Fabege foretagsbroschyr

Fabege AB
Fabege ABWebbansvarig en Fabege AB
En berättelse
om att skapa rätt
förut­sättningar
ngagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för
att människor ska känna engagemang krävs mer än ett fint kontor.
Arbetsmiljön börjar långt utanför husets väggar. Fabege är ett av landets
ledande fastighetsbolag och vår passion är att skapa miljöer som är bra
för goda affärer och personliga möten. För varje projekt sätter vi ihop
ett lag av medarbetare som använder sina unika kompetenser för att
utveckla platser och kontor där människor trivs och relationer byggs.E Välkommen
till Fabege
4 5
SÖDERTÄLJE
HUDDINGE
UPPLANDS-VÄSBY
Bromma flygplats
Arlanda flygplats
BRO
ÅKERSBERGA
VÄRMDÖ
TYRESÖ
JÄRFÄLLA
TÄBY
5 km
Solna
Business
Park
Arenastaden Stockholm
City
Hammarby
Sjöstad
EN DEL AV ETT VÄXANDE
STOCKHOLM
Vi är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inrikt-
ning mot fastighetsutveckling och förvaltning av egenägda lokaler.
Vi erbjuder moderna lokaler i attraktiva områden med hög tillväxt
i Stockholm. Alla våra områden erbjuder en hög servicenivå,
spårbundna lägen, väl utbyggd kollektivtrafik och goda möjligheter
att cykla till jobbet. Vi skapar levande stadsdelar och tack vare vår
stora projektportfölj har vi möjlighet att bygga framtidens kontor åt
några av Sveriges största företag som till exempel SEB, TeliaSonera
och Vattenfall. Genom försäljning av fastigheter utanför Fabeges
prioriterade områden och investering i fastigheter med stor potential,
kan vi ständigt utveckla vår fastighetsportfölj för att tillhandahålla
kontor som möter dagens och morgondagens efterfrågan.
VI ÄGER OCH FÖRVALTAR VAR TIONDE
KVM KONTORSYTA I STOR-STOCKHOLM.
CIRKA 75 000 MÄNNISKOR VISTAS
DAGLIGEN I VÅRA LOKALER.
6 7
Vad ni än behöver
Aktivitetsbaserade kontorsytor, egna rum eller öppna kontorsland-
skap? Modernt och flexibelt kan betyda olika saker för olika företag.
Valen är många och tack vare vår stora portfölj och projektavdelning
kan vi erbjuda unika lösningar för individuella önskemål.
Kontoret – en del av varumärket
Företag investerar alltmer i sina varumärken och i att kommunicera
sina värderingar. Därför är det naturligt att också utformningen av
kontoret både ut- och invändigt blir en allt viktigare del i kommunika-
tionsarbetet. Vi ser det som vår uppgift att vara både inspiratör och
partner i den processen.
MYCKET MER ÄN BARA
ETT KONTOR
Miljöklassning och Gröna hyresavtal
Sedan 2002 har Fabege minskat koldioxidförbrukningen med 90 pro-
cent och vår genomsnittliga energianvändning för uppvärmning är 50
procent lägre än branschgenomsnittet. Dessutom är alla våra nybyggen
och större ombyggnationer miljöklassade och andelen Gröna hyresavtal
ökar årligen. Gröna hyresavtal innebär att fastighetsägaren och hyres-
gästen gemensamt tar ansvar för att förbättra lokalens miljöprestanda
och därmed minska klimatpåverkan.
Mötesplatser för goda affärer
Inspirerande möten och viktiga kundpresentationer sker allt oftare
utanför kontorsbyggnaden. Tack vare att vi är en stor fastighets-
ägare i våra områden kan vi utveckla hela området och säkerställa
att det finns gott om restauranger, hotell, caféer och grönområden
för rekreation.
Vår uppgift är att vara både partner
och inspiratör i utformning av våra
kunders nya kontor.
Andelen gröna
hyresavtal
ökar årligen.
8 9
Det är mycket som ska hinnas med. Ärenden som ska uträttas och mejl
som måste besvaras – för den ständigt uppkopplade yrkesmänniskan
integreras arbete och fritid mer och mer. Vi vet att medarbetare som
trivs gör ett bättre jobb, stannar längre inom sitt företag och är mer
motiverade och målinriktade. Det är vår ambition att skapa rätt förut-
sättningar i våra områden så att vardagen blir enklare för våra kunder.
Till och från jobbet
Miljöfrågorna blir allt viktigare. Spårbundna kommunikationslägen
och möjlighet att cykla till jobbet är nu prioriterade frågor när företag
LIVSPUSSLET OCH DEN MODERNA
YRKESMÄNNISKAN
söker nya kontorslokaler. Därför finns vi nära kollektivtrafiken och
tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar på pendelcyklisternas
behov och önskemål.
