Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Eläkkeet ja eläkeläisten
toimeentulo 1995–2015
Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen,
Kati Kuitto ja Liisa-Maria Pa...
Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla
keskeisillä toimeentulomittareilla 20 vuoden aikana.
Eläkeläisten asema ...
Monipuolinen kuva eläkeläisten
toimeentulosta
- eläkkeiden taso
- käytettävissä olevat tulot
- kulutus ja varallisuus
- to...
4ELÄKETURVAKESKUS
Eläkkeistä tullut merkittävä toimeentulon lähde
800 000
1,4 milj.
1995 2015
Kaikki eläkeläiset
Vanhuusel...
Miten eläkeläisten
toimeentulo on kehittynyt?
6
Lähde: Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri.
ELÄKETURVAKESKUS
Keskimääräinen kokonaiseläke noussut
reaalisesti ...
7
Lähde: Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri.
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeläisten kokonaiseläkkeen taso pysynyt
noin p...
Lähde: Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri.
8ELÄKETURVAKESKUS
Eläketulo kehittynyt myönteisesti eläkeaikana
1 00...
9
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot kasvane...
10ELÄKETURVAKESKUS
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto
Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot
suhtees...
11
Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimus.
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeläiskotitalouksien kulutus kasvanut
reaalisesti 45 %
0
5 0...
12
Lähde: Tilastokeskus, varallisuustutkimus.
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeläistalouksien nettovarallisuus yli
kaksinkertaistunut...
13
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeläisten pienituloisuus yhtä yleistä kuin
...
14ELÄKETURVAKESKUS
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto
Pienituloisuusaste (60 %)
1995 2004 2014
Kaikki...
Miten eläkeläisten väliset
toimeentuloerot ovat
kehittyneet?
16ELÄKETURVAKESKUS
Miesten ja naisten välinen ero eläkkeissä
kaventunut
Keskimääräisen kokonaiseläkkeen taso ja rakenne su...
17ELÄKETURVAKESKUS
Ikäryhmien väliset erot kasvaneet, korkein
eläke 65–74-vuotiailla
Keskimääräinen kokonaiseläke iän muka...
18
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto.
ELÄKETURVAKESKUS
Tuloerot niin eläkeläisten välillä kuin koko
...
Miltä suomalaisten
eläkeläisten toimeentulo
näyttää kansainvälisessä
vertailussa?
Lähde: EU-SILC aineisto
20ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeikäisten tulojen ostovoima hieman
eurooppalaista keskitasoa parempi
0 10 0...
21
Lähde: EU-SILC aineisto
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeikäisten väliset tuloerot pienempiä kuin
EU:ssa keskimäärin
Eläkeikäisten...
22
Lähde: EU-SILC aineisto
ELÄKETURVAKESKUS
Eläkeikäisten köyhyysriski eurooppalaista
keskitasoa
Köyhyysriskirajan (60% me...
23
Lähde: EU-SILC aineisto
ELÄKETURVAKESKUS
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EU15 keskiarvo
EU keskiarvo
Ruotsi
Luxemburg
...
Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen,
Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) 2017.
Eläkkeet ja eläkeläisten t...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Elakkeet ja elakelaisten toimeentulo 1995 2015

5.881 visualizaciones

Publicado el

Diapaketti tutkimuksesta Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Tutkimuksen mukaan eläkeläisten toimeentulo on kehittynyt myönteisesti 20 viime vuoden aikana.

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Elakkeet ja elakelaisten toimeentulo 1995 2015

