Αντίγονος Παπαδόπουλος

Starttech Ventures
Starttech VenturesGrowth Marketer at Starttech Ventures
Αντίγονος Παπαδόπουλος | Εμπορικός Διευθυντής Strictly Private and Confidential | © Cardlink
Τα trends στις συναλλαγές με κάρτες σε φυσικό και ηλεκτρονικό εμπόριο
Σύνολο Ελληνικής Αγοράς 2021
Αξία Συναλλαγών
~ €44.5 δις
+23.5% vs 2020
Σημαντική αύξηση στις συναλλαγές με κάρτες που απορρόφησε την ιδιόμορφη
λειτουργία της αγορά εξαιτίας των μέτρων covid-19
~1.5 δις
Πλήθος Συναλλαγών
+26% vs 2020
2
Ελληνική Αγορά 2021 | Ελληνικές κάρτες
Αξία Συναλλαγών
~ €38 δις
+19% vs 2020
+35% vs 2019
Οι Έλληνες καταναλωτές συνεισφέρουν κατά 86% στον τζίρο των
Ελληνικών Επιχειρήσεων
~1.4 δις
Πλήθος Συναλλαγών
+21% vs 2020
+52% vs 2019
3
Ελληνική Αγορά 2021 | Ξένες κάρτες
Αξία Συναλλαγών
~ €6.5 δις
+103% vs 2020
-15% vs 2019
Λιγότεροι εισερχόμενοι τουρίστες αλλά με αυξημένη χρήση κάρτας.
~105 εκ
Πλήθος Συναλλαγών
+21% vs 2020
+4% vs 2019
4
Ελληνική Αγορά 2021 | Τερματικά POS
Αριθμός Τερματικών POS
+ 8% vs 2020
~ 830 χιλ
Το ενδιαφέρον της αγοράς συνεχίζεται για νέες εγκαταστάσεις τερματικών
5
Ελληνική Αγορά 2021 | eCommerce
Αξία Συναλλαγών
~ €6.1 δις
+40% vs 2020
~ 125 εκ
Πλήθος Συναλλαγών
+20% vs 2020
6
ecosystem
Cardlink Data Insights
7
Cardlink Τερματικά POS 2021
Μέση αξία συναλλαγής
Σταθεροποιητικές τάσεις μετά από συνεχόμενες χρονιές
μείωσης της μέσης αξίας
€33
vs €32 το 2020
8
Cardlink Τερματικά POS 2021
Ποσοστό πλήθους ανέπαφων
συναλλαγών
Καθολική χρήση contactless.
Σταδιακή εμφάνιση συναλλαγών μέσω wallets.
>90%
9
Cardlink | % πλήθους μικροσυναλλαγών
Έως € 2
7%
vs 6% το 2020
Ο ρυθμός αύξησης των μικροσυναλλαγών <10 € είναι συνεχώς αυξανόμενος.
Έως € 5
22%
vs 20% το 2020
Έως € 10
39%
vs 37% το 2020
10
Cardlink Self Service POS 2021
Ποσοστό Πλήθους Συναλλαγών
Unattended |Semi Unattended 1.5%
Η αγορά αναδύεται σε διάφορους κλάδους και
αναμένεται σημαντική αύξηση τα επόμενα χρόνια
(vending, parking, ticketing, tolls, bills)
11
Cardlink eCommerce 2021
Μέση αξία συναλλαγής
Οι πελάτες επιλέγουν σταθερά πλέον online συναλλαγές
για καθημερινές ανάγκες
€56
vs €61 το 2020
12
Cardlink eCommerce | % πλήθους μικροσυναλλαγών
Έως € 2
1%
Οι μικροσυναλλαγές μέχρι € 10 αυξήθηκαν συνολικά κατά 71% σε σχέση με το 2020.
Έως € 5
8%
Έως € 10
24%
vs 14% το 2020
13
Cardlink Q1 2022 | Πλήθος Συναλλαγών
+31%
vs Q121
+11%
vs Q121
14
Cardlink Q1 2022 | Αξία Συναλλαγών
+38%
vs Q121
+16%
vs Q121
15
Q & A
16
Eυχαριστούμε
1 de 17

Más contenido relacionado

Más de Starttech Ventures(20)

