SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Fasyah Tutor
Fasyah TutorFasyah Tutor
Peta : Lokasi Tamadun Islam dan keluasannyaMaksud
Jahiliah
Berasal dari perkataan Arab iaitu Jahala yang
bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak
mempunyai ilmu pengetahuan
Untuk menggambarkan perubahan yang dibawa Islam
dan corak kehidupan dan pemikiran masyarakatnya
Dianggap sebagai zaman kegelapan, yang dikaitkan
dengan masyarakat yang mundur, jahil, tidak
berakhlak, tidak mempunyai nabi dan kitab suci
sebagai petunjuk.
Masyarakatnya hidup di Semenanjung Tanah Arab
bermula sejak runtuhnya Empangan Maarib
dianggarkan pada tahun 300 Masihi hingga turunnya
al-Quran pada tahun 610 Masihi
Masyarakatnya dianggap jahil kerana tidak menerima
kebenaran dan tidak mengikuti ajaran para nabi dan
rasul sebelumnya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi
Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain
Mereka menyembah berhala dan mem percayai
animisme, mempunyai akhlak yang rendah, kejam,
angkuh dan degil.
KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHBab 4
Pengenalan
 Kemunculannya unik kerana lahir dan berkembang di tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan
kering kontang
 Pembentukkanya berasaskan pemikiran dan ajaran agama di samping merupakan anugerah Allah kepada umat manusia
ZAMAN JAHILIAH
Tarikh 300 Masihi 570 Masihi 610 Masihi
Peristiwa Pecahnya
empangan
Maarib
Kelahiran
Nabi
Muhammad
SAW
Turunnya wahyu kepada
Nabi Muhammad SAW
dan bermulanya zaman
Islam
Maksud Jahiliah
Jahil Mundur Tidak
Berakhlak
Tiada
Nabi
Tiada
Kitab
Suci
Runtunya Empangan Maarib pada tahun
300 Masihi
Kerajaan Sabak
Kerajaan ini telah wujud dalam
dua peringkat iaitu 950 hingga
650 S.M dan 650 – 115 S.M
Kerajaan Sabak menjalankan
kegiatan ekonomi yang berasaskan
kegiatan pertanian dan
perdagangan. Salah seorang
pemimpinnya yang terkenal ialah
Ratu Balqis
Empangan Maarib telah runtuh disebabkan
berlakunya banjir besar dan kegagalan pemimpin
kerajaan sabak untuk membaikinya semula
 Mengamalkan sistem kabilah
 Hidup secara kelompok berdasarkan suku-suku
 Setiap kabilah mempunyai identiti sendiri
 Mempunyai semangat assabiah yang menebal
 Mempertahankan kabilah mereka tanpa mengira kesalahan
 Ahli kabilah taasub dan fanatik terhadap kabilah mereka
 Amalan sistem kabilah mendatangkan kesan negatif
kepada masyarakat Arab
 Perniagaan berasaskan riba dan penindasan
 Mementingkan keuntungan dan kekayaan
 Merompak dan merampas barangan kafilah
merupakan punca mata pencarian
 Merompak merupakan satu kewajipan
setiap individu khalifah
 Eksploitasi golongan kaya terhadap
golongan miskin

