Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!

1.821 visualizaciones

Publicado el

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till att organisationen arbetar effektivare och systeminförande är därför vardag för många organisationer.

Publicado en: Empresariales, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!

 1. 1. LYCKAS MED DITT SYSTEMINFÖRANDE Seminarium 2014 www.frontit.se
 2. 2. VARFÖR ÄR DAGENS ÄMNE VIKTIGT?
 3. 3. VARFÖR BYTA SYSTEM? Källa: Herbert Nathan & Co
 4. 4. VAD INNEHÅLLER ETT SYSTEMINFÖRANDE?  Förstudie (Nuläge -> Börläge)  Kravspecifikation  Upphandling  Projektmål  Effektmål  Projekt omfattning  Projektplan  Implementeringsplan  Business case  Projektorganisation  Resursallokering  … Beslut att starta projekt Förberedelser Genomförande Användning • Business Blueprint (system arkitektur) • Konfigurering / Utveckling • Integrationer • Migrering • Systemdokumentation • Användardokumentation • Systemtester • Acceptanstester • Projektledning – ledarskap • Projektadministration • Projektorganisation • Utbildning • Användarsupport • Förändringsarbete • Utvärdering • Stabilisering • Analys • Realisering av nyttan • Effekthemtagning • Förvaltning – organisation • Vidareutveckling – Förändra • … Projektmodeller; Kommunikation; Motivation; Ledarskap; … Beslut projektavslut
 5. 5. VAD VI KOMMER PRATA OM IDAG  Varför?  Vilka?  Hur? • Projektorganisation och beroenden • Projektuppstart • Effekthemtagning Beslut att starta projekt Förberedelser Genomförande Användning Beslut projektavslut
 6. 6. AGENDA  Förberedelser – Varför? – Vilka? – Hur?  Genomförande – Projektorganisation och beroenden – Projektuppstart  Användning – Effekthemtagning  Sammanfattning
 7. 7. FÖRBEREDELSER - Varför, vilka, hur?
 8. 8. VARFÖR, VILKA, HUR?  Varför?  Vilka?  Hur? • Projektorganisation och beroenden • Projektuppstart • Effekthemtagning Beslut att starta projekt Förberedelser Genomförande Användning Beslut projektavslut
 9. 9. VARFÖR?  Varför – Vad vill vi uppnå? Global organisation – Globala direktiv Lagar och förordningar VD Juridik Kommunikation IT Division 1 Division 2 Division 3 Försäljning Finans HR
 10. 10. VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SVARA PÅ VARFÖR? Svaren styr i mångt och mycket formuleringen av  Effektmål
 11. 11. VILKA? Effektmål  Varför skall vi göra det här? Målgrupper  Vilka kan realisera effektmålen? Användningsmål  Vad ska målgrupperna uppnå för resultat? < V <V www.frontit.se
 12. 12. VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SVARA PÅ HUR? Svaren styr i mångt och mycket formuleringen av  Projektmål  Projektdirektiv
 13. 13. HUR? Några viktiga frågeställningar:  Standardsystem eller egenutvecklat?  IT avdelning kontra verksamhet – Vems syn styr?  Tid/Kostnad/Kvalitet – Vad har högst prioritet?  Hur mycket ska systemet integreras med andra system?  Hur komplext är systemet?  Pilot eller direkt implementation av slutprodukten?  Hur ska införandet ske – breddimplementation eller succesivt införande?
 14. 14. PROJEKTMÅL – EFFEKTMÅL Projekt Effekt Fokus: leverera ett nytt system Fokus: ta hem effekterna av systemet Investering/Kostnad Nytta Möjliggörare … för att nå ökad kvalitet, minskad kostnad i verksamheten
 15. 15. PROJEKTDIREKTIV Vad bör ett projektdirektiv innehålla?  Uppdragsgivare  Syfte och mål  Omfattning  Beräknad tidsåtgång  Resurser Ge underlag och förutsättningar för start av projektet samt ange styrande ramar för förberedelsearbetet.
 16. 16. VIKTEN AV BRA EFFEKTMÅL, PROJEKTMÅL OCH PROJEKTDIREKTIV  Effektmål  Projektmål  Business Case  Projektdirektivet  Behov av projektförberedelser
 17. 17. BUSINESS CASE Vad bör ett business case innehålla?  Varför, Värde, Kostnad, Leverans, Ansvarsområden, Kontrollmekanismer  Tala om verksamhetsnyttan, inte om teknik  Förklara risken med att inte göra något  Rådfråga organisationen som påverkas  Fokusera på de mätbara fördelarna Att ha en förståelse för vad det är som gör affären framgångsrik och göra en vinnande presentation är nyckeln som kan öppna låsta dörrar.
