Publicidad
Rph matematik tahun 4 ( tolak )
Rph matematik tahun 4 ( tolak )
Rph matematik tahun 4 ( tolak )
Rph matematik tahun 4 ( tolak )
Próximo SlideShare
Rph matematik tahun 2Rph matematik tahun 2
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Rph matematik tahun 4 ( tolak )

  1. CONTOH PERSEDIAAN MENGAJAR Bidang Tajuk Standard Kandungan : : : Nombor dan operasi Tolak dalam lingkungan 100 000 Murid dibimbing untuk: Standard Pembelajaran : 3.1 Penolakan sebarang dua nombor Murid berupaya untuk: i) Murid menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. : Objektif Pengajaran 1. Murid mengetahui konsep perbezaan : bermaksud penolakan antara dua nombor. 2. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 daripada 10 soalan Masa : FASA Persediaan Memerhati Menciri Mengelas 60 minit ( 2 waktu ) CADANGAN AKTIVITI 1. Murid lelaki diminta bangun. 2. Seorang wakil murid 1. Berapakah bilangan murid lelaki memakai baju diminta membilang dan berlengan panjang dan menulis jumlah murid berlengan pendek? lelaki.yang memakai baju Menyoal CADANGAN KOMUNIKASI 2. Berapakah bilangan murid berlengan panjang dan perempuan yang bertudung berlengan pendek. dan tidak bertudung? 3. Murid perempuan diminta bangun 3. Berapakah beza antara nilai yang diperolehi.?. 4. Seorang wakil murid yang lain pula bangun dan diminta membilang dan menulis bilangan murid perempuan yang bertudung dan tidak bertudung. 5. Kedua orang wakil murid diminta mencari perbezaan antara nilai yang diperolehi. Imaginasi 1. Murid diminta melekatkan Meneroka angka secara rawak di 1. Bagaimanakah nombor terbesar boleh dibentuk?
  2. papan tulis. Merancang 2. Contoh nombor 2,6,9,7,4,0 3. Seorang murid diminta Meramal & membuat hipotesis membentuk nilai nombor yang terbesar dan menulisnya. 4. Seorang murid lain pula 2. Bagaimanakah pula nombor terkecil dapat dibentuk? 3. Berapakah beza antara dua nombor tersebut? 4. Mengapakah nilai nombor terbesar perlu menolak nilai nombor kecil? diminta membentuk nilai nombor yang terkecil dan menulisnya berdasarkan angka yang sama. 5. Murid meramal operasi yang hendak dijalankan iaitu operasi tolak. 6. Murid menolak nilai terbesar dengan nilai terkecil untuk mencari bezanya. Perkembangan 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. 2. Setiap kumpulan akan Menguji hipotesis dibekalkan satu sampul yang mempunyai beberapa set angka.Cth. (1,0,5,6,8) 3. Murid diminta membina 10 set nombor yang berbeza. 4. Murid diminta membina 10 set ayat matematik dengan menggunakan nombornombor yang dibentuk bagi mencari beza antara dua nombor. 5. Murid akan menjawab dalam bentuk ayat metematik dan juga dalam 1. Berapakah nombor yang dapat kamu wujudkan? 2. Berapakah ayat matematik yang kamu boleh hasilkan? 3. Bagaimanakah kamu mencari beza antara dua nombor dengan cepat?
  3. bentuk lazim. Tindakan Membuat kesimpulan 1. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan mereka. Melapor Dokumentasi Mentaksir 2. Setiap kumpulan akan menerangkan cara mereka memperoleh jawapan. 3. Kumpulan yang lambat menyiapkan aktiviti itu akan 1. Bagaimanakah kamu mendapat jawapan itu? 2. Adakah cara lain untuk mendapat jawapan? 3. Mengapakah kumpulan kamu lambat menyiapkan aktiviti ini? Apa sebabnya? menjelaskan sebabnya. Pentaksiran Berdasarkan kemampuan murid menjawab soalan dan aktiviti kumpulan yang dibentangkan. Nilai dan sikap Menghargai rakan-rakan Sifat kepimpinan Semangat kerjasama. LEMBARAN KERJA Nama : ……………………………………………….. Kelas : ………………………..TariKh : …………………...
  4. Jawab semua soalan. 10 428 ̶ 7 147 = 1 7 2 5 4 6 6 Bina 2 nombor 5 digit daripada digit-digit di bawah. Cari beza antara kedua-dua nombor itu. 8 5 472 ̶ 638 ̶ 1 055 = 7 Berapakah mesti ditambah kepada 65 184 supaya menjadi 100 000? 3 Hitung perbezaan antara 90 500 dengan 19 250. 4 Apakah tiga nombor yang perlu ditolak berturut-turut untuk mendapatkan beza 200 ? 8 Berapakah lebihnya 100 000 daripada 69 492? 9 Beza antara dua nombor ialah 236.Cari dua nombor tersebut ?
Publicidad