 Terdapat empat kepercayaan agama :
o Wathani – Menyembah berhala
o Animisme –Sembah berhala dan pokok
o Samawi – Kristian dan yahudi
o Kepercayaan – Menilik nasib
 Agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan nabi
ismail-penganutnya digelar sebagai Hunafa
 Antara penganutnya ialah Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwairith,
Abdullah bin Jahah dan Umaiyah bin Abi Salt
 Khurafat - Kepercayaan tahyul dan karut
 Antara kepercayaan khurafat masyarakat Arab ialah :
o Perjalanan harsu berpandukan burung
o Memprcayai sihir dan ramalan nujum
o Mempercayai pemakaian cincin perak dan
tembaga boleh menjadikan seseorang itu kuat
Kesan Negatif Amalan Sistem Kabilah :
 Kemunculan semangat assabiah dan kesukuan yang melampau
 Berlakunya peperangan
 Sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah diri dan kabilah
 Mengatasi masalah secara bersama ahli kabilah
 Menjadikan masyarakat mereka kucar kacir dan tidak aman
 Berlakunya peperangan al-Basus selama 40 tahun
Mengamalkan pernuatan tidak bermoral seperti
Berjudi, berzina dan minum arak
 Minum arak sehingga mabuk sempurna seorang lelaki
 Status wanita amat rendah – tidak boleh mewarisi harta pusaka
 Anak perempuan yang baru lahir ditanam hidup-hidup kerana
Menganggap anak perempuan menjatuhkan maruah keluarga
 Tidak mempunyai peraturan perkahwinan
 Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa orang wanita sekali gus
Ciri-Ciri Masyarakat Arab Jahiliah
Politik
Ciri –Ciri
Masyarakat
Arab
jahiliah
Sosial
Agama
Kehidupan nabi
Muhammad s.a.w
sebelum menjadi Rasul
Biodata :
Nama penuh Muhammad bin Abdullah, Bapa baginda ialah Abdullah bin
Abdul Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab
Tarikh Lahir :
20 April tahun 570 Masihi, iaitu pada malam isnin bersamaan 12
rabbiulawal Tahun Gajah
Keturunan :
Berasal dari keturunan pemimpin Makkah yang terkenal iaitu Qusai bin
Kilab, berketurunan Bani Hasyim
Kehidupan Semasa kecil
Setelah dilahirkan nabi Muhammad saw diserahkan Halimatus Sa’diyah utk
disusukan, Setelah kematian ibunya semasa usia enam tahun, baginda di
jaga oleh datuknya Abdul Mutalib, setelah datuknya meninggal dijaga pula
oleh bapa saudaranya Abu Talib. Nabi sejak kecil lagi telah menempuh
pelbagai pengalaman hidup yang mencabar, baginda pernah menjadi
pengembala kambing.
Semasa berusia 12 tahun, baginda mengikuti rombongan perniagaan bapa
saudaranya ke Syam
Kehidupan ketika usia 20 tahun :
Baginda giat menjalankan perniagaan , pernah berniaga secara
berseorangan dan berkongsi dengan temannya
Abu Talib telah mencadangkan baginda menjalankan perniagaan Khadijah
binti khuwailid.
Baginda telah menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama maisarah,
hamba Khadijah,
Khadijah telah memberikan modal yang besar kepada baginda kerana
tertarik dengan kemuliaan budi pekerti, sifat amanah dan kebolehan
berniaga
Perkhawinan
Nabi Muhammad saw telah mengkahwini Khadijah semasa berumur 25
tahun dan Khadijah berusia 40 tahun
Tanda kerasulan Nabi Muhammad s.a.w
Pendeta Nasrani iaitu Buhaira telah menyatakan kepada Abu talib bahawa
terdapat tanda-tanda kerasulan pada nabi Muhammad SAW
Pendeta telah menasihati Abu Talib supaya segera membawa pulang Nabi
Muhammad SAW ke Makkah kerana dikhuaitiri akan dibunuh oleh orang
yahudi
Kehidupan nabi Muhammad s.a.w sebelum menjadi
Rasul
Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
Keperibadian Nabi
Muhammad s.a.w
Siddiq
Berkata Benar
Amanah
Dipercayai
Tabliq
Menyampaikan
Fatanah
Bijaksana
Baginda digelar Al-Amin kerana sangan dipercayai dan tidak pernah berbohong
Kewibawaan Sebagai Tokoh
Pemimpin
Terbukti sebelum dilantik menjadi rasul iaitu
semasa berumur 35 tahun, baginda menyelesaikan
persengketaan di kalangan kabilah Quraisy. Baginda
menyelesaikan masalah perletakan semula Hajar
Aswad dipenjuru Timur kaabah. Nabi telah
membentangkan sehelai serban dan meletakkan
hajar aswad di atasnya. Nabi meminta setiap ketua
suku Arab memegang hujung serban ke sisi Kaabah,
Kemudian nabi sendiri yang meletakkan batu itu di
tempat asal, dan menyebabkan semua pihak
berpuas hati
Sifat-sifat Nabi
 Ketua keluarga yang patut dicontohi
kerana sifat pengasihnya
 Sering membantu isteri
 Anak-anak diberi pendidikan secukupnya
 Sentiasa merendah diri
 Penyayang terhadap orang tua
 Bijaksana dalam menyelesaikan masalah
Kehidupan nabi Muhammad
SAW sebelum menjadi Rasul
 Sering memikirkan masyarakatnya yang tidak
bermoral dan taasub dengan amalan jahiliah
 Berusaha untuk mengubah nilai kehidupan
tersebut
 Baginda mengasinglan diri dari masyarakatnya
dengan cara bertahannuth iaitu mengasingkan diri
untuk beribadat kepada Alah di Gua Hirak
 Selepas enam bulan berulang alik akhirnya pada 6
ogos 610 Masihi bersamaan 17 Ramadhan Allah
telah menurunkan wahyu pertama kepada nabi
Muhammad SAW
Kerasulan Nabi Muhammad SAW
KerasualanNabiMuhammadSAW
Wahyu Pertama : Surah al- Alaq ayat 1
– 5 yang memerintahkan umat islam
membaca. Menjadi titik tolak
perkembangan Tamadun Islam
Wahyu Kedua : Surah al-Muddasir, ayat
1-7 iaitu pengisytiharaan Nabi Muhammaf
saw sebagai Rasulullah atau pesuruh Allah
yang mewajibkan Baginda menyampaikan
ajaran islam kepada seluruh manusia
Kepentigan :
 Melalui pembacaan boleh menambahkan
ilmu
 Mengalakkan kajian terhadap sesuatu
pekara
 Bangsa yang berilmu akan mencapai
kejayaan
 Meningkatkan tamadunnya
Kepentigan :
 Suatu rahmat kepada seluruh alam sejagat
 Nabi Muhammad SAW terus menerus
