Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja

Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u SrbijiFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
Razvoj veština upravljanja
karijerom
kao ključni cilj karijernog vođenja
Dubravka Mihajlović, Filozofski fakultet
Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji, 6. decembar 2016., Beograd
Kako smo došli do VUK-a?
4 perioda:
- Rani razvoj profesionalnog vođenja, prva polovina XX veka
- Ka karijernom vođenju i savetovanju od 50ih do danas
- Razvoj koncepata karijernog obrazovanja od 70ih do danas
- „Uradi sam revolucija“ – danas
Pretpostavke u osnovi koncepta VUK
- Pretpostavlja se da pojedinci mogu da utiču na svoju karijeru.
- Reč je o doživotnom procesu.
- Postoji čitav set veština koje mogu da pomognu pojedincu da upravlja sopstvenim
(promenljivim) karijerama.
Veštine upravljanja karijerom – VUK
- U oblasti karijernog vođenja i savetovanja vlada velika pojmovno-terminološka
neusklađenost, koja važi i za veštine upravljanja karijerom
- Kontinuum određenja VUK:
ATP, KP-----------------------KO-----------------------------ŽV
- Ključno pitanje: Gde smo mi na kontinuumu?
VUK – Određenja (1)
- Ne postoji jedinstveno određenje na nivou Evrope, postoji tendencija da se
građanima omogući pristup uslugama vođenja i izražena potreba za usvajanjem
veština upravljanja karijerom.
- Šta? Veštine, kompetencije, sposobnosti vezane za identifikovanje,
prikupljanje, analiziranje informacija, razumevanje sebe, donošenje odluka,
upravljanje profesionalnim aspektom života i promenama u njemu
- Šta pojedinac radi sa njima? Spoznaje sebe i opcije, samostalno donosi
odluke vezane za obrazovanje, profesiju, rad, preduzima aktivnosti za
poboljšanje sopstvene karijere.
Različiti pristupi konceptu VUK – Kako?
- Kao deo karijernog obrazovanja, javljaju se u različitim modalitetima: kao
zasebni predmeti u školama; utkani su u različite predmete; jasno omeđeni
programi za različite ciljne grupe
- Kroz informisanje i savetovanje
- Iste veštine za sve ili veštine prilagođene uzrastu?
VUK – Koje su to veštine/kompetencije? (1)
- Ne postoji slaganje u pogledu određenja, a ni u pogledu toga koje bi sve
veštine trebalo uvrstiti u veštine upravljanja karijerom
Primeri:
1. Sposobnost samorefleksije (u pogledu veština, interesovanja, postignuća, želja)
2. Sposobnost odlučivanja (stvaranje procesa donošenja odluka, nošenje sa
kompleksnim i kontradiktornim inputima za donošenje odluka)
3. Istraživanje i evaluacija informacija
4. Sposobnost definisanja i ostvarivanja ličnih ciljeva
VUK – Koje su to veštine/kompetencije? (2)
- Sticanje znanja o pitanjima tržišta rada i o različitim zanimanjima
- Sticanje veština procene ličnih interesovanja, sposobnosti i kompetencija
- Sticanje samopouzdanja na osnovu stručnih kompetencija, a kako bi se
ostvarili karijerni ciljevi
- Donošenje odluka o mogućnostima vezanim za obrazovanje i obučavanje, kao
i za sopstveni karijerni razvoj
- Identifikovanje ličnih potencijala i talenata za određena zanimanja, itd.
Veštine upravljanja karijerom CZRK (2)
1. blok: Uvod u veštine upravljanja karijerom
2. blok: Samoistraživanje i samopouzdanje
3. blok: Istraživanje savremenog tržišta rada i opcija nakon diplomiranja
4. blok: Donošenje karijernih odluka
5. blok: Planiranje karijere
6. blok: Aktivno traženje posla
7. blok: Radna biografija i motivaciono pismo
8. blok: Razgovor za posao
9. blok: Umrežavanje sa predstavnicima privrednog sektora – karijerno ćaskanje
1 de 9

Recomendados

Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra... por
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
335 vistas16 diapositivas
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj... por
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
212 vistas14 diapositivas
Karijerno vodjenje u srednjim skolama por
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
344 vistas8 diapositivas
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju por
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuBeogradska otvorena škola
365 vistas11 diapositivas
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade por
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeNove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeBeogradska otvorena škola
516 vistas22 diapositivas
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje por
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeBeogradska otvorena škola
569 vistas156 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
490 vistas12 diapositivas
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom por
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Beogradska otvorena škola
236 vistas20 diapositivas
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere por
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijereBeogradska otvorena škola
418 vistas22 diapositivas
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s... por
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.6K vistas12 diapositivas
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr... por
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Beogradska otvorena škola
279 vistas6 diapositivas
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji por
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
318 vistas14 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por Beogradska otvorena škola
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr... por Beogradska otvorena škola
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Objedinjena ppt sajam školskih timova por BOS_karijera
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera369 vistas

