Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .

bvba kerat
bvba keratArt expert conservator restorer restoration conservation painting specialist beelden restaurateur kunstkenner schilderij
Antoon Sallaert (Brussel 1594-1650)
    De kruisiging van de Heilige Petrus
             &
Abraham Janssen (Luik? Ca. 1571/75-Antwerpen 1632)
         De graflegging

  Twee belangrijke gerestaureerde altaarstukken
     in de kerk van Denderwindeke

        Lezing Prof. Dr. MBA Joost Vander Auwera
      Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
               Universiteit Gent
      Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België

           Denderwindeke, 20 mei 2012                                1
foto kerknet ST-Pieterskerk
               2
Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .
I.


Antoon Sallaert (Brussel 1594 – 1650)


    Een beknopte toelichting
                    4
Foto: Frederik Cnockaert (Schilderij Anton sallaert vóór restauratie))  5
FOTO vóór en nà de herstelling door kunstrestauratie KERAT bvba
     Foto’s: Frederik Cnockaert – Kerat            6
Detailopnames tijdens de reiniging en nà restauratie
          Foto’s: Frederik Cnockaert
Na restauratie
Detailfoto’s : Frederik Cnockaertt
Een echte
Antoon Sallaert (Brussel 1594-1650)
         ?
                   9
Niet gecatologeerd in
       Marie Van der Vennet,
   Le peintre bruxellois Antoine Sallaert,
 in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, 1974-1980/1-3, pp. 171-198
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium,
Brussel - Database on-line: wél gecatalogeerd
Nummer cliché: M23338
Gemeente: Denderwindeke
Instelling: Kerk Sint-Petrus
KIK objectnummer: 19000
Standplaats of adres: boven hoofdaltaar
Type object: schilderij[schilderstuk]
Titel: Marteldood van de H.Petrus
Vervaardiger: Sallaert, Anthonis (kunstschilder
toegeschreven)
Datum: van 1590 (geboorte) tot 1657 (dood)
Materiaal: olieverf schilderdoek
Techniek: geschilderd
Afmetingen: hoogte 400 cm
breedte 280 cm
ICONOGRAFIE
Christelijk geloof gebeurtenis: Petrus[paus-tafereel]
Antoon Sallaert: meer bekend voor ander soort schilderijen
Denijs van Alsloot en Antoon Sallaert, De processie
van 1615 op de Zavel te Brussel : de maagdekens
(Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten   12
van België (KMSKB)) – met dank aan Dr. Sabine Van Sprang
Sallaert, Getekende
voorstudie voor een figuur
(Brussel, KMSKB) – met
dank aan Dr. Sabine Van
Sprang
Maar ook auteur van religieuze taferelen
    Antoon Sallaert, Salome met het hoofd
    van Johannes de Doper – 1634 Relegem,
    kerk van Johannes de Doper
Sallaerts stijleigen
De vier kerkvaders
met de Heilige Lambertus

23,7 x 15,5 cm
brunaille op papier
              15
Typerende
beklemtoning
van omtreklijnen
gepaard aan
synthetische stijl
en halfschaduwen


        16
Detailfoto (nà restauratie):
Frederik Cnockaert
     Stilistische
     parallellen met het
     Altaarstuk te
               17
     Denderwindeke
Stilistische parallellen in de lijnvoering:
   onmiskenbaar dezelfde hand!
                       18
Artistieke bronnen en datering
                 19
De Kruisiging van de Heilige Petrus: de
  beroemdste en invloedrijkste
   uitbeeldingen van dit thema
  in de Westerse schilderkunst
   voorafgaand aan Sallaert
Michelangelo, Vaticaan, Capella Paolina
        1546-50          21
Caravaggio, de kruisiging, Rome, Santa Maria del Popolo, 1600  22
Peter Paul Rubens
Keulen, Sankt Peter – 1637  23
Rubens en Sallaert
  raakpunten en verschillen
en een onvruchtbare verwarring
Ten onrechte aan Sallaert toegeschreven:
De moord op de Onnozele Kinderen
                               25
(Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België)
Gesigneerd – gedateerd – schets, 82,3 x 81,3 cm
geveild bij Sotheby’s, 8,12,2005 – ca. 1623    26
Sallaert – ca. 1623
Rubens, Museum Brussel – ca. 1618-20
Voor de Brusselse kerk van de ongeschoeide karmelieten 27
Datering - en de juiste levensdata van Sallaert
Opnieuw kijkt Sallaert naar Rubens als model
Rubens, 1637        Antoon Sallaert (1594-
              1650):          29
              tussen 1637 en 1650
Antoon Sallaert: Onze-Lieve-Vrouw vraagt aan de Heilige Elisabeth
om een kerk te bouwen (Alsemberg, Kerk) – uit de serie die
onvoltooid bleef bij de dood van de schilder (1650)
Alsemberg (detail)     Denderwindeke (detail)
Duidelijke overeenkomsten in:
    > gezichtstypes en weergave haren
    > gewaadplooien
    > contouren en binnentekening
Een interessant iconografisch detail: de tekstbanderolle
En de
Heilige
Naam
in de
Hemel
IIesous
Huios
Sooter :

Jezus
Zoon en
Redder
Ut in nomine Iesu omne genu flectatur, cælestium,
terrestrium, et infernorum …: Opdat in de naam van
Jesus allen zouden neerknielen, in de hemel, op
aarde en onder de aarde (in de hel)

Brief van Paulus aan de christenen van Philippi,
hoofdstuk 2, verzen 5-11
II.