 1. 1. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.)
 2. 2. Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla 20 vuoden aikana. Eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin on pysynyt ennallaan. Toimeentulo on heikointa työkyvyttömyyseläkeläisillä ja yksinasuvilla. Eläkeläisillä ei ole muuta väestöä useammin toimeentulo-ongelmia.
 3. 3. Monipuolinen kuva eläkeläisten toimeentulosta - eläkkeiden taso - käytettävissä olevat tulot - kulutus ja varallisuus - toimeentulovaikeudet - kansainvälinen vertailu
 4. 4. 4ELÄKETURVAKESKUS Eläkkeistä tullut merkittävä toimeentulon lähde 800 000 1,4 milj. 1995 2015 Kaikki eläkeläiset Vanhuuseläkkeellä olevat 1,2 milj. 845 00060 000Vain työeläkettä saavat eläkeläiset 1,1 milj.
 5. 5. Miten eläkeläisten toimeentulo on kehittynyt?
 6. 6. 6 Lähde: Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri. ELÄKETURVAKESKUS Keskimääräinen kokonaiseläke noussut reaalisesti 36 % 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 €/kk Keskimääräinen kokonaiseläke 1995–2015, €/kk vuoden 2015 rahassa 1 614 € 1 196 €
 7. 7. 7 Lähde: Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri. ELÄKETURVAKESKUS Eläkeläisten kokonaiseläkkeen taso pysynyt noin puolessa keskiansioista Keskimääräisen kokonaiseläkkeen suhde keskiansioon 1995–2015, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 % 52 % 51 %
 8. 8. Lähde: Suomen eläkkeensaajien yhteistilastorekisteri. 8ELÄKETURVAKESKUS Eläketulo kehittynyt myönteisesti eläkeaikana 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 €/kk Vuonna 1995 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden (koko ajan seurannassa olleet) keskimääräinen kokonaiseläke vuoteen 2015, €/kk vuoden 2015 rahassa 1995 vanhuus- eläkkeelle siirtyneiden eläke noussut noin 20 %:lla 1 516 € 1 250 €
 9. 9. 9 Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto ELÄKETURVAKESKUS Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot kasvaneet reaalisesti 48 % 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 €/v 27 700 € 18 700 € Keskimääräinen käytettävissä oleva ekvivalenttitulo 1995–2014, €/v vuoden 2014 rahassa Eläkeläiset Työssäkäyvät Muut
 10. 10. 10ELÄKETURVAKESKUS Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot suhteessa työssäkäyviin säilyneet 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 % Eläkeläisten keskimääräinen ekvivalenttitulo suhteessa työssäkäyviin ja koko väestöön 1995–2014, % 92 % 78 % 81 % 93 % Tulosuhde vaihtelee talous- suhdanteiden mukaan Eläkeläiset / Kaikki kotitaloudet Eläkeläiset / Työssäkäyvät
 11. 11. 11 Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimus. ELÄKETURVAKESKUS Eläkeläiskotitalouksien kulutus kasvanut reaalisesti 45 % 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 1995 2001 2006 2012 €/v Eläkkeellä Töissä Muut Kotitalouksien ekvivalentit kulutusmenot 1995–2012, €/v vuoden 2012 rahassa Eläkeläis- talouksien kulutus pysynyt 2/3 työssäkäyvien kulutuksesta Eläkeläisten kulutus korkeinta 65–74- vuotiailla
 12. 12. 12 Lähde: Tilastokeskus, varallisuustutkimus. ELÄKETURVAKESKUS Eläkeläistalouksien nettovarallisuus yli kaksinkertaistunut 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 1994 1998 2004 2009 2013 € Eläkeläiset Palkansaajat 152 000 € 104 000 € 72 000 € 54 000 € Kotitalouksien keskimääräinen (mediaani) nettovarallisuus 1994–2013, € vuoden 2013 rahassa 2013 eläkeläis- talouksien nettovarallisuus puolet palkansaaja- talouksia suurempi
 13. 13. 13 Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto ELÄKETURVAKESKUS Eläkeläisten pienituloisuus yhtä yleistä kuin koko väestössä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 % Pienituloisuusaste (%) 1995–2014, pienituloisuusraja 60 % mediaanituloista Eläkeläiset Työssäkäyvät Muut Kaikki
 14. 14. 14ELÄKETURVAKESKUS Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto Pienituloisuusaste (60 %) 1995 2004 2014 Kaikki eläkeläiset 7 13 13 Sukupuoli Miehet 5 11 11 Naiset 7 14 14 Ikä 18–54 10 24 34 55–64 4 10 16 65–74 5 9 8 75+ 10 17 15 Perhekoko Yksin asuvat 13 26 27 Perheelliset 3 5 3 Yksin asuvat 18–54 25 44 59 55–64 12 26 37 65–74 10 21 19 75+ 15 27 25 Yksin asuvat 75+ Miehet 14 16 20 Naiset 15 29 27 Eläkeläisryhmien pienituloisuusasteita Pienituloisuus kohdistuu etenkin nuoriin ja yksinasuviin Suurin pienituloisten ryhmä 75 vuotta täyttäneet
