Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mobile Convention Amsterdam 2014 - Dopingsautoriteit - Herman Ram

423 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Móvil
 • Sé el primero en comentar

Mobile Convention Amsterdam 2014 - Dopingsautoriteit - Herman Ram

 1. 1. Mobile Convention Amsterdam Herman Ram Amsterdam, 22 mei 2014
 2. 2. Niet vermakelijker, maar wel eenvoudiger (hoe een app topsporters tot steun is)
 3. 3. Overzicht presentatie: Deze presentatie valt in de volgende (korte) delen uiteen: 1. De ‘whereabouts’ 2. De problemen 3. De strategie 4. De app 5. De ervaringen 6. De toekomst 7. De vragen en discussie
 4. 4. 1. De “whereabouts”
 5. 5. 1. De “whereabouts” Een selecte groep topsporters heeft de verplichting verblijfsgegevens door te geven: – Ca. 300 topsporters geven hun ‘whereabouts’ door aan de Dopingautoriteit – Dat gebeurt in een database met de naam ‘sportergegevens’ – Die database is (in principe) 24/7 bereikbaar voor invoer en mutaties
 6. 6. 1. De “whereabouts” De regeling behelst in het kort: – Per dag kiest de sporter 1 uur als het ‘one hour time slot’ en de sporter is verplicht in dat uur op de door hem aangegeven plaats vindbaar en beschikbaar te zijn voor een dopingcontrole – Daarnaast wordt informatie over trainings- en wedstrijdlocaties en verblijfsadressen gevraagd – Mutaties zijn tot 1 minuut van tevoren toegestaan
 7. 7. 1. De “whereabouts” Niet voldoen aan de verplichting heeft nare gevolgen: – Niet, onjuist of onvolledig aanleveren van informatie kan tot een Filing Failure leiden – Niet beschikbaar zijn tijdens het ‘one hour time slot’ leidt tot een Missed Test – Tegen elke Filing Failure / Missed Test kan bezwaar en daarna beroep worden aangetekend – Drie Filing Failures / Missed Tests binnen 18 maanden leiden tot een tuchtprocedure met sanctiedreiging van 1 jaar uitsluiting
 8. 8. 2. De problemen
 9. 9. 2. De problemen De uitvoering stuit op verschillende problemen, waarbij de Dopingautoriteit: •ernaar streeft te testen, niet te straffen; •de sporter optimaal wil faciliteren (“peace of mind”); •een systeem moet hebben dat 100% betrouwbaar en fraudebestendig is
 10. 10. 2. De problemen Dat er problemen zijn is meer dan logisch: –Topsporters reizen zeer veel, en bevinden zich steeds in andere tijdzones –Topsporters worden geselecteerd op hun sportieve prestaties, niet op hun administratieve vaardigheden –Lang niet overal en lang niet altijd is er (snelle) toegang tot internet * –Topsporters zijn spontane jonge mensen, die doen wat alle spontane jonge mensen doen * = er is overigens wel een SMS-optie beschikbaar
 11. 11. 2. De problemen Uit onderzoek in 2010 bleek dat: – 17% van de sporters zegt ‘vaak’ problemen te hebben met het systeem en 21% ‘regelmatig’ – sporters met de whereabouts-verplichting kritischer zijn over het beleid dan andere sporters – de impact op het dagelijks leven het grootste pijnpunt is – en haperende techniek een ander pijnpunt is
 12. 12. 3. De strategie
 13. 13. 3. De strategie Na de probleemanalyse kwamen we al snel tot de volgende strategie: – Omdat vrijwel 100% van de doelgroep een smartphone heeft, is gekozen voor een app – Bewust niet gekozen voor mobiele website – De app is ontwikkeld voor iPhone, Android en Blackberry – De gekozen oplossing moest geschikt zijn voor mondiale implementatie – De oplossing moest simpel, robuust en fraude- bestendig zijn
 14. 14. 3. De strategie En die strategie werd samen met andere partijen gerealiseerd: – De financiering, ontwikkeling en introductie van de app konden wij niet op eigen kracht realiseren, en werden daarom ondergebracht in een consortium: • NOC*NSF • Innosport NL • Logica (nu: CGI) • Dopingautoriteit
 15. 15. 4. De app
 16. 16. Modifying Whereabouts
 17. 17. Calendar
 18. 18. Check in / Check out
 19. 19. GPS
 20. 20. Reminders
 21. 21. 5. De ervaringen
 22. 22. 5. De ervaringen Sinds de introductie in 2011 hebben we het volgende vastgesteld: – Vrijwel 100% van de betrokken sporters gebruikt de app – De introductie genereerde veel positieve reacties en publiciteit – Aantal klachten is afgenomen – De primeur was de opmaat tot mondiale introductie door het World Anti-Doping Agency
 23. 23. 5. De ervaringen Sinds de introductie in 2011 hebben we het volgende vastgesteld: – De Dopingautoriteit beschikt over meer en accuratere informative – Het aantal mutaties is zeer sterk toegenomen – Toenemende / terugkerende vraag naar toevoeging nieuwere / handigere functionaliteit
 24. 24. 5. De ervaringen Het aantal Filing Failures / Missed Tests neemt af: – 2010: 111 – 2011: nvt (overgangsjaar) – 2012: 87 – 2013: 60
 25. 25. 100% Dope Free Ambassadeurs • Carl Verheijen (schaatsen) • Femke Dekker (roeien) • Epke Zonderland (turnen) • Mirjam de Koning – Peper (zwemmen) • Thijs van Valkengoed (zwemmen) • Jokelyn Tienstra (handbal) • Richard Bottram (Wheel of Energy) • Rutger Smith (atletiek) • Churandy Martina (atletiek) • Marianne Vos (wielrennen) • Vince Rooi (honkbal) • Bauke Mollema (wielrennen)
 26. 26. 6. De toekomst
 27. 27. 6. De toekomst In 2013 heeft het World Anti-Doping Agency de app (enigszins aangepast) overgenomen (nu mondiale standaard): – Inmiddels beschikbaar in ca. 12 talen (en groeiend) – Bruikbaar voor iedere sporter die gebruik maakt van de mondiale database ADAMS – In potentie zo’n 10.000-20.000 gebruikers – Van extra groot belang in landen met beperktere communicatiemogelijkheden
 28. 28. 6. De toekomst De verwachting voor de komende jaren is: – Mondiale ingebruikname van de app door vrijwel alle sporters die de whereabouts-verplichting hebben – Effectievere dopingcontrolepraktijk – Langzame maar zekere afname van het aantal sporters met de whereabouts-verplichting – Nieuwe apps – En een mooiere, want schonere sport
 29. 29. 7. De vragen en discussie

×