Abraham Janssen (Luik ca. 1571/75 – Antwerpen 1632)


        Een beknopte toelichting
                        34
Abraham Janssen, Schaldis en Antwerpia -1609
Voor het stadhuis van Antwerpen
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Abraham Janssen, Allegorie van de Eendracht – 1614
Voor de vergaderzaal van de Oude Voetboog te Antwerpen
Museum van Wolverhampton
Schouwstukken …

van Janssen
En … Rubens
De Christelijke
Strijder (Miles Christi)
Kassel, Schloss
Wilhelmshöhe –
Museumslandschaft
Hessen-Kassel
Abraham Janssen – De graflegging
 Een gerestaureerd meesterwerk
Restauratie : Frederik Cnockaert -bvba Kerat  39
Detail Toestand na reiniging
Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .
Nà restauratie

         42
nà restauratie
nà restauratie
En nà!Vóór …
Een echte Abraham Janssen?
Foto uit 1968 ; pas in 2005:
                             geïdentificeerd (Dr. Kairis)
Het schilderij in de fototheek on-line : de database van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium te Brussel (zoals de Sallaert).                       47
Abraham Janssen Bewening
Christ - (Mechelen, St.- Jan de
Doper en St.- Jan de Evangelist)
Abraham Janssen, De dode Christus door engelen
aanbeden (New York, Metropolitan Museum of Art)  49
Bewening bij het graf
Egbert van Panderen naar Abraham Janssen
(met opdracht aan Johannes du Beron, leerling
van Justus Lipsius)               50
Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .
52
Voor Janssen
       karakteristiek
       gezichtstypeAbraham
Janssen
Aanbidding
der
wijzen
(Karlsruhe
Staatliche
Gemälde-
Galerie)
Detail voor restauratie
Abraham Janssen, De Kruisoprichting (Mons, Sainte Waudru)
(eertijds het hoofdaltaarstuk van de jezuitenkerk van Mons) 54
Abraham Janssen, Apostelserie
Antwerpen, Carolus Borromeus  55
St.- Paulus
Zelfde Apostelserie: St- Simeon
Antwerpen, Carolus Borromeus
              56
Datering
      57
Ca. 1617-
Abraham     1618 te
Janssen,     dateren
Aanbidding    graf-
van de      schilderij
wijzen,
(Antwerpen,
         voor Janssens
Koninklijk    schoonbroer
Museum van    in de St.-
Schone Kunsten  Paulus-
         kerk (eertijds
         Dominicanen-
         kerk) te
         Antwerpen
Antwerpen
Voor die periode typerende
sculpturale stijl

               Denderwindeke
Herkomst
De sinds
1794
verloren
gewaande
Graflegging,
een veel
geroemd
meesterwerk
van Janssen,
uit deze
kloosterkerk


   Gezicht op het klooster en de kerk van de Geschoeide
   Karmelieten in Antwerpen
   Gravure door Lucas Vorsterman de Jonge in Antonius
   Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae uit 1659 61
De oude(re) kerk van de geschoeide
Karmelieten te Antwerpen
(stadsplan van Virgilius Bononiensis – 16de eeuw)
transept           Onze-Lieve-Vrouwe-altaar         Drievuldigheidsaltaar
    Hoofdaltaar
           Driekoningenaltaar         Heilig Kruisaltaar


                        63
Grondplan kerk (18de eeuw)
De triomf                     van de Eucharistie
  Olieverfsschets van Rubens voor het hoogaltaar van de geschoeide
karmelieten te Antwerpen - Uitgevoerd op groot formaat door Gerard Seghers
                                   64
          New York, Metropolitan Museum of Art
Localisatie van de Triomf van de Eucharistie
Rubens, De Heilige Drievuldigheid
Antwerpen, Koninklijk Museum voor  66

     Schone Kunsten
Localisatie van de Heilige Drievuldigheid van Rubens
Localisatie van de Aanbidding der wijzen
van Jan van Daelen (verloren)
Rubens, Portret van de karmelieten-broeder
       Gaspar Rinckens
                       69
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
Localisatie van het graf en het portret van broeder karmeliet
Gaspar Rinckens
Rubens, Heilige Drievuldigheid


               Van Daelen, Aanbidding der wijzen
De koordoorgang was blijkbaar geflankeerd door twee
Rubensianse composities : de (verdwenen) Van Daelen werd ook aan
                                71
Rubens toegeschreven
Virgo inter virgines
              Graflegging


Symmetrische localisatie van de twee schilderijen van Janssen
                             72
Abraham Janssen, Virgo inter virgines, (Lyon, Primatiale St. Jean)
In opdracht van Jan Rogierszoon della Faille († 1627)        73
Figuren in karmelietenhabijt achter
    Onze-Lieve-Vrouw       74
Goetkint–familiegraf (schoon-
    familie van Janssen)
Virgo inter virgines van
Janssen
1617-’18/1794   1794-2012