Serviceutbud i kvarteret
Gym, kemtvätt, frisörer och cykelservice. När dina medarbetare kan
göra privata ärenden snabbt i närområdet – då är det enkelt att foku-
sera på sitt arbete.
Antal cyklister i Stockholm
har fördubblats på 10 år.
Genomsnittssträckan för en
cykelpendlare är 9 km enkel väg.9KM
Källor: Miljobarometern.stockholm.se.
11
Vi har valt att samla vårt fastighetsbestånd
och våra medarbetare i ett antal attraktiva
områden. Det har vi gjort för att vara nära
våra kunder och för att helhjärtat kunna
fokusera på att påverka serviceutbud,
förbättra utomhusmiljöer och driva
utvecklingen. Vi erbjuder våra kunder mer
än bara en lokal och vi har höga ambitioner
att se till att både individer och företag
får en enklare vardag. För snabb och
personlig service har vi lokalkontor med
förvaltningspersonal i varje område.
Välkommen till
våra områden
12 13
STOCKHOLMS
INNERSTAD
HAMMARBY
SJÖSTAD
Stockholms innerstad är den största kontorsmarknaden i Norden och
Fabege är en av de största fastighetsägarna. Våra fastigheter ligger till
stor del i kvarteren kring Kungsgatan och Drottninggatan. I Norrtull
har vi fyra fastigheter, varav Wenner-Gren Center är den mest kända.
På Kungsholmen är vi stolta ägare av den berömda DN-skrapan. Av
vårt totala fastighetsinnehav finns cirka hälften i innerstan.
Det vattennära läget i kombination med goda kommunikationer och
närhet till både grönområden och innerstaden gör Hammarby Sjöstad
till ett mycket attraktivt område. Kontoren i Hammarby Sjöstad har till
stor del skapats genom omvandling av gamla industrifastigheter. Vi har
bland annat förädlat den centralt belägna gamla glödlampsfabriken
Luma, som anses vara en av funktionalismens viktigaste byggnader i
Stockholm och miljön är kulturhistoriskt värdefull.
FABEGE ÄR DEN STÖRSTA FASTIGHETSÄGAREN
AV KOMMERSIELLA LOKALER I OMRÅDET.
Den historiska arkitekturen ger
både lokalerna och området en
speciell karaktär som bland annat
tilltalar kreativa tjänsteföretag.
Fastighetsägarna på Kungsgatan
har en gemensam vision att locka
stora internationella varumärken
som Starbucks på Kungsgatan
nere vid Stureplan.
14 15
ARENASTADEN SOLNA
BUSINESS PARKVi äger och förvaltar över nittio procent av kontoren i Arenastaden i Solna.
Här är Friends Arena granne med några av Sveriges största företag,
bostäder, hotell och Skandinaviens största köpcentrum, allt i en stadsdel
med citypuls och moderna kontor. Med öppningen av Mall of Scandinavia
får området en mycket högt utbyggd servicenivå som tillsammans med det
goda kommunikationsläget gör området unikt i sitt slag. Arenastaden ligger
strategiskt placerat vid Solna station med pendeltåg som tar dig in till city
på 6 minuter och till Arlanda i motsatt riktning. Tvärbanan och flertalet
busslinjer trafikerar stadsdelen och framöver kommer även tunnelbanan
hit. Bilförare tar sig snabbt ut till de stora och närliggande motorvägarna.
Solna Business Park är ett etablerat kontorsområde där många
stora företag, bland andra ICA, Coop och Unilever har sina huvud-
kontor. I området finns en väl utvecklad service för både företagen
och deras medarbetare. Kommunikationsläget är ett av Stock-
holmsregionens bästa tack vare täta förbindelser med tvärbana,
fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana och bussar. Mälarbanan gör det
smidigt att pendla från Västerås och Enköping och det är dessutom
nära till Bromma flygplats.
Arenastaden har sköna
omgivningar och cykelturen in till
innerstan går genom Hagaparken.
Stjärnkrögaren Pontus Frithiofs
välbesökta restaurang Pontus in the
Park erbjuder mötesplats för både
affärsluncher och enskilda samtal.
16 17
SnabbaS
PrestigelösaP
KundnäraK
EntreprenöriellaE
AffärsmässigaA
Vår framgång bygger på att våra kunder är framgångsrika. För att
på bästa sätt kunna förstå och tillgodose våra kunders behov ska
vi alltid vara snabba, prestigelösa, entreprenöriella, affärsmässiga
och kundnära. Hos oss är laget alltid större än jaget. Vi arbetar
tillsammans i unika kund- och projektteam med olika kompetenser
för bästa resultat. Våra värderingar är en avgörande faktor vid alla
rekryteringar. Vi kallar det SPEAK.
