Modernismul

Modernismul
Avatarurile poeziei moderne
Modernismul este un concept care se defineşte în opoziţie cu
tradiţionalismul şi, în sensul cel mai larg al termenului, “se aplică tuturor
curentelor şi tendinţelor inovatoare din istorie (religioase, filosofice,
artistice etc.), ansamblului mişcărilor de idei şi de creaţie, care convin
epocii recente, altfel spus “moderne”, în condiţii istorice date”, după cum
afirma criticul literar şi eseistul Adrian Marino, în studiul “Modern.
Modernism. Modernitate”. Orice mişcare ideologică, artistică, literară,
care, în mod spontan sau programat, se rupe de tradiţie sau chiar o
neagă, optând pentru atitudini, modalităţi de gândire şi de expresie
anticonservatoare, se situează pe direcţia modernismului.
Între termenii modern, modernism, modernitate exista
diferenţe de nuanţă, modern (din latinescul “modo” –
recent) având un sens mai cuprinzător, în cultură
referindu-se la tot ce este diferit de
tradiţie; modernism (un derivat de la modern, cu acelaşi
etimon latin) este o denumire generică dată, în cultura
occidentală, tendinţelor, mişcărilor, experimentelor
artistice novatoare, manifestate începând cu ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea, până în a doua jumătate
a secolului al XX-lea, iar modernitatea este un termen
mai imprecis în cultură, vizând ansamblul trăsăturilor
care definesc spiritul modern.
Modernismul în cultura
occidentală
Modernismul, raportat la culturile occidentale, este o direcţie extrem de eterogenă,
subordonând curente literare dintre cele mai diverse: simbolismul, expresionismul,
futurismul, apoi curentele literare avangardiste din primele două decenii ale
secolului al XX-lea – dadaismul, suprarealismul, cubismul, abstracţionismul,
ermetismul etc., cu prelungiri şi în perioada dintre cele două Războaie Mondiale. În
pofida diversităţii şi a diferenţelor majore, ceea ce au în comun toate acestea vizează
nonconformismul, negarea tradiţiei, adeseori în forme virulente, inovaţia la nivelul
limbajului şi eliberarea de orice constrângere formală, afirmarea unei subiectivităţi
accentuate, echivocul noţional etc.
Despre literatura începutului de secol XX,
Eugen Ionescu, celebrul scriitor de limba
franceză, de origine română, deschizător
de drumuri în teatrul absurdului, afirma
într-un “Discurs despre avangardă” că a
fost “conştientizarea şi dirijarea unei
schimbări care trebuia să se impună în cele
din urmă, o schimbare care trebuia, într-
adevăr, să schimbe totul” şi că “în timp ce
majoritatea artiştilor, a gânditorilor îşi
închipuie că sunt ai vremii lor, autorul
rebel (avangardist) e conştient că e
împotriva timpului său”.
Modernismul in
literatura romana
Modernismul în literatura română se defineşte în termeni
specifici, având în vedere că, în istoria şi în critica literară,
acest concept – modernismul – se foloseşte la noi cu
referire la perioada interbelică, fiind teoretizat de Eugen
Lovinescu, critic literar, conducător al revistei “Sburătorul”
(1919-1922, 1926-1927), în paginile căreia au şi fost promovate
opere moderniste.
➢ În viziunea lui Eugen Lovinescu, influenţat de filosofia francezului Gabriel Tarde,
există un “saeculum”, adică un “spirit al veacului”, definit ca “o totalitate de
condiţii materiale şi morale, configuratoare ale vieţii popoarelor europene,într-o
epocă dată”. În virtuteaacestui “spirit al veacului”, există o “lege a
sincronismului”, bazată pe o primă etapă a “imitaţiei”culturilor apusene.
➢ Mai exact, Eugen Lovinescusugera adoptareanoilor formule artistice mai întâi
prin imitaţie, deoarece “orice formă de artă apărută într-un centrucultural
dezvoltat se propagă aproape instantaneupeste toatăEuropa”, ulterior
sincronizareaproducând “mutaţii” ale valorilor estetice, având în vedere că
