Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Kansallinen ennakointiverkosto (KEV)(20)

Publicidad

Último(20)

Leena jokinen 16.5.2016 ”Simulaatiot ja pelit tulevaisuuden oppimisessa ja urasuunnittelussa”

 1. SIMULAATIOT JA PELIT TULEVAISUUDEN OPPIMISESSA JA URASUUNNITTELUSSA 16.5.2016 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.utu.fi/ffrc leena.jokinen@utu.fi
 2. Esityksen sisältö • Kokeileva oppiminen • Simulaatiot ja pelit tulevaisuusajattelun ja urapohdintojen virittäjinä • Tulevaisuusohjauksen menetelmiä ja välineitä
 3. Tulevaisuudesta oppiminen • Ihmiset eivät opi pelkästään omien kokemustensa pohjalta päättelyä edellyttäviä tehtäviä, kuten tulevaisuutta koskevien ratkaisujen tekemistä • Kokeileva oppiminen on prosessi, jossa muodostetaan ja testataan aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia ja hypoteeseja • Uutta etsivä ja kartoittava oppiminen on hyödyllinen tapa avartaa oman tiedon ja ymmärryksen rajoja, josta tulevaisuuden simuloinnissa on kyse
 4. Simulaatio-oppiminen • Simulaatiot luovat todellisuutta kuvaavan tilanteen, jossa voi kokeilla ja harjoitella toimintaa sekä pohtia eri mahdollisuuksia • Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan, päättävät ja näkevät seurauksia • Simulaatio-oppiminen mahdollistaa uuden kokeilemisen ja kokemusten hankkimisen tilanteista, joista oppijalla ei ole aiempaa tietoa • Oleellista simulaatioissa on tuottaa pohdintaa ja arviointia siitä, mitä ja miksi jotain tapahtui
 5. Oppimissimulaatiot • Kahta päätyyppiä: A. ”Lentosimulaattorit” Harjoittelu, taidot, … B. Pelit (serious games) Kilpailu, merkit, roolit, viihde, …
 6. Tulevaisuusajattelun viritys • Pitkän aikajänteen tulevaisuuden merkityksen korostus yhdessä nykyhetken päätöksenteon kanssa • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien ja ryhmäohjauksen mallien yhteensovittaminen • Toimintaympäristön radikaalien muutosten mahdollisuuden näkeminen • Oman tulevaisuuden luominen ja vaikutusmahdollisuudet
 7. Tulevaisuusohjaus Luota vaihtoehtoihin
 8. Koukku, Get a Life, UTUA ja Omasi -hankkeissa on tuotettu erilaisia työkaluja tulevaisuussuuntautuneen uraohjauksen tueksi: • Get a Life -simulaatio www.getalife.fi • Pienet Suuret Valinnat http://www.koukkuun.fi/2014/01/pienet- suuret-valinnat.html • Seikkailu sumussa http://www.koukkuun.fi/2014/01/seikkailu- sumussa.html • HUPS-prosessi http://www.koukkuun.fi/2014/01/hups- henkilokohtaisia-urapolkuja.html • Future Camp -verkkohaaste haastaa pohtimaan omaa tulevaisuutta, tutustu ja osallistu: www.facebook.com/futurecamp.fi Työkaluja
 9. Kuvat: Pirita Männikkö
 10. Koulutus tai uuden oppiminen Minun tulevaisuuteni Perhe ja kaverit Vapaa-aika harrastukset Työ ja toimeentulo Oma minä, luonne identiteetti kiinnostukset Tulevaisuuskartta utuisilla reiteillä suunnistamiseen
 11. Kokemuksia • Lyhyet interventiot ja tiedon lisääminen tulevaisuuden mahdollisuuksista eivät auta erityisryhmiä • Omanarvontunto ja oman identiteetin pohdiskelu edesauttavat oman tulevaisuuden luomista • Vertaistuki ja ohjaus edistävät oman tulevaisuuden hahmottamista ja vahvistavat uskoa omiin mahdollisuuksiin • Kaikki tykkäävät miettiä ja puhua omasta tulevaisuudestaan • Tulevaisuusorientaatio vaatii prosessin, aikaa ja toistoja
 12. On olemassa kysymyksiä, joihin ei ole absoluuttisia vastauksia… Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Mitä työelämässä vaaditaan? Olenko oikealla alalla? Miten suunnitella omaa uraa ja tulevaisuuden vaihtoehtoja? Miten hallita omaa ajankäyttöään? Miten löytää oma osaaminen ja vahvuudet… ja osata viestiä niistä? Miten löytää positiivista virtaa ja vertaistukea? Miten uskaltaa yrittää? Miten selvitä elämän käännekohdista ja muuttaa ne positiiviseksi virraksi? Miten oppia etsimään itselle kriittistä tietoa?
 13. Kiitos yhteistyöstä! Lisää tulevaisuustietoa: www.utu.fi/ffrc leena.jokinen@utu.fi Kuva: Osmo Rauhala
Publicidad