Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y roccella sinensis (nyl.) hale thu hái ở bình thuận

NOT
NOTYouth Worker chez NOT en NOT

Giá 10k/lượt download Liên hệ page để mua: https://www.facebook.com/garmentspace Xin chào, Nếu bạn cần mua tài liệu xin vui lòng liên hệ facebook: https://www.facebook.com/garmentspace Tại sao tài liệu lại có phí ??? Tài liệu một phần do mình bỏ thời gian sưu tầm trên Internet, một số do mình bỏ tiền mua từ các website bán tài liệu, với chi phí chỉ 10k cho lượt download tài liệu bất kỳ bạn sẽ không tìm ra nơi nào cung cấp tài liệu với mức phí như thế, xin hãy ủng hộ Garment Space nhé, đừng ném đá. Xin cảm ơn rất nhiều

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA
BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ
--------
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC
CAO ETHYL ACETATE CỦA LOÀI ĐỊA Y
ROCCELLA SINENSIS (NYL.) HALE
THU HÁI Ở BÌNH THUẬN
GVHD: ThS. Dương Thúc Huy
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nga
MSSV: K35 106 030
Tp. HCM, tháng 10 năm 2012
LỜI CẢM ƠN
Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn:
Cảm ơn Thầy Dương Thúc Huy đã theo sát, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp
kiến thức, động viên em trong suốt thời gian thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp. Được
Thầy hướng dẫn là một may mắn lớn của em trong năm học cuối cùng này tại trường Đại
học Sư Phạm. Em xin cảm ơn Thầy!
Cảm ơn tất cả quí Thầy Cô của khoa Hóa đã tận tình dạy dỗ em trong suốt bốn
năm qua để em có kiến thức hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.
Cảm ơn bạn tất cả các bạn Nguyễn Thị Ái, bạn Trần Minh Dũng, bạn Đặng Công
Khánh, bạn Bùi Thị Mỹ Lan, bạn Võ Như Nguyện, bạn Phạm Thị Ngọc Oanh, bạn Phan
Hoài Thu và bạn Nguyễn Thị Thương đã giúp đỡ, chia sẽ cùng em những khó khăn, vui
buồn trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất giúp em
vượt qua mọi khó khăn và đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để em hoàn thành đề tài khóa
luận tốt nghiệp này.
Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người!
LỜI MỞ ĐẦU
Địa y là thực vật bậc thấp, là kết quả của sự cộng sinh của tảo và một thành phần
quang hợp thường là tảo hay vi khuẩn lam. Nhờ dạng sống này, địa y có thể sống được ở
nhiều nơi trên đất, đá, thân cây,... trong những điều kiện khác nghiệt và khô hạn của vùng
nhiệt đới. Ở Việt Nam, người ta dễ dàng tìm thấy sự có mặt của địa y ở những nơi quen
thuộc với sự phân bố phong phú và đa dạng.
Ngày nay địa y được sử dụng làm một số loại thuốc dân gian để chữa một số bệnh
như: long đờm, điều trị bệnh đái tháo đường, bệnh phổi, bệnh viêm mũi…
Ngoài công dụng chữa bệnh, địa y còn được sử dụng làm thực phẩm, mỹ phẩm, xà
phòng, nước hoa. Đặc biệt, địa y được xem như là các chất chỉ thị sinh học cho ô nhiễm
môi trường.
Với những công dụng đó, địa y được nhiều nhà hóa dược nghiên cứu, nhiều hợp
chất tự nhiên được cô lập và một số được xác định có hoạt tính kháng khuẩn, kháng ung
thư, kháng virut, giảm đau, …
Chính vì sự đa dạng về hoạt tính sinh học, nên em chọn loài địa y Roccella sinensis
(Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận để nghiên cứu.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
MỤC LỤC ...........................................................................................................................4
DANH MỤC HÌNH ẢNH...................................................................................................6
DANH MỤC SƠ ĐỒ...........................................................................................................6
DANH MỤC BẢNG ...........................................................................................................6
1.TỔNG QUAN...................................................................................................................8
1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y...............................................................................................8
1.1.1 Định nghĩa và phân loại địa y.....................................................................................8
1.1.2 Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4]
.........................................................8
1.1.3 Một số ứng dụng của địa y .........................................................................................9
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y ......................................................9
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y..................10
1.3.1 Các hợp chất aliphatic và cyclo aliphatic .................................................................10
1.3.2 Các axit béo .............................................................................................................10
1.3.3 Các hợp chất cacbohydrat........................................................................................10
1.3.4 Các hợp chất carotenoids..........................................................................................11
1.3.5 Các hợp chất Chromanes và Chromones.................................................................11
1.3.6 Các hợp chất depsides ..............................................................................................11
1.3.7 Các hợp chất dibenzofuranes...................................................................................11
1.3.8 Các hợp chất chứa N: ...............................................................................................11
1.3.9 Công thức hóa học các hợp chất:..............................................................................12
2. THỰC NGHIỆM ...........................................................................................................15
2.1 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ. .......................................................................................15
2.1.1 Hóa Chất...................................................................................................................15
2.1.2 Thiết Bị.....................................................................................................................15
2.2 KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU.....................................................................................16
2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO .......................................................................16
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT...................18
2.4.1. Sắc kí cột cho cao EA1............................................................................................18
2.4.2 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2 ................................................18
2.4.3 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.2 .............................................19
2.4.4 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.3 .............................................20
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.......................................................................................22
3.1 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C17b ..........................22
3.2 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C12 ...........................29
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT..........................................................................................31
4.1 KẾT LUẬN .................................................................................................................31
4.2 ĐỀ XUẤT:...................................................................................................................32
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Ba dạng chính của địa y.........................................................................................8
Hình 2: Một số tương quan HMBC của RS-C17b ...........................................................24
Hình 3: một số tương quan HMBC quan trọng của RS-C17c..........................................27
Hình 4: một số tương quan HMBC của RS-C12..............................................................31
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1: Sơ đồ điều chế cao từ loài địa y Roccella sinensis...........................................17
Sơ đồ 2: Các phân đoạn được tạo thành từ cao ethyl acetate ...........................................21
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.............................................................18
Bảng 2: sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2 ..........................................................19
Bảng 3: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.2.......................................................19
Bảng 4: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.3.......................................................20
Bảng 5: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17b ...........................................................25
Bảng 6: Bảng tín hiệu của carbon trên đơn vị đường của RS-C17b v RS-C17c..............26
Bảng 7: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17c............................................................28
Bảng 8: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C12 .............................................................31
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
s : Mũi đơn (Singlet)
d : Mũi đôi (Doublet)
t : Mũi ba (Triplet)
m : Mũi đa (Multiplet)
Brs : Mũi đơn rộng
m/z : Mass to charge ratio Transfer
NMR : Cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance)
HSQC : Heteronuclear Single Quantum Correlation
HMBC : Heteronuclear Multiple Bond Coherence
1
H-NMR : Proton Nuclear Magnetic Resonance
13
C-NMR : Carbon Nuclear Magnetic Resonance
DEPT : Distortionless Enhancement by Polarization Transfer
J : Hằng số tương tác spin-spin
ppm : Part per million
UV : Tia cực tím (ultra violet)
HR-ESI-MS : Hight Resolution- Electro Spray Ionization- Mass Spectrometry
ED : Ether dầu hỏa
EA : Ethyl acetate
C : Chloroform
Me : Methanol
Ac : Acid acetic
H : Hexan
1.TỔNG QUAN
1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y
1.1.1 Định nghĩa và phân loại địa y
Địa y, dạng thực vật bậc thấp đặc biệt, là kết quả cộng sinh của nấm (mycobiont)
và một thành phần quang hợp (photobiont) thường là tảo (green alga) hay vi khuẩn
lam (cyanobacterium). Khoảng 17.000 loài địa y đã được biết. Địa y thường được chia
làm ba dạng chính: dạng khảm (crustose), dạng phiến (foliose) và dạng sợi (frucose).
Hình 1: Ba dạng chính của địa y
Thành phần tảo của địa y sản sinh các carbohydrate bằng quá trình quang hợp,
còn thành phần nấm sản sinh các hợp chất tự nhiên (để chống tia UV, ngăn chặn sâu
bọ và các loài động vật ăn cỏ, …), cung cấp nước và khoáng chất. Kết quả từ sự cộng
sinh này giúp địa y có thể sinh trưởng và sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt,
chủ yếu ở vùng vĩ độ cao, vùng nhiệt đới, và có thể hiện diện ở khắp mọi nơi như trên
đá, đất, lá cây, thân cây, kim loại, thủy tinh. [2]
1.1.2 Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4]
- Bảo vệ đối với cây trồng bậc thấp và bậc cao.
- Các hợp chất thơm hấp thụ tia UV, bảo vệ địa y chống lại bức xạ có hại.
Xanthoria sp.,
địa y khảm trên đá núi lửa
tại miệng núi lửa ở Idaho,
USA.
Xanthoparmelia cf.
lavicola,
một địa y phiến, trên đá
bazan
Địa y sợi Hypogymnia
cf. tubulosa với Bryoria
sp. và Tuckermannopsis
sp. ở miền núi Canada.
- Các carboxylic acid từ địa y là tác chất tạo phức mạnh và giúp cho địa y lấy
được các khoáng chất từ vật chủ nơi địa y bám vào (substrate).
- Giúp xua đuổi thú ăn thịt và côn trùng.
1.1.3 Một số ứng dụng của địa y
Địa y đã được sử dụng làm thực phẩm, làm phẩm nhuộm, nguyên liệu thô trong
sản xuất nước hoa và trong y học cổ truyền. Khoảng 700 tấn địa y Evernia prunastri
và Pseudevernia furfuracea (gọi là oakmoss) được khai thác hàng năm ở Pháp cho
ngành công nghiệp nước hoa.[1]
Y học cổ truyền Trung quốc từng sử dụng 71 loài địa y của 17 chi (9 họ) với mục
đích làm thuốc chữa bệnh.[1]
Địa y thuộc họ Parmeliaceae, Usneaceae, Cladionaceae
được sử dụng nhiều hơn hết. Một vài loại cao điều chế từ địa y được sử dụng để trị các
bệnh khác nhau như Lobaria pulmonaria chữa các bệnh về phổi, Xanthoria parientina
chữa bệnh vàng da, chi Usnea để dưỡng tóc, Cetraria islandica (được gọi Ireland
moss) chữa nhiễm khuẩn và tiêu chảy. [1]
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y
Địa y sản sinh ra một lượng lớn các hợp chất hữu cơ, đa số có hoạt tính sinh học
và nhiều loại trong chúng là đặc hiệu của địa y trong hoá học các hợp chất tự nhiên.
Tuy vậy, các khảo sát hoá học trên địa y bị hạn chế do nguồn cung có hạn, vì các địa y
phát triển rất chậm. Những nghiên cứu gần đây cho thấy việc nuôi cấy địa y trong
phòng thí nghiệm cũng không dễ dàng, chỉ khoảng 10 % địa y được nuôi cấy thành
công, tuy nhiên chúng lại chứa các hợp chất hữu cơ khác hẳn với các hợp chất có
trong cùng loại địa y tự nhiên [1]
. Lê Hoàng Duy [2]
đã nghiên cứu nuôi cấy thành công
10 % trên khoảng 50 loài địa y lấy từ Việt Nam. Tuy đạt thành công về mặt cô lập hợp
chất mới nhưng hầu như các hợp chất cô lập từ địa y nuôi cấy đều khác so với các hợp
chất địa y tự nhiên.
Khoảng gần 1.000 hợp chất địa y đã được cô lập cho đến nay. Nghiên cứu về
hoạt tính sinh học và khả năng dược học của các hợp chất tự nhiên từ địa y được thống
kê đầy đủ của Boustie (2007) [6]
, Huneck (1999) [7]
, Muller (2001) [8]
về kháng khuẩn,
kháng virus, chống oxy hóa, kháng ung thư, kháng viêm, kháng enzyme …
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y
Có nhiều hệ thống phân loại các hợp chất hóa học từ địa y, trong đó hệ thống
phân loại được sử dụngnhiều nhất là hệ thống phân loại do Shibata và cộng sự đề ra[7]
.
Các hợp chất hóa học trong địa y được chia làm ba nhóm chính dựa theo nguồn gốc
sinh tổng hợp của chúng.
- Nguồn gốc acid shikimic: terphenylquinone và dẫn xuất của acid tetronic.