 18. 18. PROJEKTFÖRBEREDELSER Några viktiga ingredienser:  Sätt förväntningarna  Förbered förändringsarbete  Planering av projektorganisation  Utse och meddela framtida mottagare av systemet
 19. 19. SAMMANFATTNING  Varför?  Vilka?  Hur? Projektmål Planerade Effektmål Uppfyllda Effektmål Användningsmål Beslut att starta projekt Förberedelser Genomförande Användning Beslut projektavslut
 20. 20. GENOMFÖRANDE - Projektorganisation och beroenden Projektuppstart
 21. 21. PROJEKTORGANISATION OCH BEROENDEN  Varför?  Vilka?  Hur? • Projektorganisation och beroenden • Projektuppstart • Effekthemtagning Beslut att starta projekt Förberedelser Genomförande Användning Beslut projektavslut
 22. 22. PROJEKTORGANISATION Projekt sponsor Styrgrupp Projekt-ledare Projekt-grupp Referens- grupp Förändrings- ledare Varför? Hur? Vilka?
 23. 23. PROJEKTORGANISATION OCH BEROENDEN Projekt sponsor Styrgrupp Projekt- ledare Projekt- grupp Referens- grupp Förändrings- ledare Projektkontor • Prioritering Resurser från linjen • Projektrum • Projektplats online Systemleverantör • PL från leverantören • Roller och ansvar Drift- & Förvaltningsorganisation • Roller och ansvar • Överlämning
 24. 24. PROJEKTUPPSTART  Projektuppstarten lägger grunden för systeminförandet – Låt det få ta tid!  Projektmognad?  Vana av systeminförande?  Behov av att utbilda projektorganisationen Beslut att starta projekt Beslut projektavslut Förberedelser Genomförande Användning  Förändringar kommer ske under projektets gång – Säkerställ att det finns en etablerad ändringshantering!
 25. 25. ROLLER OCH ANSVAR I PROJEKTORGANISATIONEN Projekt sponsor Styrgrupp Projekt-ledare Projekt-grupp Referens-grupp Förändrings- ledare Varför? Hur? Vilka?
 26. 26. SAMMANFATTNING  Skapa en gemensam helhetssyn i projektorganisation och mottagarorganisation för att säkerställa att nyttan med systemet uppnås!
 27. 27. ANVÄNDNING - EFFEKTHEMTAGNING
 28. 28. ANVÄNDNING  Varför?  Vilka?  Hur? • Projektorganisation och beroenden • Projektuppstart • Effekthemtagning Beslut att starta projekt Förberedelser Genomförande Användning Beslut projektavslut
 29. 29. EFFEKTHEMTAGNING • Effektmål - VARFÖR • Användningsmål - VILKA • Projektmål - HUR Effekt Tid Beslut att starta projekt Beslut projektavslut Effekthemtagning Projektmål Effektmål
 30. 30. EFFEKTEN LIGGER I ANVÄNDANDET Effekthemtagningen beroende av:  Hur snabbt man är igång och nyttjar resultatet  Hur många som faktiskt är igång  Hur väl det används Viktigt att projektets resultat nyttjas så användningsmålen kan uppnås
 31. 31. EFFEKTHEMTAGNING OCH FÖRÄNDRINGSARBETE Effekt Tid Beslut att starta projekt Beslut projektavslut Effekthemtagning Plan Utfall Projektmål Effektmål Förberedelser Genomförande Användning
 32. 32. LIVET EFTER Beslut att starta projekt Beslut projektavslut Stabilisera Analysera Förändra Förberedelser Genomförande Användning
 33. 33. LIVET EFTER, PRAKTISKA TIPS Stabilisera • Hantera restlista • Resurser • Utbilda Analysera • Översyn av användande, funktion och process • Effekthemtagning – uppföljning • Identifiera effektiviserings- områden Förändra • Genomför identifierade förändringar/förbättringar • Identifiera förbättrings-områden • Ändra arbetssätt • Fokusera och prioritera • Se över helheten
 34. 34. SAMMANFATTNING
 35. 35. NÅGRA VIKTIGA FRAMGÅNGSFAKTORER  Varför? Vilka? Hur? – Samtliga måste besvaras!  Låt förberedelser och projektuppstart få ta sin tid - här läggs grunden för systeminförandet!  Skapa en gemensam helhetssyn för att säkerställa att nyttan med systemet uppnås!  Projektet levererar verktyget, effekterna uppstår i användandet.  Framgångsrik förändring kräver människor som förstår och är motiverade.
 36. 36. VAD HÄNDER NU?  Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!  Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier? – Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se – Följ oss på sociala medier! www.frontit.se
 37. 37. www.frontit.se TACK!

×