Tussen
Antwerpen,
Denderwindeke
en Parijs:
Een Janssen
gaat op reis!
          Antwerpen

 Denderwindeke
 Parijs


            76
Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .
Localisatie van de Graflegging: Heilig Kruis-altaar
De dood van Christus op het
Kruis (Heilig Kruisaltaar
en de martelaren te Rome
 Abraham Janssen: de
 Achtergrond met de
 onmiskenbare hoekige
 steenblokken van het
 Colloseum.       Bartholomeus Breenbergh, Gezicht op het Coliseum (New York,
            Metropolitan Museum of Art.Art)
Abraham Janssen, De bewening (Graflegging)
Warshau, Nationaal Museum: eerder voorgesteld als het   80
het schilderij op het Heilig Kruisaltaar (Hanna Benesz)
Antwerpen

     Dender


Denderwindeke

    Paris
    Antwerpen -               81
    Parijs: verbindingslijn in vogelvlucht
Schelde
                Naar
 Dender-vallei        Antwerp
 Analyse van de
 Ferraris-kaart van
 (1771-1778):         Dender-
 Slechts weinig        monde
 Gebaande wegen(bruin);
 Waardoor het grote
 Belang van de Dender
                Dender
 (blauwe pijl)
 voor transport
 (cfr. ook Dhr.Georges
 Vande Winckel)
                Aalst
Bron: Liesbeth Van Damme
Het bebouwde landschap
Karakterisering en
vergelijking van functionele
en morfologische        Weg
verstedelijking van Aalst en
Dendermonde          van
Master verhandeling in
Geografie aan de        Aalst
Universiteit Gent, 2009-2010
(Promotor: Prof. Dr. Veerle
                naar
Van Eetvelde)         Ninove
                82
De Dender: bevaarbaar tot Ath
The City of Ath - Ferraris-map (1775)
                        83
Dender


                                       naar
                                       Antwerpen
 Premon-
 statenzer-
 Klooster                                  Brussel
 van Ninove
    Dender
  Kerk van
  Dender-
  windeke
Naar
         Kaart van Brabant – 1797 (Anoniem naar De Ferraris 1771-1778)
Paris
                                         84
De
belichting
van
Janssens
Graflegging
en Virgo
inter
virgines:
de ramen
in het
transept

  Gezicht op het klooster en de kerk van de Geschoeide Karmelieten in
  Antwerpen
  Gravure door Lucas Vorsterman de Jonge in Antonius Sanderus, 85
  Chorographia sacra Brabantiae uit 1659
zijraamGezicht op de noordzijde van het transept van de tweede kerk van de
Geschoeide Karmelieten in Antwerpen (in afbraak) - anonieme
tekening van het einde van de achttiende eeuw – Antwerpen,    86
Stadsarchief
ramen
Localisatie van Janssen’s Virgo inter virgines (nu in Lyon)
In het zuid-transept van de Antwerpse kerk van de     87
Geschoeide Karmelieten
schaduw


Abraham Janssen, Virgo inter virgines, (Lyon, Primatiale St. Jean)
                                   88
schaduw
     89
Ramen

Localisatie en belichting van Janssens Bewening (m.i. nu in
Denderwindeke) op het Heilig Kruis altaar in het noord-transept
                              90
van de Antwerpse Kerk van de Geschoeide Karmelieten)
schaduw
     91
dieptewerking
door
lineair
perspectief
        92
Muur en doorbraak naar privé-kapel

Dieptewerking Graflegging
      Begrenzende muur
      kerk
Het grote kunsthistorische belang van
    Janssens Graflegging in
      Denderwindeke:

  Janssen in competitie met
      Rubens!
Wapper-Rubenshuis
Huidevettersstraat

               95
Rubens’
huisKerk
Geschoeide
karmelieten

Janssens
huis
       De decoratie van een kerk tussen
   Rubens's huis op de Wapper en Janssens huis in de  96
            Katelijnevest
3. Janssen, Virgo inter Virgines - na 1627
     2. Rubens, De Heilige Drievuldigheid – 1618-20
4. Gerard Seghers naar Rubens, Triomf Eucharistie - 1634
       ?. Van Daelen, Aanbidding wijzen – 16??
       1. Janssen, Bewening – 1617-18
Janssen ca. 1617-18  Rubens ca. 1618-2098
1 de 98

Recomendados

Tekst over abraham janssens graflegging in denderwindeke por
Tekst over abraham janssens graflegging in denderwindekeTekst over abraham janssens graflegging in denderwindeke
Tekst over abraham janssens graflegging in denderwindekebvba kerat
506 vistas10 diapositivas
Isabel la catolica confe por
Isabel la catolica confeIsabel la catolica confe
Isabel la catolica confejuanjofuro
3.3K vistas13 diapositivas
6.- El reinado de Carlos II (1665-1700) por
6.- El reinado de Carlos II (1665-1700)6.- El reinado de Carlos II (1665-1700)
6.- El reinado de Carlos II (1665-1700)Antonio Luengo Gil
2.5K vistas69 diapositivas
Ckv1 Pierre Cuypers por
Ckv1 Pierre CuypersCkv1 Pierre Cuypers
Ckv1 Pierre CuypersLeonieDenise
426 vistas10 diapositivas
Therapy Stepfamilies por
Therapy StepfamiliesTherapy Stepfamilies
Therapy Stepfamiliesjgreenlcswc
1.2K vistas18 diapositivas
Family conflict por
Family conflictFamily conflict
Family conflictLizabethana
597 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .

Renaissance por
RenaissanceRenaissance
Renaissancehouvanbouw
1K vistas30 diapositivas
De middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter Doest por
De middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter DoestDe middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter Doest
De middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter DoestEvelien Hauwaerts
589 vistas16 diapositivas
Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006) por
Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006)Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006)
Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006)Carla Oldenburger
829 vistas101 diapositivas
Heiligen in veelvoud: inleiding por
Heiligen in veelvoud: inleidingHeiligen in veelvoud: inleiding
Heiligen in veelvoud: inleidingCRKC
762 vistas13 diapositivas
ASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOB por
ASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOBASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOB
ASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOBASK history
119 vistas113 diapositivas
James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889 por
James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889
James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889Ludion Publishers
7.3K vistas117 diapositivas

Similar a Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .(20)

De middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter Doest por Evelien Hauwaerts
De middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter DoestDe middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter Doest
De middeleeuwse handschriften van Ten Duinen en Ter Doest
Evelien Hauwaerts589 vistas
Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006) por Carla Oldenburger
Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006)Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006)
Carla Oldenburger: History of gardens and parks in the Netherlands (2006)
Carla Oldenburger829 vistas
Heiligen in veelvoud: inleiding por CRKC
Heiligen in veelvoud: inleidingHeiligen in veelvoud: inleiding
Heiligen in veelvoud: inleiding
CRKC762 vistas
ASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOB por ASK history
ASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOBASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOB
ASK - Spanje en Portugal - college 4 2023 KBO PCOB
ASK history119 vistas
James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889 por Ludion Publishers
James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889
James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889
Ludion Publishers7.3K vistas
Carla Oldenburger: Kloostertuinen in Nederland: verleden, heden en toekomst por Carla Oldenburger
Carla Oldenburger: Kloostertuinen in Nederland: verleden, heden en toekomstCarla Oldenburger: Kloostertuinen in Nederland: verleden, heden en toekomst
Carla Oldenburger: Kloostertuinen in Nederland: verleden, heden en toekomst
Carla Oldenburger381 vistas
Naar buiten: Wandelen rond Haarlem en omstreken in de Gouden Eeuw por Michiel C.C. Kersten
Naar buiten: Wandelen rond Haarlem en omstreken in de Gouden EeuwNaar buiten: Wandelen rond Haarlem en omstreken in de Gouden Eeuw
Naar buiten: Wandelen rond Haarlem en omstreken in de Gouden Eeuw
Kunst H7 En H8 por Gert Steens
Kunst H7 En H8 Kunst H7 En H8
Kunst H7 En H8
Gert Steens4.8K vistas
Gotische kunst por Ivan E.
Gotische kunstGotische kunst
Gotische kunst
Ivan E.2.4K vistas
Restaureren van kunstwerken op houten dragers por bvba kerat
Restaureren van kunstwerken op houten dragersRestaureren van kunstwerken op houten dragers
Restaureren van kunstwerken op houten dragers
bvba kerat2.7K vistas
Middeleeuwse bouwkunst por houvanbouw
Middeleeuwse bouwkunstMiddeleeuwse bouwkunst
Middeleeuwse bouwkunst
houvanbouw1.7K vistas
Gipsen devotiesculpturen uit_antwerpse_beeldhouwateliers por CRKC
Gipsen devotiesculpturen uit_antwerpse_beeldhouwateliersGipsen devotiesculpturen uit_antwerpse_beeldhouwateliers
Gipsen devotiesculpturen uit_antwerpse_beeldhouwateliers
CRKC1.1K vistas
Theater 17e eeuw por mavalu
Theater 17e eeuwTheater 17e eeuw
Theater 17e eeuw
mavalu5.9K vistas
Cursus Het klassieke ideaal in de kunst - Ut pictua poesis. De beeldende kun... por Michiel C.C. Kersten
Cursus Het klassieke ideaal in de kunst - Ut pictua poesis. De beeldende kun...Cursus Het klassieke ideaal in de kunst - Ut pictua poesis. De beeldende kun...
Cursus Het klassieke ideaal in de kunst - Ut pictua poesis. De beeldende kun...
Michiel C.C. Kersten1.7K vistas
Goudeneeuw CKV2 Vitus por grommm
Goudeneeuw CKV2 VitusGoudeneeuw CKV2 Vitus
Goudeneeuw CKV2 Vitus
grommm658 vistas
cultureel werk 1.1 cultuur por de borre
cultureel werk 1.1 cultuurcultureel werk 1.1 cultuur
cultureel werk 1.1 cultuur
de borre461 vistas