- Nguồn gốc acid mevalonic: terpenoid, steroid
- Nguồn gốc polyketide: depside, depsidone, quinones, xanthones, chromones, acid
aliphatic
1.3.1 Các hợp chất aliphatic và cyclo aliphatic
Năm 1970, Ferguson G., Mackey I. R. tìm ra acetylportentol (1) từ Roccella
fuciformis[8]
; cũng trong năm đó Aberhart D. J.,Overton K. H., Huneck S., đã phân
lập được prortentol (2) từ Roccella galapagones[9]
.
1.3.2 Các axit béo
Năm 1967, Huneck S. và các cộng sự đã cô lập được roccellaric acid (3) từ
Roccella mollis[10]
.
Năm 1994, Huneck đã cô lập được roccellic acid (4) từ Roccella phycopis[11]
.
1.3.3 Các hợp chất cacbohydrat
Năm 1969, C. F. Culberson đã cô lập được hợp chất meso-erythitol (5) từ Roccella
phycopis[12]
và D-tagatose (6) từ Roccella fuciformis[12]
.
Năm 1945, Anker R. M., Cook A. H. đã cô lập được ethyl orsellinate (7) từ
Roccella fuciformis[13]
. Sau đó hợp chất này cũng được tìm ra bởi Dyke H. J., Elix J.
A., Marcuccio S. M.,Whitton A. A. (1987); Gavin J., Tabacchi R. (1975); Hase T. A.,
Suokas E,, McCoy K. (1978) và Sonn (1928).
Năm 1969, C.F Culberson và các cộng sự đã cô lập được (+)-montagnetol (8) từ
Roccella montagnei[12]
.
1.3.4 Các hợp chất carotenoids
Năm 1988, Czeczuga đã cô lập được các β-carotene (9) từ Roccella
fuciformis[14]
và γ-carotene (10) từ Roccella montagnei Bell[14]
.
1.3.5 Các hợp chất Chromanes và Chromones
Năm 1969, Alberhart D. J., Overton K. H., Huneck S. đã cô lập lepraric acid (11)
từ Roccella fuciformis[15]
.
Năm 1972, Hucneck S., Follmann G. đã tìm được lobodirin (12) từ Roccella
cerebriformis[16]
. Cũng trong năm đó Huneck và các cộng sự của mình cô lập được 2-
methyl-5-hidroxy-6hidroxymethyl-7- methoxychromone (13) từ Roccella
fuciformis[16]
.
Năm 1992, Huneck S., Jakupovic J., Follmann G. đã cô lập được mollin (14) và
roccellin (15) từ Roccellaria mollis[17]
. Năm 1992, Huneck S., Jakupovic J., Follmann
G. đã công bố hợp chất galapagin (16) từ Roccella galapagoensis Follm[17]
.
1.3.6 Các hợp chất depsides
Năm 1980, Sundholm E. G. và Huneck S. đã cô lập được erythrin (17) từ Roccella
phycopsis Ach[18]
.
1.3.7 Các hợp chất dibenzofuranes
Năm 1991, Huneck S.và cộng sự đã cô lập được 9-methyl pannarate (18) từ
Roccella capesis Follm [19]
.
Năm 1993, Huneck S. và cộng sự của mình đã tìm thấy 3-O-demethylschizopeltic
acid (18) từ Roccella hypomecha Bory[20]
.
1.3.8 Các hợp chất chứa N:
Năm 1983, Marcuccio S. M., Elix J. A. đã cô lập được picroroccellin (20) từ
Roccella fuciformis[21]
.
Năm 1972, Bohman-Lindgren G., Ragnarsson U., tìm ra roccanin (21) từ
Roccella canariensis[22]
.
1.3.9 Công thức hóa học các hợp chất:
Acetylportentol (1)
O
O
CH3
H3C
CH3
O
CH3
O
CH3
O
H3C
C
O
H3C
Portentol (2)
O
HO
CH3
H3
C
CH3
O
CH3
O
CH3
O
H3C
Me O
HOOC Me
O
Roccellaric acid (3)
H3C CO2H
CO2H(H2C)11
H
HH3C
Roccellic acid (4)
CH2OH
OHH
OHH
CH2OH
meso- Erythitol (5)
OH
OH
OH
CH2OH
OH
HH
OH
H
H
D-tagatose (6)
Me
COOC2H5
OHHO
Ethyl orsellinate (7) (+)- Montagnetol (8)
HO OH
Me
H OH
CH2OH
HO H
CH2CO2
Me
MeMe
MeMe
Me
Me Me
MeMe
β-Carotene (9)
Me
MeMe
Me Me
Me Me Me
Me
Me
γ-Carotene (10)
Leprapic acid (11)
O
O
Me
OH
H3
CO
O
OCH3
HOOC
Lobodirin (12)
O
OOH
MeO
OAc
OAc
AcO
HO
2-methyl-5-hidroxy-6-
hydroxymethyl-7-
methoxychromone (13)
O
OOH
HOH2C
H3CO Me
Mollin (14)
O
O
Me
OH
Me
O
O
OAc
OH
HO HO
Roccellin (15)
O
O
Me
OH
Me
O
O
OAc
OAc
HO HO
OO
O
HO
OAc
OH
Me
OH O
MeHO
Galapagin (16)
HO OH
Me
COO
Me
OH
COO CH2
OHH
OHH
CH2OH
Erythrin (17) 9-Methyl pannarate (18)
O
OH Me
Me
COOH
OH
COOMe
O
OMe Me
MeO
COOH
OH
COOMe
3-O-Demethylschizopeltic acid (19) Roccanin (21)
HN
N
N
NH
H HH
H
O O
OO
và
Picrorocellin (20)
HN
OH
N
O
OMe
O
Me
N
OH
NH
O
OMe
O
Me
2. THỰC NGHIỆM
2.1 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ.
2.1.1 Hóa Chất.
- Dung môi:
+ Clorofom.
+ Methanol.
+ Ete dầu hỏa.
+ Etyl axetat.
+ Diethyl ether.
+ Acetone
+ Axit axetic.
- Silica gel: silica gel 60, 0.04 – 0.06 mm, Merck dùng cho sắc kí cột.
- Sắc kí bản mỏng loại 25D – Aflufolein 20 x 20, Kiesel gel 60F254, Merck.
- Sắc kí bản mỏng loại 25DC, RP – 18, Merck.
- Thuốc thử hiện hình sắc kí bản mỏng: H2SO4 đặc, vanillin H2SO4 30%.
2.1.2 Thiết Bị
- Các thiết bị dùng để giải ly, dụng cụ chứa mẫu.
- Cột sắc kí.
- Máy cô quay chân không Heidolph, máy sấy.
- Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR được thực hiện trên máy cộng hưởng từ hạt
nhân BRUKER AC.20, tần số cộng hưởng 500MHz.
- Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR kết hợp kỹ thuật DEPT được thực hiện trên
máy cộng hưởng từ hạt nhân BRUKER AC.200, tần số cộng hưởng 125MHz.
- Tất cả phổ được ghi tại Phòng Phân Tích Trung Tâm Trường đại học Khoa Học Tự
Nhiên thành phố Hồ Chí Minh, số 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, thành phố Hồ Chí
Minh.
2.2 KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU.
 Thu hái và xử lí mẫu
Tên khoa học: Roccella sinensis (Nyl.) Hale.
Họ: Rocellaceae.
Địa y mọc trên thân cây chín tầng ở chùa Hang, ở độ cao 300 mét so với mực
nước biển, huyện Liên Hương, tỉnh Bình Thuận.
Mẫu ký hiệu US-B028, được lưu trong quyển tiêu bản thực vật, bộ môn Hóa hữu
cơ, khoa Hóa, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM.
Tên khoa học của địa y được xác định bởi tiến sĩ Harrie J. M. Sipman, Khoa Thực
vật học, Đại Học Freie, Berlin, Đức.
Địa y tươi sau khi thu hái, loại bỏ những phần sâu bệnh, rửa sạch, để ráo, sấy
khô, nghiền nhuyễn thành bột, được sử dụng cho phần nghiên cứu.
Phần nghiên cứu là dựa trên 21g cao phân đoạn EA1 (cao etyt axetat) của ThS.
Dương Thúc Huy đang thực hiện đề tài nghiên cứu sinh.
2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
Từ địa y khô và sạch tiến hành ngâm dầm trong dung môi methanol ở nhiệt độ
phòng. Lấy dịch chiết cô quay thu hồi dung môi dưới áp suất thấp.
Trong khi dịch methanol bay hơi một kết tủa tách ra và được lọc ra khỏi dịch.
Dịch còn lại được tiếp tục làm khô thu được cao methanol thô. Sử dụng phương pháp
sắc ký cột trên cao methanol thô, giải ly bằng dung môi hexan thu được Cao H và một
phân đoạn khác.
Phân đoạn còn lại cũng sử dụng sắc ký cột với dung môi giải ly H:EA lần lượt từ
9:1 đến 0:10 thu được 4 phân đoạn từ cao EA1 đến EA4 và phân đoạn còn lại, phần
này dùng sắc ký cột giải ly bằng dung môi methanol thu được cao Me.
Sơ đồ 1: Sơ đồ điều chế cao từ loài địa y Roccella sinensis.
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT
2.4.1. Sắc kí cột cho cao EA1
Cao EA1 (21g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung môi ED:EA
(8:2) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được hứng vào các bình tam
giác 500ml. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu được đựng vào
các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được, những phần giống
nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 3 phân đoạn trình bày trong sơ đồ 2
.
Bảng 1: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1
Phân
đoạn
Dung môi giải ly
Khối lượng
(gam)
Sắc kí bảng mỏng Ghi chú
EA1.1 ED:EA (8:2) 2.780 Vết không rõ Không khảo sát
EA1.2 ED:EA (6:4) 15.137 Vết rõ Khảo sát
EA1.3 ED:EA (3:7) 2.178 Vết không rõ Không khảo sát
2.4.2 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2 (sơ đồ 2; 15.137g)
Phân đoạn EA1.2 (15.137g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung
môi ED:EA (8:2) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được hứng vào
các bình tam giác 250ml. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu
được đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được,
những phần giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 4 phân đoạn, các
phân đoạn được trình bày trong bảng 2 .
Bảng 2: sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2
Phân đoạn Dung môi giải ly
Khối
lượng
(gam)
Sắc kí bảng mỏng Ghi chú
EA1.2.1 ED:EA (8:2) 8.813 Vết không rõ Không khảo sát
EA1.2.2 ED:EA (6:4) 0.540 Vết tách rõ Khảo sát
EA1.2.3 ED:EA (4:6) 1.920 Vết rõ Khảo sát
EA1.2.4 ED:EA (3:7) 0.600 Vết tách rõ
SV Nguyễn Thị
Thương khảo sát
2.4.3 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.2 (sơ đồ 2; 0.540g)
Phân đoạn EA1.2.2 (0.450g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung
môi ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí
được hứng vào các hủ bi. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu
được đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được,
những phần giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 2 phân đoạn, các
phân đoạn được trình bày trong bảng 3 .
Bảng 3: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.2
Phân đoạn Dung môi giải ly
Khối lượng
(miligam)
Sắc kí bảng mỏng Ghi chú
EA1.2.2.1
ED:EA:AcOH
(8:2:0.02ml)
210
Nhiều vết chồng
lên nhau
Không khảo
sát
EA1.2.2.2
ED:EA:AcOH
(6:4:0.02 ml)
186 Vết rõ
Khảo sát thu
được C12
2.4.4 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.3 (sơ đồ 2; 1.920g)
Phân đoạn EA1.2.3 (1.920g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung môi
ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được
hứng vào các hủ bi. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu được
đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được, những phần
giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 2 phân đoạn trình bày ở bảng
4.
Bảng 4: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.3
Phân đoạn Dung môi giải ly
Khối lượng
(miligam)
Sắc kí bảng mỏng Ghi chú
EA1.2.3.1
ED:EA:AcOH
(8:2:0.02ml)
550 Vết rõ
Khảo sát thu được
RS-C17b
EA1.2.3.2
ED:EA:AcOH
(7:3:0.02ml)
580 Vết rõ
SV Phan Hoài Thu
khảo sát
Sơ đồ 2: Các phân đoạn được tạo thành từ cao ethyl acetate
+ Sắc kí cột silica gel.
+ Giải ly ED:EA:AcOH
(8:2:0.02ml).
+ Cô quay thu hồi dung môi.
+ Sắc kí cột silica gel.
+ Giải ly
ED:EA:AcOH
(8:2:0.02ml).
+ Cô quay thu hồi
dung môi.
+ Sắc kí bản mỏng
điều chế.
+ Giải ly
ED:EA:AcOH
(7:3:0.02ml).
+ Sắc kí bản mỏng điều chế.
+ Giải ly ED:EA:AcOH
(6:4:0.02ml)
EA1.2.2.1
(0.210g)
EA1.2.2.2
(0.186g)
EA1.2.3.2
(0.580g)
EA1.2.3.1
(0.550g)
+ Sắc kí cột silica gel.
+ Giải ly ED : EA (8:2).
+ Cô quay thu hồi dung môi.
EA1.2.1
(8.813g)
EA1.2.4
(0.600g)
EA1.2.2
(0.540g)
EA1.2.3
(1.920 g)
+ Sắc kí cột silica gel.
+ Giải ly ED : EA (8:2).
+ Cô quay thu hồi dung môi.
EA1
(21g)
EA1.1
(2.780g)
EA1.2
(15.137g)
EA1.3
(2.178 g)
C12
(20mg)
RS-C17b
(5mg)
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C17b
CH3
HO OH
O
O
CH2
CH
CHOH
O
CH2OH
O
OHHO
CH3
8
7
1''
2''
3''
4''
7'
8'
1'
3'
5'
1
3
5
3,4-dihydroxybutane-1,2-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate)
• Trạng thái: chất bột, màu trắng. Tan trong acetone.
• Phổ 1
H–NMR (500MHz, acetone–d6) (phụ lục 1): Trình bày trong bảng 5.
• Phổ 13
C–NMR (125MHz, acetone–d66) (phụ lục 2): Trình bày trong bảng 5.
• Phổ HSQC (acetone–d6) (phụ lục 3).
• Phổ HMBC (acetone–d6) (phụ lục 4): Trình bày trong bảng 5.
• Phổ HR–ESI–MS (phụ lục 5).
Biện luận cấu trúc:
Phổ 1
H-NMR cho thấy có 2 nhóm methyl gắn ở vòng thơm [δH 2.50 (3H, s),
δH 2.41 (3H,s)], 4 proton vòng thơm [δH 6.21 (1H, d), δH 6.23 (1H, d), δH 6.25 (1H,
d), δH 6.27 (1H, d)]. Phổ HSQC cho thấy tín hiệu của 2 đơn vị orcinol gồm có: 2
nhóm methyl và 4 proton của vòng thơm có thể trao đổi được vì giá trị gần tương
đương nhau. Những dữ liệu này cho thấy RS-C17b chứa 2 đơn vị orcinol.
Phổ 1
H-NMR còn cho thấy có 2 nhóm methylene, dựa vào hằng số J ta có thể biết
được: 2 proton không tương đương của nhóm methylene thứ nhất ở [δ 4.91 (1H, dd,
(12.5, 2.5), H-1’’
), δ 4.74 (1H, dd, (12.5, 7.0), H-1’’
)] ghép cặp với nhau và 2 proton
không tương đương của nhóm methylene thứ hai ở [δ 3.79 (1H, dd, ( 11.0, 4.5), H-4’’
),
δ 3.72 (1H, dd, (11.0, 5.5), H-4’’
)] ghép cặp với nhau.
Thêm nữa phổ 1
H-NMR cũng cho thấy tín hiệu của 2 hệ thống ABX. Hai proton
không tương đương của nhóm methylene thứ nhất (liên kết với O) (-CH2-O) HA-1’’
(δH 4.91 (12.5, 2.5)), HB-1’’ (δH 4.74 (12.5, 7.0)) ghép cặp với nhóm methine (liên kết
với O) (>CH-O-) ở δH 5.67 (2.5, 7.0). Hai proton không tương đương của nhóm
methylene thứ hai (liên kết với O) (-CH2-O) HA-4’’ (δH 3.79 (11.0, 4.5)), HB-4’’ (δH
3.72 (11.0, 5.5)) ghép cặp với nhóm methine liên kết với O (>CH-O-) ở δH 4.10 (5.5,
5.0).
Phổ 13
C-NMR tái khẳng định các carbon đặc trưng của 2 đơn vị orcinol: 2 nhóm
carboxyl (δ 171.8, δ 172.3), 2 nhóm methyl gắn ở vòng thơm (δ 24.59, δ 24.48),
4 carbon vòng thơm gắn O (δ 166.5, δ 166.2, δ 163.7, δ 163.6), 4 carbon methine vòng
thơm (δ 112.6, δ 112.5, δ 101.8, δ 101.7) và 4 carbon tứ cấp vòng thơm (δ 144.7, δ
144.6, δ 105.1, δ 105.2).
Phổ 13
C-NMR cũng cho thấy sự xuất hiện của 4 carbon sp3
có liên kết O (δc 74.0,
δc 71.8, δc 64.6, δc 63.9).
Phổ HSQC tái khẳng định cấu trúc của 2 đơn vị orcinol: 2 proton ở (δH 2.41, δH
2.50) tương quan môt nối với carbon nhóm methyl ở (δ 24.5, δ 24.4), 2 proton ở (δH
6.21, δH 6.21) tương quan môt nối với carbon ở (δ 101.8, δ 101.7), 2 proton ở (δH
6.27, δH 6.25) tương quan môt nối với carbon ở (δ 112.6, δ 112.5). Đồng thời phổ
HSQC tái khẳng định hệ thống ABX (-CH2-CH-). Hai proton ở δH 4.74, δH 4.91
tương quan môt nối với carbon nhóm methylene ở (δ 64.6), proton ở δH 5.67 tương
quan môt nối với carbon nhóm methine ở δ 74.05.
Ngoài ra phổ HSQC còn chỉ ra rằng 3 proton ở vùng từ trường (δH 4.10, δH 3.72,
δH 3.79) là một nhóm methine liên kết với O và 1 nhóm methylene liên kết với O.
Phổ HMBC tái khẳng định cấu trúc của 2 đơn vị orcinol nhờ tương quan của
proton nhóm methyl gắn với vòng thơm trên đơn vị orcinol thứ nhất (H-8) với C-1, C-
6, C-5 và tương quan của proton nhóm methyl gắn với vòng thơm trên đơn vị orcinol
còn lại (H-8’) với C-1’, C-6’, C-5’.
Trên phổ HMBC, 2 proton của nhóm methylene thứ nhất (H-1’’
) (δH 4.91, δH 4.74)
cho tương quan với carbon carboxyl tại δ 172.3 (C-7), và carbon methine tại δ 74.05
(C-2’’
); proton của nhóm methine tại δH 5.67 (H-2’’
) cho tương quan với nhóm
carboxyl tại δ 171.8 ( C-7’
), carbon của nhóm methylene thứ nhất tại (δ 64.61, C-1’’
)
và carbon của nhóm methine tại (δ 71.82, C-3’’
); proton methine ở δH 4.10 (H-3’’)
cho tương quan với carbon của nhóm methylene tại δ 63.97 (C-4’’
) và carbon nhóm
methine ở δ 74.05 (C-2’’); 2 proton của nhóm methylene thứ hai (H-4’’
) (δH 3.79, δH