valorile artistice nu sunt imuabile, iar frumosul nu se defineşte la fel pentru
toate timpurile şi spaţiile culturale. O teorie contestatăde tradiţionalisti, la
vremearespectivă.
➢ Gândirea critică a lui Eugen Lovinescu, precum şi literaturanouă, de factură
modernistă, au exercitat o influenţă beneficăasupra literaturii româneşti
interbelice, consideratăun moment de vârf în cultura românească, atât în poezie,
cât şi în proză.
Modernismul în literatura română
interbelică a dus la lărgirea fără precedent
a orizontului tematic şi de viziune, a impus
formule literare noi şi este prima
desprindere categorică de prelungirile
tradiţionalismului secolului al XIX-lea. În
poezie, expresionismul şi suprarealismul,
ermetismul, poezia chtonică (a teluricului)
sau a fiorului metafizic, din operele unor
scriitori precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Ion Barbu, au fost şi au rămas repere valorice
până astăzi.
Modernismul în literatura română interbelică –
Lucian Blaga şi expresionismul german
Primul mare poet român“care reuşeşte să
sincronizeze în mod definitivformele
poetice româneşti cucele europene”
(MarinMincu) este Lucian Blaga, a cărui
poezie, cel puţin cea din primele volume –
“Poemele luminii” (1919) şi “Paşii profetului” (1921) – stă sub semnul
expresionismului german, implicit al modernismului. Din expresionism vin, în
lirica blagiană, sentimentul absolutului, exacerbarea eului, elanul dionisiac,
interesul pentru fondul mitic primitiv, spiritualizarea peisajului. Poetul însuşi
mărturisea, în “Filosofia stiulului”, că “De câte ori un lucru este astfel redat încât
puterea, tensiunea sa interioară îl întrece, îl transcedentează, trădând relaţiuni
cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem de-a face cu un produs artistic
expresionist”.
Modernismul blagian se manifestă deopotrivă la nivelul
conţinutului şi al viziunii poetice, şi la nivel formal. Temele
literare frecvente în etapa de început a creaţiei sale sunt:
misterul universal, iubirea, timpul, trăirea vitalistă etc. De
altfel, prima poezie, a primului volum, “Poemele luminii”,
aşază eul creator, prin metaforele revelatorii (care
“revelează” latura ascunsăa lucrurilor, îmbogăţind cu noi
sensuri realitatea din care se inspiră), sub semnul
misterului care trebuie “protejat” şi transformat într-un
mister şi mai mare:
"Eu nu strivesc corola de minuni
a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori
morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului
ascuns
în adâncimi de întuneric,,
Chiar dacă în volumele următoare –
La cumpăna apelor, La curţile
dorului, Nebănuitele trepte – Lucian
Blaga se întoarce spre un univers
mai echilibrat, redescoperind
“sufletul satului”, miturile
autohtone, erosul, fragilitatea fiinţei
umane supuse trecerii, lirica sa
rămâne, în esenţă, reflexivă,
interiorizată, modernismul său
schimbând în mod esenţial drumul
poeziei româneşti, tot mai apropiat
de modernismul european.
Reprezentanti
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Modernismul
Din perspectiva literaturii de astăzi, modernismul
literaturii româneşti interbelice, manifestat în poezie
şi în proză deopotrivă, efortul de sincronizare cu
literatura occidentală, asimilarea firească şi originală
a unor formule literare inovatoare, şansa ivirii unor
talente excepţionale, toate au marcat valoric evoluţia
culturii româneşti, care a trebuit să facă mereu, până
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cel puţin,
efortul de a recupera sau de a arde etape, pentru a nu
rămâne o cultură izolată şi inerţială.
Bibliografie
https://destepti.ro/modernismul-in-
literatura-romana-interbelica-
avatarurile-poeziei-moderne
https://prezi.com/p/xh3itfo1ipkg/modern
ismul/?frame=165c5fac92e3851cc3c
c47c4a2ea889a94ecf746
1 de 23

