Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Kees Grolleman, Motiveren van havo leerlingen (Amsterdam)

 1. Motivatie bij HAVO-leerlingen
 2. Kees Grolleman • Workshop, dus zoveel mogelijk (inter)actief • Introductie • Inventarisatie • Tips • Geen kant en klare oplossingen
 3. Rol docent cruciaal
 4. School Aan Zet • Méér dan Vwo • Uit betaexcellent bleek dat veel scholen met excellentie aan de slag zijn of willen (met eigen motivatie en invulling)
 5. Opdracht •Wat is het profiel van de Havist?
 6. Hoe komt de leerling binnen? •Advies Basisschool •CITO-score •Nieuwe situatie •TROTS!!! Hoe behouden we die? •Aandacht voor excellentie!!
 7. De Havist • Net zo gemotiveerd als VWO-ers • Werken harder voor “leuke leraar” • Gemotiveerd door positieve feed back en beloning • Platform Pocket 3: Inventariserend onderzoek Havo didactiek voor bètaonderwijs, Oberon
 8. De havist (Monique Sanders) •Vaker doeners dan beslissers •Meer moeite met theorie/kennisover- dracht •Keuzevrijheid binnen duidelijke kaders •Willen weten wat ze later willen gaan doen •Werken harder voor “leuke leraar” •Spontaan en positief •Net zo gemotiveerd als vwo-ers •Product- en praktijkgericht •Gericht op de buitenwereld •Te motiveren door positieve feed back en beloning •Onderbenut β-talent
 9. De havist (HACO) •Werkt bij voorkeur aan korte termijndoelen •Is goed in praktisch gerichte opdrachten •Kan omgaan met herkenbare, liefst levensechte lesstof •Wil het gevoel hebben dat de lesstof haalbaar is voor hem/haar •Is extrinsiek te motiveren door docent en werksfeer •Is sterk relationeel gericht •Kan zelfstandig werken binnen duidelijke kaders •Kan middelgrote, overzichtelijke opdrachten aan in een gestructureerde leeromgeving
 10. Voorlopige conclusie •De havist is geen gemankeerde VWO-er •Havo is geen aftreksel van VWO •Dus aparte didactiek en programma’s •Havo moet een eigen ‘smoel’ hebben •Het is belangrijk om trots in Havo te stimuleren •Aandacht en ruimte voor excellentie!! •Er is aandacht nodig voor doelgroepen (meisjes) •De muren van het klaslokaal moeten doorbroken worden
 11. Havo-docentcompetenties (HACO) De Havo-docent: • Is bereid te investeren in een relatie met zijn/haar leerlingen • Kan de stof en de organisatie daarvan voor de leerling helder ordenen • Is in staat en bereid de lesstof aan te bieden op een voor de leerling doorzichtige manier • Is bereid om een leerling het gevoel te geven een nieuwe start te kunnen maken (vertrouwen kweken) • Is bereid om leerlingen individueel en op maat aan te spreken en heeft specifiek aandacht voor meisjes • Is bereid samen te werken met externe partijen (Jet-Net, HBO, studentmentoren, etc)
 12. Rol Docent
 13. Succesvolle β-didactiek (Monique Sanders) •Koppeling praktijk aan de theorie •Structuur •Goed uitleggen •Persoonlijke werking •Positieve feed back •Prikkelen •Procedurele duidelijkheid •Toegankelijkheid •Leerlingen werken samen •Actieve leerlingen
 14. Tips voor docenten (Over de Top) •Stimuleer een growth mindset •Ontwikkel extra onderwijsaanbod •Groepsopdrachten, waardevol, maar let op liftgedrag. •Ken (de dromen en interesses van) je leerlingen •Stimuleer motivatie •Realiseer je invloed •Bied inspiratie •Stimuleer zelfregulatie •Leer leerlingen het belang van trainen over langere tijd •Herken potentiële excellentie: geef uitdagingen en ruimte (erkennen van prestatie)
 15. Eigen Tips • Houd van je vak en van je leerlingen • Geef het goede voorbeeld • Haal de buitenwereld binnen en ga met de leerlingen op pad • Zoek samenwerking ook buiten eigen vakgebied • Denk en geef feed back vanuit een “growth mindset”. • Stel duidelijke eisen, maar wees niet rigide • Probeer maatwerk te leveren en heb daarbij extra aandacht voor meisjes. (VHTO) • Intensieve samenwerking met mentoraat en afdelingsleiding.
 16. Tips voor schoolorganisaties (over de top) 1. Realiseer je dat het een cultuuromslag vergt. 2. Investeer in je eigen docenten. (en mentoraat) 3. Ontwikkel beleid rond Excellentie. (herken en erken de exc. Prestaties) 4. Zorg dat de basis in orde is. 5. Maak keuzen. 6. Kijk over de grenzen van je eigen opleiding. 7. Besteed aandacht aan de motivatie van leerlingen om docenten gemotiveerd te houden. 8. Werk aan een klimaat van verbondenheid. 9. Werk samen. (Keten, Bedrijfsleven) 10.Betrek ouders. 11.Lerende Organisatie. SAZ 12.Heb oog voor niet-cognitieve excellentie
 17. Stellingen •Een goede Havist in het VWO doet twee afdelingen te kort en niet op de laatste plaats de leerling.
 18. Gerefereerde publicaties: • Platform pocket # 3: “Inventariserend onderzoek voor bèta- en techniekonderwijs“ (1) • Platform pocket #4: “Het onderbenutte bètatalent van Havoleerlingen” (1) • Platformpocket #20: “10 Didactische aandachtspunten voor de bètavakken op de HAVO” (1) • “Beter inspelen op Havoleerlingen”: IVA/J. Vermaas • “Over de Top”: Huub Nelis en Yvonne Sark • “Bèta metality”: Young Works • “Het excellentie model”: Young Works • “Thuiskomen in de klas”V.P.J. Duindam • “Uitblinkers”: M. Gladwell • Mindset, de weg naar een succesvol leven: Carol, S, Dweck • Breinlink voor ouders, Gerjanne Dirksen, Hilda Möller. 1 zie: www.betaexcellent.nl
Publicidad