Programació didàctica deMatemàtiques Quart d’ESO           Gemma Teixidor i Alba              4 de ...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques                           ?
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Del Currículum a la Programació  1er NIVELL CURRICULAR CURRÍCULUM D...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques  Programació didàctica       Font: Departament d’Educació. DEL ...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Unitat didàctica de la Programació
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques     Característiques              Currículum oficial...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques  OBJECTIUS
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Unitats didàctiques                     Unitat 4 T...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Conexions amb altres matèries i unitats     CONNEXIÓ DE LES MATEMÀ...
Defensa de la programació didàctica de MatemàtiquesLes 8 competències desenvolupades     •Activitats dexploració   ...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Metodologia i atenció a la diversitat de l’alumnat          ...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques  Metodologia i atenció a la diversitat de l’alumnat  Exposició dels ...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Metodologia i atenció a la diversitat de l’alumnat Alumnes amb baixes ...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques             AVALUACIÓ INICIAL             A l’...
Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Criteris d’Avaluació atenció a la diversitat de l’alumnat       ...
Moltes gràcies per la vostra atenció
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Defensa programació mates opos 2011

201 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Defensa programació mates opos 2011

 1. 1. Programació didàctica deMatemàtiques Quart d’ESO Gemma Teixidor i Alba 4 de juliol de 2011
 2. 2. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques ?
 3. 3. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Del Currículum a la Programació 1er NIVELL CURRICULAR CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Departament d’Educació 2on NIVELL CURRICULAR PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE (PCC) Claustre de professors 3er NIVELL CURRICULAR PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA Docents de l’àrea PROGRAMACIÓ A L’AULA
 4. 4. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Programació didàctica Font: Departament d’Educació. DEL CURRICULUM A LES PROGRAMACIONS. Març 2009.
 5. 5. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Unitat didàctica de la Programació
 6. 6. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Característiques Currículum oficial del Centre de l’àrea de matemàtiques OBJECTIU S El treball Tipologia de competencial l’alumnat - Integració de coneixements -Funcionalitat dels aprenentatges -Autonomia personal
 7. 7. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques OBJECTIUS
 8. 8. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Unitats didàctiques Unitat 4 Trigonometria. Numeració i càlcul Mesura Unitat 1 Els nombres reals. Espai i forma Unitat 5 Rectes en el pla. Unitat 2 Els polinomis i les equacions. Unitat 3 Les inequacions. Unitat 8 Estadística. Canvi i relacions Unitat 6 Estudi de Funcions I Funcions Estadística i atzar polinòmiques. Unitat 9 Combinatoria i Unitat 7 Estudi de Funcions II. Altres tipus de Probabilitat. funcions
 9. 9. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Conexions amb altres matèries i unitats CONNEXIÓ DE LES MATEMÀTIQUES CONNEXIÓ AMB AMB ALTRES UNITATS Ciències de la naturalesa UNITAT 1. Els nombres reals. UNITAT 2. Els Polinomis i les equacions Educació visual i plàstica UNITAT 3. Les inequacions UNITAT 4. Trigonometria UNITAT 5. Rectes en el pla Física i Química UNITAT 6. Estudi de funcions I: Funcions polinòmiques UNITAT 7. Estudi de funcions II. Altres Tecnologia tipus de funcions UNITAT 8. Estadística Ciències socials UNITAT 9. Probabilitat
 10. 10. Defensa de la programació didàctica de MatemàtiquesLes 8 competències desenvolupades •Activitats dexploració •Activitats de consolidació •Activitats de raonament i comunicació •Activitats daplicació •Activitats TAC •Resolució de problemes de destreses bàsiques •Activitats de Jocs i Enigmes •Activitats de Matemàtiques i societat •Activitats dautoavaluació
 11. 11. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques
 12. 12. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Metodologia i atenció a la diversitat de l’alumnat Itinerari de matemàtiquesNotes cursos anteriors Prova inicial de curs Orientació futura A B C Alumnes amb millors Alumnes amb bons Alumnes amb dificultats resultats de la prova inicial resultats de la prova inicial amb les matemàtiques i de principi de curs i que de principi de curs i que que vulguin encaminar la vulguin encaminar la seva vulguin encaminar la seva seva formació futura cap formació futura cap a un formació futura cap a un un cicle formatiu o Batxillerat científic-tècnic o Batxillerat un cicle formatiu. programes de qualificació Batxillerat. professional.
 13. 13. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Metodologia i atenció a la diversitat de l’alumnat Exposició dels continguts introduint-los amb activitats d’exploracióRealització d’activitats de consolidació i d’aplicació a classe tan individual com en grups de dos.Realització d’activitats de consolidació i d’aplicació a casa i posterior correció a classe. Exposició de les dificultats en realitzar els exercicis i els seus resultats davant la classe, per part dels alumnes. Utilització de l’entorn Moodle per complementar informacions i activitats del llibre. Utilització freqüent de les TAC. Exposició per part del professor i posteriors activitats. Realitzar una prova al finalitzar cada unitat, i dedicar una hora a la correcció. Recuperació de l’avaluació amb la realitzaió d’un quadern d’activitats complementaries a casa i posterior prova.
 14. 14. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Metodologia i atenció a la diversitat de l’alumnat Alumnes amb baixes competències matemàtiques Alumnes amb altes competències matemàtiques Adaptació del material dels alumnes amb Elaboració de nou material per dificultat d’aprenentatge amb incorporació de complementar els estudis de cara als problemes més fàcils i basats en la vida següents anys. quotidiana. Caràcter terminal d’estudis - Matèria útil en la vida quotidiana: fraccions, Estudis de caràcter continu cap a Batxillerat porcentatges, geometria, els models o funcions, les taules estadístiques. Modificació dels barems d’avaluació. Relació Alumne-Professor → Diàleg, Accessibilitat
 15. 15. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques AVALUACIÓ INICIAL A l’inici de la unitat es realitzarà un exercici dexploració. CRITERIS D’AVALUACIÓ El professor avaluarà el treball i el comportament a classe durant lactivitat. 20% de la nota de l’Avaluació AVALUACIÓ FORMATIVA Durant les activitats de classe es valoraran criteris com l’esforç realitzat,la participació, l’interès en el que sexplica. La presentació, ordre i neteja del dossier i la realització les activitats del quadern de classe, són altres criteris importants. AVALUACIÓ SUMATIVA 80% de la Al final de la unitat es realitzarà una prova final amb nota de exercicis procedents de les activitats daplicació i de consolidació. A les proves sempre hi haurà un exercici de l’Avaluació comprensió i ús de la llengua, tan podrà ser problemes com una activitats de raonament i comunicació de la unitat.
 16. 16. Defensa de la programació didàctica de Matemàtiques Criteris d’Avaluació atenció a la diversitat de l’alumnat Tenir interès i Realitzar els bon exercicis L’assoliment dels objectius d’aprenentatge dels continguts dels comportament que es en la realització cada unitat. demanaran de les activitats a classe. a classe. CRITERIS ESTÀNDARD Tenir interès i bon Realitzar els L’assoliment dels objectius d’aprenentatge comportament en la exercicis que es adaptats dels continguts de cada unitat. realització de les demanaran a activitats a classe. classe. OBJECTIUS MÍNIMS CRITERIS ADAPTATS
 17. 17. Moltes gràcies per la vostra atenció

×