Recomendados

Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista por
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaAngesha
59.5K vistas70 diapositivas
Realismul por
RealismulRealismul
RealismulLunaXx
10.2K vistas18 diapositivas
Formarea constiintei istorice por
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceAnneroman
32.4K vistas11 diapositivas
Studiu De Caz Ii Ic. por
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
31.6K vistas21 diapositivas
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc por
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescSimbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescMioara Cimpan
22.6K vistas28 diapositivas
Formarea constiintei istorice romana por
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanamarianmrn
3.2K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Portretul lui Stefan cel Mare.doc por
Portretul lui Stefan cel Mare.docPortretul lui Stefan cel Mare.doc
Portretul lui Stefan cel Mare.docDexteR914621
1.8K vistas3 diapositivas
Studiu de caz 2 por
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2guesta4d19b
37K vistas43 diapositivas
Arta in Grecia antica por
Arta in Grecia anticaArta in Grecia antica
Arta in Grecia anticaAndrei Popa
15.8K vistas37 diapositivas
Romantismul por
RomantismulRomantismul
RomantismulDumitru Maros
8.1K vistas20 diapositivas
Religie por
ReligieReligie
ReligieGnl Massimo
4.4K vistas25 diapositivas
Atelierul-de-lectură.pptx por
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxDaniela Munca-Aftenev
3.2K vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Portretul lui Stefan cel Mare.doc por DexteR914621
Portretul lui Stefan cel Mare.docPortretul lui Stefan cel Mare.doc
Portretul lui Stefan cel Mare.doc
DexteR9146211.8K vistas
Studiu de caz 2 por guesta4d19b
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
guesta4d19b37K vistas
Arta in Grecia antica por Andrei Popa
Arta in Grecia anticaArta in Grecia antica
Arta in Grecia antica
Andrei Popa15.8K vistas
fisa de lectura Malul Siretului.docx por DianaLctu
fisa de lectura Malul Siretului.docxfisa de lectura Malul Siretului.docx
fisa de lectura Malul Siretului.docx
DianaLctu764 vistas
Mari clasici ai literaturii romane por katha23
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha2329.3K vistas
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici por Mares Stefan
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasiciDiversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
Mares Stefan2.7K vistas
Rolul literaturii por Inna Ndreea
Rolul literaturiiRolul literaturii
Rolul literaturii
Inna Ndreea1.3K vistas
Formarea conştiinţei istorice por Ursuletu Ucigas
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istorice
Ursuletu Ucigas24K vistas
Vasile alecsandri por paladish
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish3.8K vistas
Formarea constiintei istorice por Hotea Ciprian
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian22.2K vistas
Dimensiunea religioasă a existenței por NoName0000
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existenței
NoName000031.1K vistas
Prezentare de carte.pptx por MiaAim2
Prezentare de carte.pptxPrezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptx
MiaAim21.2K vistas
Rolul literaturii in perioada pasoptista por rusuis
Rolul literaturii in perioada pasoptistaRolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptista
rusuis4.1K vistas

Similar a Modernismul

Modernismul eugen lovinescu por
Modernismul eugen lovinescuModernismul eugen lovinescu
Modernismul eugen lovinescualexmihai1821
1.3K vistas2 diapositivas
Arta poetica prezentare_profesor por
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesorliliionela
19.4K vistas43 diapositivas
Teoria literaturii por
Teoria literaturiiTeoria literaturii
Teoria literaturiiNitu Gabriela
10.1K vistas277 diapositivas
0 modernismulbun por
0 modernismulbun0 modernismulbun
0 modernismulbunDan Temelie
230 vistas2 diapositivas
Curenteliterare por
CurenteliterareCurenteliterare
CurenteliterareHappysadrock Blackpinkforyou
3.1K vistas14 diapositivas
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1 por
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1escape719
14.2K vistas2 diapositivas

Similar a Modernismul (20)

