% 38% 22% 33% 0 20162014 2016-‫ב‬ ‫מזון‬ ‫בהזמנות‬ ‫גם‬ ‫עלייה‬
 35. 35. ‫העולם‬ ‫לעומת‬ ‫ישראל‬ ‫ממוצעת‬ ‫בקנייה‬ ‫מושקע‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ $75 ‫ישראל‬ $68 ‫בריטניה‬ $50 ‫ספרד‬ $38
 36. 36. ‫באינטרנט‬ ‫קונים‬ ‫שהישראלים‬ ‫נוספות‬ ‫קטגוריות‬ 3 ‫באונליין‬ ‫הישראלי‬ ‫הקניות‬ ‫בסל‬ ‫עוד‬ 40%
 ‫אקססוריז‬ ‫לבית‬ ‫ומוצרים‬ 19%
 ‫ילדים‬ ‫מוצרי‬ ‫ותינוקות‬ 18%‫תכשיטים‬
 37. 37. 65% 
‫ם‬‫קוני‬ ‫שהם‬ ‫אמרו‬ 
‫ן‬‫פיתרו‬ ‫זה‬ ‫כי‬ 
‫ר‬‫ליוק‬ ‫טוב‬ ‫המחייה‬ ‫הבדלי‬ ‫של‬ ‫מחירים‬ 50%
‫ה‬‫לקני‬ ‫הארץ‬ ‫בין‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫סל‬ ‫על‬ ‫שמר‬ 
‫ל‬‫וגד‬ ‫הרכבו‬ ‫ובהיקף‬ ‫במגוון‬ ‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫דיברנו‬ ‫מה‬ ‫על‬ :‫סיכום‬
 38. 38. ‫באמת‬ ‫משתלם‬ ‫החו"ל‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 3 ‫פרק‬
 39. 39. ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הישראלים‬ ‫אתרים‬ ‫באיזה‬ ‫בחו"ל‬ ‫קניתי‬ = ‫באיקומרס‬ ‫קניתי‬ ‫מחו״ל‬ ‫אתרים‬ ‫מקומיים‬ ‫אתרים‬ 40% 60% 2016
 40. 40. ‫בחו"ל‬ ‫הקנייה‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫התחזקות‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ ‫מחו״ל‬ ‫אתרים‬ ‫מקומיים‬ ‫אתרים‬ 40% 60% 50%50% 20162014
 41. 41. ‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫מחו"ל‬ ‫באתרים‬ ‫קונים‬ ‫כמה‬ ‫ישראל‬ ‫אוסטרליה‬ ‫גרמניה‬ ‫בריטניה‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ 25% 32% 47% 51% 60% ‫בינלאומיות‬ ‫עסקאות‬ ‫המבצעים‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקונים‬ ‫מבין‬ ‫הלקוחות‬ ‫אחוז‬
 42. 42. ‫באונליין‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫בקניות‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬ (TOM) ‫קניות‬ ‫לאתרי‬ ‫נעזרת‬ ‫בלתי‬ ‫מודעות‬ 3%5%7% 15% 40%
 43. 43. ‫ואלקטרוניקה‬ ‫גאד'טים‬ ‫של‬ ‫בקנייה‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 5%6%8%9% 33% 55%
 44. 44. ‫שקיות‬ ‫סוגר‬ :‫בהלחמה‬ ‫עשרות‬ ‫נמכרו‬ ‫אלפים‬ ‫לישראלים‬ ‫שעונים‬ :‫חכמים‬ ‫רבים‬ ‫אלפים‬ ‫נרכשו‬ :‫סלולר‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ PowerBank ‫נקנו‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫שלושת‬ ‫הקטגוריה‬ ‫מאחורי‬ ‫המספרים‬ :‫ואלקטרוניקה‬ ‫גאדטים‬ 2016
 45. 45. ‫והנעלה‬ ‫ביגוד‬ ‫אופנה‬ ‫של‬ ‫בקנייה‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 5%6% 9%9% 23% 47%48%
 46. 46. :‫שמלות‬ ‫במאות‬ ‫נקנות‬ ‫אלפים‬ ‫ספורט‬ ‫נעלי‬ :‫גברים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫זוגות‬ :‫תכשיטים‬ ‫קרוב‬ 100,000-‫ל‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫שלושת‬ ‫הקטגוריה‬ ‫מאחורי‬ ‫המספרים‬ :‫והנעלה‬ ‫ביגוד‬ ,‫אופנה‬ 2016
 47. 47. ‫טיפוח‬ ‫ומוצרי‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫של‬ ‫בקנייה‬ ‫המובילים‬ ‫אתרים‬ ‫באונליין‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 3%3%5%5% 17% 37%
 48. 48. 
