Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Estructura I Naturalesa Interna De La Terra 08

Presentació de l´alumnat de 1r de Batxillerat de l'assignatura Biologia i Geologia

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Estructura I Naturalesa Interna De La Terra 08

 1. 1. ESTRUCTURA I NATURALESA INTERNA DE LA TERRA Manel Bernete - Esther Calabuig - Luis Candel - Pascual Casañ - Antonio Hernández - Sabrina Puchalt
 2. 2. INDEX <ul><li>UNITATS GEOQUÍMIQUES </li></ul><ul><li>UNITATS DINÀMIQUES </li></ul><ul><li>ONES SÍSMIQUES </li></ul><ul><li>DISCONTINUÏTATS </li></ul><ul><li>L’ESTUDI DELS METEORITS </li></ul><ul><li>EL CAMP MAGNÈTIC TERRESTRE (CMT) </li></ul><ul><li>DENSITAT I GRAVETAT DE LA TERRA </li></ul><ul><li>TEMPERATURA A L’INTERIOR DE LA TERRA </li></ul>
 3. 3. 1. UNITATS GEOQUÍMIQUES 1.1 L’ESCORÇA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Capa més externa, prima i menys densa. </li></ul><ul><li>Densitat mitjana: 2’7 g/cm 3 . </li></ul><ul><li>Profunditat mitjana: 30 km. </li></ul><ul><li>CONSTITUCIÓ: </li></ul><ul><li>Majoritariàment per silicats . </li></ul><ul><li>VARIETATS: </li></ul><ul><li>Escorça oceànica. </li></ul><ul><li>Escorça continental. </li></ul>1.1.1 ESCORÇA OCEÀNICA 1.1.2 ESCORÇA CONTINENTAL <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És més densa, prima i jove que la cont. </li></ul><ul><li>Origen volcànic. Roques  ex. gabres </li></ul><ul><li>Es forma continuament a les dorsals. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA </li></ul>Sediments Basalts encoixinats Dics basàltics Gabres <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És menys densa i més grossa que la oceànica. </li></ul><ul><li>Edat més antiga. </li></ul><ul><li>Origen de col·lisió continental. </li></ul><ul><li>Roques plutòniques i metamòrfiques. </li></ul><ul><li>Cobertera: roques sedimentàries. </li></ul>1.1.3 ESCORÇA DE TRANSICIÓ <ul><li>És el trànsit de la continental a la oceànica. </li></ul>
 4. 4. 1.2 EL MANTELL <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Major densitat que l’escorça. </li></ul><ul><li>Densitat: 3’2 g/cm 3 – 5’5 g/cm 3 . </li></ul><ul><li>Varia la rididesa originant dues divisons. </li></ul>1.2.1 MANTELL SUPERIOR <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Zones amb major plasticitat debut a certs minerals que es fonen. </li></ul><ul><li>Circula quantitat de material fos de comp. Basàltica. Poc ascendir. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>Rica en silicats magnèsics. </li></ul><ul><li>Roques del tipus dels gabres i les peridodites (roca característica). </li></ul><ul><li>Minerals típics: Olivina, Piroxens, etc. </li></ul>1.2.2 MANTELL INFERIOR <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Composició similar al mantell superior. </li></ul><ul><li>+ densitat i + rígid. </li></ul><ul><li>S’estableix un nivell de transició (nivell D). Origen de les plomes del mantell i final de les restes de la litosfera que subdueixen. </li></ul>
 5. 5. 1.3 EL NUCLI <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Des de 2900 a 6370 km </li></ul><ul><li>Densitat molt alta. Composició pareguda als siderits. </li></ul><ul><li>Origen del camp magnètic. </li></ul><ul><li>El comportament de les ones S en mostra 2 parts: </li></ul>1.3.1 NUCLI EXTERN <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Està fos  les ones S no l’atrevessen. </li></ul><ul><li>La temperatura arriba als 5000ºC. </li></ul><ul><li>Presenta forts corrents de convecció. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>Compost bàsicament per Fe, Ni i S, similar a la troilita. </li></ul><ul><li>En menor quantitat Si i O. </li></ul>1.3.2 NUCLI INTERN <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Capa + densa de la Terra. </li></ul><ul><li>Estat sòlid i de caràcter metàl·lic (Fe i Ni). </li></ul><ul><li>Forma la part central del planeta. </li></ul><ul><li>Es troba suspès en el fos nucli extern. </li></ul><ul><li>Temperatura superior als 6000ºC. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>Compost bàsicament Fe, i amb una menor proporció de Ni. </li></ul><ul><li>Menor contingut de S. </li></ul>