Más de bvba kerat

Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl Depuis 2002 por
Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl  Depuis 2002 Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl  Depuis 2002
Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl Depuis 2002 bvba kerat
171 vistas2 diapositivas
Frederik cnockaert art restoration since 2002 por
Frederik cnockaert art restoration since 2002 Frederik cnockaert art restoration since 2002
Frederik cnockaert art restoration since 2002 bvba kerat
157 vistas3 diapositivas
info in english about restorer Frederik Cnockaert por
info in english about restorer Frederik Cnockaertinfo in english about restorer Frederik Cnockaert
info in english about restorer Frederik Cnockaertbvba kerat
326 vistas4 diapositivas
Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio... por
Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio...Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio...
Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio...bvba kerat
1.3K vistas16 diapositivas
De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren ! por
De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren !De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren !
De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren !bvba kerat
445 vistas6 diapositivas
Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar... por
Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar...Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar...
Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar...bvba kerat
736 vistas8 diapositivas

Más de bvba kerat(20)

Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl Depuis 2002 por bvba kerat
Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl  Depuis 2002 Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl  Depuis 2002
Frederik cnockaert restaurateur des oeuvres d'art Kerat sprl Depuis 2002
bvba kerat171 vistas
Frederik cnockaert art restoration since 2002 por bvba kerat
Frederik cnockaert art restoration since 2002 Frederik cnockaert art restoration since 2002
Frederik cnockaert art restoration since 2002
bvba kerat157 vistas
info in english about restorer Frederik Cnockaert por bvba kerat
info in english about restorer Frederik Cnockaertinfo in english about restorer Frederik Cnockaert
info in english about restorer Frederik Cnockaert
bvba kerat326 vistas
Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio... por bvba kerat
Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio...Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio...
Folder Kerat art expert kunstrestaurateur Frederik Cnockaert Kerat art studio...
bvba kerat1.3K vistas
De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren ! por bvba kerat
De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren !De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren !
De kunst van het restaureren van kunst. Wat betekent restaureren !
bvba kerat445 vistas
Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar... por bvba kerat
Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar...Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar...
Frederik Cnockaert art restorer kunstrestaurateur restaurateur d'oeuvres d'ar...
bvba kerat736 vistas
Syntra west brugge opleiding restauratie van schilderijen op andere dan gewev... por bvba kerat
Syntra west brugge opleiding restauratie van schilderijen op andere dan gewev...Syntra west brugge opleiding restauratie van schilderijen op andere dan gewev...
Syntra west brugge opleiding restauratie van schilderijen op andere dan gewev...
bvba kerat1.2K vistas
Manufactum nl fr cnockaert frederik art restorateur conservator expert of arts por bvba kerat
Manufactum nl fr cnockaert frederik art restorateur conservator expert of artsManufactum nl fr cnockaert frederik art restorateur conservator expert of arts
Manufactum nl fr cnockaert frederik art restorateur conservator expert of arts
bvba kerat794 vistas
Voorstelling Atelier van Frederik Cnockaert restaurateur van kunstvoorwerpen.... por bvba kerat
Voorstelling Atelier van Frederik Cnockaert restaurateur van kunstvoorwerpen....Voorstelling Atelier van Frederik Cnockaert restaurateur van kunstvoorwerpen....
Voorstelling Atelier van Frederik Cnockaert restaurateur van kunstvoorwerpen....
bvba kerat558 vistas
Restauratie van het portret van johannes fredericus lumnius, pastoor van het ... por bvba kerat
Restauratie van het portret van johannes fredericus lumnius, pastoor van het ...Restauratie van het portret van johannes fredericus lumnius, pastoor van het ...
Restauratie van het portret van johannes fredericus lumnius, pastoor van het ...
bvba kerat425 vistas
Raadgevingen voor het onderhoud van beschilderde panelen. Beter voorkomen dan... por bvba kerat
Raadgevingen voor het onderhoud van beschilderde panelen. Beter voorkomen dan...Raadgevingen voor het onderhoud van beschilderde panelen. Beter voorkomen dan...
Raadgevingen voor het onderhoud van beschilderde panelen. Beter voorkomen dan...
bvba kerat643 vistas
Richtlijnen voor conservatie van schilderijen op doek por bvba kerat
Richtlijnen voor conservatie van schilderijen op doekRichtlijnen voor conservatie van schilderijen op doek
Richtlijnen voor conservatie van schilderijen op doek
bvba kerat381 vistas
Bereiding restauratie plamuur por bvba kerat
Bereiding restauratie plamuurBereiding restauratie plamuur
Bereiding restauratie plamuur
bvba kerat662 vistas
Restaureren van kunstwerken por bvba kerat
Restaureren van kunstwerkenRestaureren van kunstwerken
Restaureren van kunstwerken
bvba kerat1.7K vistas
Brief naar Mevrouw de Minister van Cultuur por bvba kerat
Brief naar Mevrouw de Minister van CultuurBrief naar Mevrouw de Minister van Cultuur
Brief naar Mevrouw de Minister van Cultuur
bvba kerat396 vistas
Raadgevingen voor onderhoud polychrome beelden por bvba kerat
Raadgevingen voor onderhoud polychrome beeldenRaadgevingen voor onderhoud polychrome beelden
Raadgevingen voor onderhoud polychrome beelden
bvba kerat444 vistas
Wat betekent restaureren por bvba kerat
Wat betekent restaurerenWat betekent restaureren
Wat betekent restaureren
bvba kerat438 vistas
Tekst over schilderij de graflegging abraham jannsens denderwindeke por bvba kerat
Tekst over schilderij de graflegging abraham jannsens denderwindekeTekst over schilderij de graflegging abraham jannsens denderwindeke
Tekst over schilderij de graflegging abraham jannsens denderwindeke
bvba kerat282 vistas
Restauration tableau pastel por bvba kerat
Restauration tableau pastelRestauration tableau pastel
Restauration tableau pastel
bvba kerat493 vistas
Restauratietriptiek michel cocxiepresentatie red por bvba kerat
Restauratietriptiek michel cocxiepresentatie redRestauratietriptiek michel cocxiepresentatie red
Restauratietriptiek michel cocxiepresentatie red
bvba kerat504 vistas