Destacado

Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse por
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakseZnačaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakseFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
364 vistas15 diapositivas
Portal razredne nastave por
Portal razredne nastavePortal razredne nastave
Portal razredne nastaveBruna Francetic
760 vistas29 diapositivas
Pismo karijernom savetniku por
Pismo karijernom savetnikuPismo karijernom savetniku
Pismo karijernom savetnikuFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
270 vistas11 diapositivas
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre... por
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
208 vistas10 diapositivas
Smernice za vodjenje individualnog razgovora o karijeri sa ucenicima iz osetl... por
Smernice za vodjenje individualnog razgovora o karijeri sa ucenicima iz osetl...Smernice za vodjenje individualnog razgovora o karijeri sa ucenicima iz osetl...
Smernice za vodjenje individualnog razgovora o karijeri sa ucenicima iz osetl...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
414 vistas12 diapositivas
Karakteristike seminara blog u nastavi por
Karakteristike seminara blog u nastaviKarakteristike seminara blog u nastavi
Karakteristike seminara blog u nastaviMarija Đokić
211 vistas14 diapositivas

Destacado(20)

Karakteristike seminara blog u nastavi por Marija Đokić
Karakteristike seminara blog u nastaviKarakteristike seminara blog u nastavi
Karakteristike seminara blog u nastavi
Marija Đokić211 vistas
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik por Suzana Miljković
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik   Interaktivna igra prethodnik i sledbenik
Interaktivna igra prethodnik i sledbenik
Suzana Miljković2.3K vistas
Nastavnik matematike Angelina Rakic VII1 por dulovci
Nastavnik matematike Angelina Rakic VII1Nastavnik matematike Angelina Rakic VII1
Nastavnik matematike Angelina Rakic VII1
dulovci480 vistas
Turistički tehničar Sanja Arsenijevic VIII3 por dulovci
Turistički tehničar Sanja Arsenijevic VIII3Turistički tehničar Sanja Arsenijevic VIII3
Turistički tehničar Sanja Arsenijevic VIII3
dulovci483 vistas
Nastavnik Teodora Stevic VIII2 por dulovci
Nastavnik Teodora Stevic VIII2Nastavnik Teodora Stevic VIII2
Nastavnik Teodora Stevic VIII2
dulovci500 vistas
Tabela, operativni plan blanko por Profpsiholog
Tabela, operativni plan blankoTabela, operativni plan blanko
Tabela, operativni plan blanko
Profpsiholog601 vistas
Xортикултура Tеодора Aлексић VII2 por dulovci
Xортикултура Tеодора Aлексић VII2Xортикултура Tеодора Aлексић VII2
Xортикултура Tеодора Aлексић VII2
dulovci615 vistas
Matematika kroz igru do znanja publik praktikum por Ana Rasic
Matematika kroz igru do znanja publik praktikumMatematika kroz igru do znanja publik praktikum
Matematika kroz igru do znanja publik praktikum
Ana Rasic110.7K vistas

Similar a Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
482 vistas97 diapositivas
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja por
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanjaBos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanja
Bos karijera korak_po_korak_do_izbora_zanimanjaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
258 vistas7 diapositivas
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji por
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiStrategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiUSAID Projekat održivog lokalnog razvoja
591 vistas22 diapositivas
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij... por
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...
Jacanje medjupredmetnih kompetencija ucenika radionica preduzimljivost i orij...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
2.8K vistas8 diapositivas
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestina por
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestinaKo sam ja - samoprocena znanja i vestina
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestinaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
482 vistas11 diapositivas
Prezentacija sa seminara 952 por
Prezentacija sa seminara 952Prezentacija sa seminara 952
Prezentacija sa seminara 952muzickaskolauzice
933 vistas25 diapositivas

Similar a Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja(20)

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por Beogradska otvorena škola
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Развионица, програм огледа - Љ. Левков por Razvionica
Развионица, програм огледа - Љ. ЛевковРазвионица, програм огледа - Љ. Левков
Развионица, програм огледа - Љ. Левков
Razvionica670 vistas
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 por Razvionica
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Razvionica1.4K vistas
компетенције директора школе семинарски por mirjana
компетенције директора школе семинарскикомпетенције директора школе семинарски
компетенције директора школе семинарски
mirjana2.2K vistas
132 standardi nastavnika-cir por rim2504
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir
rim2504131 vistas