 6. 6. 2. UNITATS DINÀMIQUES 2.1 LA LITOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Capa externa de la Terra i la + prima. </li></ul><ul><li>És sòlida i rígida. </li></ul><ul><li>Comparació amb les u. geoquímiques : l’escorça i la part + superficial del mantell. </li></ul><ul><li>Espessor variable si es oceà o continent. </li></ul><ul><li>Dividida en plaques de diferent grandària. </li></ul><ul><li>Es on es produïx la tectònica de plaques en interacció amb l’astenosfera. </li></ul><ul><li>Les plaques es mouen i es deformen donant lloc a: </li></ul><ul><li>Sismes i volcans </li></ul><ul><li>Serralades i arcs d’illes </li></ul><ul><li>Fosses i dorsals </li></ul><ul><li>Plecs i fractures </li></ul><ul><li>Els límits segons el contacte es classifiquen en: </li></ul><ul><li>Divergents (constructius) </li></ul><ul><li>Convergents (destructius) </li></ul><ul><li>Transformants (conservatius) </li></ul>2.2 L’ASTENOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És plàstica i el grosor varia entre 100 i 300 km. </li></ul><ul><li>Permet el desplaçament de les plaques litosfèriques. </li></ul><ul><li>És la zona del mantell terrestre davall de la litosfera. </li></ul><ul><li>Constituïda per material rocós fos, que es mou lentament ( corrents de convecció ). </li></ul><ul><li>Els corrents de convecció són el motor de la dinàmica interna de la Terra. </li></ul><ul><li>Les pressions baixes permeten la fusió parcial  origen de les cambres magmàtiques de les dorsals. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ADÉU A L’ASTENOSFERA </li></ul><ul><li>ACTUALMENT  es fan radiografies del mantell . </li></ul><ul><li>apareixen plomes i zones de subducció. </li></ul><ul><li>FUTUR: terme de que es una capa per davall de la litosfera. </li></ul>2.3 LA MESOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És sòlida i rígida. </li></ul><ul><li>Comparació amb les u. geoquímiques : Correspon amb la resta del mantell. </li></ul><ul><li>Situada entre l’astenosfera i el nucli. </li></ul><ul><li>Permet l’existència de corrents de convecció. </li></ul><ul><li>Es considera travessada per columnes de material calent  plomes tèrmiques. </li></ul><ul><li>Origen d’illes volcàniques i altres relleus. Ex: Hawaii i Canàries </li></ul>2.5 L’ENDOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És la font de calor intern. </li></ul><ul><li>Comparació amb les u. geoquímiques : Correspon amb el nucli: extern (fos) i intern (sòlid). </li></ul><ul><li>Els moviments del nucli intern al si de l’extern es consideren l’origen i variacions del CMT . </li></ul>
 8. 8. 3. ONES SÍSMIQUES 3.1 ONES P 3.2 ONES S 3.3 ONES L (longitudinals) (tranversals) (superficials) <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són les més ràpides. </li></ul><ul><li>Primeres en ser registrades pel sismògraf. </li></ul><ul><li>Originades per forces de compressió. </li></ul><ul><li>Vibració en direcció de la propagació de les ones. </li></ul><ul><li>Propagació  sòlids i líquids. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són + lentes. </li></ul><ul><li>Segones en ser registrades pel sismògraf. </li></ul><ul><li>Vibració en direcció perpendicular de la propagació de les ones. </li></ul><ul><li>Propagació  sòlids. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són les + lentes. </li></ul><ul><li>Últimes en ser registrades pel sismògraf. </li></ul><ul><li>Propagació  superfície. </li></ul><ul><li>Causant d’efectes desastrosos. </li></ul>Ones P Ones S Ones L Efecte de les ones L (desastrosos) Animacions *Cinturó d’ombra
 9. 9. 4. DISCONTINUÏTATS 4.1 D. MOHOROVICIC <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Situada entre l’escorça i el mantell (35-70km) </li></ul><ul><li>Separació entre els materials rocosos – densos de l’escorça. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Situada entre el nucli i el mantell </li></ul><ul><li>- Els materials pels que està formada davall són líquids. </li></ul>4.2 D. GUTENBERG 4.3 D. WIECHERT-LEHMAN <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Situada entre el nucli extern i el intern. </li></ul>4.4 D .CONRAD <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- La seva existència és dubtosa. </li></ul><ul><li>- S’ubica entre 15 a 25 km. </li></ul>4.5 D. REPETTI <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Dividix l’escorça continental. </li></ul>Una discontinuïtat és una capa o límit dins de la Terra que separa parts de la mateixa que tenen diferents propietats, per exemple propietats sísmiques. Primer Ordre (P)  variacions de gran magnitud en la velocitat de les ones sísmiques. Segon Ordre (S)  variacions de gran magnitud en la velocitat de les ones sísmiques.