menerima wahyu dan baginda telah
menjalankan seruan kepada orang Arab
Quraisy
 Nabi merancang untuk mengubah akidah
dan kehidupan msayarakat sekelilingnya
 Baginda membetulkan akidah masyarakat
Arab dengan menanam keimanan kepada
Allah SWT.
 Nabi juga menyeru supaya meninggalkan
amalan keji seperi menindas, membuna
membunuh dan mencuridan
Kerasulan nabi Muhammad SAW :
Tarikh : 6 Ogos 610 Masihi / 17 Ramadhan
Menerusi Malaikat Jibril
Tempat : Di Gua Hirak
Gua Hirak terletak di puncak bukit Nur
l
Penyebaran Islam di Makkah
Penyebaran islam di
Makkah
Secara Rahsia
Selama Tiga tahun
Kepada Ahli keluarga, sahabat dan kaum kerabat
Khadijah binti Khuwailid – paling awal memeluk
islam
Ali bin Abu Talib ( 10 Tahun ) sepupu baginda
Zaid bin Harith – Anak Angkat
Abu Bakar al- Siddiq – Sahabat karib
Melalui Abu Bakar – Uthman, Zubair dan al-Aqram
Rumah al-Arqam – Pusat kegiatan islam Pertama
Islam tersebar dengan lebih luas
Pengorbanan Nabi Muhammad menyebarkan islam
Ketinggian akhlak dan Kejujuran Sahabat
Golongan bawahan dan bangsawan memeluk islam
Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar al-siddiq
Secara Terbuka
Selama 10 tahun selepas menerima perintah Allah
Secara terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib
Baginda bermusyawarah dengan para sahabat
Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali Abu Talib
Menerangkan tentang ajaran islam
Ada yang menerima dan menolak
Orang yang paling kuat menetang – Abu Lahap
Terbuka kepada Orang Ramai – Bukit safar
Setelah menerima perintah menrusi Surah al-Hijr
Dihadiri oleh semua pentadbir Makkah
Bani Abdul Mutalib, Bani Zuhrah, Bani Tamim
Abu lahap berbahas dengan Nabi Muhammad
Abu Lahap telah menghina Baginda
Al-Arqam bin Abu Arqam
 Dilahirkan di Makkah 593 Masihi
 Rumahnya dijadikan sebagai tempat menjalankan dakwah islamiah
 Sahabat yang mendapat pendidikan dirumahnya menjadi pemimpin
kerajaan islam
 Rumahnya berkekalan menjadi rumahyang diwakafkan dan didiami
oleh anak-anaknya sehingga peringkat awal kerajaan bani Umaiyah
Abu Lahab
 Nama sebenarnya : Abdul Uzza bi Abdul Mutalib
 Bapa saudara nabi Muhammad saw
 Beliau sangat memusuhi Nabi Muhammad
 Amat kuat menentang ajaran islam
 Isterinya Arwa bint Harb, memberi sokongan yang padu kepada Abu
Lahap
Bukit Nur
Tempat Sisti hajar dan isteri Nabi
Ibrahim a.s berlari-lari mencari air
untuk anaknya, Ismail
Bukit ini menjadi tempat umat islam
mengerjakan Sai, - Dalam Hukum haji
dan umrah
Reaksi
Menerima
Reaksi Masyarakat Aab Terhadap Islam
 Ahli keluarga dan sahabat rapat orang yang
paling awal memeluk agam islam
 Strategi dakwah adalah secara rahsia kerana
islam masih baru dan pengikutnya masih sedikit
 Untukk mengelakkan penentangan dan
kehancuran islam
 Penganut islam pada peringkat awal terdiri dari
golongan bawahan dan hamba
 Tertarik dengan layanan sama rata dalam islam
Tokoh yang memeluk Islam di kalngan Hamba:
 Bilal bin Rabah
 Keluarga Yassir
 Amir bin Fuhairah
 Zunainah
Kebanyakan mereka telah diseksa dan ada yang
menjadi buta seperti Zunainah, Amir Fuhairah
menjadi gila, Yassir dan isterinya mati Syahid
 Penerimaan Islam kerana kebijaksanaan Nabi
Muhammad saw
 Berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah
 Tidak memaksa tapi memujuk dengan
menggunakan akal
 Nabi juga membandingkan nilai akhlak
masyarakat Arab Jahiliah dengan aklhak yang
disarankan oleh Islam
 Nabi membacakan Ayat-ayat alquran utk
menjawab pertanyaan
 Nabi menanamkan keimanan yang kuat kepada
penganutnya
 Kesabaran dan pengorbanan merupakan kunci
kejayaan islam
 Cara nabi mudah diterima oleh orang ramai
 Kepribadian nabi yang mulia juga dikenali oleh
penduduk Arab
 Kesemua sifat positif Nabi Muhammad saw harus
menjadi teladan kepada kita
Cara Penentangan Terhadap Islam
 Cemuhan
 Diganggu semasa beribadat
 Ingin membunuh Nabi
 Mengejek menerusi puisi
 Setelah gagal dengan pelbagai cara mereka memujuk Nabi agar
meninggalkan ajaran islam
 Mereka menawarkan kedudukan, wanita vantik, dan harta
 Puak Arab Quraisy juga telah melakukan pemulauan terhadap
nabi Muhammad SAW
 Pemulauan tersebut digantung di kaabah
Faktor Penentangan
 Perbezaan dari segi kepercayaan
 Penentangan terhadap prinsip persamaan taraf sesame manusia
 Mereka juga menolak prinsip persaudaraan islam yang
bertentangan dengan amalam assabiyah
 Islam juga melarang amalan keji seperti mencuri dan menindas
 Dari segi politik –penentangan mereka kerana tidak mahu
tunduk kepada kepimpinan nabi
 Faktor Ekonomi – Menyebaran islam akan megugat ekonomi
Arab Quraisy kerana ia menjejaskan perusahaan mengukir
patung
 Ini kerana islam melarang penyembahan berhala
Reaksi
Penentangan
Nabi Muhammad saw menyelesaikan masalah
Membenarkan orang Islam
berhijrah ke Habsyah untuk
mendapatkan perlindungan
Nabi Muhammad dan Zaid
bin harith menyebarkan
islam ke Taif
Kesabaran dan kecekalan
dan tidak pernah mengalah
semasa berdakwah
Memikirkan strategi baru
untuk meneruskan
penyebaran islam
Baginda telah berhijrah ke
Madinah selepas menerima
perintah Allah swt
 Merupakan Hijrah yang pertama
 Nabi tidak berhijrah ke Habsyah kerana ingin
memberikan tumpuan kepada penyebaran
Islam di Makkah dan menjaga keselamatan
orang Islam yang tidak berhijrah
 Orang Arab Qurasiy tidak menjalankan
aktiviti jual beli dengan keluarga nabi
Muhammad saw
 Tidak memberikan sebarang pertolongan
 Tidak berkahwin dengan anggota keluarga
nabi Muhammad saw
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
1 de 10