VÅRA
VÄRDERINGAR
Med knappt 140 medarbetare förvaltar vi cirka 90 fastigheter. Vi finns
på plats i våra områden för att utveckla serviceutbud och närmiljö
tillsammans med våra kunder. Att underlätta vardagen för både våra
kunder och deras medarbetare är vår passion.
FÖR VÅRA
KUNDER
”De återkopplar supersnabbt, svarar alltid när man
ringer och är otroligt service-minded helt enkelt.”
Yvonne Palmgren, HR Business Partner Apollo
”Under alla år har Fabege haft en hög
servicenivå och visat att de på riktigt vill
att deras hyresgäster ska trivas.”
Erik Olsson, VD Erik Olsson Fastighetsförmedling
”För oss är det viktigt med en lyhörd fastighetsägare som kan
utveckla området efter hyresgästernas behov. Vi uppskattar
även att Fabege som hyresvärd gör vardagen lite enklare för
våra medarbetare, till exempel genom däckbytardagar och
cykelreparationer ett par gånger om året.”
Mia Kristensen, chef Office & Warehouse på Ica Fastigheter
”Vi iordningställde våra nya lokaler tillsammans.
Från första kontakt tills att lokalerna stod klara blev
allt mycket bättre än om vi gjort det själva. Alla tider
har hållits och de har inte tappat tempo sen dess.”
Fredrik Röhnisch, VD Röhnisch Sportswear
”Fabege är väldigt duktiga på att lyssna på oss
som hyresgäster och komma med kreativa förslag
på lösningar, också i besvärliga situationer.”
Chris Kjellin,Technical Manager Egmont Kids Media AB
SnabbaS
PrestigelösaP
KundnäraK
EntreprenöriellaE
AffärsmässigaA
18 19
SVERIGES GRÖNASTE
KONTORSBYGGNAD
Vattenfall var tidiga i sitt tänk kring framtidens kontor. Redan 2007 hade
fastighetschefen på Vattenfall, Olov Larsten, en vision om hur det lång-
siktigt hållbara kontoret skulle utformas. Kontoret skulle stärka Vatten-
falls attraktionskraft som arbetsgivare och vara nummer ett för miljön.
Projektgruppen formades av personer under 40 år och uppdraget var att
skapa maximalt socialt utbyte.
Miljöhänsyn
Alla delar av byggnaden skapades med största möjliga miljöhänsyn.
Husets stomme gick på järnväg istället för med lastbil, all inredning som
valdes är återvinningsbar och heltäckningsmattor och textilier är gjorda
i ylle för att undvika användning av flamskyddsmedel.
Företagets träffpunkt
För att stimulera kunskapsöverföring och samarbete hade projektet ett
stort fokus på att skapa mötesplatser. Huset är därför uppbyggt runt ett
nav, atriumtorget, som kopplar samman husets alla funktioner och delar.
Alla medarbetare passerar atriumtorget flera gånger om dagen och
många upplever att de träffar fler kollegor under 14 dagar i Arenastaden
än under fem år på det gamla kontoret i Råcksta.
Hållbara Arenastaden
Vattenfalls kontor är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och har vunnit
både Sweden Green Building Award och European Green Building-
Award. Ett kontor som passar väl in i hållbara Arenastaden. För Fabege
innebar projektet ett värdefullt kunskapsutbyte och insikt i hur stora
företag vill utforma framtidens arbetsmiljöer.
”Ska man vara en attraktiv arbetsgivare
idag ska man ha ett miljöriktigt kontor
som är enkelt att ta sig till.”
Olov Larsten, Vattenfalls projektledare för utformningen av deras nya kontor.
20 21
HÅLLBARHET – EN INTEGRERAD
DEL AV VERKSAMHETEN
Med respekt för framtida generationer
För oss betyder hållbarhetsarbetet att vi ska vara långsiktigt uthålliga
och framgångsrika för våra kunder, medarbetare och ägare utan att
förbruka resurser som minskar framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov. De byggnader och platser vi skapar idag kommer
att finnas kvar och påverka människor i generationer. Det ger oss ett
stort ansvar för resurshushållning och miljöpåverkan som kräver ständig
eftertanke och varsamhet.
Förtroende och nöjda kunder
Vi är mycket stolta över vår höga kundnöjdhetsgrad, att våra medar-
betare uttrycker ett stort förtroende för oss som arbetsgivare och att vi
driver ett av branschens mest framgångsrika miljöarbeten. På tio år har
vi lyckats sänka vår koldioxidförbrukning med 90 procent och alla våra
nya projekt har sedan länge miljöklassats. Vi arbetar också för att allt fler
av våra kunder ska teckna Gröna hyresavtal som innebär ett fördjupat
samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.