 10. 10. 5. L'ESTUDI DEL METEORITS METEORITS Roques + antigues del Sistm. Solar (4500 milions) Proves indirectes Siderits Sideròlits Aeròlits Metàl·lics. 90% de Fe 8’5% de Ni Silicats. Princp. Mg Olivina i Piroxé Aliatge Fe i Ni + Silicats HIPÒTESI: Nucli terrestre  composició pareguda HIPÒTESI: Mantell terrestre  composició pareguda Proves indirectes Emprempta d’un meteorit sobre la superfície terrestre.
 11. 11. 6. CMT 6.1 CAMP MAGNÈTIC TERRESTRE 6.2 POLARITAT DEL CMT <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>HIPÒTESI REBUTJADA: WIllian Gilbert (1600)  la Terra es comportava com un imant gegantí. (calor destruïx magnetisme 500ºC). </li></ul><ul><li>HIPÒTESI ACTUAL: nucli intern de Fe, nucli extern plàstic (amb corrents de convecció)  causa del CMT, dinamo. </li></ul><ul><li>Agulla brúixola – s’orienta –pol magnètic. </li></ul><ul><li>prop pols geogràfics </li></ul><ul><li>DECLINACIÓ MAGN. </li></ul><ul><li>BRÚIXOLA: pes en l’extremitat de l’agulla (sud) </li></ul><ul><li>sense pes s’orienta al nord </li></ul><ul><li>XQ? Força obliqua cap avall </li></ul><ul><li>INCLINACIÓ MAGNÈTICA </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Línies de F del CMT – s’orienten –del Sg al Ng. </li></ul><ul><li>POLARITAT NORMAL </li></ul><ul><li>Existència d’ INVERSIONS </li></ul><ul><li>expansió del fons oceànic </li></ul>Animacions
 12. 12. 7. DENSITAT I GRAVETAT DE LA TERRA 7.1 DENSITAT 7.2 GRAVETAT 7.3 ISOSTÀSIA <ul><li>Buscar la posició d’equilibri. </li></ul>DENSITAT DE LA TERRA Mètode indirecte <ul><li>Coneixent g M (terra) </li></ul><ul><li>D T = 5’52 g/cm 3 </li></ul><ul><li>D de les escorces: </li></ul><ul><li>Continental = 2’7 g/cm 3 </li></ul><ul><li>Oceànica = 3 g/cm 3 </li></ul><ul><li>Es suposa que el nucli ha d’estar format per algun material molt dens (ex: Fe) per a compensar la poca densitat de l’escorça. </li></ul>calcula GRAVETAT DE LA TERRA Mètode indirecte <ul><li>Forma de la Terra ( geodèsia ) </li></ul><ul><li>Estructura de la litosfera i el mantell. </li></ul><ul><li>Moviments verticals dels blocs corticals ( isostàsia ). </li></ul>Afonaments o elevacions dels blocs. EPIROGÈNICS + elevació - afonament Superfície de compensació isostàtica Isostàsia a una cadena muntanyosa Isostàsia
 13. 13. 8. TEMPERATURA A L'INTERIOR DE LA TERRA FLUX TÈRMIC superficial Sondejos Pous Galeries Mesurar T a sense influència externa es comprova <ul><li>T a augmenta en profunditat en una proporció det. </li></ul><ul><li>1ºC per 33 m </li></ul><ul><li>(gradient geotèrmic) </li></ul>Distribució de T es en profunditat TERRA Rep E. Solar (radiació) 30% (exterior) 70% (absorbit) 50% (escorça i aigua) 20% (atm) Tª es manté Varia durant estacions T M = 15ºC Sofreix l’efecte hivernader ACTUALITAT No es manté culpa CONTAMINACIÓ T M  augmenta Animació efecte hivernader

×