Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mutageni; geni i kancer

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Mutageni faktori sredine
Mutageni faktori sredine
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Ivana Damnjanović (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Mutageni; geni i kancer

  1. 1. Mutacije -mutageni -geni i kancer Ivana Damnjanović
  2. 2. Hemijski mutageni • Veliki broj hemikalija dospeva u ljudski organizam (preko kože, sistema za disanje, varenje). • Ove materije zagađuju vazduh, vodu, hranu (aditivi, boje, konzervansi, lekovi). • Sredstva koja se koriste u poljoprivredi (pesticidi, herbicidi, insekticidi).
  3. 3. • Ove mutacije dovode do ugradnje pogrešnog nukleotida u DNK molekul
  4. 4. Mutacije uzrokovane zračenjem • Ultraljubičasta (UV) komponenta Sunčevog zračenja može da izazove oštećenja DNK. • Ozonske rupe • Kancer kože
  5. 5. -Gama i X zraci • Mogu da prodru duboko u tkiva i izazovu oštećenja. • Jonizuju molekule vode i stvaraju slobodne radikale koji deluju na DNK. • Izazivaju tačkaste mutacije.
  6. 6. Geni i kancer • Deoba ćelije je strogo kontrolisana. • Ali, može se dogoditi da se ćelija promeni, transformiše i prolazi kroz ponovljene deobe. • Tako nastaje kancer. • Ćelije kancera se nekontrolisano dele i mogu preći i u druga tkiva.
  7. 7. • U osnovi nastanka kancera je mutacija nekog od gena koji su odgovorni za kontrolu deobe ćelije ili ćelijske smrti. • Mutirani geni koji su sposobni da izazovu kancer se nazivaju ONKOGENI. • Grupa gena koja ima za zadatak da reguliše ćelijsku deobu, tj. zaustavi je, se nazivaju TUMOR SUPRESORI.

×