Påverka andra
För att påverka fler företag att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete
genomför vi långtgående leverantörsgranskningar ur ett hållbarhetsper-
spektiv och för en aktiv dialog med en majoritet av våra leverantörer.
Genom tydliga krav och samtal hoppas vi sprida goda ringar på vattnet.
90 % lägre koldioxid­
utsläpp på 10 år.
CO2
9 av 10 medarbetare
rekommenderar Fabege
som arbetsgivare.
Ökad andel Gröna
hyresavtal.
96 % förnybar energi. Hållbarhetsgranskning av
leverantörer.
50 % mindre
värmeanvändning än
branschgenomsnittet.
100 % miljöcertifiering
av nybyggnationer.
00%
22 23
FABEGE I SIFFROR
Fabege är noterat på NASDAQ OMXSTOCKHOLM, Large Cap.
Vi är runt 140 medarbetare.
Vi finns i Stockholmsregionen som växer med ca 40000personer per år.
Fabege äger fastigheter värderade över 30Mdkr.
Vår uthyrningsbara yta överstiger 1miljon kvm.
Vi äger och förvaltar cirka 90 fastigheter.
När Arenastaden är klar kommer cirka 30000personer att arbeta där.
För mer information besök fabege.se
Vill du skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare?
Kontakta oss på 08 - 555 148 00 eller info@fabege.se
S K A P A R Ä T T F Ö R U T S Ä T T N I N G A R
1 de 13

Recomendados

Cv2 per duvner por
Cv2 per duvnerCv2 per duvner
Cv2 per duvnerPer Duvner
421 vistas4 diapositivas
Bettina Persson, C V por
Bettina Persson, C VBettina Persson, C V
Bettina Persson, C VBettina Persson
16.6K vistas3 diapositivas
PR_ScalaeGasell2011 por
PR_ScalaeGasell2011PR_ScalaeGasell2011
PR_ScalaeGasell2011Claes Foxérus
57 vistas1 diapositiva
Cv martin andersson 2012 (2) por
Cv martin andersson 2012 (2)Cv martin andersson 2012 (2)
Cv martin andersson 2012 (2)Martin Andersson
2.6K vistas2 diapositivas
Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011 por
Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011
Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011Andreas Jarud
188 vistas17 diapositivas
Ing-Marie por
Ing-MarieIng-Marie
Ing-MarieIng-Marie Ekblom
279 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012 por
Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012
Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012Global Utmaning
700 vistas14 diapositivas
Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014 por
Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014
Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014Fabege AB
179 vistas14 diapositivas
Interim report January – June 2011 por
Interim report January – June 2011Interim report January – June 2011
Interim report January – June 2011Sweco
273 vistas15 diapositivas
Session 28 Rune Karlberg por
Session 28 Rune KarlbergSession 28 Rune Karlberg
Session 28 Rune Karlbergrune_karlberg
290 vistas37 diapositivas
Future Magazine #1/2015 - Swedish edition por
Future Magazine #1/2015 - Swedish edition Future Magazine #1/2015 - Swedish edition
Future Magazine #1/2015 - Swedish edition Semcon
2K vistas44 diapositivas
Sweco q1 por
Sweco q1Sweco q1
Sweco q1Sweco
3.3K vistas14 diapositivas

Destacado(11)

Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012 por Global Utmaning
Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012
Är-attraktiva-städer-hållbara-Mia-Wahlström-tyréns-global utmaning-12oct-2012
Global Utmaning700 vistas
Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014 por Fabege AB
Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014
Fabeges presentation från Bokslutskommuniké 2014
Fabege AB179 vistas
Interim report January – June 2011 por Sweco
Interim report January – June 2011Interim report January – June 2011
Interim report January – June 2011
Sweco 273 vistas
Session 28 Rune Karlberg por rune_karlberg
Session 28 Rune KarlbergSession 28 Rune Karlberg
Session 28 Rune Karlberg
rune_karlberg290 vistas
Future Magazine #1/2015 - Swedish edition por Semcon
Future Magazine #1/2015 - Swedish edition Future Magazine #1/2015 - Swedish edition
Future Magazine #1/2015 - Swedish edition
Semcon2K vistas
Sweco q1 por Sweco
Sweco q1Sweco q1
Sweco q1
Sweco 3.3K vistas
Logistik – en förutsättning för ett fungerande sjukhus por Sweco
Logistik – en förutsättning för ett fungerande sjukhusLogistik – en förutsättning för ett fungerande sjukhus
Logistik – en förutsättning för ett fungerande sjukhus
Sweco 826 vistas
Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt – hur möter vi framtidens k... por Sweco
Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt – hur möter vi framtidens k...Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt – hur möter vi framtidens k...
Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt – hur möter vi framtidens k...
Sweco 378 vistas
Tyréns underlagsrapport stadsbyggnadsvision Motala 2014 por FramtidensMotala
Tyréns underlagsrapport stadsbyggnadsvision Motala 2014Tyréns underlagsrapport stadsbyggnadsvision Motala 2014
Tyréns underlagsrapport stadsbyggnadsvision Motala 2014
FramtidensMotala4.7K vistas
Introduction to Venture Capital por pricew
Introduction to Venture CapitalIntroduction to Venture Capital
Introduction to Venture Capital
pricew37.9K vistas

Similar a Fabege foretagsbroschyr

Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012 por
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012Fox Belysning AB
982 vistas60 diapositivas
Ålandsbanken 072017 por
Ålandsbanken 072017Ålandsbanken 072017
Ålandsbanken 072017Ålandsbanken
199 vistas21 diapositivas
Flygstolen Linda Bjernstål Rotary por
Flygstolen Linda Bjernstål RotaryFlygstolen Linda Bjernstål Rotary
Flygstolen Linda Bjernstål RotaryKatarina Jardenberg
319 vistas17 diapositivas
IT- och Managementkonsulter till ditt projekt por
IT- och Managementkonsulter till ditt projekt IT- och Managementkonsulter till ditt projekt
IT- och Managementkonsulter till ditt projekt Right People Group - IT and Management Consultants
94 vistas12 diapositivas
Luna PIM-redaktör por
Luna PIM-redaktörLuna PIM-redaktör
Luna PIM-redaktörLuna (Tools, Machinery & Supplies)
1.1K vistas1 diapositiva
Adster Adwater Essens por
Adster Adwater EssensAdster Adwater Essens
Adster Adwater EssensPelle Simonson
176 vistas3 diapositivas

Similar a Fabege foretagsbroschyr(20)

Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012 por Fox Belysning AB
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Fox Belysning AB982 vistas
Utbildningskatalog Campus Värnamo 2015 por CampusVarnamo
Utbildningskatalog Campus Värnamo 2015Utbildningskatalog Campus Värnamo 2015
Utbildningskatalog Campus Värnamo 2015
CampusVarnamo385 vistas
Call Center Institute Conf - Talarprogram 2008 por Mats Kallmyr
Call Center Institute Conf - Talarprogram 2008Call Center Institute Conf - Talarprogram 2008
Call Center Institute Conf - Talarprogram 2008
Mats Kallmyr512 vistas
Swedbanks företagspresentation 30 september 2014 por Swedbank
Swedbanks företagspresentation 30 september 2014Swedbanks företagspresentation 30 september 2014
Swedbanks företagspresentation 30 september 2014
Swedbank481 vistas
Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011 por Andreas Jarud
Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011
Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011
Andreas Jarud234 vistas
Swedbanks företagspresentation för 2012 por Swedbank
Swedbanks företagspresentation för 2012Swedbanks företagspresentation för 2012
Swedbanks företagspresentation för 2012
Swedbank967 vistas
Magazine Mazars våren 2015 por Marianne Sand
Magazine Mazars våren 2015Magazine Mazars våren 2015
Magazine Mazars våren 2015
Marianne Sand811 vistas
Fabeges årsredovisning 2014 por Fabege AB
Fabeges årsredovisning 2014Fabeges årsredovisning 2014
Fabeges årsredovisning 2014
Fabege AB714 vistas
Swedbank företagspresentation, september, 2010 por Swedbank
Swedbank företagspresentation, september, 2010Swedbank företagspresentation, september, 2010
Swedbank företagspresentation, september, 2010
Swedbank296 vistas
Kentor (in Swedish) por oholm
Kentor (in Swedish)Kentor (in Swedish)
Kentor (in Swedish)
oholm313 vistas
Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2012 por Swedbank
Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2012Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2012
Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2012
Swedbank355 vistas

Fabege foretagsbroschyr

 • 1. En berättelse om att skapa rätt förut­sättningar
 • 2. ngagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för att människor ska känna engagemang krävs mer än ett fint kontor. Arbetsmiljön börjar långt utanför husets väggar. Fabege är ett av landets ledande fastighetsbolag och vår passion är att skapa miljöer som är bra för goda affärer och personliga möten. För varje projekt sätter vi ihop ett lag av medarbetare som använder sina unika kompetenser för att utveckla platser och kontor där människor trivs och relationer byggs.E Välkommen till Fabege
 • 3. 4 5 SÖDERTÄLJE HUDDINGE UPPLANDS-VÄSBY Bromma flygplats Arlanda flygplats BRO ÅKERSBERGA VÄRMDÖ TYRESÖ JÄRFÄLLA TÄBY 5 km Solna Business Park Arenastaden Stockholm City Hammarby Sjöstad EN DEL AV ETT VÄXANDE STOCKHOLM Vi är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inrikt- ning mot fastighetsutveckling och förvaltning av egenägda lokaler. Vi erbjuder moderna lokaler i attraktiva områden med hög tillväxt i Stockholm. Alla våra områden erbjuder en hög servicenivå, spårbundna lägen, väl utbyggd kollektivtrafik och goda möjligheter att cykla till jobbet. Vi skapar levande stadsdelar och tack vare vår stora projektportfölj har vi möjlighet att bygga framtidens kontor åt några av Sveriges största företag som till exempel SEB, TeliaSonera och Vattenfall. Genom försäljning av fastigheter utanför Fabeges prioriterade områden och investering i fastigheter med stor potential, kan vi ständigt utveckla vår fastighetsportfölj för att tillhandahålla kontor som möter dagens och morgondagens efterfrågan. VI ÄGER OCH FÖRVALTAR VAR TIONDE KVM KONTORSYTA I STOR-STOCKHOLM. CIRKA 75 000 MÄNNISKOR VISTAS DAGLIGEN I VÅRA LOKALER.