Recomendados

Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah por
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaahPengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaahMohd Syahir Ismail
35.3K vistas21 diapositivas
Dakwah secara terang (hanin, anis) por
Dakwah secara terang (hanin, anis)Dakwah secara terang (hanin, anis)
Dakwah secara terang (hanin, anis)hudhud321
20.6K vistas18 diapositivas
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ por
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQSUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQGuru Sejarah PraU
138.7K vistas16 diapositivas
Pengenalan muamalat islam por
Pengenalan muamalat islamPengenalan muamalat islam
Pengenalan muamalat islamfazrul
79.8K vistas180 diapositivas
Bab 3. konsep ibadat por
Bab 3. konsep ibadatBab 3. konsep ibadat
Bab 3. konsep ibadatMohamad Sahiedan
45.6K vistas27 diapositivas
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM por
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHMSEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHMaswajanu
9.6K vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Masalah Sosial por
Masalah SosialMasalah Sosial
Masalah SosialThomas Mon
40.1K vistas24 diapositivas
Kerajaan Khulafa' Arrasyidin por
Kerajaan Khulafa' ArrasyidinKerajaan Khulafa' Arrasyidin
Kerajaan Khulafa' ArrasyidinN2S2KJDream
79.6K vistas22 diapositivas
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1 por
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1Salam Salleh
24.9K vistas32 diapositivas
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam por
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan IslamZaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan IslamEzad Azraai Jamsari
30.5K vistas31 diapositivas
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie. por
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.jimoh370
118.1K vistas7 diapositivas
Contoh ulasan jurnal por
Contoh ulasan jurnalContoh ulasan jurnal
Contoh ulasan jurnalSayshare
59.4K vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Masalah Sosial por Thomas Mon
Masalah SosialMasalah Sosial
Masalah Sosial
Thomas Mon40.1K vistas
Kerajaan Khulafa' Arrasyidin por N2S2KJDream
Kerajaan Khulafa' ArrasyidinKerajaan Khulafa' Arrasyidin
Kerajaan Khulafa' Arrasyidin
N2S2KJDream79.6K vistas
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1 por Salam Salleh
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj  degree sem 1
khawarij , murjiah , qadariah, muktazillah, aswj degree sem 1
Salam Salleh24.9K vistas
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam por Ezad Azraai Jamsari
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan IslamZaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam
Zaman Jahiliyyah dan Nabi Muhammad SAW Sebelum Kedatangan Islam
Ezad Azraai Jamsari30.5K vistas
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie. por jimoh370
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
jimoh370118.1K vistas
Contoh ulasan jurnal por Sayshare
Contoh ulasan jurnalContoh ulasan jurnal
Contoh ulasan jurnal
Sayshare 59.4K vistas
Uitm~ctu151 ali bin abi talib por sakura rena
Uitm~ctu151 ali bin abi talibUitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talib
sakura rena9.9K vistas
Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha... por Adilah Said
Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha...Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha...
Rasulullah S.A.W sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintaha...
Adilah Said37.3K vistas
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah por Sharifah Nadia
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahKhalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Sharifah Nadia41.5K vistas
Kerajaan bani umaiyah por Ir Deena
Kerajaan bani umaiyahKerajaan bani umaiyah
Kerajaan bani umaiyah
Ir Deena36.6K vistas
Pengenalan kepada-sunan-sittah por Amin El Amin
Pengenalan kepada-sunan-sittahPengenalan kepada-sunan-sittah
Pengenalan kepada-sunan-sittah
Amin El Amin5.4K vistas
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH por Farra Shahirra
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Farra Shahirra41.9K vistas
Penulisan rujukan mengikut format apa contoh (1) por Mohd Fadzil Ambok
Penulisan rujukan mengikut format apa  contoh (1)Penulisan rujukan mengikut format apa  contoh (1)
Penulisan rujukan mengikut format apa contoh (1)
Mohd Fadzil Ambok357.6K vistas
Pel. 9 berpegang teguh dengan agama allah por Mohd Alghari
Pel. 9 berpegang teguh dengan agama allahPel. 9 berpegang teguh dengan agama allah
Pel. 9 berpegang teguh dengan agama allah
Mohd Alghari12.2K vistas
Jenis-jenis gejala sosial di Malaysia por Slumber Je
Jenis-jenis gejala sosial di MalaysiaJenis-jenis gejala sosial di Malaysia
Jenis-jenis gejala sosial di Malaysia
Slumber Je40.5K vistas

Similar a SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

CH4F4 por
CH4F4CH4F4
CH4F4cgsha
658 vistas13 diapositivas
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m] por
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]ArifFanani2
41 vistas21 diapositivas
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah por
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahKemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahMiss Jia
33.8K vistas15 diapositivas
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah por
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahKemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahMohd PG
26.5K vistas20 diapositivas
Kisah Nabi Muhammad Saw por
Kisah Nabi Muhammad SawKisah Nabi Muhammad Saw
Kisah Nabi Muhammad SawHana Rabiya Awalia
25.7K vistas18 diapositivas
KISAH NABI MUHAMMAD SAW por
KISAH NABI MUHAMMAD SAWKISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAWRinaldi Julian
878 vistas18 diapositivas

Similar a SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah(20)