3.72) cho tương quan với carbon nhóm methine tại δ 71.82 (C-3’’). Kiểm tra HMBC,
từ đó suy ra phần đường liên kết với phần orcinol ở nhóm -COO- đồng thời khẳng
định vị trí của 2 nhóm -COO- trên đơn vị đường ở C-1’’ và C-2’’.
Khối phổ, chế độ âm của RS-RS-C17b cho pic ion giả phân tử tại m/z 421.1128
[M-H]-
tương ứng với công thức phân tử C20H21O10 [tính toán cho CTPT
(C20H22O10): 421.11337 sai số 0.57 o
/oo . Do đó cấu trúc của RS-C17b được đề nghị là
3,4-dihydroxybutane-1,2-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate).
.
Hình 2: Một số tương quan HMBC của RS-C17b
CH3
HO OH
O
CH2
CH-O
CHOH
CH2OH
O
O
OH
CH3
HO
8
7
1
3
5 1''
3''
4''
8'
7'
3'
5'
2'' 1'
Bảng 5: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17b
Vị trí
Hợp chất RS-C17b
δH(ppm), J(Hz)
(Acetone-d6)
δ C (ppm)
(Acetone-d6)
HMBC
(1
H  13
C)
1, 1’
105.1, 105.2
2, 2’
163.6, 163.7
3, 3’
6.21 (1H, d)
6.23 (1H, d)
101.7, 101.8
4, 4’
166.5, 166.2
5, 5’
6.25 (1H, d)
6.27 (1H, d)
112.5, 112.6
6, 6’
144.6, 144.7
7 172.3
7’
171.8
8, 8’
2.50 (3H, s)
2.41 (3H, s)
24.4, 24.5 1, 5, 6, 1’, 5’, 6’
1’’
4.91 (1H, d, 12.5, 2.5)
4.74 (1H, d, 12.5, 7.0)
64.6 2’’
, 7
2’’
5.67 (1H, dt, 7.0, 2.5) 74.0 3’’
, 7’
3’’
4.10 (1H, m) 71.8 4’’
, 2’’
4’’
3.79 (1H, d, 11.0, 4.5)
3.72 (1H, d, 11.0, 5.5)
63.9 3’’
Ngoài những tín hiệu chính ở trên ta nhận thấy rằng phổ 1
H-NMR (phụ lục 6) có
mũi phụ với tỉ lệ 1:7. Tín hiệu proton ở (δH 4.64 dd, δH 4.45 dd) là tín hiệu của nhóm
methylene có gắn với nhóm este và tín hiệu proton ở δH 5.35 là tín hiệu của nhóm
methine gắn với nhóm este. Điều này cho thấy hợp chất phụ RS-C17c là đồng phân
phụ của RS-C17b. Độ dịch chuyển hóa học của nhóm methylene và nhóm methine
này dịch về vùng từ trường cao hơn so với nhóm methylene và methine của RS-C17b
giúp đề nghị 2 đơn vị orcinol của RS-C17c phải liên kết với phần đường ở vị trí H-1’
và H-3’.
Phổ 13
C-NMR (phụ lục 7) thành từng cặp ở vùng từ trường 60ppm-80ppm ( là các
carbon sp3
có liên kết O) (được trình bày dưới bảng 6).
Bảng 6: Bảng tín hiệu của carbon trên đơn vị đường của RS-C17b và RS-C17c.
Tín hiệu của RS-C17b Tín hiệu của chất phụ Biến thiên  δ
64.4 67.8 Tăng 3ppm
74.0 70.9 Giảm 3ppm
71.8 76.8 Tăng 5ppm
63.9 61.0 Giảm 3ppm
Mặt khác phổ HSQC (phụ lục 8) cho biết tín hiệu proton ở (δH 4.64 dd, δH 4.45
dd) tương quan một nối với carbon -CH2- ở δ 67.8, tín hiệu proton ở δH 5.35 tương
quan môt nối với carbon –CH< ở δ 76.8, tín hiệu proton ở ( δH 4.02, δH 4.00) tương
quan một nối với carbon -CH2- ở δ 61.0.
Trên phổ HMBC (phụ lục 9), 2 proton của nhóm methylene (H-1’’
, δH 4.64, δH
4.45) tương quan với nhóm carbon carboxyl ở δ 172.3 (C-7) và carbon nhóm methine
ở δ 70.9
(C-2’’), proton nhóm methine ở δH 5.35 (H-3’’
) cho tương quan với carbon nhóm
methylene ở δ 67.8 (C-1’’).
Từ những dữ kiện trên giúp khẳng định hợp chất RS-C17c này là một đồng phân
của RS-C17b và vị trí của 2 nhóm este trên đơn vị đường ở C-1’’ và C-3’’. Như vậy
RS-C17c là 2,4-dihydroxybutane-1,3-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate).
Hình 3: một số tương quan HMBC quan trọng của RS-C17c.
CH3
HO OH
O
CH2
CH-OH
CH-O
CH2OH
O
O CH3
HO OH
8
7
1
3
5 1''
2''
3''
4''
8'
1'
3'
5'7'
Vị trí
Hợp chất RS-RS-C17c
δH(ppm), J(Hz)
(Acetone-d6)
δ C (ppm)
(Acetone-d6)
HMBC
(1
H  13
C)
1, 1’
105.1, 105.2
2, 2’
163.6, 163.7
3, 3’
6.21 (1H, d)
6.23 (1H, d)
101.7, 101.8
4, 4’
166.5, 166.2
5, 5’
6.25 (1H, d)
6.27 (1H, d)
112.5, 112.6
6, 6’
144.6, 144.7
7 172.3
7’
171.8
8, 8’
2.50 (3H, s)
2.41 (3H, s)
24.4, 24.5 1, 5, 6, 1’, 5’, 6’
1’’
4.64 (1H, d)
4.45 (1H, d)
67.8 7
2’’
3.97 (1H, m) 70.9 1’’
3’’
5.35 (1H, m) 76.8
4’’
4.02 (1H, m)
4.00 (1H, m)
61.0 3’’
Bảng 7: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17c
3.2 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C12
O
O
O
HO
HO OH
CH3
1
3
5
8
7 1'
2'
4'
3'
• Trạng thái: Tủa màu trắng. Tan trong acetone.
• Phổ 1
H–NMR (500MHz, acetone–d6) (phụ lục 10): Trình bày trong bảng 8.
• Phổ 13
C–NMR (125MHz, acetone–d66) (phụ lục 11): Trình bày trong bảng 8.
• Phổ HSQC (acetone–d6) (phụ lục 12).
• Phổ HMBC (acetone–d6) (phụ lục 13): Trình bày trong bảng 8.
• Phổ HR–ESI–MS (phụ lục 14).
Biện luận cấu trúc:
Trên phổ 1
H–NMR, ở vùng từ trường thấp, thấy có tín hiệu của hai proton vòng
thơm ghép cặp với nhau [δH 6.23 (1H, d, 2.0, H-3), δH 6.27 (1H, d, 1.5, H-5)], một tín
hiệu của nhóm methyl vòng thơm tại δH 2.50 (3H, s, H-8). Những dữ liệu phổ này cho
thấy RS-C12 chứa 1 đơn vị orcinol.
Ngoài ra, phổ 1
H–NMR còn cho thấy có 2 nhóm methylene, dựa vào hằng số J ta
có thể biết được: 2 proton không tương đương của nhóm methylene ở [δH 4.10 (1H,
dd, (10.0, 5.5), H-1’
), δH 3.94 (1H, dd, (10.0, 4.0), H-1’
)] ghép cặp với nhau và 2
proton không tương đương của nhóm methylene còn lại [δH 4.00 (1H, dd, (9.0, 6.0),
H-4’
), δH 3.71 (1H, dd, (9.0, 6.0), H- 4’
)] ghép cặp với nhau.
Thêm nữa phổ 1
H–NMR chỉ ra tín hiệu của hệ thống ABX : 2 proton không tương
đương của nhóm methylene thứ nhất (liên kết với O) [HA-1’, δH 4.10 (10.0, 5.5), HB-
1’, δH 3.94 (10.0, 4.0)] ghép cặp với nhóm methine (liên kết với O) ở δH 5.45 (5.5).
Hai proton không tương đương của nhóm methylene thứ hai (liên kết với O) [HA-4’,
δH 4.00 (J1= 9.0, J2 = 6.0), HB-4’, δH 3.94 (J1=9.0, J2 = 6.0)] ghép cặp với nhóm
methine (liên kết với O) ở δH 4.59 (J=5.5).
Phổ 13
C–NMR tái khẳng định hợp chất RS-C12 có: 1 nhóm carboxyl (δ 171.3),
1 nhóm methyl vòng thơm (δ 24.2), các carbon vòng thơm (δ 101.6, δ 105.6, δ 112.3,
δ 144.7, δ 162.9, δ 165.6) và các carbon sp3
mang oxy (δ 70.9, δ 70.8, δ 72.7, δ75.3).
Phổ HSQC tái khẳng định cấu trúc đơn vị orcinol: proton ở δH 6.27 tương quan
môt nối với carbon δ 112.3, proton ở δH 6.23 tương quan môt nối với carbon δ 101.6,
tương quan môt nối của proton nhóm methyl vòng thơm (δH 2.50) với carbon δ 24.2.
Bên cạnh đó, phổ HSQC cho thấy nhóm methylene thứ nhất (liên kết với O) ở δH
4.10, δH 3.94 tương quan một nối với carbon δ 70.9 và nhóm methylene thứ hai (liên
kết với O) ở δH 4.00, δH 3.71 tương quan một nối với carbon δ 72.74.
Phổ HMBC tái khẳng định cấu trúc của đơn vị vòng orcinol nhờ tương quan của
proton nhóm methyl gắn với vòng thơm (δH 2.50) với C-1, C-5, C-6. Proton nhóm
hydroxyl ở (δH 6.27) cho tương quan với C-3, C-4, C-6. Proton ở H-3 (δH 6.23) cho
tương quan với C-2, C-3, C-4.
Phổ HMBC còn cho thấy tương quan của nhóm methine (δH 5.45, H-2’) với
carbon carboxyl (δ 171.3, C-7); tương quan của nhóm methylene ở δH 4.10, δH 3.94
(H-1’) với carbon nhóm methine ở δ 75.3 (C-2’) và carbon nhóm methine ở δ 70.85
(C-3’); tương quan của nhóm methine δH 4.59 (H-3’) với carbon nhóm methylene ở
δ 75.3 (C-2’).
Khối phổ, chế độ dương của RS-C12 cho pic ion giả phân tử tại m/z 277.0739
[M+Na]+
tương ứng với công thức C12H14O6 [tính toán cho CTPT
(C12H14O6Na):277.068809 với sai số 5.09 o
/oo]. Do đó cấu trúc của RS-C12 được đề
nghị là 4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate.
Ngoài những tín hiệu của RS-C12 đã nêu ở trên thì phổ 1
H-NMR và13
C–NMR tín
hiệu proton xuất hiện thành từng cặp, tỉ lệ tích phân cho thấy đồng phân chính và đồng
phân phụ có tỉ lệ 10:1. Những dữ liệu phổ cho thấy hợp chất phụ (RS-C12a) là một
xuyên lập thể phân của RS-C12.
CH3
HO OH
O
O
O
HO
1
3
5 2'
3'
4'
7
8
1'
H
H
HH
H H
Hình 4: một số tương quan HMBC của RS-C12
Bảng 8: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C12
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1 KẾT LUẬN
Việc khảo sát thành phần hóa học của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale
thu hái ở Bình Thuận đã thu được những kết quả như sau:
Từ phân đoạn EA1.2.2.2 đã cô lập được hợp chất RS-C12, sử dụng các phương
pháp phân tích hóa lí hiện đại NMR đã đề nghị cấu trúc C12 như sau:
Vị trí
Hợp chất RS-C12
δH(ppm), J(Hz)
(Acetone-d6)
δ C (ppm)
(Acetone-d6)
HMBC
(1
H  13
C)
1 105.6
2 165.6
3 6.23 (1H, d) 101.6
4 162.9
5 6.27 (1H, d) 112.3 3, 4, 7
6 144.7
7 171.3
8 2.5 (3H, s) 24.2 1, 5, 6
1’
4.10 (1H, dd , 10.0, 5.5)
3.94 (1H, dd, 10.0, 4.0)
72.7 2’
, 3’
2’
5.45 (1H, m) 70.8 1’
, 3’
, 7
3’
4.59 (1H, q, 5.5) 75.3
4’
4.00 (1H, dd, 9.0, 6.0)
3.71 (1H, dd, 9.0, 6.0)
70.9 3’
4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Từ phân đoạn EA1.2.3.1 đã cô lập được hợp chất RS-C17b, sử dụng các phương
pháp phân tích hóa lí hiện đại NMR đã đề nghị cấu trúc RS-C17b là một hỗn hợp hai
chất (RS-C17b và RS-C17c) với tỉ lệ (7:1).
Công thức của hợp chất RS-C17b được đề nghị như sau:
3,4-dihydroxybutane-1,2-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate)
Công thức hợp chất RS-C17c được đề nghị như sau:
2,4-dihydroxybutane-1,3-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate)
Những hợp chất thu được đều là những hợp chất mới.
4.2 ĐỀ XUẤT:
Do hạn chế về thời gian nên còn rất nhiều phân đoạn em chưa nghiên cứu. Vì
vậy, thời gian tới em sẽ tiếp tục nghiên cứu những phân đoạn còn lại, đồng thời tiến
hành thử hoạt tính sinh học đối với các loại cao và các hợp chất đã cô lập được.
CH3
HO OH
O
O
O
HO
CH3
HO OH
O
CH2
CH-O
CHOH
CH2OH
O
O
OH
CH3
HO
CH3
HO OH
O
CH2
CH-OH
CH-O
CH2OH
O
O CH3
HO OH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Yit Heng Choi, Generic potential of lichen-forming fungi in polyketide
biosynthesis, A thesis for Doctor of Philosophy, RMIT University, 2008, 10-15.
[2] Le Hoang Duy, Chemical study of common lichens in the south of Vienam, A
thesis for Doctor of Philosophy, Kobe Pharmaceuticel University, 2012, 2-8.
[3] E. J. W. Barrington, Arthur J.Willis, The biology of lichens, Contemporary
biology, 2nd
edition, Edward Arnold, London, 1974.
[4] Siegfried Huneck, Isao Yoshimura, Identification of lichen substances,
Springer, Berlin,1997, 155-311.
[5] Boustie J., Grube M., Lichens - a promising source of bioactive secondary
metabolites, Plant Genetic Resources 3, 273-287, 2007.
[6] Siegfried Huneck. New results on the chemistry of lichen substances, Springer,
Berlin, 2001.
[7] Muller K., Pharmaceutically relevant metabolites from lichens, Applied
Microbiology and Biotechnology, 56, 9-16, 2001.
[8] Ferguson G., Mackey I. R. the structure of portent, X-ray analysis of a heavy
atom derivative. Chem Common: 665-666, 1970.
[9] Aberhart D. J. ,Overton K. H., Huneck S., Portentol, an unusual
polypropionate from the lichen Roccella portentosa. J Chem Soc:1612-1623, 1970.
[10] Huneck S., Follmann G. Uber die Inhaltsstoffe von, Roccella mollis (Hampe)
Zahlbr. Und die Strucktur sowie absolute Konfiguration der Roccellasarue. Z
Nafurforsch 22b: 666-670, 1967.
[11] Huneck S., Schmidt J., Porzel A., Chemie der Roccellsaure, Z Naturforsch,
49b, 561-568, 1994.
[12] Culberson C. F., Chemical and botanical guide to lichen products, Univ North
Carolina Press, Chapel Hill, 1969.
[13] Dyke H. J., Elix J. A., Marcuccio S. M.,Whitton A., Oxidation of alkyl 1,6-
dihydro-orsellinates. A new method for the synthesis of methyl orsellinate and
homologues, Aust. J. Chem., 40, 431-434, 1987.
[14] Czeczuga B., Carotenoids. In: Galun M (ed) C. R. C. Handbook of lichenology,
Vol III. C. R. C. Press, Boca Raton, Floria, pp 25-34, 1988.
[15] Aberhart D. J. ,Overton K. H., Huneck S., Studies on lichen substances. Part
LXII. Aromatic constituents of the lichen Roccella fuciformis DC. A revised structure
for lepraic acid. J Chem Soc:704-707, 1969.
[16] Hucneck S., Ein neues Chromon aus Roccella fuciformis, Phytochemistry, 11,
489-1490, 1972.
[17] Huneck S., Jakupovic J., Follmann G., The final structures of the lichen
chromones galapagin, lobodirin,mollin, and roccellin, Z. Naturforsch., 47b, 449-451,
1992.
[18] Sundholm E.G., Huneck S., 13
C NMR – sdectra of lichen depsides, depsindones
and depsones.1.Compounds of the oricinol series. Chem Scripta 16: 197-200, 1980.
[19] Huneck S., Jakupovic J., Follmann G., 9-Methylpannarate from the lichen
Roccella capesis. Z Naturforsch 46b:969-970, 1991b.
[20] Huneck S., Elix J. A., Naidu R., Follmann G., 3-O-Demethylschizopeltic acid,
a new dibenzofuran from the lichen Roccella hypomecha. Aust J. Chem, 46, 407-410,
1993a.
[21] Marcuccio S. M., Elix J. A., A structual revision of picroroccellin ,
Tetrahedron Lett., 1445-1448, 1983.
[22] Bohman-Lindgren G., Ragnarsson U., Chemical studies of lichens ,XXXIIV .
the synthesis of cyclo-(R-β-phenyl-β-alanyl-L-prolyl)2: a peptide isolated from
Roccella canarlensist , Tetrahedron, 28, 4631-4634, 1972.
Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y roccella sinensis (nyl.) hale thu hái ở bình thuận
Phụ lục 1a. Phổ 1
H–NMR của RS-C17b
CH3
HO OH
O
O
CH2
CH
CHOH
O
CH2OH
O
OHHO
CH3
8
7
1''
2''
3''
4''
7'
8'
1'
3'
5'
1
3
5
Phụ lục 1b. Phổ 1
H–NMR của RS-C17b
CH3
HO OH
O
O
CH2
CH
CHOH
O
CH2OH
O
OHHO
CH3
8
7
1''
2''
3''
4''
7'
8'
1'
3'
5'
1
3
5
Phụ lục 1c. Phổ 1
H–NMR của RS-C17b
Phụ lục 2. Phổ 13
C–NMR của RS-C17b
CH3
HO OH
O
O
CH2
CH
CHOH
O
CH2OH
O
OHHO
CH3
8
7
1''
2''
3''
4''
7'
8'
1'
3'
5'
1
3
5
Phụ lục 2b. Phổ 13
C–NMR của RS-C17bPhụ lục 3. Phổ HSQC của RS-C17b
CH3
HO OH
O
O
CH2
CH
CHOH
O
CH2OH
O
OHHO
CH3
8
7
1''
2''
3''
4''
7'
8'
1'
3'
5'
1
3
5
Phụ lục 4a. Phổ HMBC của RS-C17b
CH3
HO OH
O
CH2
CH-O
CHOH
CH2OH
O
O
OH
CH3
HO
8
7
1
3
5 1''
3''
4''
8'
7'
3'
5'
2'' 1'
Phụ lục 4b. Phổ HMBC của RS-C17b
CH3
HO OH
O
CH2
CH-O
CHOH
CH2OH
O
O
OH
CH3
HO
8
7
3
5
3''
4''
8'
7'
3'
5'
2'' 1'
Phụ lục 5. Phổ HR–ESI–MS của RS-C17b
Phụ lục 6. Phổ 1
H–NMR của RS-C17c
CH3
HO OH
O
CH2
CH-OH
CH-O
CH2OH
O
O CH3
HO OH
1''
2''
3''
4''
3
3'
5'1'
8'
7'
7
8
5
1
Phụ lục 7. Phổ 13
C–NMR của RS-C17c
CH3
HO OH
O
CH2
CH-OH
CH-O
CH2OH
O
O CH3
HO OH
1''
2''
3''
4''
3
3'
5'1'
8'
7'
7
8
5
1
Phụ lục 8. Phổ HSQC của RS-C17c
CH3
HO OH
O
CH2
CH-OH
CH-O
CH2OH
O
O CH3
HO OH
1''
2''
3''
4''
3
3'
5'1'
8'
7'
7
8
5
1
Phụ lục 9. Phổ HMBC của RS-C17c
Phụ lục 10. Phổ 1
H–NMR của RS-C12
CH3
HO OH
O
O
O
HO
1
3
5
3'
4'
7
8
1'
H
H H
H
2'
Phụ lục 11. Phổ 13
C–NMR của RS-C12
CH3
HO OH
O
O
O
HO
1
3
5
3'
4'
7
8
1'
H
H H
H
2'
Phụ lục 12. Phổ HSQC của RS-C12
CH3
HO OH
O
O
O
HO
1
3
5
3'
4'
7
8
1'
H
H H
H
2'
Phụ lục 13a. Phổ HMBC của RS-C12
CH3
HO OH
O
O
O
HO
1
3
5 2'
3'
4'
7
8
1'
H
H
HH
H H
Phụ lục 13b. Phổ HMBC của RS-C12
CH3
HO OH
O
O
O
HO
1
3
5 2'
3'
4'
7
8
1'
H
H
HH
H H
Phụ lục 14. Phổ HR–ESI–MS của RS-C12