‫ת‬‫מברש‬ ‫שיער‬ ‫מחליקת‬ :‫חשמלית‬ ‫מעשרת‬ ‫יותר‬ ‫קונים‬ ‫אלפים‬ ‫בארץ‬ :‫ג’ל‬ ‫לק‬ ‫אלפים‬ ‫עשרות‬ ‫מדי‬ ‫נקנים‬ ‫חודש‬ ‫ישראלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ‫שלושת‬ 2016 ‫הקטגוריה‬ ‫מאחורי‬ ‫המספרים‬ :‫טיפוח‬ ‫ומוצרי‬ ‫קוסמטיקה‬
 49. 49. ‫והמגזינים‬ ‫הספרים‬ ‫בתחום‬ ‫מובילה‬ AMAZON 32% ‫רכשו‬ ‫מהנשאלים‬ ‫או‬ ‫מגזינים‬ ,‫ספרים‬ ‫באמצעות‬ ‫מוזיקה‬ AMAZON ‫באונליין‬ ‫ומוזיקה‬ ‫ספרים‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איפה‬ 1 ‫ם‬‫ו‬‫ק‬‫מ‬
 50. 50. ‫בקופונים‬ ‫האונליין‬ ‫אתרי‬ ‫דירוג‬ ‫ישראלים‬ ‫ע"י‬ ‫בקופונים‬ ‫שימוש‬ 10%12% 67%
 51. 51. ‫בישראל‬ ‫מקומיות‬ ‫בקניות‬ ‫המובילים‬ ‫אחרות‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬ ‫הישראלים‬ ‫אתרים‬ ‫באילו‬ ‫הקטגוריות‬ ‫במגוון‬ ‫המנצחים‬ 29% ‫קולנוע‬ ‫כרטיסי‬ 1 ‫׳‬‫ס‬‫מ‬ 33% Take Away 1 ‫׳‬‫ס‬‫מ‬ ‫קופונים‬ 67% 1 ‫׳‬‫ס‬‫מ‬ ‫בסופר‬ ‫קניות‬ 71% 1 ‫׳‬‫ס‬‫מ‬
 52. 52. ‫כאן‬ ‫עד‬ ‫תובנות‬ ‫יותר‬ ‫משתלמים‬ ‫מחו"ל‬ ‫הדילים‬ • •‫באונליין‬ ‫בקניות‬ ‫גדל‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫האמון‬ •‫מישראלי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ורק‬ ‫אמריקאי‬ ‫או‬ ‫מסיני‬ ‫קונים‬ ‫הישראלים‬
 53. 53. ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫איך‬ ‫קונים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫ומתי‬ ‫תדירות‬ ‫באיזו‬ 4 ‫פרק‬
 54. 54. ‫וילדים‬ ‫להורים‬ ‫משותפות‬ ‫קניות‬ ‫חדשה‬ ‫משפחתית‬ ‫חוויה‬ ‫באונליין‬ ‫קנייה‬ :2016 ‫ישראל‬ 71% ‫קונים‬ ‫מהישראלים‬ ,‫משפחתיות‬ ‫בקניות‬ ‫משותפות‬ ‫וקניות‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ 52% ‫שהילדים‬ ‫אמרו‬ ‫ממליצים‬ ‫לקנות‬ ‫להם‬ ‫באינטרנט‬
 55. 55. ‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫קונים‬ ‫מהנשאלים‬ 71% ‫באונליין‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫תדירות‬ 3%5% 6% 16% 17% 33% 10% 11% ‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫בחודש‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫בחודשיים-שלושה‬ ‫פעם‬ ‫בערך‬ ‫חודשים‬ ‫בארבע-חמישה‬ ‫פעם‬ ‫חודשים‬ ‫בשישה‬ ‫פעם‬ ‫בערך‬ ‫חודשים‬ ‫בשישה‬ ‫מפעם‬ ‫פחות‬