Ilias E. XirouhakisIlias E. Xirouhakis
Ilias E. Xirouhakis
Starttech Ventures14 vistas
Δημήτρης ΑλεξάνδρουΔημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Starttech Ventures8 vistas
Δημήτριος ΤσεκούραςΔημήτριος Τσεκούρας
Δημήτριος Τσεκούρας
Starttech Ventures7 vistas
Κωνσταντίνος ΟυζούνηςΚωνσταντίνος Ουζούνης
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Starttech Ventures6 vistas

Αντίγονος Παπαδόπουλος

 • 1. Αντίγονος Παπαδόπουλος | Εμπορικός Διευθυντής Strictly Private and Confidential | © Cardlink Τα trends στις συναλλαγές με κάρτες σε φυσικό και ηλεκτρονικό εμπόριο
 • 2. Σύνολο Ελληνικής Αγοράς 2021 Αξία Συναλλαγών ~ €44.5 δις +23.5% vs 2020 Σημαντική αύξηση στις συναλλαγές με κάρτες που απορρόφησε την ιδιόμορφη λειτουργία της αγορά εξαιτίας των μέτρων covid-19 ~1.5 δις Πλήθος Συναλλαγών +26% vs 2020 2
 • 3. Ελληνική Αγορά 2021 | Ελληνικές κάρτες Αξία Συναλλαγών ~ €38 δις +19% vs 2020 +35% vs 2019 Οι Έλληνες καταναλωτές συνεισφέρουν κατά 86% στον τζίρο των Ελληνικών Επιχειρήσεων ~1.4 δις Πλήθος Συναλλαγών +21% vs 2020 +52% vs 2019 3
 • 4. Ελληνική Αγορά 2021 | Ξένες κάρτες Αξία Συναλλαγών ~ €6.5 δις +103% vs 2020 -15% vs 2019 Λιγότεροι εισερχόμενοι τουρίστες αλλά με αυξημένη χρήση κάρτας. ~105 εκ Πλήθος Συναλλαγών +21% vs 2020 +4% vs 2019 4
 • 5. Ελληνική Αγορά 2021 | Τερματικά POS Αριθμός Τερματικών POS + 8% vs 2020 ~ 830 χιλ Το ενδιαφέρον της αγοράς συνεχίζεται για νέες εγκαταστάσεις τερματικών 5
 • 6. Ελληνική Αγορά 2021 | eCommerce Αξία Συναλλαγών ~ €6.1 δις +40% vs 2020 ~ 125 εκ Πλήθος Συναλλαγών +20% vs 2020 6
 • 8. Cardlink Τερματικά POS 2021 Μέση αξία συναλλαγής Σταθεροποιητικές τάσεις μετά από συνεχόμενες χρονιές μείωσης της μέσης αξίας €33 vs €32 το 2020 8
 • 9. Cardlink Τερματικά POS 2021 Ποσοστό πλήθους ανέπαφων συναλλαγών Καθολική χρήση contactless. Σταδιακή εμφάνιση συναλλαγών μέσω wallets. >90% 9
 • 10. Cardlink | % πλήθους μικροσυναλλαγών Έως € 2 7% vs 6% το 2020 Ο ρυθμός αύξησης των μικροσυναλλαγών <10 € είναι συνεχώς αυξανόμενος. Έως € 5 22% vs 20% το 2020 Έως € 10 39% vs 37% το 2020 10
 • 11. Cardlink Self Service POS 2021 Ποσοστό Πλήθους Συναλλαγών Unattended |Semi Unattended 1.5% Η αγορά αναδύεται σε διάφορους κλάδους και αναμένεται σημαντική αύξηση τα επόμενα χρόνια (vending, parking, ticketing, tolls, bills) 11
 • 12. Cardlink eCommerce 2021 Μέση αξία συναλλαγής Οι πελάτες επιλέγουν σταθερά πλέον online συναλλαγές για καθημερινές ανάγκες €56 vs €61 το 2020 12
 • 13. Cardlink eCommerce | % πλήθους μικροσυναλλαγών Έως € 2 1% Οι μικροσυναλλαγές μέχρι € 10 αυξήθηκαν συνολικά κατά 71% σε σχέση με το 2020. Έως € 5 8% Έως € 10 24% vs 14% το 2020 13
 • 14. Cardlink Q1 2022 | Πλήθος Συναλλαγών +31% vs Q121 +11% vs Q121 14
 • 15. Cardlink Q1 2022 | Αξία Συναλλαγών +38% vs Q121 +16% vs Q121 15