Recomendados

Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin... por
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin...Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin...
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin...https://www.facebook.com/garmentspace
146 vistas44 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y parmotrema plana... por
Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y parmotrema plana...Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y parmotrema plana...
Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y parmotrema plana...https://www.facebook.com/garmentspace
66 vistas50 diapositivas
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than cacbon hóa ... por
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than cacbon hóa ...Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than cacbon hóa ...
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cr(VI) của than cacbon hóa ...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
105 vistas16 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif... por
Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif...Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif...
Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif...https://www.facebook.com/garmentspace
920 vistas65 diapositivas
Luận văn: Ứng dụng than cacbon hoá làm giá thể sinh học, HOT por
Luận văn: Ứng dụng than cacbon hoá làm giá thể sinh học, HOTLuận văn: Ứng dụng than cacbon hoá làm giá thể sinh học, HOT
Luận văn: Ứng dụng than cacbon hoá làm giá thể sinh học, HOTDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
49 vistas73 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl acetat của loài địa y parmotrema sancti ... por
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl acetat của loài địa y parmotrema sancti ...Khảo sát thành phần hóa học cao etyl acetat của loài địa y parmotrema sancti ...
Khảo sát thành phần hóa học cao etyl acetat của loài địa y parmotrema sancti ...https://www.facebook.com/garmentspace
103 vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Luận án: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ Huế - Đà Nẵng por
Luận án: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ Huế - Đà NẵngLuận án: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ Huế - Đà Nẵng
Luận án: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ Huế - Đà NẵngDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
30 vistas157 diapositivas
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine... por
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine...Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine...
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine...https://www.facebook.com/garmentspace
172 vistas34 diapositivas
KLTN 2016 - Thang por
KLTN 2016 - ThangKLTN 2016 - Thang
KLTN 2016 - ThangVan-Thang Nguyen
567 vistas75 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir. th... por
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir. th...Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir. th...
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir. th...https://www.facebook.com/garmentspace
168 vistas58 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole... por
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole...Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole...
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole...https://www.facebook.com/garmentspace
126 vistas70 diapositivas
Luận án: Tính chất của vật liệu nano YVO4:Eu3+ và EuPO4.H2O - Gửi miễn phí qu... por
Luận án: Tính chất của vật liệu nano YVO4:Eu3+ và EuPO4.H2O - Gửi miễn phí qu...Luận án: Tính chất của vật liệu nano YVO4:Eu3+ và EuPO4.H2O - Gửi miễn phí qu...
Luận án: Tính chất của vật liệu nano YVO4:Eu3+ và EuPO4.H2O - Gửi miễn phí qu...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
61 vistas117 diapositivas

La actualidad más candente(6)

Destacado

Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chi por
Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chiKhảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chi
Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chiNOT
665 vistas66 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h... por
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h...Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h...
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h...NOT
523 vistas80 diapositivas
Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo... por
Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo...Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo...
Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo...Garment Space Blog0
60 vistas20 diapositivas
Célula por
CélulaCélula
CélulaJuan Guerrero Delgado
299 vistas70 diapositivas
Trastorno emocional por
Trastorno emocionalTrastorno emocional
Trastorno emocionalMarta Montoro
337 vistas4 diapositivas
Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt... por
Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt...Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt...
Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt...Garment Space Blog0
78 vistas20 diapositivas

Destacado(18)

Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chi por NOT
Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chiKhảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chi
Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường phạm văn cội – củ chi
NOT665 vistas
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h... por NOT
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h...Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h...
Khảo sát thành phần hóa học của cây phèn đen phyllanthus reticulatus poir., h...
NOT523 vistas
Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo... por Garment Space Blog0
Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo...Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo...
Thuc trang cong_tac_quan_ly_thiet_bi_day_hoc_o_cac_truong_thpt_huyen_trang_bo...
Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt... por Garment Space Blog0
Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt...Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt...
Thiet ke tai_lieu_huong_dan_hoc_sinh_chuan_bi_bai_moi_mon_hoa_hoc_lop_10_thpt...
Celebrando al rey 01 04-2012 por Sabino Marquez
Celebrando al rey 01 04-2012Celebrando al rey 01 04-2012
Celebrando al rey 01 04-2012
Sabino Marquez278 vistas
Графіки атестації por Alla Kolosai
Графіки атестаціїГрафіки атестації
Графіки атестації
Alla Kolosai259 vistas
Caso 3 pago tickets unimet (caseta cafetín) con correciones por frax2050
Caso 3 pago tickets unimet (caseta cafetín) con correcionesCaso 3 pago tickets unimet (caseta cafetín) con correciones
Caso 3 pago tickets unimet (caseta cafetín) con correciones
frax2050432 vistas
Major Battles Of Wwii Timeline And Pics por WorldHistory
Major Battles Of Wwii  Timeline And PicsMajor Battles Of Wwii  Timeline And Pics
Major Battles Of Wwii Timeline And Pics
WorldHistory5.3K vistas
Test coaching your agile team por Andrii Dzynia
Test coaching your agile teamTest coaching your agile team
Test coaching your agile team
Andrii Dzynia2.5K vistas

Similar a Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y roccella sinensis (nyl.) hale thu hái ở bình thuận

Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin... por
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin...Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin...
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y roccella sin...https://www.facebook.com/garmentspace
73 vistas44 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis... por
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...https://www.facebook.com/garmentspace
95 vistas49 diapositivas
Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate, 9đ por
Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate, 9đĐề tài: Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate, 9đ
Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
75 vistas49 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis... por
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...https://www.facebook.com/garmentspace
49 vistas49 diapositivas
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis... por
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis...https://www.facebook.com/garmentspace
139 vistas49 diapositivas
Đề tài: Hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis, 9đ por
Đề tài: Hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis, 9đĐề tài: Hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis, 9đ
Đề tài: Hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sinensis, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
113 vistas34 diapositivas

Similar a Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y roccella sinensis (nyl.) hale thu hái ở bình thuận(20)

Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine... por NOT
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine...Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine...
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y roccella sine...
NOT196 vistas
Đánh giá hàm lượng tổng phenolic và flavonoid trong quả Nhàu por nhuphung96
Đánh giá hàm lượng tổng phenolic và flavonoid trong quả NhàuĐánh giá hàm lượng tổng phenolic và flavonoid trong quả Nhàu
Đánh giá hàm lượng tổng phenolic và flavonoid trong quả Nhàu
nhuphung9612.7K vistas
Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif... por NOT
Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif...Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif...
Khảo sát thành phần hóa học cao methanol trong lá cây chùm ngây moringa oleif...
NOT1.2K vistas
Khóa luận hóa hữu cơ. por ssuser499fca
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
ssuser499fca4 vistas

Más de NOT

Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch... por
Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch...Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch...
Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch...NOT
4.9K vistas77 diapositivas
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ... por
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ...Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ...
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ...NOT
731 vistas86 diapositivas
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam por
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt namMức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt namNOT
1.8K vistas103 diapositivas
Một số tính chất của vành giao hoán artin por
Một số tính chất của vành giao hoán artinMột số tính chất của vành giao hoán artin
Một số tính chất của vành giao hoán artinNOT
4.7K vistas41 diapositivas
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ... por
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...NOT
938 vistas98 diapositivas
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n... por
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n...Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n...
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n...NOT
306 vistas82 diapositivas

Más de NOT(20)

Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch... por NOT
Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch...Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch...
Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ch...
NOT4.9K vistas
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ... por NOT
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ...Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ...
Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông ...
NOT731 vistas
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam por NOT
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt namMức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
Mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
NOT1.8K vistas
Một số tính chất của vành giao hoán artin por NOT
Một số tính chất của vành giao hoán artinMột số tính chất của vành giao hoán artin
Một số tính chất của vành giao hoán artin
NOT4.7K vistas
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ... por NOT
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ mẫu giáo 5 – 6 ...
NOT938 vistas
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n... por NOT
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n...Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n...
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại n...
NOT306 vistas
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển... por NOT
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...
NOT785 vistas
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương... por NOT
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương...Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương...
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương...
NOT360 vistas
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thươ... por NOT
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thươ...Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thươ...
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thươ...
NOT271 vistas
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển c... por NOT
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển c...Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển c...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển c...
NOT1.7K vistas
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn c... por NOT
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn c...Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn c...
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn c...
NOT1.8K vistas
Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi... por NOT
Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi...Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi...
Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi...
NOT323 vistas
Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công... por NOT
Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công...Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công...
Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công...
NOT148 vistas
Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (phần kim loạ... por NOT
Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (phần kim loạ...Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (phần kim loạ...
Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (phần kim loạ...
NOT1.5K vistas
Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh chương các định luật bảo toà... por NOT
Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh chương các định luật bảo toà...Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh chương các định luật bảo toà...
Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh chương các định luật bảo toà...
NOT2.9K vistas
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc... por NOT
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc...Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc...
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc...
NOT1.4K vistas
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dịch ... por NOT
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dịch ...Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dịch ...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dịch ...
NOT100 vistas
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học chương oxi lưu huỳnh lớp... por NOT
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học chương oxi  lưu huỳnh lớp...Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học chương oxi  lưu huỳnh lớp...
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học chương oxi lưu huỳnh lớp...
NOT660 vistas
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole... por NOT
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole...Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole...
Khảo sát thành phần hóa học từ cao ethyl acetate của lá chùm ngây moringa ole...
NOT579 vistas
Khảo sát thành phần hoá học trên lá xa kê artocarpus altilis (park) thuộc họ ... por NOT
Khảo sát thành phần hoá học trên lá xa kê artocarpus altilis (park) thuộc họ ...Khảo sát thành phần hoá học trên lá xa kê artocarpus altilis (park) thuộc họ ...
Khảo sát thành phần hoá học trên lá xa kê artocarpus altilis (park) thuộc họ ...
NOT2.1K vistas

Último

TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
28 vistas199 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 vistas69 diapositivas
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 vistas7 diapositivas
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
9 vistas6 diapositivas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 vistas12 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas83 diapositivas

Último(20)

TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub9 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas

Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của loài địa y roccella sinensis (nyl.) hale thu hái ở bình thuận