Modernismul eugen lovinescu por alexmihai1821
Modernismul eugen lovinescuModernismul eugen lovinescu
Modernismul eugen lovinescu
alexmihai18211.3K vistas
Arta poetica prezentare_profesor por liliionela
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela19.4K vistas
Teoria literaturii por Nitu Gabriela
Teoria literaturiiTeoria literaturii
Teoria literaturii
Nitu Gabriela10.1K vistas
0 modernismulbun por Dan Temelie
0 modernismulbun0 modernismulbun
0 modernismulbun
Dan Temelie230 vistas
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1 por escape719
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
Tema viziunea-despre-lume-tudor-arghezi1
escape71914.2K vistas
Studiu de-caz-1232716046983522-1 por predasorin22
Studiu de-caz-1232716046983522-1Studiu de-caz-1232716046983522-1
Studiu de-caz-1232716046983522-1
predasorin22784 vistas
Matei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatii por diansasa
Matei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatiiMatei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatii
Matei calinescu-cinci-fete-ale-modernitatii
diansasa15K vistas
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 por Angesha
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha2.6K vistas
5 l g_2018_mold por 4book
5 l g_2018_mold5 l g_2018_mold
5 l g_2018_mold
4book2.1K vistas
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02 por mariana4321
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
mariana43211.5K vistas
Studiu De Caz por guesta1c73b
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Caz
guesta1c73b2.7K vistas
Particularități ale textului poetic.docx por DorinPopa21
Particularități ale textului poetic.docxParticularități ale textului poetic.docx
Particularități ale textului poetic.docx
DorinPopa213 vistas
identitate nationala por vioriben
identitate nationalaidentitate nationala
identitate nationala
vioriben1.5K vistas
schema modernism.docx por eduardmarius
schema modernism.docxschema modernism.docx
schema modernism.docx
eduardmarius477 vistas
9 l g_2017 por 4book9kl
9 l g_20179 l g_2017
9 l g_2017
4book9kl864 vistas
Literatura 9-klas-govornian-2017 por kreidaros1
Literatura 9-klas-govornian-2017Literatura 9-klas-govornian-2017
Literatura 9-klas-govornian-2017
kreidaros192 vistas
221121211121222122 por Alex Alexx
221121211121222122221121211121222122
221121211121222122
Alex Alexx794 vistas

Más de Chircu Elena

CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual por
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual Chircu Elena
334 vistas7 diapositivas
Criticismul junimist.pdf por
Criticismul junimist.pdfCriticismul junimist.pdf
Criticismul junimist.pdfChircu Elena
166 vistas24 diapositivas
Atractii turistice istorice por
Atractii turistice istorice Atractii turistice istorice
Atractii turistice istorice Chircu Elena
98 vistas14 diapositivas
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice por
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice Chircu Elena
17 vistas10 diapositivas
Atractii turistice por
Atractii turistice Atractii turistice
Atractii turistice Chircu Elena
18 vistas9 diapositivas
Greseli gramaticale por
Greseli gramaticaleGreseli gramaticale
Greseli gramaticaleChircu Elena
134 vistas18 diapositivas

Más de Chircu Elena(16)

CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual por Chircu Elena
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual
CHINA - rolul statului în sistemul mondial actual
Chircu Elena334 vistas
Criticismul junimist.pdf por Chircu Elena
Criticismul junimist.pdfCriticismul junimist.pdf
Criticismul junimist.pdf
Chircu Elena166 vistas
Atractii turistice istorice por Chircu Elena
Atractii turistice istorice Atractii turistice istorice
Atractii turistice istorice
Chircu Elena98 vistas
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice por Chircu Elena
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice
Top 4 Cele mai frumoase atractii turistice
Chircu Elena17 vistas
Greseli gramaticale por Chircu Elena
Greseli gramaticaleGreseli gramaticale
Greseli gramaticale
Chircu Elena134 vistas
Prima revolutie industriala por Chircu Elena
Prima revolutie industrialaPrima revolutie industriala
Prima revolutie industriala
Chircu Elena500 vistas
Romania in al doilea razboi mondial por Chircu Elena
Romania in al doilea razboi mondialRomania in al doilea razboi mondial
Romania in al doilea razboi mondial
Chircu Elena516 vistas
Directii de valorificare a metanului por Chircu Elena
Directii de valorificare a metanuluiDirectii de valorificare a metanului
Directii de valorificare a metanului
Chircu Elena1.8K vistas
La france dans le sport por Chircu Elena
La france dans le sportLa france dans le sport
La france dans le sport
Chircu Elena86 vistas
Hazardele endogene vulcanice por Chircu Elena
Hazardele endogene vulcaniceHazardele endogene vulcanice
Hazardele endogene vulcanice
Chircu Elena763 vistas
Hazardele hidrologice por Chircu Elena
Hazardele hidrologiceHazardele hidrologice
Hazardele hidrologice
Chircu Elena807 vistas
Hazardele biologice por Chircu Elena
Hazardele biologiceHazardele biologice
Hazardele biologice
Chircu Elena1.4K vistas