 56. 56. 3%5% 6% 16% 17% 33% 10% 11% ‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫בחודש‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫בחודשיים-שלושה‬ ‫פעם‬ ‫בערך‬ ‫חודשים‬ ‫בארבע-חמישה‬ ‫פעם‬ ‫חודשים‬ ‫בשישה‬ ‫פעם‬ ‫בערך‬ ‫חודשים‬ ‫בשישה‬ ‫מפעם‬ ‫פחות‬ 20% ‫של‬ ‫עליה‬ .‫בשנה‬ ‫פעם‬ 36 ‫קונה‬ ‫ישראלי‬ ‫נוספים‬ ‫נתונים‬ :‫הקניות‬ ‫תדירות‬ ‫מהישראלים‬ 54% :‫בדיאגרמה‬ ‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫קונים‬
 57. 57. ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫ישראל‬ ‫בריטניה‬ ‫ספרד‬ ‫אוסטרליה‬ 293032 36 43 ‫עולמית‬ ‫השוואה‬ ‫בשנה‬ ‫באונליין‬ ‫לקונה‬ ‫ממוצעת‬ ‫קניות‬ ‫כמות‬
 58. 58. ‫קונים‬ ‫הישראלים‬ ‫ימים‬ ‫באילו‬ ‫השבוע‬ ‫ימות‬ ‫לפי‬ ‫קניות‬ ‫אחוזי‬ ‫שבת‬ ‫ו׳‬ ‫יום‬ ‫ה׳‬ ‫יום‬ ‫א׳-ד׳‬ ‫ימים‬ 90% 78% 58%60%
 59. 59. 24:00-‫ל‬ 20:00 ‫בין‬ ‫מתבצעות‬ ‫השבוע‬ ‫בימי‬ ‫הקניות‬ ‫מרבית‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ 24:00-‫ל‬ 20:00 ‫בין‬ ‫הקונים‬ ‫אחוז‬ 24:00 - 20:00 ‫השעות‬ ‫בין‬ ‫קניה‬ ‫שבת‬ ‫ו׳‬ ‫יום‬ ‫ה׳‬ ‫יום‬ ‫א׳-ד׳‬ ‫ימים‬ 55% 51% 28% 34%
 60. 60. ‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬ ‫יותר‬ ‫מתוכננות‬ ‫להיות‬ ‫הופכות‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫הקניות‬ ‫פרידיי‬ ‫בלאק‬ ‫פורים‬ ‫מנדיי‬ ‫סייבר‬ 17% 24% 36%
 61. 61. ‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬ ‫ובפורים‬ ‫פריידיי‬ ‫בבלאק‬ ‫נרשמו‬ ‫גבוהים‬ ‫קניות‬ ‫נתוני‬ :‫שנתי‬ ‫פיק‬ ‫דקות‬ 2 ‫בכל‬ :‫נמכרו‬ ,‫סמארטפון‬ ‫חכם‬ ‫שעות‬ ‫יד‬ ‫שעוני‬ 4 ‫ו‬ ‫פרידיי‬ ‫בלאק‬ ‫פורים‬ ‫מנדיי‬ ‫סייבר‬ 17% 24% 36%
 62. 62. ‫ישראלים‬ ‫אונליין‬ ‫חגי‬ - ‫שיא‬ ‫ימי‬ eBay-‫ב‬ ‫לפורים‬ ‫תחפושות‬ ‫הזמינו‬ ‫קונים‬ 45,000 ‫תחפושת‬ 2 ‫כל‬ ‫נמכרה‬ ‫בחודש‬ ‫דקות‬ 
‫ם‬‫שקד‬ ‫לפורים‬ 
‫ר‬‫מחי‬ ‫תחפושת‬ ‫ממוצעת‬ ebay-‫ב‬ $14 ‫פרידיי‬ ‫בלאק‬ ‫פורים‬ ‫מנדיי‬ ‫סייבר‬ 17% 24% 36%