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA HÓA BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ -------- ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ETHYL ACETATE CỦA LOÀI ĐỊA Y ROCCELLA SINENSIS (NYL.) HALE THU HÁI Ở BÌNH THUẬN GVHD: ThS. Dương Thúc Huy SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Nga MSSV: K35 106 030 Tp. HCM, tháng 10 năm 2012
 • 2. LỜI CẢM ƠN Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn: Cảm ơn Thầy Dương Thúc Huy đã theo sát, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp kiến thức, động viên em trong suốt thời gian thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp. Được Thầy hướng dẫn là một may mắn lớn của em trong năm học cuối cùng này tại trường Đại học Sư Phạm. Em xin cảm ơn Thầy! Cảm ơn tất cả quí Thầy Cô của khoa Hóa đã tận tình dạy dỗ em trong suốt bốn năm qua để em có kiến thức hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn bạn tất cả các bạn Nguyễn Thị Ái, bạn Trần Minh Dũng, bạn Đặng Công Khánh, bạn Bùi Thị Mỹ Lan, bạn Võ Như Nguyện, bạn Phạm Thị Ngọc Oanh, bạn Phan Hoài Thu và bạn Nguyễn Thị Thương đã giúp đỡ, chia sẽ cùng em những khó khăn, vui buồn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất giúp em vượt qua mọi khó khăn và đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để em hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp này. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người!
 • 3. LỜI MỞ ĐẦU Địa y là thực vật bậc thấp, là kết quả của sự cộng sinh của tảo và một thành phần quang hợp thường là tảo hay vi khuẩn lam. Nhờ dạng sống này, địa y có thể sống được ở nhiều nơi trên đất, đá, thân cây,... trong những điều kiện khác nghiệt và khô hạn của vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam, người ta dễ dàng tìm thấy sự có mặt của địa y ở những nơi quen thuộc với sự phân bố phong phú và đa dạng. Ngày nay địa y được sử dụng làm một số loại thuốc dân gian để chữa một số bệnh như: long đờm, điều trị bệnh đái tháo đường, bệnh phổi, bệnh viêm mũi… Ngoài công dụng chữa bệnh, địa y còn được sử dụng làm thực phẩm, mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa. Đặc biệt, địa y được xem như là các chất chỉ thị sinh học cho ô nhiễm môi trường. Với những công dụng đó, địa y được nhiều nhà hóa dược nghiên cứu, nhiều hợp chất tự nhiên được cô lập và một số được xác định có hoạt tính kháng khuẩn, kháng ung thư, kháng virut, giảm đau, … Chính vì sự đa dạng về hoạt tính sinh học, nên em chọn loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận để nghiên cứu.
 • 4. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 MỤC LỤC ...........................................................................................................................4 DANH MỤC HÌNH ẢNH...................................................................................................6 DANH MỤC SƠ ĐỒ...........................................................................................................6 DANH MỤC BẢNG ...........................................................................................................6 1.TỔNG QUAN...................................................................................................................8 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y...............................................................................................8 1.1.1 Định nghĩa và phân loại địa y.....................................................................................8 1.1.2 Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4] .........................................................8 1.1.3 Một số ứng dụng của địa y .........................................................................................9 1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y ......................................................9 1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y..................10 1.3.1 Các hợp chất aliphatic và cyclo aliphatic .................................................................10 1.3.2 Các axit béo .............................................................................................................10 1.3.3 Các hợp chất cacbohydrat........................................................................................10 1.3.4 Các hợp chất carotenoids..........................................................................................11 1.3.5 Các hợp chất Chromanes và Chromones.................................................................11 1.3.6 Các hợp chất depsides ..............................................................................................11 1.3.7 Các hợp chất dibenzofuranes...................................................................................11 1.3.8 Các hợp chất chứa N: ...............................................................................................11 1.3.9 Công thức hóa học các hợp chất:..............................................................................12 2. THỰC NGHIỆM ...........................................................................................................15 2.1 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ. .......................................................................................15 2.1.1 Hóa Chất...................................................................................................................15 2.1.2 Thiết Bị.....................................................................................................................15 2.2 KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU.....................................................................................16 2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO .......................................................................16 2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT...................18
 • 5. 2.4.1. Sắc kí cột cho cao EA1............................................................................................18 2.4.2 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2 ................................................18 2.4.3 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.2 .............................................19 2.4.4 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.3 .............................................20 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.......................................................................................22 3.1 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C17b ..........................22 3.2 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C12 ...........................29 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT..........................................................................................31 4.1 KẾT LUẬN .................................................................................................................31 4.2 ĐỀ XUẤT:...................................................................................................................32
 • 6. DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Ba dạng chính của địa y.........................................................................................8 Hình 2: Một số tương quan HMBC của RS-C17b ...........................................................24 Hình 3: một số tương quan HMBC quan trọng của RS-C17c..........................................27 Hình 4: một số tương quan HMBC của RS-C12..............................................................31 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ điều chế cao từ loài địa y Roccella sinensis...........................................17 Sơ đồ 2: Các phân đoạn được tạo thành từ cao ethyl acetate ...........................................21 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.............................................................18 Bảng 2: sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2 ..........................................................19 Bảng 3: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.2.......................................................19 Bảng 4: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.3.......................................................20 Bảng 5: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17b ...........................................................25 Bảng 6: Bảng tín hiệu của carbon trên đơn vị đường của RS-C17b v RS-C17c..............26 Bảng 7: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17c............................................................28 Bảng 8: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C12 .............................................................31
 • 7. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT s : Mũi đơn (Singlet) d : Mũi đôi (Doublet) t : Mũi ba (Triplet) m : Mũi đa (Multiplet) Brs : Mũi đơn rộng m/z : Mass to charge ratio Transfer NMR : Cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance) HSQC : Heteronuclear Single Quantum Correlation HMBC : Heteronuclear Multiple Bond Coherence 1 H-NMR : Proton Nuclear Magnetic Resonance 13 C-NMR : Carbon Nuclear Magnetic Resonance DEPT : Distortionless Enhancement by Polarization Transfer J : Hằng số tương tác spin-spin ppm : Part per million UV : Tia cực tím (ultra violet) HR-ESI-MS : Hight Resolution- Electro Spray Ionization- Mass Spectrometry ED : Ether dầu hỏa EA : Ethyl acetate C : Chloroform Me : Methanol Ac : Acid acetic H : Hexan
 • 8. 1.TỔNG QUAN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y 1.1.1 Định nghĩa và phân loại địa y Địa y, dạng thực vật bậc thấp đặc biệt, là kết quả cộng sinh của nấm (mycobiont) và một thành phần quang hợp (photobiont) thường là tảo (green alga) hay vi khuẩn lam (cyanobacterium). Khoảng 17.000 loài địa y đã được biết. Địa y thường được chia làm ba dạng chính: dạng khảm (crustose), dạng phiến (foliose) và dạng sợi (frucose). Hình 1: Ba dạng chính của địa y Thành phần tảo của địa y sản sinh các carbohydrate bằng quá trình quang hợp, còn thành phần nấm sản sinh các hợp chất tự nhiên (để chống tia UV, ngăn chặn sâu bọ và các loài động vật ăn cỏ, …), cung cấp nước và khoáng chất. Kết quả từ sự cộng sinh này giúp địa y có thể sinh trưởng và sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt, chủ yếu ở vùng vĩ độ cao, vùng nhiệt đới, và có thể hiện diện ở khắp mọi nơi như trên đá, đất, lá cây, thân cây, kim loại, thủy tinh. [2] 1.1.2 Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [4] - Bảo vệ đối với cây trồng bậc thấp và bậc cao. - Các hợp chất thơm hấp thụ tia UV, bảo vệ địa y chống lại bức xạ có hại. Xanthoria sp., địa y khảm trên đá núi lửa tại miệng núi lửa ở Idaho, USA. Xanthoparmelia cf. lavicola, một địa y phiến, trên đá bazan Địa y sợi Hypogymnia cf. tubulosa với Bryoria sp. và Tuckermannopsis sp. ở miền núi Canada.
 • 9. - Các carboxylic acid từ địa y là tác chất tạo phức mạnh và giúp cho địa y lấy được các khoáng chất từ vật chủ nơi địa y bám vào (substrate). - Giúp xua đuổi thú ăn thịt và côn trùng. 1.1.3 Một số ứng dụng của địa y Địa y đã được sử dụng làm thực phẩm, làm phẩm nhuộm, nguyên liệu thô trong sản xuất nước hoa và trong y học cổ truyền. Khoảng 700 tấn địa y Evernia prunastri và Pseudevernia furfuracea (gọi là oakmoss) được khai thác hàng năm ở Pháp cho ngành công nghiệp nước hoa.[1] Y học cổ truyền Trung quốc từng sử dụng 71 loài địa y của 17 chi (9 họ) với mục đích làm thuốc chữa bệnh.[1] Địa y thuộc họ Parmeliaceae, Usneaceae, Cladionaceae được sử dụng nhiều hơn hết. Một vài loại cao điều chế từ địa y được sử dụng để trị các bệnh khác nhau như Lobaria pulmonaria chữa các bệnh về phổi, Xanthoria parientina chữa bệnh vàng da, chi Usnea để dưỡng tóc, Cetraria islandica (được gọi Ireland moss) chữa nhiễm khuẩn và tiêu chảy. [1] 1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y Địa y sản sinh ra một lượng lớn các hợp chất hữu cơ, đa số có hoạt tính sinh học và nhiều loại trong chúng là đặc hiệu của địa y trong hoá học các hợp chất tự nhiên. Tuy vậy, các khảo sát hoá học trên địa y bị hạn chế do nguồn cung có hạn, vì các địa y phát triển rất chậm. Những nghiên cứu gần đây cho thấy việc nuôi cấy địa y trong phòng thí nghiệm cũng không dễ dàng, chỉ khoảng 10 % địa y được nuôi cấy thành công, tuy nhiên chúng lại chứa các hợp chất hữu cơ khác hẳn với các hợp chất có trong cùng loại địa y tự nhiên [1] . Lê Hoàng Duy [2] đã nghiên cứu nuôi cấy thành công 10 % trên khoảng 50 loài địa y lấy từ Việt Nam. Tuy đạt thành công về mặt cô lập hợp chất mới nhưng hầu như các hợp chất cô lập từ địa y nuôi cấy đều khác so với các hợp chất địa y tự nhiên. Khoảng gần 1.000 hợp chất địa y đã được cô lập cho đến nay. Nghiên cứu về hoạt tính sinh học và khả năng dược học của các hợp chất tự nhiên từ địa y được thống kê đầy đủ của Boustie (2007) [6] , Huneck (1999) [7] , Muller (2001) [8] về kháng khuẩn, kháng virus, chống oxy hóa, kháng ung thư, kháng viêm, kháng enzyme …
 • 10. 1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y Có nhiều hệ thống phân loại các hợp chất hóa học từ địa y, trong đó hệ thống phân loại được sử dụngnhiều nhất là hệ thống phân loại do Shibata và cộng sự đề ra[7] . Các hợp chất hóa học trong địa y được chia làm ba nhóm chính dựa theo nguồn gốc sinh tổng hợp của chúng. - Nguồn gốc acid shikimic: terphenylquinone và dẫn xuất của acid tetronic. - Nguồn gốc acid mevalonic: terpenoid, steroid - Nguồn gốc polyketide: depside, depsidone, quinones, xanthones, chromones, acid aliphatic 1.3.1 Các hợp chất aliphatic và cyclo aliphatic Năm 1970, Ferguson G., Mackey I. R. tìm ra acetylportentol (1) từ Roccella fuciformis[8] ; cũng trong năm đó Aberhart D. J.,Overton K. H., Huneck S., đã phân lập được prortentol (2) từ Roccella galapagones[9] . 1.3.2 Các axit béo Năm 1967, Huneck S. và các cộng sự đã cô lập được roccellaric acid (3) từ Roccella mollis[10] . Năm 1994, Huneck đã cô lập được roccellic acid (4) từ Roccella phycopis[11] . 1.3.3 Các hợp chất cacbohydrat Năm 1969, C. F. Culberson đã cô lập được hợp chất meso-erythitol (5) từ Roccella phycopis[12] và D-tagatose (6) từ Roccella fuciformis[12] . Năm 1945, Anker R. M., Cook A. H. đã cô lập được ethyl orsellinate (7) từ Roccella fuciformis[13] . Sau đó hợp chất này cũng được tìm ra bởi Dyke H. J., Elix J. A., Marcuccio S. M.,Whitton A. A. (1987); Gavin J., Tabacchi R. (1975); Hase T. A., Suokas E,, McCoy K. (1978) và Sonn (1928). Năm 1969, C.F Culberson và các cộng sự đã cô lập được (+)-montagnetol (8) từ Roccella montagnei[12] .