Modernismul

 • 2. Modernismul este un concept care se defineşte în opoziţie cu tradiţionalismul şi, în sensul cel mai larg al termenului, “se aplică tuturor curentelor şi tendinţelor inovatoare din istorie (religioase, filosofice, artistice etc.), ansamblului mişcărilor de idei şi de creaţie, care convin epocii recente, altfel spus “moderne”, în condiţii istorice date”, după cum afirma criticul literar şi eseistul Adrian Marino, în studiul “Modern. Modernism. Modernitate”. Orice mişcare ideologică, artistică, literară, care, în mod spontan sau programat, se rupe de tradiţie sau chiar o neagă, optând pentru atitudini, modalităţi de gândire şi de expresie anticonservatoare, se situează pe direcţia modernismului.
 • 3. Între termenii modern, modernism, modernitate exista diferenţe de nuanţă, modern (din latinescul “modo” – recent) având un sens mai cuprinzător, în cultură referindu-se la tot ce este diferit de tradiţie; modernism (un derivat de la modern, cu acelaşi etimon latin) este o denumire generică dată, în cultura occidentală, tendinţelor, mişcărilor, experimentelor artistice novatoare, manifestate începând cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, iar modernitatea este un termen mai imprecis în cultură, vizând ansamblul trăsăturilor care definesc spiritul modern.
 • 4. Modernismul în cultura occidentală Modernismul, raportat la culturile occidentale, este o direcţie extrem de eterogenă, subordonând curente literare dintre cele mai diverse: simbolismul, expresionismul, futurismul, apoi curentele literare avangardiste din primele două decenii ale secolului al XX-lea – dadaismul, suprarealismul, cubismul, abstracţionismul, ermetismul etc., cu prelungiri şi în perioada dintre cele două Războaie Mondiale. În pofida diversităţii şi a diferenţelor majore, ceea ce au în comun toate acestea vizează nonconformismul, negarea tradiţiei, adeseori în forme virulente, inovaţia la nivelul limbajului şi eliberarea de orice constrângere formală, afirmarea unei subiectivităţi accentuate, echivocul noţional etc.
 • 5. Despre literatura începutului de secol XX, Eugen Ionescu, celebrul scriitor de limba franceză, de origine română, deschizător de drumuri în teatrul absurdului, afirma într-un “Discurs despre avangardă” că a fost “conştientizarea şi dirijarea unei schimbări care trebuia să se impună în cele din urmă, o schimbare care trebuia, într- adevăr, să schimbe totul” şi că “în timp ce majoritatea artiştilor, a gânditorilor îşi închipuie că sunt ai vremii lor, autorul rebel (avangardist) e conştient că e împotriva timpului său”.
 • 6. Modernismul in literatura romana Modernismul în literatura română se defineşte în termeni specifici, având în vedere că, în istoria şi în critica literară, acest concept – modernismul – se foloseşte la noi cu referire la perioada interbelică, fiind teoretizat de Eugen Lovinescu, critic literar, conducător al revistei “Sburătorul” (1919-1922, 1926-1927), în paginile căreia au şi fost promovate opere moderniste.
 • 7. ➢ În viziunea lui Eugen Lovinescu, influenţat de filosofia francezului Gabriel Tarde, există un “saeculum”, adică un “spirit al veacului”, definit ca “o totalitate de condiţii materiale şi morale, configuratoare ale vieţii popoarelor europene,într-o epocă dată”. În virtuteaacestui “spirit al veacului”, există o “lege a sincronismului”, bazată pe o primă etapă a “imitaţiei”culturilor apusene. ➢ Mai exact, Eugen Lovinescusugera adoptareanoilor formule artistice mai întâi prin imitaţie, deoarece “orice formă de artă apărută într-un centrucultural dezvoltat se propagă aproape