 63. 63. ‫באונליין‬ ‫מתנות‬ ‫קונים‬ ‫ישראלים‬ ‫נישואין‬ ‫וימי‬ ‫חתונה‬ ,‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫קנייה‬ ‫נערכת‬ ‫שלקראתם‬ ‫מועדים‬ ‫הם‬ ‫סביב‬ ‫
קונים‬ ‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫
קונים‬ ‫נישואין‬ ‫ביום‬ ‫
קונים‬ ‫בחתונה‬ 7% 12% 55%
 64. 64. ‫באונליין‬ ‫טכנולוגים‬ ‫מוצרים‬ ‫אוהבים‬ ‫שישראלים‬ ‫מתנות‬
 65. 65. ‫הקנייה‬ ‫תהליך‬ ‫דרך‬ ‫מתבצעות‬ ‫הקניות‬ ‫רוב‬ ‫בעבודה‬ ‫או‬ ‫בבית‬ ‫מחשב‬ 1 250% ‫של‬ ‫עלייה‬ ‫נרשמה‬ ‫במובייל‬ ‫בקניות‬ ‫מחשב‬ ‫שולחני‬ 1 79% ‫לפטופ‬ 2 66% ‫סמארטפון‬ 3 56%
 66. 66. ‫הקנייה‬ ‫תהליך‬ ‫בחנות‬ ‫המבוגרים‬ ,‫ברשת‬ ‫מתחילים‬ ‫הצעירים‬ 70% 65-45 ‫מגילאי‬ ‫מחפשים‬ ‫השווואת‬ ‫באתרי‬ ,‫זאפ‬ ‫מחירים‬ 1000P 67% 34-25 ‫מגילאי‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫בגוגל‬ ‫המוצר‬
 67. 67. ‫למחקר‬ ‫ותובנות‬ ‫סיכום‬ ‫ר‬‫ק‬‫ח‬‫מ‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ה‬ ‫ל‬‫ו‬‫ד‬‫ג‬‫ה‬ 2016 eBay ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ ‫ה‬‫א‬‫ו‬‫ו‬‫ש‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫מ‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬ 5 ‫פרק‬
 68. 68. ‫באונליין‬ ‫בעיניך‬ ‫ישראלי‬ ‫מה‬ 
‫ה‬‫קונ‬ ‫בחו״ל‬ 
‫ה‬‫קונ‬ ‫טוב‬ ‫במחיר‬ 
‫ן‬‫מתכנ‬ 
‫א‬‫ול‬ ‫מראש‬ 
‫ד‬‫מפח‬ ‫מהמשלוח‬ 
‫ע‬‫משקי‬ 
‫ם‬‫במוצרי‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫ותובנות‬ ‫סיכום‬
 69. 69. ‫צריכה‬ ‫של‬ ‫מהפכה‬ ‫הישראלי‬ ‫לצרכן‬ ‫אמיתית‬ ‫הזדמנות‬ 1 2‫קניות‬ ‫ויותר‬ ‫קונים‬ ‫עוד‬ :‫ויגבר‬ ‫ילך‬ ‫זה‬ 3‫בשכלול‬ :‫טוב‬ ‫דיל‬ ‫רוצים‬ ‫הישראלים‬ ‫שווה‬ ‫דיל‬ ‫קיבל‬ ‫שלהם‬ ‫הכסף‬ ‫הכל‬ ‫של‬
 70. 70. SlideShare-‫ב‬ ‫במצגות‬ ‫צפו‬
 71. 71. ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫באונליין‬ ‫במסחר‬ ‫מובילה‬ ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ eBay ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ slideshare.net/eladgoldenberg ‫במצגות‬ ‫לצפייה‬ ‫שלי‬ ‫הבלוג‬eladgoldenberg.com ‫בסושיאל‬ ‫חברים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬

×