Publicidad

Digitális Call Center Konferencia - Burnout előadás

Ügyvezető en ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.
7 de Jun de 2018
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Digitális Call Center Konferencia - Burnout előadás

 1. Ügyfélszolgálati burnout kontra digitalizáció Támogatott kapcsolatok – ügyfélkiszolgálás másképp Katona Erzsébet - ALITERA
 2. Ügyfélkapcsolat fejlesztése 2 „ALITER” = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ a minőségi ügyfélkapcsolatokért 1. Szervezetfejlesztés: tréning, coaching, kiválasztás, képzés • Kiválasztás (tesztekkel) • Ügyfélkapcsolati tréning (vezető, munkatárs, belső képzők) • Egyéni/kis csoportos coaching • Szakmai képzés, oktatás 2. Tanácsadás, felmérés (audit) • Felmérés, tanácsadás, 3. Call Center – HR fejlesztés • Call Center tanácsadás (VCC) • Scriptírás, oktatás • Minőségbiztosítás • Szakmai tréning, képzés (SV, OP) www.alitera.hu
 3. Emberi következmények  Egyéni léptékkel feldolgozhatatlanul gyorsak és nagy ívűek a változások  A „játékszabályok” megváltoztak  A gazdasági és társadalmi hatások és a digitális kultúra elemeivel átitatott szocializációs tér folyamatos kihívást támaszt minden irányban, mindenre  Az attitűd, gondolkodásmód, a preferenciák, az információfeldolgozás folyamata eltér minden eddig ismert és alkalmazott módszertől  Mindent érint: változnak az igazodási pontok, folyamatok (személyeknél és vállalatoknál egyaránt) ÚJ LÁTÁSMÓDHOZ KELL AKALMAZKODNUK – „élesben” ahogy eddig is …. csak sokkal nagyobb ívben! www.alitera.hu 3
 4. EQ Az EQ, érzelmi (emocionális) intelligencia az egyén önmagához, más személyekhez, a közösséghez való viszonyát, tevékenységével összefüggő motiváltságát jellemző személyes tényezőket tartalmazza (illetve tárja fel). ● Ennek a tartalomnak megfelelően a "szociális intelligencia" fogalommal illették ezt a személyiség-tartományt (E. L. Thorndike, 1920.), Dr. Daniel Goleman kutatásai alapján jelenik meg az érzelmi intelligencia megnevezés (1990.). Az EQ a társas érintkezés terén, az emberi kapcsolatokban nyilvánul meg: pl. az ügyfélkapcsolatokban; vezetői tevékenységben. Az EQ-ra szükség van az önmagunk, mások, csoportok érzelmeinek kezelése, irányítása terén. ● Az érzelmi intelligencia mérésére rendelkezünk tesztekkel, ezek a jellemző jegyek meglétére visszajelzést adnak, de hányados jellegű mutatóval nem értelmezhetőek, ehhez egységesen elfogadott mérési rendszer (érték-skála) ma nincs. www.alitera.hu 4
 5. Érzelmi intelligencia az üzleti életben TÉNY: hogy az üzleti élet SEM racionális, logikus információkon alapszik! Kutatások igazolták, hogy azok a vállalatok, amelyek az érzelmi intelligenciára – a „puha készségekre” összpontosítanak sokkal hatékonyabban dolgoznak, mint akik „a kemény tényekre, adatokra” koncentrálnak csak! www.alitera.hu 5 MERT: az együttműködés, a pontos önértékelés, az optimizmus, stresszel való megküzdés képessége fokozott termelékenységet, munkaköri elégedettséget és a megtartott dolgozók magasabb arányát eredményezi!