 • 4. 6 7 Vad ni än behöver Aktivitetsbaserade kontorsytor, egna rum eller öppna kontorsland- skap? Modernt och flexibelt kan betyda olika saker för olika företag. Valen är många och tack vare vår stora portfölj och projektavdelning kan vi erbjuda unika lösningar för individuella önskemål. Kontoret – en del av varumärket Företag investerar alltmer i sina varumärken och i att kommunicera sina värderingar. Därför är det naturligt att också utformningen av kontoret både ut- och invändigt blir en allt viktigare del i kommunika- tionsarbetet. Vi ser det som vår uppgift att vara både inspiratör och partner i den processen. MYCKET MER ÄN BARA ETT KONTOR Miljöklassning och Gröna hyresavtal Sedan 2002 har Fabege minskat koldioxidförbrukningen med 90 pro- cent och vår genomsnittliga energianvändning för uppvärmning är 50 procent lägre än branschgenomsnittet. Dessutom är alla våra nybyggen och större ombyggnationer miljöklassade och andelen Gröna hyresavtal ökar årligen. Gröna hyresavtal innebär att fastighetsägaren och hyres- gästen gemensamt tar ansvar för att förbättra lokalens miljöprestanda och därmed minska klimatpåverkan. Mötesplatser för goda affärer Inspirerande möten och viktiga kundpresentationer sker allt oftare utanför kontorsbyggnaden. Tack vare att vi är en stor fastighets- ägare i våra områden kan vi utveckla hela området och säkerställa att det finns gott om restauranger, hotell, caféer och grönområden för rekreation. Vår uppgift är att vara både partner och inspiratör i utformning av våra kunders nya kontor. Andelen gröna hyresavtal ökar årligen.
 • 5. 8 9 Det är mycket som ska hinnas med. Ärenden som ska uträttas och mejl som måste besvaras – för den ständigt uppkopplade yrkesmänniskan integreras arbete och fritid mer och mer. Vi vet att medarbetare som trivs gör ett bättre jobb, stannar längre inom sitt företag och är mer motiverade och målinriktade. Det är vår ambition att skapa rätt förut- sättningar i våra områden så att vardagen blir enklare för våra kunder. Till och från jobbet Miljöfrågorna blir allt viktigare. Spårbundna kommunikationslägen och möjlighet att cykla till jobbet är nu prioriterade frågor när företag LIVSPUSSLET OCH DEN MODERNA YRKESMÄNNISKAN söker nya kontorslokaler. Därför finns vi nära kollektivtrafiken och tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar på pendelcyklisternas behov och önskemål. Serviceutbud i kvarteret Gym, kemtvätt, frisörer och cykelservice. När dina medarbetare kan göra privata ärenden snabbt i närområdet – då är det enkelt att foku- sera på sitt arbete. Antal cyklister i Stockholm har fördubblats på 10 år. Genomsnittssträckan för en cykelpendlare är 9 km enkel väg.9KM Källor: Miljobarometern.stockholm.se.
