Publicidad

Si të jeni të suksesshëm?

26 de May de 2018
Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?
Próximo SlideShare
Projekt karrierProjekt karrier
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Si të jeni të suksesshëm?

  1. Karriera, si të jesh i sukseshëm? Disa njerëz mendojnë se nuk është e nevojshme të lodhen dhe të planifikojnë karrierën,sepseedhe pa planifikimata do të gjejnë një punë të mirë.Disa prej jush mund ta dinë se c’lloj pune i pëlqen,por pa planifikim mund të mos jenë në gjendje të punësohen aty ku duan,sepse u mungojnë shprehitë e nevojshme dhe trajnimi. Planifikimi i karrierës është i rendësishëm sepse nëpërmjet këtij procesi njohim më mirë veten ,aftësitë,interesat,cilësitë tona dhe botën e punës.Bazuar në këto njohuri marrim një vendim dhe përgatitim veten për të qenë të afte për tu punësuar në punën që duam dhe që na përshatet,për të pasur profesionin dhe karrierën ku mund të realizojmë më të mirën tonë.Rrallë ndodh që karrierat e suksesshme të vijnë rastësisht.Në shumicën e rasteve ato planifikohen.Sepse duke gjetur punën e përshtatshme kemi dy përfitime mjaft të vlefshme:
  2. • Suksesin tonë në punë • Kënaqësinë tonë gjatë punës Ndodh rrallë që të jenë të suksesshëm përsonat që kryejnë punë të cilat nuk përputhen më interesat,nevojat,vlerat,aftësitë ose përsonalitetin e tyre.Një punësim i tillë mund të ndikojë që individi të ndihet i pavlerë,i paaftë,i pasuksesshëm dhe pa dëshirë për të punuar.Vetë karriera nënkupton përparimin e shpejtë të dikujt në një fushë të caktuar të veprimtarisë shtetërore e shoqërore.Karriera nënkupton për më tepër ecurinë dhe progresin e individit në një profesion të caktuar në hiearkinë e një organizate,insitucioni,ndërmarrjeje etj. Por në disa raste kemi vënë re se disa njerëz mund të kenë një karrierë në një fushë të caktuar,edhe pa qenë pjesë e atij profesioni.Për shembull David Beckam ka karrierë të suksesshme si aktor dhe aktor duke qenë me progesion futbollist,Shkëlqim Cani ka një karrierë si politikan duke qenë me profesion ekonomist. Karriera është ecuria ose progresi që bën një përson gjatë jetës së tij.Ajo i referohet tërësisë së punëve dhe roleve që ka pasur një përson në jetë.Planifikimi i karrierës është një proces që përsëritet në mënyrë ciklike gjatë jetës sa herë që kemi të bëjme më zgjedhjen e një profesioni,gjetjen e një pune,rritjen profesionale,mundësinë për të ndryshuar profesion dhe daljen në pension. Planifikimi i karrierës përfshin katër hapa: 1.Njohja e vetvetes Gjatë kësaj faze është e rendësishme të identifikohen interesat,vlerat,besimet,aftësitë dhe cilësitë e personazhit. 2.Eksplorimi i mundësive Në këtë hap investigohen të gjitha alernativat e karrierës,variantet dhe mundësitë e vlefshme.Bazuar në informacionin e marrë rreth profesioneve,aftësitë,njohuritë,cilësitë që ato kërkojnë,si dhe cfarë i ofrojnë ato një personi,bëhët një listë e mundësive më të duhurë
  3. 3.Bërja e një zgjedhjeje Ndërtohet një plan dhe vendosen disa qëllime që do tju cojnë rreth karrierës së dëshiruar.Identifikohen trajnimet dhe edukimi i nevojshëm për të qenë të suksesshëm. 4.Zbatimi Gjatë kësaj faze bëhen hapa konkretë për realizimin e trajnimeve dhe edukimit të nevojshëm,duke krijuar të gjitha mundësitë për të kërkuar punën që do t’i përshtatej secilit. Secili prej jush mund të ketë karrierë të suksessshme nëse zbaton secilin nga këto hapa por do t’ju këshilloja të gjithëve që të keni objektiva sa me specifike,të jeni sa me selsektiv dhe të vendosur për atë që doni të arrini.Përpiquni të vendosni objektiva që jeni në gjendje ti realizoni dhe ti vini në jetë apo ti bëni realiste ato gjëra që dikur mund të kenë qenë një ëndërr.Dhe dicka të fundit,objektivat ti përcaktoni në kohë sepse cdo objektiv ka një afat kohor për tu realizuar. Suksese dhe një karrierë të suksesshme për të gjithë ju.
Publicidad