Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Power1r

 1. BENVINGUTS AL CICLE INICIAL
 2. REUNIÓ DE PARES I MARES Setembre 2017 1r.
 3. PRESENTACIÓ DE MESTRES • Tutors – 1r A Alejandro Villena – 1r B Elena Barrios • Especialistes – Castellà  Alejandro Villena 1rB i Elena Barrios 1rA – Música Glenn Monsod – Anglès  Irene Delgado – Piscina  Tutors – Ed. Especial  Jose Rojas – Tutoria / Educació Emocional- Valors socials i cívics  Èlia López – Desdoblaments  Tutors, Raquel Asensio, Jose Rojas – Reforços  Raquel Asensio – Competència Digital Irene Delgado
 4. Com podeu col.laborar els pares i mares? A L’ESCOLA: • Necessitem pares i mares voluntaris per ajudar en tasques escolars i acompanyaments a les sortides i a la piscina. • Pares i mares delegats/des. Funcions explicades a l’ agenda. A CASA:Acompanyament i seguiment dels hàbits d’estudi i treball del vostre fill/a.
 5. Comunicació família-escola • Preferiblement és l’agenda. • També tenim correu per nivell: generaciocanparera2011@gmail.com
 6. HÀBITS PROPIS DEL CICLE • Agenda – De casa a l’escola cada dia, al migdia NO. – Les comunicacions s’escriuran en el dia corresponent (lectura diària, absències, incidències i notes puntuals...). – Cal signar totes les notes per saber que les heu llegit. • Carpeta – De casa a l’escola els dies de deures o quan calgui. • Lectura - Llegir cada dia a casa i anotar-ho a l’ agenda. “He llegit el Patufet 10 minuts”
 7. Deures – Lectura cada dia i divendres (quadernet de mates). Alguna feina puntual i feines endarrerides, quan calgui. – S’expliquen a classe. S’ha de seguir les recomanacions per fer bé els deures. Bata - Ús obligatori. (beta i nom) Carmanyola (marcada amb el nom) - Per a portar l’esmorzar. - Dimecres dia de la fruita. Material - És comunitari es reposa quan calgui. - Si algú fa mal ús del material l’ haurà de portar de casa. Piscina - Aquest any un dia a la setmana fan piscina. Cal que portin, roba còmoda amb el banyador posat i un esmorzar molt lleuger. - Hauràn de portar una bossa amb: xancletes, gorro, tovallola pinta i muda interior de recanvi. També cal portar un impermeable sempre a la bossa per si plou.
 8. • PER APRENDRE A AUTOREGULAR-SE:  Graelles de comportament i de bons lectors. • Periòdicament, els nens que han llegit regularment tindran una estrella a l’agenda i a la graella de control. • En quan al comportament, depenent de la falta, ho farem saber a través de l’ agenda. • Cada 15 dies, a tutoria, també valorem conjuntament amb els nens/es el seu comportament.
 9. COM TREBALLEM? • Programació i avaluació MULTINIVELL – Nivells i activitats diferents segons les necessitats del nen/a. – Agrupaments flexibles a Llengua Catalana i Matemàtiques. – Reforços dins l’aula. – Naturals dues mestres a l’ aula. – Tutoria “Educació emocional”. • Treballs de classe: • Es dóna tanta importància al contingut com a la presentació dels treballs (grafia, pulcritud, ordre, estètica...). • Combinem treball individual, en parelles, en grup...
 10. • Avaluació – L’ Avaluació és continua a partir de la observació de la feina diària. També tenim en compte l’actitud i el comportament. - Es donen tres informes, un cada trimestre. Si ho creiem necessari posem una nota a l’agenda per informar-vos de l’evolució del nen/a o si cal reforçar algun contingut.
 11. OBJECTIUS DE CICLE/NIVELL • ADQUIRIR L’AUTONOMIA EN ELTREBALL - Hàbits per l’organització del material. - Hàbits per l’organització del temps. - Autoregulació (anar al lavabo, treballar en silenci, torn de paraula...) • ADQUIRIR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES – Àmbits de llengües • Competència comunicativa:  Parlar i conversar. (Desdoblament quinzenal amb CD)  Escoltar i comprendre.  Llegir i comprendre. (Lectogrup)  Escriure. Textos escrits.  Coneixement del funcionament de la llengua. Ortografia natural i algunes regles ortogràfiques. (Ortogrup) • Competència literària:  Gust per la lectura: Projecte Binding, cistell viatger i lectura diària autònoma i expressiva en diferents moments del dia.  Escriptura de textos
 12. NOVETATS DE 1R · Projecte Binding · Cistell Viatger · Apadrinament Lector
 13. – Àrea de matemàtiques Numeració ( fins el 99) i càlcul (sumes i restes senzilles). Càlcul Mental. Relacions i canvi (Sèries).  Mesura , espai i forma ( formes geomètriques, monedes, longitud...). Estadística i atzar ( gràfics de barres). Resolució de problemes.
 14. SORTIDES 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Can Montcau “La verema” (28 de setembre) Fundació Cultural Granollers (Cinema) Sortida de tota l’escola ( a concretar) Fundació Cultural Granollers (Teatre) Aquàrium “ Taller de taurons” (a concretar) Fundació Cultural Granollers (Música)
 15. NOVETAT PAGAMENT · El pagament de les sortides NO es faran domiciliades. · Els pagaments s’hauran d’efectuar mitjançant: - Transferència Bancària - Ingrés a la compte de l’escola (ES4001829728170200020251) BBVA
 16. ALTRES INFORMACIONS • Els nens i nenes entren sempre per la porta principal, sols i sense fer fila. • Surten en fila amb el mestre i els pares i mares els esperen dins del recinte a l’alçada de la font. • No es donarà cap nen-a sense l’autorització prèvia de la família. • Totes les normatives escolars les trobareu a la pàgina web de l’escola i a l’inici de l’agenda.
 17. MÉS COSETES… • Atenció a les famílies (entrevistes concertades prèviament) – 1 A: Dimecres de 9:45 a 10:30h. – 1 B: Dimecres de 9:00 a 9:45h. Podem fer justificants per a les empreses. • Web de l’escola – www.xtec.cat/ceipcanparera • Bloc d’aula – www.generaciocanparera2011.blogspot.com • E-mail: generaciocanparera2011@gmail.com
 18. PRECS I PREGUNTES
 19. IMPLICACIÓ I COMPROMÍS FAMILIAR EN L’EDUCACIÓ DELS FILLS/ES Ànims!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publicidad