Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)

31 visualizaciones

Publicado el

Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Bab 1 : Pengenalan Program Pendidikan Khas
1. Matlamat
2. Objektif
3. Dasar Antarabangsa
4. Dasar Kebangsaan
5. Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia
- Sekolah Khas
- Program Integrasi
- Program Pendidikan Inkusif

Publicado en: Educación
 • Maaf jika ada kesalahan ejaan dan kekurangan isi serta huraian. Nota tersebut merupakan hasil daripada buku / nota ringkas / bahan internet.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)

 1. 1. PENDIDIKAN INKLUSIF (Bab 1 : Pengenalan Program Pendidikan Khas) Fai
 2. 2. MATLAMAT Untuk meningkatkan penyertaan dan memberikan peluang kepada murid berkeperluan khas (MBK) menyertai program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid normal di arus perdana Memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi murid berkeperluan khas dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimumkan jika diberi peluang yang sama.
 3. 3. OBJEKTIF Memastikan murid berkeperluan khas mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan Membina keyakinan diri murid berkeperluan khas bagi mencapai potensi yang optimum. Memastikan murid berkeperluan khas dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan murid berkeperluan khas.
 4. 4. DASAR ANTARABANGSA • Council for Disabled Children (CDC) di UK • MBK diberi sokongan & perkhidmatan yg diperlukan supaya dapat pendidikan yg seimbang. Penyataan Dasar Baharu (Julai 1994) • Inklusif sepatutnya sepatutnya merupakan norma pendidikan bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK Pernyataan Salamanca (1994) • Semua murid di Australia diberi pendidikan di sekolah-sekolah berdekatan dengan tempat tinggal. Pernyataan Dasar Pendidikan Inklusif
 5. 5. DASAR KEBANGSAAN Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) (1996) Peraturan Pendidikan Khas (2013) & Kod Amalan Pendidika Murid Berkeperluan Khas Dasar Pendidikan Wajib 2002 Akta Orang Kurang Upaya (2008) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013-2025)
 6. 6. PROGRAM PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Sekolah Khas Program Integrasi Program Pendidikan Inklusif
 7. 7. SEKOLAH KHAS • ialah sekolah bagi murid bermasalah pengihatan dan pendengaran. • Jenis : 1. Sekolah Rendah : ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan, & masalah pembelajaran. 2. Sekolah Menengah : sekolah vokasional, sekolah Akademik utk murid ketidakupayaan pendengaran, & Sekolah Akademik utk murid ketidakupayaan penglihatan. • Kemudahan sekolah : asrama dan makanan percuma
 8. 8. SEKOLAH KHAS• Program : 1. Prasekolah • 6 tahun – 14 tahun • Disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain. 2. Pelajaran Rendah • 6 tahun – 14 tahun • Disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain. 3. Pelajaran Menengah • 13 tahun – 19 tahun • Disahkan oleh pengamal perubatan dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain. 4. Pendidikan Teknik & Vokasional • Murid lulus Sijil Rendah Pelajaran
 9. 9. PROGRAM INTEGRASI• 1962 : Kerajaan memulakan Program Pendidikan Khas Integrasi. • Tujuan : 1. Semua murid MBK berpeluang menerima akses pendidikan yang relevan dan sesuai. 2. MBK diperkembangkan bakat dan potensi melalui pendidikan Vokasional bagi menghasilkan insan berkemahiran ke arah meningkatkan kualiti hidup. 3. MBK diberi peluang mengikut Program Intervensi Awal agar tahap keupayaan mereka dioptimumkan. 4. Peluang MBK mengikut program pendidikan menjurus kepada peningkatan potensi sedia ada bagi melahirkan kumpulan separuh mahir dan menjadi aset negara. 5. MBK berpotensi ditempatkan secara inklusif di dalam kelas arus perdana.
 10. 10. PRORAM PENDIDIKAN INKLUSIF • Ialah program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh Murid Berkeperluan khas (MBK) bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. • Matlamat : 1. Untuk meningkatkan penyertaan dan memberikan peluang kepada murid berkeperluan khas (MBK) menyertai program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid normal di arus perdana 2. Memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi murid berkeperluan khas dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimumkan jika diberi peluang yang sama.
 11. 11. RUJUKAN Lee Keok Cheong & Sailajah Nair Sukumaran. (2018). Pendidikan Inklusif. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

×