CH4F4 por cgsha
CH4F4CH4F4
CH4F4
cgsha658 vistas
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m] por ArifFanani2
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
ArifFanani241 vistas
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah por Miss Jia
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahKemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Miss Jia33.8K vistas
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah por Mohd PG
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahKemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Mohd PG26.5K vistas
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por Syakira Harith
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Syakira Harith106.1K vistas
sejarah islam periode mekah por annisamldya1
sejarah islam periode mekah sejarah islam periode mekah
sejarah islam periode mekah
annisamldya12.9K vistas
Pembentangan sejarah por Dudu Sone
Pembentangan sejarahPembentangan sejarah
Pembentangan sejarah
Dudu Sone1.5K vistas
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW por Firdika Arini
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAWSejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW
Firdika Arini27.1K vistas
Dakwah nabi muhammad saw periode mekkah por Saidah Astuti
Dakwah nabi muhammad saw periode mekkahDakwah nabi muhammad saw periode mekkah
Dakwah nabi muhammad saw periode mekkah
Saidah Astuti3.1K vistas
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian por Muhammad Jamhuri
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
Muhammad Jamhuri18.7K vistas
Biodata m. isro' zainuddin por IsroqGagah
Biodata m. isro' zainuddin Biodata m. isro' zainuddin
Biodata m. isro' zainuddin
IsroqGagah78 vistas
Dakwah rasulullah periode mekah por Amrmer
Dakwah rasulullah periode mekah Dakwah rasulullah periode mekah
Dakwah rasulullah periode mekah
Amrmer48.5K vistas
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah por Khairunniza Hamid
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliahBab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Khairunniza Hamid23.6K vistas
ppt Kelompok 2 SKI.pptx por nofrimon2
ppt Kelompok 2 SKI.pptxppt Kelompok 2 SKI.pptx
ppt Kelompok 2 SKI.pptx
nofrimon26 vistas
6 da'wah nrosululloh preode makkah por adulcharli
6 da'wah nrosululloh preode makkah6 da'wah nrosululloh preode makkah
6 da'wah nrosululloh preode makkah
adulcharli595 vistas

Más de Fasyah Tutor

Soalan sebenar upkk sirah 2019 por
Soalan sebenar upkk sirah 2019Soalan sebenar upkk sirah 2019
Soalan sebenar upkk sirah 2019Fasyah Tutor
6.2K vistas9 diapositivas
Soalan sebenar upkk adab 2019 por
Soalan sebenar upkk adab 2019Soalan sebenar upkk adab 2019
Soalan sebenar upkk adab 2019Fasyah Tutor
2.3K vistas13 diapositivas
Soalan sebenar upkk jawi khat 2019 por
Soalan sebenar upkk jawi khat 2019Soalan sebenar upkk jawi khat 2019
Soalan sebenar upkk jawi khat 2019Fasyah Tutor
3K vistas9 diapositivas
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019 por
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019Fasyah Tutor
2.4K vistas10 diapositivas
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019 por
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019Fasyah Tutor
3.1K vistas10 diapositivas
Soalan sebenar upkk sirah 2015 por
Soalan sebenar upkk sirah 2015Soalan sebenar upkk sirah 2015
Soalan sebenar upkk sirah 2015Fasyah Tutor
880 vistas9 diapositivas

Más de Fasyah Tutor(20)

Soalan sebenar upkk sirah 2019 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk sirah 2019Soalan sebenar upkk sirah 2019
Soalan sebenar upkk sirah 2019
Fasyah Tutor6.2K vistas
Soalan sebenar upkk adab 2019 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk adab 2019Soalan sebenar upkk adab 2019
Soalan sebenar upkk adab 2019
Fasyah Tutor2.3K vistas
Soalan sebenar upkk jawi khat 2019 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk jawi khat 2019Soalan sebenar upkk jawi khat 2019
Soalan sebenar upkk jawi khat 2019
Fasyah Tutor3K vistas
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2019
Fasyah Tutor2.4K vistas
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2019
Fasyah Tutor3.1K vistas
Soalan sebenar upkk sirah 2015 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk sirah 2015Soalan sebenar upkk sirah 2015
Soalan sebenar upkk sirah 2015
Fasyah Tutor880 vistas
Soalan sebenar upkk adab 2015 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk adab 2015Soalan sebenar upkk adab 2015
Soalan sebenar upkk adab 2015
Fasyah Tutor811 vistas
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2015 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2015Soalan sebenar upkk ulum syariah 2015
Soalan sebenar upkk ulum syariah 2015
Fasyah Tutor2.4K vistas
Soalan sebenar upkk jawi khat 2015 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk jawi khat 2015Soalan sebenar upkk jawi khat 2015
Soalan sebenar upkk jawi khat 2015
Fasyah Tutor1.1K vistas
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2015 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2015Soalan sebenar upkk lughatul quran 2015
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2015
Fasyah Tutor949 vistas
Soalan sebenar upkk jawi khat 2016 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk jawi khat 2016Soalan sebenar upkk jawi khat 2016
Soalan sebenar upkk jawi khat 2016
Fasyah Tutor1.1K vistas
Soalan sebenar upkk jawi khat 2017 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk jawi khat 2017Soalan sebenar upkk jawi khat 2017
Soalan sebenar upkk jawi khat 2017
Fasyah Tutor3.1K vistas
Soalan sebenar upkk jawi khat 2018 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk jawi khat 2018Soalan sebenar upkk jawi khat 2018
Soalan sebenar upkk jawi khat 2018
Fasyah Tutor4.5K vistas
Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2017 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2017Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2017
Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2017
Fasyah Tutor2.7K vistas
Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2018 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2018Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2018
Soalan sebenar upkk adab kertas 2 2018
Fasyah Tutor1.6K vistas
Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2017 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2017Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2017
Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2017
Fasyah Tutor7.3K vistas
Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2018 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2018Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2018
Soalan sebenar upkk adab kertas 1 2018
Fasyah Tutor2.2K vistas
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2018 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2018Soalan sebenar upkk lughatul quran 2018
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2018
Fasyah Tutor2.2K vistas
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2017 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2017Soalan sebenar upkk lughatul quran 2017
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2017
Fasyah Tutor4.1K vistas
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2016 por Fasyah Tutor
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2016Soalan sebenar upkk lughatul quran 2016
Soalan sebenar upkk lughatul quran 2016
Fasyah Tutor1K vistas