Schilderij abraham janssens uit de karmelieten kerk antwerpen, nu in denderwindeke en schilderij anton sallaert .

 • 1. Antoon Sallaert (Brussel 1594-1650) De kruisiging van de Heilige Petrus & Abraham Janssen (Luik? Ca. 1571/75-Antwerpen 1632) De graflegging Twee belangrijke gerestaureerde altaarstukken in de kerk van Denderwindeke Lezing Prof. Dr. MBA Joost Vander Auwera Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Universiteit Gent Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België Denderwindeke, 20 mei 2012 1
 • 4. I. Antoon Sallaert (Brussel 1594 – 1650) Een beknopte toelichting 4
 • 5. Foto: Frederik Cnockaert (Schilderij Anton sallaert vóór restauratie)) 5
 • 6. FOTO vóór en nà de herstelling door kunstrestauratie KERAT bvba Foto’s: Frederik Cnockaert – Kerat 6
 • 7. Detailopnames tijdens de reiniging en nà restauratie Foto’s: Frederik Cnockaert
 • 8. Na restauratie Detailfoto’s : Frederik Cnockaertt
 • 9. Een echte Antoon Sallaert (Brussel 1594-1650) ? 9
 • 10. Niet gecatologeerd in Marie Van der Vennet, Le peintre bruxellois Antoine Sallaert, in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1974-1980/1-3, pp. 171-198
 • 11. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel - Database on-line: wél gecatalogeerd Nummer cliché: M23338 Gemeente: Denderwindeke Instelling: Kerk Sint-Petrus KIK objectnummer: 19000 Standplaats of adres: boven hoofdaltaar Type object: schilderij[schilderstuk] Titel: Marteldood van de H.Petrus Vervaardiger: Sallaert, Anthonis (kunstschilder toegeschreven) Datum: van 1590 (geboorte) tot 1657 (dood) Materiaal: olieverf schilderdoek Techniek: geschilderd Afmetingen: hoogte 400 cm breedte 280 cm ICONOGRAFIE Christelijk geloof gebeurtenis: Petrus[paus-tafereel]
 • 12. Antoon Sallaert: meer bekend voor ander soort schilderijen Denijs van Alsloot en Antoon Sallaert, De processie van 1615 op de Zavel te Brussel : de maagdekens (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 12 van België (KMSKB)) – met dank aan Dr. Sabine Van Sprang
 • 13. Sallaert, Getekende voorstudie voor een figuur (Brussel, KMSKB) – met dank aan Dr. Sabine Van Sprang
 • 14. Maar ook auteur van religieuze taferelen Antoon Sallaert, Salome met het hoofd van Johannes de Doper – 1634 Relegem, kerk van Johannes de Doper
 • 15. Sallaerts stijleigen De vier kerkvaders met de Heilige Lambertus 23,7 x 15,5 cm brunaille op papier 15
 • 17. Detailfoto (nà restauratie): Frederik Cnockaert Stilistische parallellen met het Altaarstuk te 17 Denderwindeke
 • 18. Stilistische parallellen in de lijnvoering: onmiskenbaar dezelfde hand! 18
 • 19. Artistieke bronnen en datering 19
 • 20. De Kruisiging van de Heilige Petrus: de beroemdste en invloedrijkste uitbeeldingen van dit thema in de Westerse schilderkunst voorafgaand aan Sallaert
 • 21. Michelangelo, Vaticaan, Capella Paolina 1546-50 21
 • 22. Caravaggio, de kruisiging, Rome, Santa Maria del Popolo, 1600 22
 • 23. Peter Paul Rubens Keulen, Sankt Peter – 1637 23
 • 24. Rubens en Sallaert raakpunten en verschillen en een onvruchtbare verwarring
 • 25. Ten onrechte aan Sallaert toegeschreven: De moord op de Onnozele Kinderen 25 (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België)
 • 26. Gesigneerd – gedateerd – schets, 82,3 x 81,3 cm geveild bij Sotheby’s, 8,12,2005 – ca. 1623 26
 • 27. Sallaert – ca. 1623 Rubens, Museum Brussel – ca. 1618-20 Voor de Brusselse kerk van de ongeschoeide karmelieten 27
 • 28. Datering - en de juiste levensdata van Sallaert
 • 29. Opnieuw kijkt Sallaert naar Rubens als model Rubens, 1637 Antoon Sallaert (1594- 1650): 29 tussen 1637 en 1650
 • 30. Antoon Sallaert: Onze-Lieve-Vrouw vraagt aan de Heilige Elisabeth om een kerk te bouwen (Alsemberg, Kerk) – uit de serie die onvoltooid bleef bij de dood van de schilder (1650)