instantaneupeste toatăEuropa”, ulterior sincronizareaproducând “mutaţii” ale valorilor estetice, având în vedere că valorile artistice nu sunt imuabile, iar frumosul nu se defineşte la fel pentru toate timpurile şi spaţiile culturale. O teorie contestatăde tradiţionalisti, la vremearespectivă. ➢ Gândirea critică a lui Eugen Lovinescu, precum şi literaturanouă, de factură modernistă, au exercitat o influenţă beneficăasupra literaturii româneşti interbelice, consideratăun moment de vârf în cultura românească, atât în poezie, cât şi în proză.
 • 8. Modernismul în literatura română interbelică a dus la lărgirea fără precedent a orizontului tematic şi de viziune, a impus formule literare noi şi este prima desprindere categorică de prelungirile tradiţionalismului secolului al XIX-lea. În poezie, expresionismul şi suprarealismul, ermetismul, poezia chtonică (a teluricului) sau a fiorului metafizic, din operele unor scriitori precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, au fost şi au rămas repere valorice până astăzi.
 • 9. Modernismul în literatura română interbelică – Lucian Blaga şi expresionismul german
 • 10. Primul mare poet român“care reuşeşte să sincronizeze în mod definitivformele poetice româneşti cucele europene” (MarinMincu) este Lucian Blaga, a cărui poezie, cel puţin cea din primele volume – “Poemele luminii” (1919) şi “Paşii profetului” (1921) – stă sub semnul expresionismului german, implicit al modernismului. Din expresionism vin, în lirica blagiană, sentimentul absolutului, exacerbarea eului, elanul dionisiac, interesul pentru fondul mitic primitiv, spiritualizarea peisajului. Poetul însuşi mărturisea, în “Filosofia stiulului”, că “De câte ori un lucru este astfel redat încât puterea, tensiunea sa interioară îl întrece, îl transcedentează, trădând relaţiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem de-a face cu un produs artistic expresionist”.
 • 11. Modernismul blagian se manifestă deopotrivă la nivelul conţinutului şi al viziunii poetice, şi la nivel formal. Temele literare frecvente în etapa de început a creaţiei sale sunt: misterul universal, iubirea, timpul, trăirea vitalistă etc. De altfel, prima poezie, a primului volum, “Poemele luminii”, aşază eul creator, prin metaforele revelatorii (care “revelează” latura ascunsăa lucrurilor, îmbogăţind cu noi sensuri realitatea din care se inspiră), sub semnul misterului care trebuie “protejat” şi transformat într-un mister şi mai mare: "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc în calea mea în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncimi de întuneric,,
 • 12. Chiar dacă în volumele următoare – La cumpăna apelor, La curţile dorului, Nebănuitele trepte – Lucian Blaga se întoarce spre un univers mai echilibrat, redescoperind “sufletul satului”, miturile autohtone, erosul, fragilitatea fiinţei umane supuse trecerii, lirica sa rămâne, în esenţă, reflexivă, interiorizată, modernismul său schimbând în mod esenţial drumul poeziei româneşti, tot mai apropiat de modernismul european.
 • 22. Din perspectiva literaturii de astăzi, modernismul literaturii româneşti interbelice, manifestat în poezie şi în proză deopotrivă, efortul de sincronizare cu literatura occidentală, asimilarea firească şi originală a unor formule literare inovatoare, şansa ivirii unor talente excepţionale, toate au marcat valoric evoluţia culturii româneşti, care a trebuit să facă mereu, până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cel puţin, efortul de a recupera sau de a arde etape, pentru a nu rămâne o cultură izolată şi inerţială.