 6. A motiváció alapja az érzelem A szervezeten belüli pozitív érzelmek nélkül nem lehet hosszú távon fenntartani a kiemelkedő teljesítményt és a sikert! Mivel az érzelmek képezik a motivációk hajtó erejét (drive) , amely azonban a dolgozók elköteleződésének alapfeltétele. Ez pedig közvetlen hatással bír a minőségre és az ügyfél-centrikusságra is! Ne feledjük: az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy  képesek vagyunk a magunk és mások érzelmeit felismerni,  önmagunkat motiválni,  az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban megfelelően bánni. www.alitera.hu 6
 7. Kiégve, de nem elégve A kiégés tünet együttes 1974. Herbert J. Freudenberger pszichoanalitikus A jelenség: (burnout) kiégés - „elfogy az erő”, fizikai, érzelmi, mentális kimerülés Főbb munkahelyi okok: az autoritás nélküli felelősség ; a „lelkes munka”; az elismerés hiánya; a megváltozott körülmények; a „személyes tér beszűkülése”; a „telítődés”; …. Következménye: a megsegítés nélküli folyamatban kialakul:  a reménytelenség érzése, a céltalanság, a „minden mindegy” állapot  csökken az önértékelés, a munka eredményessége  növekszik a mások iránti negatív beállítódás, előítéletesség, intolerancia  pl. cinizmus, ügyfelek hibáztatása; énvédelmi maszk;  megjelennek a pszichoszomatikus betegségek (pl. nyombélfekély), esetleg a szenvedélybetegségek (pl. alkoholizmus!) www.alitera.hu 7
 8. Én is benne lehetek? A kiégés bárkit érinthet, de főleg azt érintheti, aki munkája révén közvetlenül kapcsolódik más emberekhez : Rizikócsoportok: ápolók; menedzserek; pedagógusok; orvosok; ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAK; légiutas-kísérők; előadóművészek; szociális munkások; újságírók, trénerek; sportolók; börtönőrök; adószakértők;bírák; pszichoterapeuták; banki alkalmazottak; családtagot otthon ápolók; … (interakció sűrűség)  nincs beleszólása, (nem irányít) csak „működtet”  magánszféra-munkahelyi problémák kompetíciója, egymásra terhelődése www.alitera.hu 8
 9. A burnout 3 fázisa A három fázis észrevétlenül egymásba „folyik”, és ciklikusan ismétlődik! 1. fázis: Agresszió és aktivitás  Kísérő tünete a harag, és ennek reakciója az agresszió. Évekig, évtizedekig is tarthat, mert erősen „tréningezzük” magunkat, hogy újra önmagukra találjunk, csak végső esetben van feladás. NINCS BETEGSÉGTUDAT! 2. fázis: Menekülés és visszavonulás  Kísérő tünete a rettegés, és ennek reakciója a menekülés. „Egyre kevesebb az idő” érzése, ezért vagy sokat vagy keveset dolgozunk (szélsőségesen). A cél a csalódás és a stressz elkerülése = a munka/emberek/ügyfelek „kerülése”. Minimális kapcsolati szint, már nincs együttérzés (sem). 3. fázis: Elszigetelődés és passzivitás  Kísérő tünete az elszigetelődés, reakciója a bénultság. Gyakran csak ekkor, a végső stádiumban jelentkezik a betegségtudat és az, hogy segítségre van szükségünk. Minimális az aktivitás, és legkésőbb ekkor jelennek meg a pótszerek (előbb is megjelenhet!) alkohol, drog, nikotin, gyógyszerek. A depresszió szemmel látható, és akár az öngyilkosság is felmerülhet! A végső fázisban megszűnik minden aktivitás … www.alitera.hu 9
