Publicidad

Rph matematik tahun 4 tajuk tolak

HNI Computer Centre
26 de Apr de 2015
Rph matematik tahun 4 tajuk tolak
Rph matematik tahun 4 tajuk tolak
Rph matematik tahun 4 tajuk tolak
Rph matematik tahun 4 tajuk tolak
Publicidad
Rph matematik tahun 4 tajuk tolak
Rph matematik tahun 4 tajuk tolak
Próximo SlideShare
Kerja kursus budaya dalam pembelajaranKerja kursus budaya dalam pembelajaran
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Rph matematik tahun 4 tajuk tolak

  1. CONTOH PERSEDIAAN MENGAJAR Bidang : Nombor dan operasi Tajuk : Tolak dalam lingkungan 100 000 Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 3.1 Penolakan sebarang dua nombor Standard Pembelajaran Objektif Pengajaran : : : Murid berupaya untuk: i) Murid menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. 1. Murid mengetahui konsep perbezaan bermaksud penolakan antara dua nombor. 2. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 daripada 10 soalan Masa : 60 minit ( 2 waktu ) FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Persediaan Memerhati Menciri Mengelas Menyoal 1. Murid lelaki diminta bangun. 2. Seorang wakil murid diminta membilang dan menulis jumlah murid lelaki.yang memakai baju berlengan panjang dan berlengan pendek. 3. Murid perempuan diminta bangun 4. Seorang wakil murid yang lain pula bangun dan diminta membilang dan menulis bilangan murid perempuan yang bertudung dan tidak bertudung. 5. Kedua orang wakil murid diminta mencari perbezaan antara nilai yang diperolehi. 1. Berapakah bilangan murid lelaki memakai baju berlengan panjang dan berlengan pendek? 2. Berapakah bilangan murid perempuan yang bertudung dan tidak bertudung? 3. Berapakah beza antara nilai yang diperolehi.?. Imaginasi Meneroka 1. Murid diminta melekatkan angka secara rawak di 1. Bagaimanakah nombor terbesar boleh dibentuk?
  2. Merancang Meramal & membuat hipotesis papan tulis. 2. Contoh nombor 2,6,9,7,4,0 3. Seorang murid diminta membentuk nilai nombor yang terbesar dan menulisnya. 4. Seorang murid lain pula diminta membentuk nilai nombor yang terkecil dan menulisnya berdasarkan angka yang sama. 5. Murid meramal operasi yang hendak dijalankan iaitu operasi tolak. 6. Murid menolak nilai terbesar dengan nilai terkecil untuk mencari bezanya. 2. Bagaimanakah pula nombor terkecil dapat dibentuk? 3. Berapakah beza antara dua nombor tersebut? 4. Mengapakah nilai nombor terbesar perlu menolak nilai nombor kecil? Perkembangan Menguji hipotesis 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. 2. Setiap kumpulan akan dibekalkan satu sampul yang mempunyai beberapa set angka.Cth. (1,0,5,6,8) 3. Murid diminta membina 10 set nombor yang berbeza. 4. Murid diminta membina 10 set ayat matematik dengan menggunakan nombor- nombor yang dibentuk bagi mencari beza antara dua nombor. 5. Murid akan menjawab dalam bentuk ayat metematik dan juga dalam 1. Berapakah nombor yang dapat kamu wujudkan? 2. Berapakah ayat matematik yang kamu boleh hasilkan? 3. Bagaimanakah kamu mencari beza antara dua nombor dengan cepat?
  3. bentuk lazim. Tindakan Membuat kesimpulan Melapor Dokumentasi Mentaksir 1. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan mereka. 2. Setiap kumpulan akan menerangkan cara mereka memperoleh jawapan. 3. Kumpulan yang lambat menyiapkan aktiviti itu akan menjelaskan sebabnya. 1. Bagaimanakah kamu mendapat jawapan itu? 2. Adakah cara lain untuk mendapat jawapan? 3. Mengapakah kumpulan kamu lambat menyiapkan aktiviti ini? Apa sebabnya? Pentaksiran Berdasarkan kemampuan murid menjawab soalan dan aktiviti kumpulan yang dibentangkan. Nilai dan sikap Menghargai rakan-rakan Sifat kepimpinan Semangat kerjasama.
  4. TAJUK 1 – NOMBOR BULAT LATIHAN 1 Nama : ……………………………………………….. Kelas : ………. …..Tarih : …………………... Jawab semua soalan. 1 10 428 7 147 =̶ 6 Bina 2 nombor 5 digit daripada digit-digit di bawah. Cari beza antara kedua-dua nombor itu. 2 5 472 638 1 055 =̶ ̶ 7 Berapakah mesti ditambah kepada 65 184 supaya menjadi 100 000? 3 Hitung perbezaan antara 90 500 dengan 19 250. 8 Berapakah lebihnya 100 000 daripada 69 492? 7 5 4 6 8
  5. 4 Apakah tiga nombor yang perlu ditolak berturut-turut untuk mendapatkan beza 200 ? 9 Beza antara dua nombor ialah 236.Cari dua nombor tersebut ?
  6. 4 Apakah tiga nombor yang perlu ditolak berturut-turut untuk mendapatkan beza 200 ? 9 Beza antara dua nombor ialah 236.Cari dua nombor tersebut ?
Publicidad