 • 6. 11 Vi har valt att samla vårt fastighetsbestånd och våra medarbetare i ett antal attraktiva områden. Det har vi gjort för att vara nära våra kunder och för att helhjärtat kunna fokusera på att påverka serviceutbud, förbättra utomhusmiljöer och driva utvecklingen. Vi erbjuder våra kunder mer än bara en lokal och vi har höga ambitioner att se till att både individer och företag får en enklare vardag. För snabb och personlig service har vi lokalkontor med förvaltningspersonal i varje område. Välkommen till våra områden
 • 7. 12 13 STOCKHOLMS INNERSTAD HAMMARBY SJÖSTAD Stockholms innerstad är den största kontorsmarknaden i Norden och Fabege är en av de största fastighetsägarna. Våra fastigheter ligger till stor del i kvarteren kring Kungsgatan och Drottninggatan. I Norrtull har vi fyra fastigheter, varav Wenner-Gren Center är den mest kända. På Kungsholmen är vi stolta ägare av den berömda DN-skrapan. Av vårt totala fastighetsinnehav finns cirka hälften i innerstan. Det vattennära läget i kombination med goda kommunikationer och närhet till både grönområden och innerstaden gör Hammarby Sjöstad till ett mycket attraktivt område. Kontoren i Hammarby Sjöstad har till stor del skapats genom omvandling av gamla industrifastigheter. Vi har bland annat förädlat den centralt belägna gamla glödlampsfabriken Luma, som anses vara en av funktionalismens viktigaste byggnader i Stockholm och miljön är kulturhistoriskt värdefull. FABEGE ÄR DEN STÖRSTA FASTIGHETSÄGAREN AV KOMMERSIELLA LOKALER I OMRÅDET. Den historiska arkitekturen ger både lokalerna och området en speciell karaktär som bland annat tilltalar kreativa tjänsteföretag. Fastighetsägarna på Kungsgatan har en gemensam vision att locka stora internationella varumärken som Starbucks på Kungsgatan nere vid Stureplan.
 • 8. 14 15 ARENASTADEN SOLNA BUSINESS PARKVi äger och förvaltar över nittio procent av kontoren i Arenastaden i Solna. Här är Friends Arena granne med några av Sveriges största företag, bostäder, hotell och Skandinaviens största köpcentrum, allt i en stadsdel med citypuls och moderna kontor. Med öppningen av Mall of Scandinavia får området en mycket högt utbyggd servicenivå som tillsammans med det goda kommunikationsläget gör området unikt i sitt slag. Arenastaden ligger strategiskt placerat vid Solna station med pendeltåg som tar dig in till city på 6 minuter och till Arlanda i motsatt riktning. Tvärbanan och flertalet busslinjer trafikerar stadsdelen och framöver kommer även tunnelbanan hit. Bilförare tar sig snabbt ut till de stora och närliggande motorvägarna. Solna Business Park är ett etablerat kontorsområde där många stora företag, bland andra ICA, Coop och Unilever har sina huvud- kontor. I området finns en väl utvecklad service för både företagen och deras medarbetare. Kommunikationsläget är ett av Stock- holmsregionens bästa tack vare täta förbindelser med tvärbana, fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana och bussar. Mälarbanan gör det smidigt att pendla från Västerås och Enköping och det är dessutom nära till Bromma flygplats. Arenastaden har sköna omgivningar och cykelturen in till innerstan går genom Hagaparken. Stjärnkrögaren Pontus Frithiofs välbesökta restaurang Pontus in the Park erbjuder mötesplats för både affärsluncher och enskilda samtal.
 • 9. 16 17 SnabbaS PrestigelösaP KundnäraK EntreprenöriellaE AffärsmässigaA Vår framgång bygger på att våra kunder är framgångsrika. För att på bästa sätt kunna förstå och tillgodose våra kunders behov ska vi alltid vara snabba, prestigelösa, entreprenöriella, affärsmässiga och kundnära. Hos oss är laget alltid större än jaget. Vi arbetar tillsammans i unika kund- och projektteam med olika kompetenser för bästa resultat. Våra värderingar är en avgörande faktor vid alla rekryteringar. Vi kallar det SPEAK. VÅRA VÄRDERINGAR Med knappt 140 medarbetare förvaltar vi cirka 90 fastigheter. Vi finns på plats i våra områden för att utveckla serviceutbud och närmiljö tillsammans med våra kunder. Att underlätta vardagen för både våra kunder och deras medarbetare är vår passion. FÖR VÅRA KUNDER ”De återkopplar supersnabbt, svarar alltid när man ringer och är otroligt service-minded helt enkelt.” Yvonne Palmgren, HR Business Partner Apollo ”Under alla år har Fabege haft en hög servicenivå och visat att de på riktigt vill att deras hyresgäster ska trivas.” Erik Olsson, VD Erik Olsson Fastighetsförmedling ”För oss är det viktigt med en lyhörd fastighetsägare som kan utveckla området efter hyresgästernas behov. Vi uppskattar även att Fabege som hyresvärd gör vardagen lite enklare för våra medarbetare, till exempel genom däckbytardagar och cykelreparationer ett par gånger om året.” Mia Kristensen, chef Office & Warehouse på Ica Fastigheter ”Vi iordningställde våra nya lokaler tillsammans. Från första kontakt tills att lokalerna stod klara blev allt mycket bättre än om vi gjort det själva. Alla tider har hållits och de har inte tappat tempo sen dess.” Fredrik Röhnisch, VD Röhnisch Sportswear ”Fabege är väldigt duktiga på att lyssna på oss som hyresgäster och komma med kreativa förslag på lösningar, också i besvärliga situationer.” Chris Kjellin,Technical Manager Egmont Kids Media AB SnabbaS PrestigelösaP KundnäraK EntreprenöriellaE AffärsmässigaA