 10. A három terület  A test Rendkívül sokszínű jelenségek  Pl. gyakoribb megfázások(!), porckorongsérv, izomfájdalom, fülzúgás, fogcsikorgatás, étkezési zavar, hátfájdalom, fáradtság, mellkasi fájdalom, alvászavar, szexualitás …  Az érzések Az érzelmek fázisonként változnak. Első a pótolhatatlanság érzése és az időhiány.  Fokozatos „kiüresedés”: korlátozott önértékelés, fásultság, munkakedv hiánya, keserűség, kimerültség, túlzott felelősségvállalás, magány, kétely, gyámoltalanság, reményvesztettség, üresség, saját érzés eltompul, „örömképtelenség”.  A magatartás (szociális viselkedés) A magtartás is fázisonként változik. Először a „hiperaktivitás”, munkamánia (otthon is folytatás!).  Fokozatos céltalanság, „feleslegesség”: annyira elfoglalt, hogy nincs semmire ideje, miközben a valódi célok hiányoznak, merevség. Változásokkal kapcsolatos ellenállás. Koncentrációs problémák, hobbi feladása. Érzelmekre sóvárgás = a halál utáni vágy, végre valamit átélhet. (Tervezés!) www.alitera.hu 10
 11. Reziliencia és a distressz Reziliencia: megküzdési képesség ellenálló képesség, teherbírás Kutatások eredménye alapján: a reziliencia-koncepció párhuzamos a pozitív pszichológiával és a distresszel való megküzdéssel. A belső rugalmasságot, önbizalmat, nyugodt derűt és szuverén magatartást nagyban elősegíti, ha egyidejűleg:  foglalkozunk önmagunkhoz való viszonyunkkal  a más emberekkel kialakított kapcsolatainkkal  a környezeti tényezők aktív formálásával. Az EMBEREKKEL közvetlenül foglalkozók különösen veszélyeztettek: ezért kulcsfontosságú foglalkozni a belső erők feltárásával, a reziliencia képesség fejlesztésével, a készségek védett közegben, tréningen történő gyakorlásával, és/vagy coach segítségével. www.alitera.hu 11
 12. 12 lépés a megelőzéshez MEGELŐZÉS = MÁR holnaptól és MINDIG! 1. A valóság elfogadása Szembenézés! 2. Erőforrásgyűjtés Reziliencia, referencia személy 3. Önmegértés Szeresd magad! 4. Az idő helyes beosztása Napi ritmus, szokások, határidők! 5. Önkiteljesedés Önbizonyosság = szükség van rám! 6. Személyes elégedettség Jelenben élés (mindfulness), önjutalmazás! 7. Asszertív konfliktuskezelés Partnerként együttműködés, „nemet mondás”, ítélkezés nélkül, közös nevezőre jutás! 8. Érzelmi kompetencia Teljes kapcsolati szinten megélni az életet! 9. A helyzetekbe való „beleállás” Veszíteni is tudni kell! 10.Önazonosság szerepeinkben Flow élmény 11.Valódi belső célok megtalálása Önismeret 12.Önmegvalósítás Személyes életcél megvalósítása www.alitera.hu 12
 13. Az „igazi” vezető A vezetés lényege, hogy másokat rávegyünk arra, hogy a munkájukat végezzék hatékonyabban.  Ennek alapján: egy vezető érzelmi kompetenciájának fokmérője nem más, mint az, hogy a szervezet legkiválóbb, legtehetségesebb munkatársait megtartja vagy pedig elveszíti. ● Azaz: a munkatársai érzelmi hullámait hogyan, milyen sikerrel képes kezelni a vezető! Tény: minél magasabb szintű munkáról van szó, annál fontosabb az érzelmi intelligenciához kötődő kompetenciák! Kutatások bizonyították, hogy a kognitív képességekhez mérten kétszer olyan fontos az érzelmi kompetencia – valójában BÁRMILYEN munkakör esetében -, a sikerességhez a munkában - de az élet minden területén is! www.alitera.hu 13