 15. 15. Miten eläkeläisten väliset toimeentuloerot ovat kehittyneet?
 16. 16. 16ELÄKETURVAKESKUS Miesten ja naisten välinen ero eläkkeissä kaventunut Keskimääräisen kokonaiseläkkeen taso ja rakenne sukupuolen mukaan 1995–2015, €/kk vuoden 2015 rahassa Työeläke noussut naisilla 112 %, miehillä 58 % Nousua selittää mm. naisten lisääntynyt työssäkäynti 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Perhe- eläke Kelan eläke Oma työeläke €/kk 95 00 05 10 15 Miehet Naiset 95 00 05 10 15
 17. 17. 17ELÄKETURVAKESKUS Ikäryhmien väliset erot kasvaneet, korkein eläke 65–74-vuotiailla Keskimääräinen kokonaiseläke iän mukaan 1995-2015, €/kk vuoden 2015 rahassa Alle 55- vuotiaiden eläke ei ole noussut reaalisesti 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 €/kk 16–54 55–64 65–74 75–84 85– Kaikki
 18. 18. 18 Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston palveluaineisto. ELÄKETURVAKESKUS Tuloerot niin eläkeläisten välillä kuin koko väestössäkin kasvaneet hieman 0 5 10 15 20 25 30 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 % Ekvivalenttitulojen Gini-kerroin 1995–2014, % Gini-kerroin on tulojaon tasaisuutta kuvaava mittari. Mitä suurempi on kertoimen arvo, sitä suuremmat ovat tuloerot. Eläkeläiset Työssäkäyvät Kaikki
 19. 19. Miltä suomalaisten eläkeläisten toimeentulo näyttää kansainvälisessä vertailussa?
 20. 20. Lähde: EU-SILC aineisto 20ELÄKETURVAKESKUS Eläkeikäisten tulojen ostovoima hieman eurooppalaista keskitasoa parempi 0 10 000 20 000 30 000 EU keskiarvo EU15 keskiarvo Romania Bulgaria Kroatia Latvia Liettua Slovakia Viro Puola Unkari Tsekki Portugali Kypros Kreikka Malta Espanja Slovenia Irlanti Suomi Tanska Belgia Italia Ruotsi Ranska Britannia Alankomaat Saksa Itävalta Luxemburg €, ppp 0 10 000 20 000 30 000 EU keskiarvo EU15 keskiarvo Romania Latvia Bulgaria Liettua Viro Kroatia Unkari Kreikka Slovakia Puola Portugali Tsekki Kypros Malta Slovenia Espanja Irlanti Britannia Italia Belgia Suomi Tanska Alankomaat Ruotsi Saksa Ranska Itävalta Luxemburg €, ppp 2004 2013 Eläkeikäisten (65+) vuosimediaanitulon ostovoima EU:n jäsenmaissa vuosina 2004 ja 2013
 21. 21. 21 Lähde: EU-SILC aineisto ELÄKETURVAKESKUS Eläkeikäisten väliset tuloerot pienempiä kuin EU:ssa keskimäärin Eläkeikäisten (65+) ja alle 65-vuotiaiden käytettävissä olevan ekvivalenttirahatulon 80/20-suhde vuonna 2013 80/20-suhde: ylimmän ja alimman tuloviidenneksen mediaanitulojen suhde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PT CY RO HR FR IT ES LV UK BG DE IE EL AT LT DK LU SE SI NL PL MT FI BE HU CZ SK EE EUka. EU15ka. alle 65 65+
 22. 22. 22 Lähde: EU-SILC aineisto ELÄKETURVAKESKUS Eläkeikäisten köyhyysriski eurooppalaista keskitasoa Köyhyysriskirajan (60% mediaanitulosta) alla elävien väestöosuus eläkeikäisistä (65+) vuonna 2013 0 5 10 15 20 25 30 35 EE LV HR BG CY LT UK SI MT SE DE BE FI RO PT EL AT IT PL ES IE DK FR CZ LU SK NL HU EUka. EU15ka. % Yksinasuvien, naisten ja yli 74-vuotiaiden köyhyysriski EU-keskitasoa korkeampi
 23. 23. 23 Lähde: EU-SILC aineisto ELÄKETURVAKESKUS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 EU15 keskiarvo EU keskiarvo Ruotsi Luxemburg Saksa Suomi Tanska Alankomaat Britannia Itävalta Belgia Ranska Malta Irlanti Espanja Slovenia Tsekki Puola Viro Italia Kypros Portugali Slovakia Unkari Latvia Liettua Romania Kroatia Bulgaria Kreikka % suuria vaikeuksia vaikeuksia hieman vaikeuksia Eläkeikäisten kokemat toimeentulovaikeudet ja vakava aineellinen puute selvästi EU-keskitasoa vähäisempää 1.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 EU15 ka. EU ka. Luxemburg Ruotsi Tanska Alankomaat Suomi Britannia Itävalta Belgia Espanja Ranska Irlanti Saksa Tsekki Viro Slovenia Kypros Malta Italia Slovakia Puola Portugali Kroatia Kreikka Unkari Liettua Latvia Romania Bulgaria % Toimeentulovaikeudet (65+), 2014 Vakava aineellinen puute (65+), 2014 17.7
 24. 24. Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) 2017. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995-2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017. Helsinki: Eläketurvakeskus. Tutkimus ETK:n julkaisupalvelussa

×