 • 11. 1.3.4 Các hợp chất carotenoids Năm 1988, Czeczuga đã cô lập được các β-carotene (9) từ Roccella fuciformis[14] và γ-carotene (10) từ Roccella montagnei Bell[14] . 1.3.5 Các hợp chất Chromanes và Chromones Năm 1969, Alberhart D. J., Overton K. H., Huneck S. đã cô lập lepraric acid (11) từ Roccella fuciformis[15] . Năm 1972, Hucneck S., Follmann G. đã tìm được lobodirin (12) từ Roccella cerebriformis[16] . Cũng trong năm đó Huneck và các cộng sự của mình cô lập được 2- methyl-5-hidroxy-6hidroxymethyl-7- methoxychromone (13) từ Roccella fuciformis[16] . Năm 1992, Huneck S., Jakupovic J., Follmann G. đã cô lập được mollin (14) và roccellin (15) từ Roccellaria mollis[17] . Năm 1992, Huneck S., Jakupovic J., Follmann G. đã công bố hợp chất galapagin (16) từ Roccella galapagoensis Follm[17] . 1.3.6 Các hợp chất depsides Năm 1980, Sundholm E. G. và Huneck S. đã cô lập được erythrin (17) từ Roccella phycopsis Ach[18] . 1.3.7 Các hợp chất dibenzofuranes Năm 1991, Huneck S.và cộng sự đã cô lập được 9-methyl pannarate (18) từ Roccella capesis Follm [19] . Năm 1993, Huneck S. và cộng sự của mình đã tìm thấy 3-O-demethylschizopeltic acid (18) từ Roccella hypomecha Bory[20] . 1.3.8 Các hợp chất chứa N: Năm 1983, Marcuccio S. M., Elix J. A. đã cô lập được picroroccellin (20) từ Roccella fuciformis[21] . Năm 1972, Bohman-Lindgren G., Ragnarsson U., tìm ra roccanin (21) từ Roccella canariensis[22] .
 • 12. 1.3.9 Công thức hóa học các hợp chất: Acetylportentol (1) O O CH3 H3C CH3 O CH3 O CH3 O H3C C O H3C Portentol (2) O HO CH3 H3 C CH3 O CH3 O CH3 O H3C Me O HOOC Me O Roccellaric acid (3) H3C CO2H CO2H(H2C)11 H HH3C Roccellic acid (4) CH2OH OHH OHH CH2OH meso- Erythitol (5) OH OH OH CH2OH OH HH OH H H D-tagatose (6) Me COOC2H5 OHHO Ethyl orsellinate (7) (+)- Montagnetol (8) HO OH Me H OH CH2OH HO H CH2CO2 Me MeMe MeMe Me Me Me MeMe β-Carotene (9) Me MeMe Me Me Me Me Me Me Me γ-Carotene (10)
 • 13. Leprapic acid (11) O O Me OH H3 CO O OCH3 HOOC Lobodirin (12) O OOH MeO OAc OAc AcO HO 2-methyl-5-hidroxy-6- hydroxymethyl-7- methoxychromone (13) O OOH HOH2C H3CO Me Mollin (14) O O Me OH Me O O OAc OH HO HO Roccellin (15) O O Me OH Me O O OAc OAc HO HO OO O HO OAc OH Me OH O MeHO Galapagin (16) HO OH Me COO Me OH COO CH2 OHH OHH CH2OH Erythrin (17) 9-Methyl pannarate (18) O OH Me Me COOH OH COOMe O OMe Me MeO COOH OH COOMe 3-O-Demethylschizopeltic acid (19) Roccanin (21) HN N N NH H HH H O O OO
 • 15. 2. THỰC NGHIỆM 2.1 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ. 2.1.1 Hóa Chất. - Dung môi: + Clorofom. + Methanol. + Ete dầu hỏa. + Etyl axetat. + Diethyl ether. + Acetone + Axit axetic. - Silica gel: silica gel 60, 0.04 – 0.06 mm, Merck dùng cho sắc kí cột. - Sắc kí bản mỏng loại 25D – Aflufolein 20 x 20, Kiesel gel 60F254, Merck. - Sắc kí bản mỏng loại 25DC, RP – 18, Merck. - Thuốc thử hiện hình sắc kí bản mỏng: H2SO4 đặc, vanillin H2SO4 30%. 2.1.2 Thiết Bị - Các thiết bị dùng để giải ly, dụng cụ chứa mẫu. - Cột sắc kí. - Máy cô quay chân không Heidolph, máy sấy. - Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR được thực hiện trên máy cộng hưởng từ hạt nhân BRUKER AC.20, tần số cộng hưởng 500MHz. - Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR kết hợp kỹ thuật DEPT được thực hiện trên máy cộng hưởng từ hạt nhân BRUKER AC.200, tần số cộng hưởng 125MHz. - Tất cả phổ được ghi tại Phòng Phân Tích Trung Tâm Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh, số 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 • 16. 2.2 KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU.  Thu hái và xử lí mẫu Tên khoa học: Roccella sinensis (Nyl.) Hale. Họ: Rocellaceae. Địa y mọc trên thân cây chín tầng ở chùa Hang, ở độ cao 300 mét so với mực nước biển, huyện Liên Hương, tỉnh Bình Thuận. Mẫu ký hiệu US-B028, được lưu trong quyển tiêu bản thực vật, bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Hóa, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM. Tên khoa học của địa y được xác định bởi tiến sĩ Harrie J. M. Sipman, Khoa Thực vật học, Đại Học Freie, Berlin, Đức. Địa y tươi sau khi thu hái, loại bỏ những phần sâu bệnh, rửa sạch, để ráo, sấy khô, nghiền nhuyễn thành bột, được sử dụng cho phần nghiên cứu. Phần nghiên cứu là dựa trên 21g cao phân đoạn EA1 (cao etyt axetat) của ThS. Dương Thúc Huy đang thực hiện đề tài nghiên cứu sinh. 2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO Từ địa y khô và sạch tiến hành ngâm dầm trong dung môi methanol ở nhiệt độ phòng. Lấy dịch chiết cô quay thu hồi dung môi dưới áp suất thấp. Trong khi dịch methanol bay hơi một kết tủa tách ra và được lọc ra khỏi dịch. Dịch còn lại được tiếp tục làm khô thu được cao methanol thô. Sử dụng phương pháp sắc ký cột trên cao methanol thô, giải ly bằng dung môi hexan thu được Cao H và một phân đoạn khác. Phân đoạn còn lại cũng sử dụng sắc ký cột với dung môi giải ly H:EA lần lượt từ 9:1 đến 0:10 thu được 4 phân đoạn từ cao EA1 đến EA4 và phân đoạn còn lại, phần này dùng sắc ký cột giải ly bằng dung môi methanol thu được cao Me.
 • 17. Sơ đồ 1: Sơ đồ điều chế cao từ loài địa y Roccella sinensis.
 • 18. 2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETYL AXETAT 2.4.1. Sắc kí cột cho cao EA1 Cao EA1 (21g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung môi ED:EA (8:2) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được hứng vào các bình tam giác 500ml. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu được đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được, những phần giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 3 phân đoạn trình bày trong sơ đồ 2 . Bảng 1: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1 Phân đoạn Dung môi giải ly Khối lượng (gam) Sắc kí bảng mỏng Ghi chú EA1.1 ED:EA (8:2) 2.780 Vết không rõ Không khảo sát EA1.2 ED:EA (6:4) 15.137 Vết rõ Khảo sát EA1.3 ED:EA (3:7) 2.178 Vết không rõ Không khảo sát 2.4.2 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2 (sơ đồ 2; 15.137g) Phân đoạn EA1.2 (15.137g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung môi ED:EA (8:2) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được hứng vào các bình tam giác 250ml. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu được đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được, những phần giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 4 phân đoạn, các phân đoạn được trình bày trong bảng 2 .
 • 19. Bảng 2: sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2 Phân đoạn Dung môi giải ly Khối lượng (gam) Sắc kí bảng mỏng Ghi chú EA1.2.1 ED:EA (8:2) 8.813 Vết không rõ Không khảo sát EA1.2.2 ED:EA (6:4) 0.540 Vết tách rõ Khảo sát EA1.2.3 ED:EA (4:6) 1.920 Vết rõ Khảo sát EA1.2.4 ED:EA (3:7) 0.600 Vết tách rõ SV Nguyễn Thị Thương khảo sát 2.4.3 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.2 (sơ đồ 2; 0.540g) Phân đoạn EA1.2.2 (0.450g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung môi ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được hứng vào các hủ bi. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu được đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được, những phần giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 2 phân đoạn, các phân đoạn được trình bày trong bảng 3 . Bảng 3: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.2 Phân đoạn Dung môi giải ly Khối lượng (miligam) Sắc kí bảng mỏng Ghi chú EA1.2.2.1 ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml) 210 Nhiều vết chồng lên nhau Không khảo sát EA1.2.2.2 ED:EA:AcOH (6:4:0.02 ml) 186 Vết rõ Khảo sát thu được C12
 • 20. 2.4.4 Sắc kí cột silica gel áp dụng cho phân đoạn EA1.2.3 (sơ đồ 2; 1.920g) Phân đoạn EA1.2.3 (1.920g) thực hiện sắc kí cột silica gel, giải ly bằng dung môi ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml) và tăng dần độ phân cực. Dịch giải ly từ cột sắc kí được hứng vào các hủ bi. Sau đó, dùng máy cô quay thu hồi dung môi, phần cao thu được đựng vào các hủ bi. Dùng sắc kí bản mỏng để kiểm tra phần cao thu được, những phần giống nhau gom lại thành một phân đoạn. Kết quả được 2 phân đoạn trình bày ở bảng 4. Bảng 4: Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA1.2.3 Phân đoạn Dung môi giải ly Khối lượng (miligam) Sắc kí bảng mỏng Ghi chú EA1.2.3.1 ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml) 550 Vết rõ Khảo sát thu được RS-C17b EA1.2.3.2 ED:EA:AcOH (7:3:0.02ml) 580 Vết rõ SV Phan Hoài Thu khảo sát
 • 21. Sơ đồ 2: Các phân đoạn được tạo thành từ cao ethyl acetate + Sắc kí cột silica gel. + Giải ly ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml). + Cô quay thu hồi dung môi. + Sắc kí cột silica gel. + Giải ly ED:EA:AcOH (8:2:0.02ml). + Cô quay thu hồi dung môi. + Sắc kí bản mỏng điều chế. + Giải ly ED:EA:AcOH (7:3:0.02ml). + Sắc kí bản mỏng điều chế. + Giải ly ED:EA:AcOH (6:4:0.02ml) EA1.2.2.1 (0.210g) EA1.2.2.2 (0.186g) EA1.2.3.2 (0.580g) EA1.2.3.1 (0.550g) + Sắc kí cột silica gel. + Giải ly ED : EA (8:2). + Cô quay thu hồi dung môi. EA1.2.1 (8.813g) EA1.2.4 (0.600g) EA1.2.2 (0.540g) EA1.2.3 (1.920 g) + Sắc kí cột silica gel. + Giải ly ED : EA (8:2). + Cô quay thu hồi dung môi. EA1 (21g) EA1.1 (2.780g) EA1.2 (15.137g) EA1.3 (2.178 g) C12 (20mg) RS-C17b (5mg)
 • 22. 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C17b CH3 HO OH O O CH2 CH CHOH O CH2OH O OHHO CH3 8 7 1'' 2'' 3'' 4'' 7' 8' 1' 3' 5' 1 3 5 3,4-dihydroxybutane-1,2-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate) • Trạng thái: chất bột, màu trắng. Tan trong acetone. • Phổ 1 H–NMR (500MHz, acetone–d6) (phụ lục 1): Trình bày trong bảng 5. • Phổ 13 C–NMR (125MHz, acetone–d66) (phụ lục 2): Trình bày trong bảng 5. • Phổ HSQC (acetone–d6) (phụ lục 3). • Phổ HMBC (acetone–d6) (phụ lục 4): Trình bày trong bảng 5. • Phổ HR–ESI–MS (phụ lục 5). Biện luận cấu trúc: Phổ 1 H-NMR cho thấy có 2 nhóm methyl gắn ở vòng thơm [δH 2.50 (3H, s), δH 2.41 (3H,s)], 4 proton vòng thơm [δH 6.21 (1H, d), δH 6.23 (1H, d), δH 6.25 (1H, d), δH 6.27 (1H, d)]. Phổ HSQC cho thấy tín hiệu của 2 đơn vị orcinol gồm có: 2 nhóm methyl và 4 proton của vòng thơm có thể trao đổi được vì giá trị gần tương đương nhau. Những dữ liệu này cho thấy RS-C17b chứa 2 đơn vị orcinol. Phổ 1 H-NMR còn cho thấy có 2 nhóm methylene, dựa vào hằng số J ta có thể biết được: 2 proton không tương đương của nhóm methylene thứ nhất ở [δ 4.91 (1H, dd, (12.5, 2.5), H-1’’ ), δ 4.74 (1H, dd, (12.5, 7.0), H-1’’ )] ghép cặp với nhau và 2 proton không tương đương của nhóm methylene thứ hai ở [δ 3.79 (1H, dd, ( 11.0, 4.5), H-4’’ ), δ 3.72 (1H, dd, (11.0, 5.5), H-4’’ )] ghép cặp với nhau. Thêm nữa phổ 1 H-NMR cũng cho thấy tín hiệu của 2 hệ thống ABX. Hai proton không tương đương của nhóm methylene thứ nhất (liên kết với O) (-CH2-O) HA-1’’ (δH 4.91 (12.5, 2.5)), HB-1’’ (δH 4.74 (12.5, 7.0)) ghép cặp với nhóm methine (liên kết
 • 23. với O) (>CH-O-) ở δH 5.67 (2.5, 7.0). Hai proton không tương đương của nhóm methylene thứ hai (liên kết với O) (-CH2-O) HA-4’’ (δH 3.79 (11.0, 4.5)), HB-4’’ (δH 3.72 (11.0, 5.5)) ghép cặp với nhóm methine liên kết với O (>CH-O-) ở δH 4.10 (5.5, 5.0). Phổ 13 C-NMR tái khẳng định các carbon đặc trưng của 2 đơn vị orcinol: 2 nhóm carboxyl (δ 171.8, δ 172.3), 2 nhóm methyl gắn ở vòng thơm (δ 24.59, δ 24.48), 4 carbon vòng thơm gắn O (δ 166.5, δ 166.2, δ 163.7, δ 163.6), 4 carbon methine vòng thơm (δ 112.6, δ 112.5, δ 101.8, δ 101.7) và 4 carbon tứ cấp vòng thơm (δ 144.7, δ 144.6, δ 105.1, δ 105.2). Phổ 13 C-NMR cũng cho thấy sự xuất hiện của 4 carbon sp3 có liên kết O (δc 74.0, δc 71.8, δc 64.6, δc 63.9). Phổ HSQC tái khẳng định cấu trúc của 2 đơn vị orcinol: 2 proton ở (δH 2.41, δH 2.50) tương quan môt nối với carbon nhóm methyl ở (δ 24.5, δ 24.4), 2 proton ở (δH 6.21, δH 6.21) tương quan môt nối với carbon ở (δ 101.8, δ 101.7), 2 proton ở (δH 6.27, δH 6.25) tương quan môt nối với carbon ở (δ 112.6, δ 112.5). Đồng thời phổ HSQC tái khẳng định hệ thống ABX (-CH2-CH-). Hai proton ở δH 4.74, δH 4.91 tương quan môt nối với carbon nhóm methylene ở (δ 64.6), proton ở δH 5.67 tương quan môt nối với carbon nhóm methine ở δ 74.05. Ngoài ra phổ HSQC còn chỉ ra rằng 3 proton ở vùng từ trường (δH 4.10, δH 3.72, δH 3.79) là một nhóm methine liên kết với O và 1 nhóm methylene liên kết với O. Phổ HMBC tái khẳng định cấu trúc của 2 đơn vị orcinol nhờ tương quan của proton nhóm methyl gắn với vòng thơm trên đơn vị orcinol thứ nhất (H-8) với C-1, C- 6, C-5 và tương quan của proton nhóm methyl gắn với vòng thơm trên đơn vị orcinol còn lại (H-8’) với C-1’, C-6’, C-5’. Trên phổ HMBC, 2 proton của nhóm methylene thứ nhất (H-1’’ ) (δH 4.91, δH 4.74) cho tương quan với carbon carboxyl tại δ 172.3 (C-7), và carbon methine tại δ 74.05 (C-2’’ ); proton của nhóm methine tại δH 5.67 (H-2’’ ) cho tương quan với nhóm carboxyl tại δ 171.8 ( C-7’ ), carbon của nhóm methylene thứ nhất tại (δ 64.61, C-1’’ ) và carbon của nhóm methine tại (δ 71.82, C-3’’ ); proton methine ở δH 4.10 (H-3’’) cho tương quan với carbon của nhóm methylene tại δ 63.97 (C-4’’ ) và carbon nhóm methine ở δ 74.05 (C-2’’); 2 proton của nhóm methylene thứ hai (H-4’’ ) (δH 3.79, δH
