Publicidad
Publicidad

Ako nezabiť dizajnéra

 1. Ako nezabiť dizajnéra Krížové párovanie v praxi
 2. Zajo Ex mozgografik :) @xyzajac
 3. XTREME PROGRAMMING Čo to je ruky hore
 4. PAIR PROGRAMMING Čo to je ruky hore
 5. PAIR DESIGN Čo to je? Ruky hore!
 6. Ako to prebiehalo?
 7. Výhody pair programming# podľa Kenta Bekcka • V páre sa udržiavate jeden druhého na danej úlohe • Brainstormujete vylepšenia do systému • Vyjasňujasňujete myšlienky a nápady • Preberáte iniciatívu keď sa partner zasekne, čo znižuje frustráciu • Udružujete jeden druhého zodpovedných voči týmovím praktikám
 8. Čo chceme dosiahnúť? Rýchlosť, udržateľnosť
 9. Výhody podľa Filipa Zajaca • Vždy máte minimálne dvoch ľudí s rovnakými poznatkami. Takže ak jeden vypadne vždy jeden ešte zostane. • Nový členovia týmu môžu byť veľmi rýchlo integrovaný • Konštantné flow • Konštantný feedback • Šetrenie času a prostriedkov znižovaním množstva rôznych výstupov
 10. Výstupy dnes • Workflow • Moodboard • Story board • Wireframy • Grafický návrh • Style Guide – Grafický Framework • Frontend – JQuery UI :D • Sekanie obrázkov
 11. Prečo párovať • Zvýšuje infromačné flow • Zvyšuje kritické zmýšľanie • Zvyšuje budovanie dôvery
 12. Krížové párovanie Dizajnér + Vývojár – Jeden stôl, jeden stroj, jedna myš
 13. AKO NA TO?
 14. Presvedč parťáka https://medium.com/p/8fc8c42ecffb
 15. Plánujete?
 16. Icebraker Zahráme sa :)
 17. Zadanie Čo je zadanie?
 18. Done Čo má byť hotové za jedno párovanie
 19. Rapid prototyping a krížové párovanie
 20. Transparency so Števom
 21. Diskusia Bla bla bla rozprávky
 22. Ende Čas na hejtovanie
Publicidad