Último

Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2I Putu Hariyadi
30 vistas243 diapositivas
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf por
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdfdelimajie08
10 vistas53 diapositivas
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN por
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAANINOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAANTopanSeptiady
7 vistas13 diapositivas
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx por
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxraraksm12
80 vistas19 diapositivas
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxlyricsong1117
7 vistas31 diapositivas
ATP B INDONESIA KELAS 2.docx por
ATP B INDONESIA KELAS 2.docxATP B INDONESIA KELAS 2.docx
ATP B INDONESIA KELAS 2.docxmadelabak
7 vistas33 diapositivas

Último(20)

Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi30 vistas
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf por delimajie08
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
delimajie0810 vistas
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx por raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1280 vistas
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por lyricsong1117
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
lyricsong11177 vistas
ATP B INDONESIA KELAS 2.docx por madelabak
ATP B INDONESIA KELAS 2.docxATP B INDONESIA KELAS 2.docx
ATP B INDONESIA KELAS 2.docx
madelabak7 vistas
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 vistas
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA7 vistas
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx por sitikulsum85
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptxPPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
sitikulsum857 vistas
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf por mariamandesy
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdfinstrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
instrumen BK RENCANA KONSELING INDIVIDUAL (RKI).pdf
mariamandesy6 vistas
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... por pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri9 vistas
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken28 vistas
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf por SolihinSolihin35
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfRencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
SolihinSolihin356 vistas
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952165 vistas
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ... por Kanaidi ken
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Kanaidi ken6 vistas

SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

 • 1. Peta : Lokasi Tamadun Islam dan keluasannyaMaksud Jahiliah Berasal dari perkataan Arab iaitu Jahala yang bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan Untuk menggambarkan perubahan yang dibawa Islam dan corak kehidupan dan pemikiran masyarakatnya Dianggap sebagai zaman kegelapan, yang dikaitkan dengan masyarakat yang mundur, jahil, tidak berakhlak, tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Masyarakatnya hidup di Semenanjung Tanah Arab bermula sejak runtuhnya Empangan Maarib dianggarkan pada tahun 300 Masihi hingga turunnya al-Quran pada tahun 610 Masihi Masyarakatnya dianggap jahil kerana tidak menerima kebenaran dan tidak mengikuti ajaran para nabi dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain Mereka menyembah berhala dan mem percayai animisme, mempunyai akhlak yang rendah, kejam, angkuh dan degil. KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAHBab 4 Pengenalan  Kemunculannya unik kerana lahir dan berkembang di tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang  Pembentukkanya berasaskan pemikiran dan ajaran agama di samping merupakan anugerah Allah kepada umat manusia ZAMAN JAHILIAH Tarikh 300 Masihi 570 Masihi 610 Masihi Peristiwa Pecahnya empangan Maarib Kelahiran Nabi Muhammad SAW Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan bermulanya zaman Islam Maksud Jahiliah Jahil Mundur Tidak Berakhlak Tiada Nabi Tiada Kitab Suci Runtunya Empangan Maarib pada tahun 300 Masihi Kerajaan Sabak Kerajaan ini telah wujud dalam dua peringkat iaitu 950 hingga 650 S.M dan 650 – 115 S.M Kerajaan Sabak menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan kegiatan pertanian dan perdagangan. Salah seorang pemimpinnya yang terkenal ialah Ratu Balqis Empangan Maarib telah runtuh disebabkan berlakunya banjir besar dan kegagalan pemimpin kerajaan sabak untuk membaikinya semula
 • 2.  Mengamalkan sistem kabilah  Hidup secara kelompok berdasarkan suku-suku  Setiap kabilah mempunyai identiti sendiri  Mempunyai semangat assabiah yang menebal  Mempertahankan kabilah mereka tanpa mengira kesalahan  Ahli kabilah taasub dan fanatik terhadap kabilah mereka  Amalan sistem kabilah mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat Arab  Perniagaan berasaskan riba dan penindasan  Mementingkan keuntungan dan kekayaan  Merompak dan merampas barangan kafilah merupakan punca mata pencarian  Merompak merupakan satu kewajipan setiap individu khalifah  Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin   Terdapat empat kepercayaan agama : o Wathani – Menyembah berhala o Animisme –Sembah berhala dan pokok o Samawi – Kristian dan yahudi o Kepercayaan – Menilik nasib  Agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan nabi ismail-penganutnya digelar sebagai Hunafa  Antara penganutnya ialah Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwairith, Abdullah bin Jahah dan Umaiyah bin Abi Salt  Khurafat - Kepercayaan tahyul dan karut  Antara kepercayaan khurafat masyarakat Arab ialah : o Perjalanan harsu berpandukan burung o Memprcayai sihir dan ramalan nujum o Mempercayai pemakaian cincin perak dan tembaga boleh menjadikan seseorang itu kuat Kesan Negatif Amalan Sistem Kabilah :  Kemunculan semangat assabiah dan kesukuan yang melampau  Berlakunya peperangan  Sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah diri dan kabilah  Mengatasi masalah secara bersama ahli kabilah  Menjadikan masyarakat mereka kucar kacir dan tidak aman  Berlakunya peperangan al-Basus selama 40 tahun Mengamalkan pernuatan tidak bermoral seperti Berjudi, berzina dan minum arak  Minum arak sehingga mabuk sempurna seorang lelaki  Status wanita amat rendah – tidak boleh mewarisi harta pusaka  Anak perempuan yang baru lahir ditanam hidup-hidup kerana Menganggap anak perempuan menjatuhkan maruah keluarga  Tidak mempunyai peraturan perkahwinan  Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa orang wanita sekali gus Ciri-Ciri Masyarakat Arab Jahiliah Politik Ciri –Ciri Masyarakat Arab jahiliah Sosial Agama
 • 3. Kehidupan nabi Muhammad s.a.w sebelum menjadi Rasul Biodata : Nama penuh Muhammad bin Abdullah, Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab Tarikh Lahir : 20 April tahun 570 Masihi, iaitu pada malam isnin bersamaan 12 rabbiulawal Tahun Gajah Keturunan : Berasal dari keturunan pemimpin Makkah yang terkenal iaitu Qusai bin Kilab, berketurunan Bani Hasyim Kehidupan Semasa kecil Setelah dilahirkan nabi Muhammad saw diserahkan Halimatus Sa’diyah utk disusukan, Setelah kematian ibunya semasa usia enam tahun, baginda di jaga oleh datuknya Abdul Mutalib, setelah datuknya meninggal dijaga pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Nabi sejak kecil lagi telah menempuh pelbagai pengalaman hidup yang mencabar, baginda pernah menjadi pengembala kambing. Semasa berusia 12 tahun, baginda mengikuti rombongan perniagaan bapa saudaranya ke Syam Kehidupan ketika usia 20 tahun : Baginda giat menjalankan perniagaan , pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi dengan temannya Abu Talib telah mencadangkan baginda menjalankan perniagaan Khadijah binti khuwailid. Baginda telah menguruskan perniagaan Khadijah bersama-sama maisarah, hamba Khadijah, Khadijah telah memberikan modal yang besar kepada baginda kerana tertarik dengan kemuliaan budi pekerti, sifat amanah dan kebolehan berniaga Perkhawinan Nabi Muhammad saw telah mengkahwini Khadijah semasa berumur 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun Tanda kerasulan Nabi Muhammad s.a.w Pendeta Nasrani iaitu Buhaira telah menyatakan kepada Abu talib bahawa terdapat tanda-tanda kerasulan pada nabi Muhammad SAW Pendeta telah menasihati Abu Talib supaya segera membawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Makkah kerana dikhuaitiri akan dibunuh oleh orang yahudi Kehidupan nabi Muhammad s.a.w sebelum menjadi Rasul
 • 4. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w Siddiq Berkata Benar Amanah Dipercayai Tabliq Menyampaikan Fatanah Bijaksana Baginda digelar Al-Amin kerana sangan dipercayai dan tidak pernah berbohong Kewibawaan Sebagai Tokoh Pemimpin Terbukti sebelum dilantik menjadi rasul iaitu semasa berumur 35 tahun, baginda menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraisy. Baginda menyelesaikan masalah perletakan semula Hajar Aswad dipenjuru Timur kaabah. Nabi telah membentangkan sehelai serban dan meletakkan hajar aswad di atasnya. Nabi meminta setiap ketua suku Arab memegang hujung serban ke sisi Kaabah, Kemudian nabi sendiri yang meletakkan batu itu di tempat asal, dan menyebabkan semua pihak berpuas hati Sifat-sifat Nabi  Ketua keluarga yang patut dicontohi kerana sifat pengasihnya  Sering membantu isteri  Anak-anak diberi pendidikan secukupnya  Sentiasa merendah diri  Penyayang terhadap orang tua  Bijaksana dalam menyelesaikan masalah Kehidupan nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul  Sering memikirkan masyarakatnya yang tidak bermoral dan taasub dengan amalan jahiliah  Berusaha untuk mengubah nilai kehidupan tersebut  Baginda mengasinglan diri dari masyarakatnya dengan cara bertahannuth iaitu mengasingkan diri untuk beribadat kepada Alah di Gua Hirak  Selepas enam bulan berulang alik akhirnya pada 6 ogos 610 Masihi bersamaan 17 Ramadhan Allah telah menurunkan wahyu pertama kepada nabi Muhammad SAW
