Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Velike promene u prošlosti.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Ivana Damnjanović (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Velike promene u prošlosti.pdf

 1. 1. Ивана Дамњановић ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ У ПРОШЛОСТИ
 2. 2. Промене живог света ● Дејство еколошких фактора. ● Долази до промена у адаптацијама појединих врста. ● Јединке се могу драстично разликовале од својих предака. ● Такође, могу довести и до изумирања неких врста.
 3. 3. ● Промена услова у спољашњој средини је довела до постанка живота. ● Теорија о настанку живота у праокеану. ● Првобитна појава једноставнијих молекула који су међусобно улазили у хемијске реакције.
 4. 4. Промене атмосфере ● Првобитни једноћелијкси облици (хетеротрофи). ● Појава фотосинтезе. ● Присуство кисеоника у води и атмосфери. ● Модрозелене бактерије. ● Настанак енергије без присуства кисеоника (отрован, реактиван гас).
 5. 5. ● Постанак организама који добијају енергију у присуству кисеоника. ● Други организми су их “усвајали” као своје органеле - на овај начин су настале митохондрије. ● Теорија ендосимбиозе. ● Усложњавање грађе једноћелијских организама. ● Настанак колонијалних, потом и вишећелијских организама.
 6. 6. ● Колонијалне фотосинтетичке бактерије су постојале у прекамбријуму. ● На површини су лучиле лепљиву масу – лепљење зрна из подлоге, постанак строматолита.
 7. 7. ● Стромтолити су мање заступљени у камбријуму јер су модрозелене бактерије биле храна другим организмима па се нису могле размножити и фосилизовати се. ● Строматолити могу настати и без учешћа живих бића.
 8. 8. ● Формирање озонског омотача. ● Штити од УВ зрачења. ● У нижим слојевима атмосфере може бити штетан по жива бића.
 9. 9. Промене у распореду континената ● Тектонски покрети су изазвали одвајање континената. ● Распоред копна и мора и рељеф утичу на климу (климатске промене). ● Проналазак истих фосила на различитим континентима који су данас одвојени океанима.
 10. 10. ● Изолованост континената је узроковала јединствен живи свет (торбари насељавају Аустралију).
 11. 11. ● Услед померања континената су настали расцепи у којима су се створила нова мора. ● Топла клима је условила пренамножавање алги. ● Угинуће алги је довело до стварања велике количине органског материјала; без присуства кисеоника а уз присуство муља дошло је до фосилизације (постанак нафте).
 12. 12. Велика изумирања ● Двадесет пет догађаја који су изазавали изумирање врста; пет великих догађаја. ● Изумирање диносауруса. ● Пад великог метеора (пречника 10-15 км); Јуктан, Мексико. ● Велика количина прашине је заклонила сунчеву светлост (прекинут је процес фотосинтезе).
 13. 13. ● Друга теорија говори о активности супервулкана у Индији. ● Према извесним теоријама метеор и пепео пореклом из супервулкана су променили услове живота на Земљи. ● Изумирање одређених врста и настанак нових.

×