 14. Támogató intézkedések A vezetőknek fejlődési lehetőséget, az új lehetőségek kipróbálását kell biztosítaniuk a munkatársaik számára. Fontos: Minden munkatársnak egyedi igénye, szükséglete és fejlődési tempója van. Ezért a munkatársaknak szüksége van időre, helyre, megfelelő légkörre ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon az új elvárásokhoz, körülményekhez, változásokhoz. A munkatársak motivációjának, lojalitásának megtartása érdekében nagyon fontosak a támogató intézkedések: ● Jutalmazás ● Ünneplés ● Visszacsatolás ● Új készségekben való megerősítés ● A fejlődéshez erőforrások biztosítása ● Karrier lehetőség ● Coachként vagy mentorként való fellépés ● Hibák elkövetésének lehetősége, és az ezekből következő tanulási lehetőségek biztosítása. www.alitera.hu 14
 15. Együtt játszani élmény! A csoport akkor kezd közösségként működni, ha kialakulnak a saját szokásaik, rítusaik, hiedelmeik, azaz az érzelmi kötődés. Ennek kialakulását segíti a személyes, közösen átélt kellemes, egyenrangúságon alapuló, kötetlen, kockázatmentes együttes „offline”, valós játék. A munkatársak egymás között rendezhetnek – önkéntes felelőssel:  Domino-day az aulában/valamely helyiségben  Sodoku/csocsó/keresztrejtvény /egyéb … bajnokságot  Póker/Kártya/Sakk partit  „Ki mit tud”/„XY” faktor fordulók  Kreatív alkotó délutánokat (pl. ünnepek előtt)  Team meetingeken 3-5 perces játékokat  10 perces mozgást munkakezdés elején/végén/bármikor …  Jelmezes munkanapot (pl. farsang idején )  „Jócselekedeti” napot (mindenki készül egy kis kedvességgel 1 munkatársának)  … www.alitera.hu 15
 16. Játék a munkában A játékosság nem egyenlő a felelőtlenséggel, hanem csak könnyedebbé, változatosabbá teszi a mindennapokat, és ennek jótékony hatása a legfontosabb, amely az elkötelezettségben, a lojalitásban mérhető leginkább, és amely ma az egyik legfontosabb érték! Digitális lehetőségeknek csak a fantázia (és az IT programozók/fejlesztők/forrás) szabnak határt:  Új termék ismeret/folyamat elsajátítása: kincskeresés, minden rejtekhely megtalálása feladat elvégzése során, a jutalom gyűjtése mindenkinek látható „kincses táblán”; Csapatmunka ösztönzése, egymás segítése plusz pont/címek rangok szerezhetőek  Feladatok szétosztása: pl. golf játék, ahol a labda az adott feladat, és az adott területen egy zászlós lyukba kerül a labda, akkor azé a feladat, akié a zászló/terület.  Ügyfélszolgálati munka hatékonyabbá tétele: pl. adott mennyiségű hívás kezelése/ levél megválaszolása/nap különféle jutalmak, pl. aznap a kezelő felületén különféle figurák lesznek, amelyek „segítik” a munka végzését, melyet Ő választ ki (pl. kertész, autóversenyző, stb.).  Új munkatárs betanítása: a vállalat egy virtuális „víz alatti világ”, amit fel kell fedeznie, miközben az ismeretlen világban meg kell védenie magát a különféle veszélyektől, de barátságot is köt egyúttal a védelmezőkkel- www.alitera.hu 16
 17. Fejlesztés Coaching , Tréning  Ügyfélkapcsolatok fejlesztése: (ügyfélkezelés, kommunikáció, reklamációkezelés, együttműködés, csapatfejlesztés, stb.)  Asszertív kommunikáció, konfliktus kezelés  Vezetői képességek fejlesztése  Belső oktatók képzése 17 www.alitera.hu Módszer:  Személyre/vállaltra szabott , egyedileg kidolgozott fejlesztési program  Érdekes és hasznos gyakorlatok (80%!)  Változatos csoportbontásban végzett feladatok  Szituációs játékok elemzéssel  Önismereti tesztek értékeléssel
 18. Elégedett ügyfeleket kívánunk! „Nem a kapcsolattal érjük el a jó eredményt, hanem az eredmények alapozzák meg a jó kapcsolatot." Luca di Montezemolo www.alitera.hu blog.alitera.hu facebook/alitera Az Alitera Kft. a GYMSKIK tagja. www.alitera.hu Katona Erzsébet +36 30 5858 198 katona.erzsebet@alitera.hu 18
Publicidad