 • 5. Kerasulan Nabi Muhammad SAW KerasualanNabiMuhammadSAW Wahyu Pertama : Surah al- Alaq ayat 1 – 5 yang memerintahkan umat islam membaca. Menjadi titik tolak perkembangan Tamadun Islam Wahyu Kedua : Surah al-Muddasir, ayat 1-7 iaitu pengisytiharaan Nabi Muhammaf saw sebagai Rasulullah atau pesuruh Allah yang mewajibkan Baginda menyampaikan ajaran islam kepada seluruh manusia Kepentigan :  Melalui pembacaan boleh menambahkan ilmu  Mengalakkan kajian terhadap sesuatu pekara  Bangsa yang berilmu akan mencapai kejayaan  Meningkatkan tamadunnya Kepentigan :  Suatu rahmat kepada seluruh alam sejagat  Nabi Muhammad SAW terus menerus menerima wahyu dan baginda telah menjalankan seruan kepada orang Arab Quraisy  Nabi merancang untuk mengubah akidah dan kehidupan msayarakat sekelilingnya  Baginda membetulkan akidah masyarakat Arab dengan menanam keimanan kepada Allah SWT.  Nabi juga menyeru supaya meninggalkan amalan keji seperi menindas, membuna membunuh dan mencuridan Kerasulan nabi Muhammad SAW : Tarikh : 6 Ogos 610 Masihi / 17 Ramadhan Menerusi Malaikat Jibril Tempat : Di Gua Hirak Gua Hirak terletak di puncak bukit Nur
 • 6. l Penyebaran Islam di Makkah Penyebaran islam di Makkah Secara Rahsia Selama Tiga tahun Kepada Ahli keluarga, sahabat dan kaum kerabat Khadijah binti Khuwailid – paling awal memeluk islam Ali bin Abu Talib ( 10 Tahun ) sepupu baginda Zaid bin Harith – Anak Angkat Abu Bakar al- Siddiq – Sahabat karib Melalui Abu Bakar – Uthman, Zubair dan al-Aqram Rumah al-Arqam – Pusat kegiatan islam Pertama Islam tersebar dengan lebih luas Pengorbanan Nabi Muhammad menyebarkan islam Ketinggian akhlak dan Kejujuran Sahabat Golongan bawahan dan bangsawan memeluk islam Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar al-siddiq Secara Terbuka Selama 10 tahun selepas menerima perintah Allah Secara terbuka kepada keluarga Abdul Muttalib Baginda bermusyawarah dengan para sahabat Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali Abu Talib Menerangkan tentang ajaran islam Ada yang menerima dan menolak Orang yang paling kuat menetang – Abu Lahap Terbuka kepada Orang Ramai – Bukit safar Setelah menerima perintah menrusi Surah al-Hijr Dihadiri oleh semua pentadbir Makkah Bani Abdul Mutalib, Bani Zuhrah, Bani Tamim Abu lahap berbahas dengan Nabi Muhammad Abu Lahap telah menghina Baginda Al-Arqam bin Abu Arqam  Dilahirkan di Makkah 593 Masihi  Rumahnya dijadikan sebagai tempat menjalankan dakwah islamiah  Sahabat yang mendapat pendidikan dirumahnya menjadi pemimpin kerajaan islam  Rumahnya berkekalan menjadi rumahyang diwakafkan dan didiami oleh anak-anaknya sehingga peringkat awal kerajaan bani Umaiyah Abu Lahab  Nama sebenarnya : Abdul Uzza bi Abdul Mutalib  Bapa saudara nabi Muhammad saw  Beliau sangat memusuhi Nabi Muhammad  Amat kuat menentang ajaran islam  Isterinya Arwa bint Harb, memberi sokongan yang padu kepada Abu Lahap Bukit Nur Tempat Sisti hajar dan isteri Nabi Ibrahim a.s berlari-lari mencari air untuk anaknya, Ismail Bukit ini menjadi tempat umat islam mengerjakan Sai, - Dalam Hukum haji dan umrah
 • 7. Reaksi Menerima Reaksi Masyarakat Aab Terhadap Islam  Ahli keluarga dan sahabat rapat orang yang paling awal memeluk agam islam  Strategi dakwah adalah secara rahsia kerana islam masih baru dan pengikutnya masih sedikit  Untukk mengelakkan penentangan dan kehancuran islam  Penganut islam pada peringkat awal terdiri dari golongan bawahan dan hamba  Tertarik dengan layanan sama rata dalam islam Tokoh yang memeluk Islam di kalngan Hamba:  Bilal bin Rabah  Keluarga Yassir  Amir bin Fuhairah  Zunainah Kebanyakan mereka telah diseksa dan ada yang menjadi buta seperti Zunainah, Amir Fuhairah menjadi gila, Yassir dan isterinya mati Syahid  Penerimaan Islam kerana kebijaksanaan Nabi Muhammad saw  Berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah  Tidak memaksa tapi memujuk dengan menggunakan akal  Nabi juga membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan aklhak yang disarankan oleh Islam  Nabi membacakan Ayat-ayat alquran utk menjawab pertanyaan  Nabi menanamkan keimanan yang kuat kepada penganutnya  Kesabaran dan pengorbanan merupakan kunci kejayaan islam  Cara nabi mudah diterima oleh orang ramai  Kepribadian nabi yang mulia juga dikenali oleh penduduk Arab  Kesemua sifat positif Nabi Muhammad saw harus menjadi teladan kepada kita
 • 8. Cara Penentangan Terhadap Islam  Cemuhan  Diganggu semasa beribadat  Ingin membunuh Nabi  Mengejek menerusi puisi  Setelah gagal dengan pelbagai cara mereka memujuk Nabi agar meninggalkan ajaran islam  Mereka menawarkan kedudukan, wanita vantik, dan harta  Puak Arab Quraisy juga telah melakukan pemulauan terhadap nabi Muhammad SAW  Pemulauan tersebut digantung di kaabah Faktor Penentangan  Perbezaan dari segi kepercayaan  Penentangan terhadap prinsip persamaan taraf sesame manusia  Mereka juga menolak prinsip persaudaraan islam yang bertentangan dengan amalam assabiyah  Islam juga melarang amalan keji seperti mencuri dan menindas  Dari segi politik –penentangan mereka kerana tidak mahu tunduk kepada kepimpinan nabi  Faktor Ekonomi – Menyebaran islam akan megugat ekonomi Arab Quraisy kerana ia menjejaskan perusahaan mengukir patung  Ini kerana islam melarang penyembahan berhala Reaksi Penentangan Nabi Muhammad saw menyelesaikan masalah Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan Nabi Muhammad dan Zaid bin harith menyebarkan islam ke Taif Kesabaran dan kecekalan dan tidak pernah mengalah semasa berdakwah Memikirkan strategi baru untuk meneruskan penyebaran islam Baginda telah berhijrah ke Madinah selepas menerima perintah Allah swt  Merupakan Hijrah yang pertama  Nabi tidak berhijrah ke Habsyah kerana ingin memberikan tumpuan kepada penyebaran Islam di Makkah dan menjaga keselamatan orang Islam yang tidak berhijrah  Orang Arab Qurasiy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga nabi Muhammad saw  Tidak memberikan sebarang pertolongan  Tidak berkahwin dengan anggota keluarga nabi Muhammad saw