 • 24. 3.72) cho tương quan với carbon nhóm methine tại δ 71.82 (C-3’’). Kiểm tra HMBC, từ đó suy ra phần đường liên kết với phần orcinol ở nhóm -COO- đồng thời khẳng định vị trí của 2 nhóm -COO- trên đơn vị đường ở C-1’’ và C-2’’. Khối phổ, chế độ âm của RS-RS-C17b cho pic ion giả phân tử tại m/z 421.1128 [M-H]- tương ứng với công thức phân tử C20H21O10 [tính toán cho CTPT (C20H22O10): 421.11337 sai số 0.57 o /oo . Do đó cấu trúc của RS-C17b được đề nghị là 3,4-dihydroxybutane-1,2-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate). . Hình 2: Một số tương quan HMBC của RS-C17b CH3 HO OH O CH2 CH-O CHOH CH2OH O O OH CH3 HO 8 7 1 3 5 1'' 3'' 4'' 8' 7' 3' 5' 2'' 1'
 • 25. Bảng 5: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17b Vị trí Hợp chất RS-C17b δH(ppm), J(Hz) (Acetone-d6) δ C (ppm) (Acetone-d6) HMBC (1 H  13 C) 1, 1’ 105.1, 105.2 2, 2’ 163.6, 163.7 3, 3’ 6.21 (1H, d) 6.23 (1H, d) 101.7, 101.8 4, 4’ 166.5, 166.2 5, 5’ 6.25 (1H, d) 6.27 (1H, d) 112.5, 112.6 6, 6’ 144.6, 144.7 7 172.3 7’ 171.8 8, 8’ 2.50 (3H, s) 2.41 (3H, s) 24.4, 24.5 1, 5, 6, 1’, 5’, 6’ 1’’ 4.91 (1H, d, 12.5, 2.5) 4.74 (1H, d, 12.5, 7.0) 64.6 2’’ , 7 2’’ 5.67 (1H, dt, 7.0, 2.5) 74.0 3’’ , 7’ 3’’ 4.10 (1H, m) 71.8 4’’ , 2’’ 4’’ 3.79 (1H, d, 11.0, 4.5) 3.72 (1H, d, 11.0, 5.5) 63.9 3’’
 • 26. Ngoài những tín hiệu chính ở trên ta nhận thấy rằng phổ 1 H-NMR (phụ lục 6) có mũi phụ với tỉ lệ 1:7. Tín hiệu proton ở (δH 4.64 dd, δH 4.45 dd) là tín hiệu của nhóm methylene có gắn với nhóm este và tín hiệu proton ở δH 5.35 là tín hiệu của nhóm methine gắn với nhóm este. Điều này cho thấy hợp chất phụ RS-C17c là đồng phân phụ của RS-C17b. Độ dịch chuyển hóa học của nhóm methylene và nhóm methine này dịch về vùng từ trường cao hơn so với nhóm methylene và methine của RS-C17b giúp đề nghị 2 đơn vị orcinol của RS-C17c phải liên kết với phần đường ở vị trí H-1’ và H-3’. Phổ 13 C-NMR (phụ lục 7) thành từng cặp ở vùng từ trường 60ppm-80ppm ( là các carbon sp3 có liên kết O) (được trình bày dưới bảng 6). Bảng 6: Bảng tín hiệu của carbon trên đơn vị đường của RS-C17b và RS-C17c. Tín hiệu của RS-C17b Tín hiệu của chất phụ Biến thiên  δ 64.4 67.8 Tăng 3ppm 74.0 70.9 Giảm 3ppm 71.8 76.8 Tăng 5ppm 63.9 61.0 Giảm 3ppm Mặt khác phổ HSQC (phụ lục 8) cho biết tín hiệu proton ở (δH 4.64 dd, δH 4.45 dd) tương quan một nối với carbon -CH2- ở δ 67.8, tín hiệu proton ở δH 5.35 tương quan môt nối với carbon –CH< ở δ 76.8, tín hiệu proton ở ( δH 4.02, δH 4.00) tương quan một nối với carbon -CH2- ở δ 61.0. Trên phổ HMBC (phụ lục 9), 2 proton của nhóm methylene (H-1’’ , δH 4.64, δH 4.45) tương quan với nhóm carbon carboxyl ở δ 172.3 (C-7) và carbon nhóm methine ở δ 70.9 (C-2’’), proton nhóm methine ở δH 5.35 (H-3’’ ) cho tương quan với carbon nhóm methylene ở δ 67.8 (C-1’’). Từ những dữ kiện trên giúp khẳng định hợp chất RS-C17c này là một đồng phân của RS-C17b và vị trí của 2 nhóm este trên đơn vị đường ở C-1’’ và C-3’’. Như vậy RS-C17c là 2,4-dihydroxybutane-1,3-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate).
 • 27. Hình 3: một số tương quan HMBC quan trọng của RS-C17c. CH3 HO OH O CH2 CH-OH CH-O CH2OH O O CH3 HO OH 8 7 1 3 5 1'' 2'' 3'' 4'' 8' 1' 3' 5'7'
 • 28. Vị trí Hợp chất RS-RS-C17c δH(ppm), J(Hz) (Acetone-d6) δ C (ppm) (Acetone-d6) HMBC (1 H  13 C) 1, 1’ 105.1, 105.2 2, 2’ 163.6, 163.7 3, 3’ 6.21 (1H, d) 6.23 (1H, d) 101.7, 101.8 4, 4’ 166.5, 166.2 5, 5’ 6.25 (1H, d) 6.27 (1H, d) 112.5, 112.6 6, 6’ 144.6, 144.7 7 172.3 7’ 171.8 8, 8’ 2.50 (3H, s) 2.41 (3H, s) 24.4, 24.5 1, 5, 6, 1’, 5’, 6’ 1’’ 4.64 (1H, d) 4.45 (1H, d) 67.8 7 2’’ 3.97 (1H, m) 70.9 1’’ 3’’ 5.35 (1H, m) 76.8 4’’ 4.02 (1H, m) 4.00 (1H, m) 61.0 3’’ Bảng 7: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C17c
 • 29. 3.2 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT RS-C12 O O O HO HO OH CH3 1 3 5 8 7 1' 2' 4' 3' • Trạng thái: Tủa màu trắng. Tan trong acetone. • Phổ 1 H–NMR (500MHz, acetone–d6) (phụ lục 10): Trình bày trong bảng 8. • Phổ 13 C–NMR (125MHz, acetone–d66) (phụ lục 11): Trình bày trong bảng 8. • Phổ HSQC (acetone–d6) (phụ lục 12). • Phổ HMBC (acetone–d6) (phụ lục 13): Trình bày trong bảng 8. • Phổ HR–ESI–MS (phụ lục 14). Biện luận cấu trúc: Trên phổ 1 H–NMR, ở vùng từ trường thấp, thấy có tín hiệu của hai proton vòng thơm ghép cặp với nhau [δH 6.23 (1H, d, 2.0, H-3), δH 6.27 (1H, d, 1.5, H-5)], một tín hiệu của nhóm methyl vòng thơm tại δH 2.50 (3H, s, H-8). Những dữ liệu phổ này cho thấy RS-C12 chứa 1 đơn vị orcinol. Ngoài ra, phổ 1 H–NMR còn cho thấy có 2 nhóm methylene, dựa vào hằng số J ta có thể biết được: 2 proton không tương đương của nhóm methylene ở [δH 4.10 (1H, dd, (10.0, 5.5), H-1’ ), δH 3.94 (1H, dd, (10.0, 4.0), H-1’ )] ghép cặp với nhau và 2 proton không tương đương của nhóm methylene còn lại [δH 4.00 (1H, dd, (9.0, 6.0), H-4’ ), δH 3.71 (1H, dd, (9.0, 6.0), H- 4’ )] ghép cặp với nhau. Thêm nữa phổ 1 H–NMR chỉ ra tín hiệu của hệ thống ABX : 2 proton không tương đương của nhóm methylene thứ nhất (liên kết với O) [HA-1’, δH 4.10 (10.0, 5.5), HB- 1’, δH 3.94 (10.0, 4.0)] ghép cặp với nhóm methine (liên kết với O) ở δH 5.45 (5.5). Hai proton không tương đương của nhóm methylene thứ hai (liên kết với O) [HA-4’, δH 4.00 (J1= 9.0, J2 = 6.0), HB-4’, δH 3.94 (J1=9.0, J2 = 6.0)] ghép cặp với nhóm methine (liên kết với O) ở δH 4.59 (J=5.5).
 • 30. Phổ 13 C–NMR tái khẳng định hợp chất RS-C12 có: 1 nhóm carboxyl (δ 171.3), 1 nhóm methyl vòng thơm (δ 24.2), các carbon vòng thơm (δ 101.6, δ 105.6, δ 112.3, δ 144.7, δ 162.9, δ 165.6) và các carbon sp3 mang oxy (δ 70.9, δ 70.8, δ 72.7, δ75.3). Phổ HSQC tái khẳng định cấu trúc đơn vị orcinol: proton ở δH 6.27 tương quan môt nối với carbon δ 112.3, proton ở δH 6.23 tương quan môt nối với carbon δ 101.6, tương quan môt nối của proton nhóm methyl vòng thơm (δH 2.50) với carbon δ 24.2. Bên cạnh đó, phổ HSQC cho thấy nhóm methylene thứ nhất (liên kết với O) ở δH 4.10, δH 3.94 tương quan một nối với carbon δ 70.9 và nhóm methylene thứ hai (liên kết với O) ở δH 4.00, δH 3.71 tương quan một nối với carbon δ 72.74. Phổ HMBC tái khẳng định cấu trúc của đơn vị vòng orcinol nhờ tương quan của proton nhóm methyl gắn với vòng thơm (δH 2.50) với C-1, C-5, C-6. Proton nhóm hydroxyl ở (δH 6.27) cho tương quan với C-3, C-4, C-6. Proton ở H-3 (δH 6.23) cho tương quan với C-2, C-3, C-4. Phổ HMBC còn cho thấy tương quan của nhóm methine (δH 5.45, H-2’) với carbon carboxyl (δ 171.3, C-7); tương quan của nhóm methylene ở δH 4.10, δH 3.94 (H-1’) với carbon nhóm methine ở δ 75.3 (C-2’) và carbon nhóm methine ở δ 70.85 (C-3’); tương quan của nhóm methine δH 4.59 (H-3’) với carbon nhóm methylene ở δ 75.3 (C-2’). Khối phổ, chế độ dương của RS-C12 cho pic ion giả phân tử tại m/z 277.0739 [M+Na]+ tương ứng với công thức C12H14O6 [tính toán cho CTPT (C12H14O6Na):277.068809 với sai số 5.09 o /oo]. Do đó cấu trúc của RS-C12 được đề nghị là 4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate. Ngoài những tín hiệu của RS-C12 đã nêu ở trên thì phổ 1 H-NMR và13 C–NMR tín hiệu proton xuất hiện thành từng cặp, tỉ lệ tích phân cho thấy đồng phân chính và đồng phân phụ có tỉ lệ 10:1. Những dữ liệu phổ cho thấy hợp chất phụ (RS-C12a) là một xuyên lập thể phân của RS-C12. CH3 HO OH O O O HO 1 3 5 2' 3' 4' 7 8 1' H H HH H H
 • 31. Hình 4: một số tương quan HMBC của RS-C12 Bảng 8: Số liệu phổ NMR của hợp chất RS-C12 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 KẾT LUẬN Việc khảo sát thành phần hóa học của loài địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận đã thu được những kết quả như sau: Từ phân đoạn EA1.2.2.2 đã cô lập được hợp chất RS-C12, sử dụng các phương pháp phân tích hóa lí hiện đại NMR đã đề nghị cấu trúc C12 như sau: Vị trí Hợp chất RS-C12 δH(ppm), J(Hz) (Acetone-d6) δ C (ppm) (Acetone-d6) HMBC (1 H  13 C) 1 105.6 2 165.6 3 6.23 (1H, d) 101.6 4 162.9 5 6.27 (1H, d) 112.3 3, 4, 7 6 144.7 7 171.3 8 2.5 (3H, s) 24.2 1, 5, 6 1’ 4.10 (1H, dd , 10.0, 5.5) 3.94 (1H, dd, 10.0, 4.0) 72.7 2’ , 3’ 2’ 5.45 (1H, m) 70.8 1’ , 3’ , 7 3’ 4.59 (1H, q, 5.5) 75.3 4’ 4.00 (1H, dd, 9.0, 6.0) 3.71 (1H, dd, 9.0, 6.0) 70.9 3’
 • 32. 4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate Từ phân đoạn EA1.2.3.1 đã cô lập được hợp chất RS-C17b, sử dụng các phương pháp phân tích hóa lí hiện đại NMR đã đề nghị cấu trúc RS-C17b là một hỗn hợp hai chất (RS-C17b và RS-C17c) với tỉ lệ (7:1). Công thức của hợp chất RS-C17b được đề nghị như sau: 3,4-dihydroxybutane-1,2-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate) Công thức hợp chất RS-C17c được đề nghị như sau: 2,4-dihydroxybutane-1,3-diyl bis(2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate) Những hợp chất thu được đều là những hợp chất mới. 4.2 ĐỀ XUẤT: Do hạn chế về thời gian nên còn rất nhiều phân đoạn em chưa nghiên cứu. Vì vậy, thời gian tới em sẽ tiếp tục nghiên cứu những phân đoạn còn lại, đồng thời tiến hành thử hoạt tính sinh học đối với các loại cao và các hợp chất đã cô lập được. CH3 HO OH O O O HO CH3 HO OH O CH2 CH-O CHOH CH2OH O O OH CH3 HO CH3 HO OH O CH2 CH-OH CH-O CH2OH O O CH3 HO OH
 • 33. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Yit Heng Choi, Generic potential of lichen-forming fungi in polyketide biosynthesis, A thesis for Doctor of Philosophy, RMIT University, 2008, 10-15. [2] Le Hoang Duy, Chemical study of common lichens in the south of Vienam, A thesis for Doctor of Philosophy, Kobe Pharmaceuticel University, 2012, 2-8. [3] E. J. W. Barrington, Arthur J.Willis, The biology of lichens, Contemporary biology, 2nd edition, Edward Arnold, London, 1974. [4] Siegfried Huneck, Isao Yoshimura, Identification of lichen substances, Springer, Berlin,1997, 155-311. [5] Boustie J., Grube M., Lichens - a promising source of bioactive secondary metabolites, Plant Genetic Resources 3, 273-287, 2007. [6] Siegfried Huneck. New results on the chemistry of lichen substances, Springer, Berlin, 2001. [7] Muller K., Pharmaceutically relevant metabolites from lichens, Applied Microbiology and Biotechnology, 56, 9-16, 2001. [8] Ferguson G., Mackey I. R. the structure of portent, X-ray analysis of a heavy atom derivative. Chem Common: 665-666, 1970. [9] Aberhart D. J. ,Overton K. H., Huneck S., Portentol, an unusual polypropionate from the lichen Roccella portentosa. J Chem Soc:1612-1623, 1970. [10] Huneck S., Follmann G. Uber die Inhaltsstoffe von, Roccella mollis (Hampe) Zahlbr. Und die Strucktur sowie absolute Konfiguration der Roccellasarue. Z Nafurforsch 22b: 666-670, 1967. [11] Huneck S., Schmidt J., Porzel A., Chemie der Roccellsaure, Z Naturforsch, 49b, 561-568, 1994. [12] Culberson C. F., Chemical and botanical guide to lichen products, Univ North Carolina Press, Chapel Hill, 1969.
 • 34. [13] Dyke H. J., Elix J. A., Marcuccio S. M.,Whitton A., Oxidation of alkyl 1,6- dihydro-orsellinates. A new method for the synthesis of methyl orsellinate and homologues, Aust. J. Chem., 40, 431-434, 1987. [14] Czeczuga B., Carotenoids. In: Galun M (ed) C. R. C. Handbook of lichenology, Vol III. C. R. C. Press, Boca Raton, Floria, pp 25-34, 1988. [15] Aberhart D. J. ,Overton K. H., Huneck S., Studies on lichen substances. Part LXII. Aromatic constituents of the lichen Roccella fuciformis DC. A revised structure for lepraic acid. J Chem Soc:704-707, 1969. [16] Hucneck S., Ein neues Chromon aus Roccella fuciformis, Phytochemistry, 11, 489-1490, 1972. [17] Huneck S., Jakupovic J., Follmann G., The final structures of the lichen chromones galapagin, lobodirin,mollin, and roccellin, Z. Naturforsch., 47b, 449-451, 1992. [18] Sundholm E.G., Huneck S., 13 C NMR – sdectra of lichen depsides, depsindones and depsones.1.Compounds of the oricinol series. Chem Scripta 16: 197-200, 1980. [19] Huneck S., Jakupovic J., Follmann G., 9-Methylpannarate from the lichen Roccella capesis. Z Naturforsch 46b:969-970, 1991b. [20] Huneck S., Elix J. A., Naidu R., Follmann G., 3-O-Demethylschizopeltic acid, a new dibenzofuran from the lichen Roccella hypomecha. Aust J. Chem, 46, 407-410, 1993a. [21] Marcuccio S. M., Elix J. A., A structual revision of picroroccellin , Tetrahedron Lett., 1445-1448, 1983. [22] Bohman-Lindgren G., Ragnarsson U., Chemical studies of lichens ,XXXIIV . the synthesis of cyclo-(R-β-phenyl-β-alanyl-L-prolyl)2: a peptide isolated from Roccella canarlensist , Tetrahedron, 28, 4631-4634, 1972.
 • 36. Phụ lục 1a. Phổ 1 H–NMR của RS-C17b CH3 HO OH O O CH2 CH CHOH O CH2OH O OHHO CH3 8 7 1'' 2'' 3'' 4'' 7' 8' 1' 3' 5' 1 3 5
 • 37. Phụ lục 1b. Phổ 1 H–NMR của RS-C17b CH3 HO OH O O CH2 CH CHOH O CH2OH O OHHO CH3 8 7 1'' 2'' 3'' 4'' 7' 8' 1' 3' 5' 1 3 5
 • 38. Phụ lục 1c. Phổ 1 H–NMR của RS-C17b
 • 39. Phụ lục 2. Phổ 13 C–NMR của RS-C17b CH3 HO OH O O CH2 CH CHOH O CH2OH O OHHO CH3 8 7 1'' 2'' 3'' 4'' 7' 8' 1' 3' 5' 1 3 5
 • 40. Phụ lục 2b. Phổ 13 C–NMR của RS-C17bPhụ lục 3. Phổ HSQC của RS-C17b CH3 HO OH O O CH2 CH CHOH O CH2OH O OHHO CH3 8 7 1'' 2'' 3'' 4'' 7' 8' 1' 3' 5' 1 3 5
 • 41. Phụ lục 4a. Phổ HMBC của RS-C17b CH3 HO OH O CH2 CH-O CHOH CH2OH O O OH CH3 HO 8 7 1 3 5 1'' 3'' 4'' 8' 7' 3' 5' 2'' 1'
 • 42. Phụ lục 4b. Phổ HMBC của RS-C17b CH3 HO OH O CH2 CH-O CHOH CH2OH O O OH CH3 HO 8 7 3 5 3'' 4'' 8' 7' 3' 5' 2'' 1'
 • 43. Phụ lục 5. Phổ HR–ESI–MS của RS-C17b
 • 44. Phụ lục 6. Phổ 1 H–NMR của RS-C17c CH3 HO OH O CH2 CH-OH CH-O CH2OH O O CH3 HO OH 1'' 2'' 3'' 4'' 3 3' 5'1' 8' 7' 7 8 5 1
 • 45. Phụ lục 7. Phổ 13 C–NMR của RS-C17c CH3 HO OH O CH2 CH-OH CH-O CH2OH O O CH3 HO OH 1'' 2'' 3'' 4'' 3 3' 5'1' 8' 7' 7 8 5 1
 • 46. Phụ lục 8. Phổ HSQC của RS-C17c CH3 HO OH O CH2 CH-OH CH-O CH2OH O O CH3 HO OH 1'' 2'' 3'' 4'' 3 3' 5'1' 8' 7' 7 8 5 1
 • 47. Phụ lục 9. Phổ HMBC của RS-C17c
 • 48. Phụ lục 10. Phổ 1 H–NMR của RS-C12 CH3 HO OH O O O HO 1 3 5 3' 4' 7 8 1' H H H H 2'
 • 49. Phụ lục 11. Phổ 13 C–NMR của RS-C12 CH3 HO OH O O O HO 1 3 5 3' 4' 7 8 1' H H H H 2'
 • 50. Phụ lục 12. Phổ HSQC của RS-C12 CH3 HO OH O O O HO 1 3 5 3' 4' 7 8 1' H H H H 2'
 • 51. Phụ lục 13a. Phổ HMBC của RS-C12 CH3 HO OH O O O HO 1 3 5 2' 3' 4' 7 8 1' H H HH H H
 • 52. Phụ lục 13b. Phổ HMBC của RS-C12 CH3 HO OH O O O HO 1 3 5 2' 3' 4' 7 8 1' H H HH H H
 • 53. Phụ lục 14. Phổ HR–ESI–MS của RS-C12