Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Srce, krvni i limfni sudovi
Damnjanović Ivana
Srce

Snažan mišićni, šupalj organ

Srčana maramica

Između dva plućna krila, okrenuto ulevo

2 pretkomore-gornje, manje šupljine

2 komore-donje, veće šupljine

Zid leve komore-posebno razvijen
Leva
pretkomora
L...
Donja
šuplja vena
Desne
plućne
vene
Leve
plućne
vene

Srčana pregrada (lat. septum atrioventricularis),
razdvaja desnu od leve strane srca

Deo pregrade između obe pretkomor...
Trodimenzionalni ehokardiogram vrha srca i
srčanih zalistaka

Rad srca nije pod uticajem naše volje

Centar za rad srca se nalazi u produženoj moždini
Srčani zalisci

Srčani zalisci sprečavaju vraćanje krvi iz komora u
pretkomore

Na desnom pretkomorno-komornom ušću je t...

Aortin zalistak-otvor preko koga leva komora
komunicira sa aortom

Plućni zalistak-otvor preko koga desna komora
komuni...
Plućni zalistak
Dvolisni
zalistak
Trolisni
zalistak
Aortin
zalistak
Krvni sudovi

Arterije, vene, kapilari
Arterije

Odvode krv iz srca do vih delova tela

Plućna arterija-odvodi krv u pluća

Aorta-najveća arterija

Aorta-art...
Vene

Dovode krv u srce

Venule se skupljaju u gornju i donju šuplju venu,
koje se uliva u desnu pretkomoru

Plućne ven...
Kapilari

Najmanji krvni sudovi

Arterijski i venski deo
Veliki krvotok
Veliki krvotok počinje u levoj komori iz koje polazi
aorta
Ona raznosi oksidovanu krv po čitavom organizmu....
Mali krvotok
Mali krvotok počinje u desnoj komori iz koje polazi
plućna arterija koja se zatim grana na levu i desnu
arter...

Srce je otprilike veličine stisnute pesnice, čija težina
varira od 300 do 350 grama

Za jedan minut, u toku 60 do 80 sr...
Krvni pritisak
Sila kojom krv deluje na jedinicu površine krvnog
suda
Sistolni-kontrakcija komore
Dijastolni-opuštanje srč...
Limfni sistem
Posrednik između krvi i tkiva
Limfni sudovi su po građi slični venama
Limfni kapilari-krupniji limfni sudovi...
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Srce, krvni i limfni sudovi

Građa srca, krvni i limfni sudovi

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Srce, krvni i limfni sudovi

 1. 1. Srce, krvni i limfni sudovi Damnjanović Ivana
 2. 2. Srce  Snažan mišićni, šupalj organ  Srčana maramica  Između dva plućna krila, okrenuto ulevo
 3. 3.  2 pretkomore-gornje, manje šupljine  2 komore-donje, veće šupljine  Zid leve komore-posebno razvijen Leva pretkomora Leva komora Desna pretkomora Desna komora
 4. 4. Donja šuplja vena Desne plućne vene Leve plućne vene
 5. 5.  Srčana pregrada (lat. septum atrioventricularis), razdvaja desnu od leve strane srca  Deo pregrade između obe pretkomore naziva se međupretkomorna pregrada  Deo pregrade između obe komore naziva se međukomorna pregrada Međupretkomorna pregrada Srčana pregrada Međukomorna pregrada
 6. 6. Trodimenzionalni ehokardiogram vrha srca i srčanih zalistaka
 7. 7.  Rad srca nije pod uticajem naše volje  Centar za rad srca se nalazi u produženoj moždini
 8. 8. Srčani zalisci  Srčani zalisci sprečavaju vraćanje krvi iz komora u pretkomore  Na desnom pretkomorno-komornom ušću je trolisni (trikuspidalni) zalistak  Na levom je dvolisni (mitralni)
 9. 9.  Aortin zalistak-otvor preko koga leva komora komunicira sa aortom  Plućni zalistak-otvor preko koga desna komora komunicira sa plućnom arterijom
 10. 10. Plućni zalistak Dvolisni zalistak Trolisni zalistak Aortin zalistak
 11. 11. Krvni sudovi  Arterije, vene, kapilari
 12. 12. Arterije  Odvode krv iz srca do vih delova tela  Plućna arterija-odvodi krv u pluća  Aorta-najveća arterija  Aorta-arteriole-kapilari
 13. 13. Vene  Dovode krv u srce  Venule se skupljaju u gornju i donju šuplju venu, koje se uliva u desnu pretkomoru  Plućne vene sprovode krv u levu pretkomoru
 14. 14. Kapilari  Najmanji krvni sudovi  Arterijski i venski deo
 15. 15. Veliki krvotok Veliki krvotok počinje u levoj komori iz koje polazi aorta Ona raznosi oksidovanu krv po čitavom organizmu. U tkivima se ćelijama predaje kiseonik, a u krv ulazi ugljen - dioksid Redukovana krv se šupljim venamašupljim venama vraća u desnu pretkomoru srca, a odatle ide u desnu komoru
 16. 16. Mali krvotok Mali krvotok počinje u desnoj komori iz koje polazi plućna arterija koja se zatim grana na levu i desnu arteriju koje redukovanu krv odnose u pluća U plućima se krv oksiduje (otpušta se CO2, a prima O2) i vraća plućnim venama u levu pretkomoru
 17. 17.  Srce je otprilike veličine stisnute pesnice, čija težina varira od 300 do 350 grama  Za jedan minut, u toku 60 do 80 srčanih „otkucaja“ (kontrakcija), kroz srce protekne 5 do 6 litara krvi, što predstavlja minutni volumen srca, i ukupnu količinu krvi u organizmu
 18. 18. Krvni pritisak Sila kojom krv deluje na jedinicu površine krvnog suda Sistolni-kontrakcija komore Dijastolni-opuštanje srčanog mišića 120/80 mmHg
 19. 19. Limfni sistem Posrednik između krvi i tkiva Limfni sudovi su po građi slični venama Limfni kapilari-krupniji limfni sudovi-blizu srca se ulivaju u vene Tok limfe je u jednom smeru (zalisci) Limfni čvorovi (odbrana): ispod pazuha, na preponama, u grudnoj i trbušnoj duplji

×