 • 31. Alsemberg (detail) Denderwindeke (detail) Duidelijke overeenkomsten in: > gezichtstypes en weergave haren > gewaadplooien > contouren en binnentekening
 • 32. Een interessant iconografisch detail: de tekstbanderolle En de Heilige Naam in de Hemel IIesous Huios Sooter : Jezus Zoon en Redder
 • 33. Ut in nomine Iesu omne genu flectatur, cælestium, terrestrium, et infernorum …: Opdat in de naam van Jesus allen zouden neerknielen, in de hemel, op aarde en onder de aarde (in de hel) Brief van Paulus aan de christenen van Philippi, hoofdstuk 2, verzen 5-11
 • 34. II. Abraham Janssen (Luik ca. 1571/75 – Antwerpen 1632) Een beknopte toelichting 34
 • 35. Abraham Janssen, Schaldis en Antwerpia -1609 Voor het stadhuis van Antwerpen Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
 • 36. Abraham Janssen, Allegorie van de Eendracht – 1614 Voor de vergaderzaal van de Oude Voetboog te Antwerpen Museum van Wolverhampton
 • 37. Schouwstukken … van Janssen En … Rubens De Christelijke Strijder (Miles Christi) Kassel, Schloss Wilhelmshöhe – Museumslandschaft Hessen-Kassel
 • 38. Abraham Janssen – De graflegging Een gerestaureerd meesterwerk
 • 39. Restauratie : Frederik Cnockaert -bvba Kerat 39
 • 40. Detail Toestand na reiniging
 • 46. Een echte Abraham Janssen?
 • 47. Foto uit 1968 ; pas in 2005: geïdentificeerd (Dr. Kairis) Het schilderij in de fototheek on-line : de database van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel (zoals de Sallaert). 47
 • 48. Abraham Janssen Bewening Christ - (Mechelen, St.- Jan de Doper en St.- Jan de Evangelist)
 • 49. Abraham Janssen, De dode Christus door engelen aanbeden (New York, Metropolitan Museum of Art) 49
 • 50. Bewening bij het graf Egbert van Panderen naar Abraham Janssen (met opdracht aan Johannes du Beron, leerling van Justus Lipsius) 50
 • 52. 52
 • 53. Voor Janssen karakteristiek gezichtstype Abraham Janssen Aanbidding der wijzen (Karlsruhe Staatliche Gemälde- Galerie)
 • 54. Detail voor restauratie Abraham Janssen, De Kruisoprichting (Mons, Sainte Waudru) (eertijds het hoofdaltaarstuk van de jezuitenkerk van Mons) 54
 • 55. Abraham Janssen, Apostelserie Antwerpen, Carolus Borromeus 55 St.- Paulus
 • 56. Zelfde Apostelserie: St- Simeon Antwerpen, Carolus Borromeus 56
 • 57. Datering 57
 • 58. Ca. 1617- Abraham 1618 te Janssen, dateren Aanbidding graf- van de schilderij wijzen, (Antwerpen, voor Janssens Koninklijk schoonbroer Museum van in de St.- Schone Kunsten Paulus- kerk (eertijds Dominicanen- kerk) te Antwerpen
 • 59. Antwerpen Voor die periode typerende sculpturale stijl Denderwindeke
 • 61. De sinds 1794 verloren gewaande Graflegging, een veel geroemd meesterwerk van Janssen, uit deze kloosterkerk Gezicht op het klooster en de kerk van de Geschoeide Karmelieten in Antwerpen Gravure door Lucas Vorsterman de Jonge in Antonius Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae uit 1659 61
 • 62. De oude(re) kerk van de geschoeide Karmelieten te Antwerpen (stadsplan van Virgilius Bononiensis – 16de eeuw)
 • 63. transept Onze-Lieve-Vrouwe-altaar Drievuldigheidsaltaar Hoofdaltaar Driekoningenaltaar Heilig Kruisaltaar 63 Grondplan kerk (18de eeuw)
 • 64. De triomf van de Eucharistie Olieverfsschets van Rubens voor het hoogaltaar van de geschoeide karmelieten te Antwerpen - Uitgevoerd op groot formaat door Gerard Seghers 64 New York, Metropolitan Museum of Art
 • 65. Localisatie van de Triomf van de Eucharistie
 • 66. Rubens, De Heilige Drievuldigheid Antwerpen, Koninklijk Museum voor 66 Schone Kunsten
 • 67. Localisatie van de Heilige Drievuldigheid van Rubens
 • 68. Localisatie van de Aanbidding der wijzen van Jan van Daelen (verloren)
 • 69. Rubens, Portret van de karmelieten-broeder Gaspar Rinckens 69 Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen
 • 70. Localisatie van het graf en het portret van broeder karmeliet Gaspar Rinckens
 • 71. Rubens, Heilige Drievuldigheid Van Daelen, Aanbidding der wijzen De koordoorgang was blijkbaar geflankeerd door twee Rubensianse composities : de (verdwenen) Van Daelen werd ook aan 71 Rubens toegeschreven
 • 72. Virgo inter virgines Graflegging Symmetrische localisatie van de twee schilderijen van Janssen 72
 • 73. Abraham Janssen, Virgo inter virgines, (Lyon, Primatiale St. Jean) In opdracht van Jan Rogierszoon della Faille († 1627) 73
 • 74. Figuren in karmelietenhabijt achter Onze-Lieve-Vrouw 74
 • 75. Goetkint–familiegraf (schoon- familie van Janssen) Virgo inter virgines van Janssen
 • 76. 1617-’18/1794 1794-2012 Tussen Antwerpen, Denderwindeke en Parijs: Een Janssen gaat op reis! Antwerpen Denderwindeke Parijs 76
 • 78. Localisatie van de Graflegging: Heilig Kruis-altaar
 • 79. De dood van Christus op het Kruis (Heilig Kruisaltaar en de martelaren te Rome Abraham Janssen: de Achtergrond met de onmiskenbare hoekige steenblokken van het Colloseum. Bartholomeus Breenbergh, Gezicht op het Coliseum (New York, Metropolitan Museum of Art.Art)
 • 80. Abraham Janssen, De bewening (Graflegging) Warshau, Nationaal Museum: eerder voorgesteld als het 80 het schilderij op het Heilig Kruisaltaar (Hanna Benesz)
 • 81. Antwerpen Dender Denderwindeke Paris Antwerpen - 81 Parijs: verbindingslijn in vogelvlucht
 • 82. Schelde Naar Dender-vallei Antwerp Analyse van de Ferraris-kaart van (1771-1778): Dender- Slechts weinig monde Gebaande wegen(bruin); Waardoor het grote Belang van de Dender Dender (blauwe pijl) voor transport (cfr. ook Dhr.Georges Vande Winckel) Aalst Bron: Liesbeth Van Damme Het bebouwde landschap Karakterisering en vergelijking van functionele en morfologische Weg verstedelijking van Aalst en Dendermonde van Master verhandeling in Geografie aan de Aalst Universiteit Gent, 2009-2010 (Promotor: Prof. Dr. Veerle naar Van Eetvelde) Ninove 82
 • 83. De Dender: bevaarbaar tot Ath The City of Ath - Ferraris-map (1775) 83
 • 84. Dender naar Antwerpen Premon- statenzer- Klooster Brussel van Ninove Dender Kerk van Dender- windeke Naar Kaart van Brabant – 1797 (Anoniem naar De Ferraris 1771-1778) Paris 84
 • 85. De belichting van Janssens Graflegging en Virgo inter virgines: de ramen in het transept Gezicht op het klooster en de kerk van de Geschoeide Karmelieten in Antwerpen Gravure door Lucas Vorsterman de Jonge in Antonius Sanderus, 85 Chorographia sacra Brabantiae uit 1659
 • 86. zijraam Gezicht op de noordzijde van het transept van de tweede kerk van de Geschoeide Karmelieten in Antwerpen (in afbraak) - anonieme tekening van het einde van de achttiende eeuw – Antwerpen, 86 Stadsarchief
 • 87. ramen Localisatie van Janssen’s Virgo inter virgines (nu in Lyon) In het zuid-transept van de Antwerpse kerk van de 87 Geschoeide Karmelieten
 • 88. schaduw Abraham Janssen, Virgo inter virgines, (Lyon, Primatiale St. Jean) 88
 • 89. schaduw 89
 • 90. Ramen Localisatie en belichting van Janssens Bewening (m.i. nu in Denderwindeke) op het Heilig Kruis altaar in het noord-transept 90 van de Antwerpse Kerk van de Geschoeide Karmelieten)
 • 91. schaduw 91
 • 93. Muur en doorbraak naar privé-kapel Dieptewerking Graflegging Begrenzende muur kerk
 • 94. Het grote kunsthistorische belang van Janssens Graflegging in Denderwindeke: Janssen in competitie met Rubens!
 • 96. Rubens’ huis Kerk Geschoeide karmelieten Janssens huis De decoratie van een kerk tussen Rubens's huis op de Wapper en Janssens huis in de 96 Katelijnevest
 • 97. 3. Janssen, Virgo inter Virgines - na 1627 2. Rubens, De Heilige Drievuldigheid – 1618-20 4. Gerard Seghers naar Rubens, Triomf Eucharistie - 1634 ?. Van Daelen, Aanbidding wijzen – 16?? 1. Janssen, Bewening – 1617-18
 • 98. Janssen ca. 1617-18 Rubens ca. 1618-2098