Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Certificació digital. Ana Garcia. (20)

Más de Fòrum Català d’Informació i Salut (20)

Anuncio

Certificació digital. Ana Garcia.

  1. 1. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut 21 i 22 de febrer de 2008 Anna García Martínez Programa seguretat de la Informació Departament de Salut
  2. 2. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Consideracions generals Projectes 2008 Experiència Osona Recepta mèdica Història Clínica Compartida Tarjeta del treballador públic Conveni amb els Col·legis de metges de Catalunya El Departament de Salut com a Entitat de registre dels certificats digitals dels treballadors de l’administració del sector Salut 2
  3. 3. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Consideracions generals Catcert • Proporciona a les administracions catalanes els instruments necessaris per garantir la seguretat dels tràmits realitzats mitjançant Internet. • La seguretat del certificat es fonamenta en una infraestructura de clau pública (PKI). El seu ús permet garantir la identitat, la integritat i l’autenticitat de les comunicacions i tràmits que es realitzen per mitjans telemàtics. Marc legislatiu • Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics • Llei 56/2007 de mesures d’impuls de la societat de la informació Pla Director de Seguretat 2008-2010 3
  4. 4. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Projectes 2008 Certificació digital en el Sistema d’Informació d’Osona • Consisteix en l’avaluació de l’ús de certificats digitals pels professionals sanitaris en els sistemes d’informació de SISO. • Col·laboren el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Vic, el COMB, TIC i SALUT, empresa SIA , CATCert i FPSA. • Objectius plantejats: ‐ la definició dels punts de millora, ‐ la definició dels circuits organitzatius per a la gestió del cicle de vida dels certificats, ‐ l’avaluació posterior de l’experiència pilot per tal de definir la millor alternativa per a la implantació de la certificació digital en el sector sanitari català. 4
  5. 5. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Projectes 2008 Certificació digital en la recepta mèdica • Signatura electrònica en la prescripció (recepta en paper) ‐ Els centres sanitaris de les entitats proveïdores de serveis sanitaris podran incorporar la signatura electrònica de la prescripció de la recepta mèdica del CatSalut. ‐ Per donar garanties de seguretat a les receptes generades s’incorpora la signatura electrònica de les prescripcions. • Signatura electrònica en la prescripció (recepta en paper) ‐ A partir de la prescripció, el sistema ha de generar les corresponents receptes electròniques, d’acord amb la posologia indicada pel metge o metgessa habilitada i el número d’unitats per envàs del producte inclòs en la prestació farmacèutica, amb indicació de la data a partir de la qual podran ser dispensades. ‐ La signatura electrònica del prescriptor ha de permetre identificar al signant i comprovar la integritat de les dades signades, basada en un certificat digital reconegut incorporat en un suport segur. ‐ El sistema, una vegada s’hagi dispensat el producte inclòs en la prestació farmacèutica, ha d’incorporar les dades d’identificació de l’oficina de farmàcia i la signatura electrònica del farmacèutic o farmacèutica responsable de la dispensació. 5
  6. 6. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Projectes 2008 Història clínica compartida • L'aplicació d'estació clínica de les institucions d'assistència sanitària haurà d'acreditar al professional que la utilitzarà, demanant-li identificació, ja sigui utilitzant usuari i contrasenya robusta o certificat digital. • Cada servidor haurà de tenir instal·lat un certificat digital obtingut de CATCert, que serà utilitzat per a identificar l'origen de la petició durant el procés d'acreditació al sistema HCCC. S’utilitzarà el certificat CDA per signar l’asserció SAML des d’una aplicació d’estació clínica. • En el cas de les institucions assistencials amb capacitat de publicació de documents, aquestes disposaran d’un servidor web segur, requerint-se la instal·lació d’un certificat específic. S’utilitzarà el certificar del tipus CDS. 6
  7. 7. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Projectes 2008 Tarjeta del treballador públic • Integra diferents components tecnològics: ‐ Banda magnètica ‐ Identificació visual ‐ Certifical digital ‐ Xip d’aproximació • La implatació es farà en funció de la utilització: ‐ Control integrat a época ‐ Control d’accés per garantir la seguretat ‐ Signatura digital ‧ Signar PDF ‧ Ecriptar informació de correu ‧ Accedir al sistema a través de la targeta 7
  8. 8. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Noves iniciatives Conveni amb els Col·legis de metges de Catalunya • Signat entre els 4 Col·legis de metges, el Departament de Salut, el CatSalut i el CatCert. • Regula la provisió, la gestió i el manteniment dels certificats digitals. • Els certificats hauran d’haver estat classificats amb el Nivell 4 pel CatCert. • Els dispositius criptogràfics seran acordats per les parts en base als resultats d’avaluació. • Es defineixen les dades que hauran de recollir els certificats. 8
  9. 9. Certificació digital VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut Noves iniciatives El Departament de Salut com a Entitat de registre dels certificats digitals dels treballadors de l’administració del sector Salut • Pendent d’aprovació l’Acord marc per a la implantació a nivell de la Generalitat de Catalunya. Salut és experiència pilot. • Per al manteniment dels certificats, CatCert ofereix a aquells ens que ho desitgin, constituir-se com a Entitats de Registre, a partir de la infraestructura i experiència de CatCert, delegant l’execució tècnica a CatCert. 9

×