Más de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf por
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
31 vistas8 diapositivas
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf por
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
21 vistas8 diapositivas
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf por
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
13 vistas8 diapositivas
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf por
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
9 vistas11 diapositivas
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf por
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
25 vistas10 diapositivas
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf por
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
16 vistas8 diapositivas

Más de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji(20)

Último

09. -10. WHILE PETLJA.pptx por
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
20 vistas12 diapositivas
11.-16. NIZOVI.pptx por
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
20 vistas16 diapositivas
ICK6-L3.pptx por
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas5 diapositivas
ICK6-L4.pptx por
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas2 diapositivas
ICK6-L1.pptx por
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptxAleksandarSpasic5
7 vistas7 diapositivas
ICK6-L8.pptx por
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vistas9 diapositivas

Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja

  • 1. Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja Dubravka Mihajlović, Filozofski fakultet Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji, 6. decembar 2016., Beograd
  • 2. Kako smo došli do VUK-a? 4 perioda: - Rani razvoj profesionalnog vođenja, prva polovina XX veka - Ka karijernom vođenju i savetovanju od 50ih do danas - Razvoj koncepata karijernog obrazovanja od 70ih do danas - „Uradi sam revolucija“ – danas
  • 3. Pretpostavke u osnovi koncepta VUK - Pretpostavlja se da pojedinci mogu da utiču na svoju karijeru. - Reč je o doživotnom procesu. - Postoji čitav set veština koje mogu da pomognu pojedincu da upravlja sopstvenim (promenljivim) karijerama.
  • 4. Veštine upravljanja karijerom – VUK - U oblasti karijernog vođenja i savetovanja vlada velika pojmovno-terminološka neusklađenost, koja važi i za veštine upravljanja karijerom - Kontinuum određenja VUK: ATP, KP-----------------------KO-----------------------------ŽV - Ključno pitanje: Gde smo mi na kontinuumu?
  • 5. VUK – Određenja (1) - Ne postoji jedinstveno određenje na nivou Evrope, postoji tendencija da se građanima omogući pristup uslugama vođenja i izražena potreba za usvajanjem veština upravljanja karijerom. - Šta? Veštine, kompetencije, sposobnosti vezane za identifikovanje, prikupljanje, analiziranje informacija, razumevanje sebe, donošenje odluka, upravljanje profesionalnim aspektom života i promenama u njemu - Šta pojedinac radi sa njima? Spoznaje sebe i opcije, samostalno donosi odluke vezane za obrazovanje, profesiju, rad, preduzima aktivnosti za poboljšanje sopstvene karijere.
  • 6. Različiti pristupi konceptu VUK – Kako? - Kao deo karijernog obrazovanja, javljaju se u različitim modalitetima: kao zasebni predmeti u školama; utkani su u različite predmete; jasno omeđeni programi za različite ciljne grupe - Kroz informisanje i savetovanje - Iste veštine za sve ili veštine prilagođene uzrastu?
  • 7. VUK – Koje su to veštine/kompetencije? (1) - Ne postoji slaganje u pogledu određenja, a ni u pogledu toga koje bi sve veštine trebalo uvrstiti u veštine upravljanja karijerom Primeri: 1. Sposobnost samorefleksije (u pogledu veština, interesovanja, postignuća, želja) 2. Sposobnost odlučivanja (stvaranje procesa donošenja odluka, nošenje sa kompleksnim i kontradiktornim inputima za donošenje odluka) 3. Istraživanje i evaluacija informacija 4. Sposobnost definisanja i ostvarivanja ličnih ciljeva
  • 8. VUK – Koje su to veštine/kompetencije? (2) - Sticanje znanja o pitanjima tržišta rada i o različitim zanimanjima - Sticanje veština procene ličnih interesovanja, sposobnosti i kompetencija - Sticanje samopouzdanja na osnovu stručnih kompetencija, a kako bi se ostvarili karijerni ciljevi - Donošenje odluka o mogućnostima vezanim za obrazovanje i obučavanje, kao i za sopstveni karijerni razvoj - Identifikovanje ličnih potencijala i talenata za određena zanimanja, itd.
  • 9. Veštine upravljanja karijerom CZRK (2) 1. blok: Uvod u veštine upravljanja karijerom 2. blok: Samoistraživanje i samopouzdanje 3. blok: Istraživanje savremenog tržišta rada i opcija nakon diplomiranja 4. blok: Donošenje karijernih odluka 5. blok: Planiranje karijere 6. blok: Aktivno traženje posla 7. blok: Radna biografija i motivaciono pismo 8. blok: Razgovor za posao 9. blok: Umrežavanje sa predstavnicima privrednog sektora – karijerno ćaskanje