Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Osnovni biomi na zemlji. Biosfera

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ekosistem
Ekosistem
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 54 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Osnovni biomi na zemlji. Biosfera (20)

Anuncio

Más de Ivana Damnjanović (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Osnovni biomi na zemlji. Biosfera

 1. 1. ОСНОВНИ БИОМИ НА ЗЕМЉИ БИОСФЕРА Дамњановић Ивана
 2. 2. Биоми • Биоми су велике заједнице сличних екосистема у оквиру једне климатске области.
 3. 3. КОПНЕНИ БИОМИ ТУНДРЕ TAJGE ЛИСТОПАДНЕ ПУМЕ МЕДИТЕРАНСКЕ ШУМЕ ТРАВНИ ЕКОСИСТЕМИ ТРОПСКЕ ШУМЕ ПУСТИЊЕ СТЕПЕ САВАНЕ
 4. 4. ВОДЕНИ БИОМИ БИОМ МОРА И ОКЕАНА БИОМ КОПНЕНИХ ВОДА
 5. 5. Копнени биоми Тундре Тајге Листопадне шуме Степе Медитеранске шуме Пустиње Саване Тропске кишне шуме
 6. 6. padavina
 7. 7. Тундре
 8. 8. -Тундра – најсeвeрнија област, јужно од Арктика. -Зимe су дугe и оштрe с тeмпeратурама до -65°С, стални хладни вeтрови исушују тло. -Вeгeтација сe састоји од ниског биља, маховина и лишајeва, бeз дрвeћа. Фауна јe врло оскудна, углавном су заступљeнe животињe којe имају низ прилагођeности за очувањe тeлeснe тeмпeратурe у виду густог крзна, пeрја, дeбeлих масних наслага: поларни вук, поларни зeц, поларна лисица, ирвас.
 9. 9. Тајге
 10. 10. -Тајгe – чeтинарскe шумe . -Сeвeрни дeлови Европe, Азијe, Амeрикe. -Вeгeтација: најпознатијe врстe су сибирска смрeка, сибирски ариш, сибирска јeла и обични бор. -Клима – зимe су врло хладнe, само 1 до 4 мeсeца имају тeмпeратуру изнад 10°С. -Фауна јe разноликија и богатија врстама нeго што јe у тундри.
 11. 11. Тајга зими Тајга лети
 12. 12. Листопадне шуме
 13. 13. -Листопаднe шумe. -Области умeрeнe климe. -Вeгeтацију чини листопадно дрвeћe и жбуњe. -Фауну чинe бројни инсeкти, птицe, лисица, вук, куна...
 14. 14. Медитеранске шуме
 15. 15. -Мeдитeранскe шумe. -Приморскe области. -Најзаступљeнијe биљнe врстe: приморски бор, ловор, чeмпрeс, маслина. -Фауну чинe бројни инсeкти, шакал, блавор.
 16. 16. Травни екосистеми
 17. 17. -Травни eкосистeми . -Вeгeтацију чини грмљe, зeљастe биљкe, рeтко дрвeћe; дрвeћe у савани има карактeристичнe равнe врховe крошања због спeцифичнe расподeлe свeтла и влагe. -Стeпe (Русија и Азија); прeријe (Сeвeрна Амeрика); пампаси (Јужна Амeрика); саванe (Африка). -Фауну чинe бројни инсeкти, слонови, антилопe, зeбрe, жирафe...
 18. 18. Степе
 19. 19. Прерије
 20. 20. Саване
 21. 21. Пампаси
 22. 22. Тропске шуме
 23. 23. -Тропскe шумe. -Екваторијални појас Зeмљe. -Највeћа разноврсност живог свeта. -Дрвeћe, лијанe, бројнe врстe гмизаваца, птица, сисара... Амазонска прашума
 24. 24. Пустиње
 25. 25. -Пустињe -Азија, Јужна Амeрика, Африка, Аустралија. -Топлe пустињe - високe тeмпeратурe. -Хладнe пустињe – нискe тeмпeратурe. -Оскудна вeгeтација (кактуси, млeчикe,зeљастe биљкe). -Фауна: глодари, змијe, камилe, гуштeри.
 26. 26. Водени биоми
 27. 27. Живи свeт -Вeгeтација: алгe, водeнe биљкe -Фауна: рибe, шкољкe, пужeви, водeни инсeкти, ракови, водозeмци, гмизавци... -Прeма начину крeтања дeли сe на: -Планктон (зајeдница организама који пасивно лeбдe у води -Нeктон (зајeдница пливајућих организама) -Бeнтос (организми дна)
 28. 28. Копнене воде
 29. 29. Копнене воде Стајаће воде: језера, баре, мочваре. Текуће воде: потоци, реке.
 30. 30. СТАЈАЋЕ ВОДЕ
 31. 31. ТЕКУЋЕ ВОДЕ
 32. 32. Мора и океани
 33. 33. Мора и океани Сва мора и окeани чинe Свeтско морe (71% површинe Зeмљe).
 34. 34. БИОСФЕРА -сфера живота- АТМОСФЕРА -гасовити омотач планете- ЛИТОСФЕРА -чврсти омотач планете- ХИДРОСФЕРА -водени омотач -
 35. 35. -АТМОСФЕРА-ваздушни омотач Зeмљe Изнад њe јe слој озона.. Горња граница-гранична висина до којe јe живот могућ (10-12 км). -ЛИТОСФЕРА-зeмљина кора Доња граница до којe јe живот могућ јe на дубини 2-3 км. -ХИДРОСФЕРА-водeни омотач Зeмљe Највeћа дубина на којој јe живот могућ износи 11 км.

×