 • 10. 18 19 SVERIGES GRÖNASTE KONTORSBYGGNAD Vattenfall var tidiga i sitt tänk kring framtidens kontor. Redan 2007 hade fastighetschefen på Vattenfall, Olov Larsten, en vision om hur det lång- siktigt hållbara kontoret skulle utformas. Kontoret skulle stärka Vatten- falls attraktionskraft som arbetsgivare och vara nummer ett för miljön. Projektgruppen formades av personer under 40 år och uppdraget var att skapa maximalt socialt utbyte. Miljöhänsyn Alla delar av byggnaden skapades med största möjliga miljöhänsyn. Husets stomme gick på järnväg istället för med lastbil, all inredning som valdes är återvinningsbar och heltäckningsmattor och textilier är gjorda i ylle för att undvika användning av flamskyddsmedel. Företagets träffpunkt För att stimulera kunskapsöverföring och samarbete hade projektet ett stort fokus på att skapa mötesplatser. Huset är därför uppbyggt runt ett nav, atriumtorget, som kopplar samman husets alla funktioner och delar. Alla medarbetare passerar atriumtorget flera gånger om dagen och många upplever att de träffar fler kollegor under 14 dagar i Arenastaden än under fem år på det gamla kontoret i Råcksta. Hållbara Arenastaden Vattenfalls kontor är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och har vunnit både Sweden Green Building Award och European Green Building- Award. Ett kontor som passar väl in i hållbara Arenastaden. För Fabege innebar projektet ett värdefullt kunskapsutbyte och insikt i hur stora företag vill utforma framtidens arbetsmiljöer. ”Ska man vara en attraktiv arbetsgivare idag ska man ha ett miljöriktigt kontor som är enkelt att ta sig till.” Olov Larsten, Vattenfalls projektledare för utformningen av deras nya kontor.
 • 11. 20 21 HÅLLBARHET – EN INTEGRERAD DEL AV VERKSAMHETEN Med respekt för framtida generationer För oss betyder hållbarhetsarbetet att vi ska vara långsiktigt uthålliga och framgångsrika för våra kunder, medarbetare och ägare utan att förbruka resurser som minskar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De byggnader och platser vi skapar idag kommer att finnas kvar och påverka människor i generationer. Det ger oss ett stort ansvar för resurshushållning och miljöpåverkan som kräver ständig eftertanke och varsamhet. Förtroende och nöjda kunder Vi är mycket stolta över vår höga kundnöjdhetsgrad, att våra medar- betare uttrycker ett stort förtroende för oss som arbetsgivare och att vi driver ett av branschens mest framgångsrika miljöarbeten. På tio år har vi lyckats sänka vår koldioxidförbrukning med 90 procent och alla våra nya projekt har sedan länge miljöklassats. Vi arbetar också för att allt fler av våra kunder ska teckna Gröna hyresavtal som innebär ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan. Påverka andra För att påverka fler företag att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete genomför vi långtgående leverantörsgranskningar ur ett hållbarhetsper- spektiv och för en aktiv dialog med en majoritet av våra leverantörer. Genom tydliga krav och samtal hoppas vi sprida goda ringar på vattnet. 90 % lägre koldioxid­ utsläpp på 10 år. CO2 9 av 10 medarbetare rekommenderar Fabege som arbetsgivare. Ökad andel Gröna hyresavtal. 96 % förnybar energi. Hållbarhetsgranskning av leverantörer. 50 % mindre värmeanvändning än branschgenomsnittet. 100 % miljöcertifiering av nybyggnationer. 00%
 • 12. 22 23 FABEGE I SIFFROR Fabege är noterat på NASDAQ OMXSTOCKHOLM, Large Cap. Vi är runt 140 medarbetare. Vi finns i Stockholmsregionen som växer med ca 40000personer per år. Fabege äger fastigheter värderade över 30Mdkr. Vår uthyrningsbara yta överstiger 1miljon kvm. Vi äger och förvaltar cirka 90 fastigheter. När Arenastaden är klar kommer cirka 30000personer att arbeta där.
 • 13. För mer information besök fabege.se Vill du skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare? Kontakta oss på 08 - 555 148 00 eller info@fabege.se S K A P A R Ä T T F Ö R U T S Ä T T N I N G A R