Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Dušan Rot, Mitja Šturm - Interoperabilnost na osnovi SOA(20)

Publicidad

Dušan Rot, Mitja Šturm - Interoperabilnost na osnovi SOA

 1. www.genis.si Interoperabilnost na osnovi SOA Dušan Rot Genisvet 2008 Mitja Šturm Ljubljana, 30.09.2008 dusan.rot@genis.si mitja.sturm@genis.si
 2. Agenda Modernizacija znotraj IT Koncept Interoperabilnosti Genis in SOA Primer
 3. Današnji IZZIVI … Aktivnosti / discipline znotraj podjetja integracija aplikacij upravljanje s podatki upravljanje poslovnih procesov kot posledica združevanja družb širitev na tuje trge … Modernizacija kot združevanje disciplin
 4. Modernizacija IT modernizacija pripraviti boljše in hitrejše informacije znotraj podjetja ohraniti poslovno logiko in podatke, ki predstavljajo strateško korist in konkurenčno prednost Modernizaciji znotraj podjetja izboljšanje aplikacij in podatkov vpliv na poslovne procese
 5. Integracija aplikacij Trije najpogostejši načini integracije aplikacij (Gartner) Shranjevanje vsebinsko istih podatkov v različnih podatkovnih bazah (podatki o strankah) in ohranjanje njihove vsebinske pravilnosti Sestavljeni (večstopenjski) poslovni procesi zahtevajo avtomatizacijo posameznih aktivnosti ne glede na to ali jih izvaja računalnik ali recimo človek (postopek nabave) Sestavljene aplikacije, kjer uporabnik dostopa do enega sistema, le-ta pa določene aktivnosti izvaja na drugih informacijskih sistemih (pregled zdravstvenih podatkov osebe pri zdravniku)
 6. Interoperabilnost Interoperabilnost NI združevanje informacijskih rešitev Interoperabilnost temelji na pridobivanju podatkov iz različnih informacijskih virov in povezovanje poslovnih procesov znotraj organizacije Vidiki interoperabilnosti: Organizacijska Semantična Tehnično-tehnološka
 7. IDABC IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) Namen spodbujati uporabo informacijsko telekomunikacijske tehnologije v javnem sektorju zagotavljati povezovanje in interoperabilnost rešitev držav članic skrbeti za širitev dobrih praks na tem področju
 8. Genis in interoperabilnost Interoperabilnost in razvoj IS, ki temeljijo na SOA eden od ključnih razvojnih procesov. Posebna razvojna skupina Projekti v izvajanju Pilotna aplikacija IO-Vrtci Uvedba SOA v podjetje Mladinska Knjiga Ključna zadeva: usklajenost ekipe (zunanja in notranja)
 9. Projekt Mladinska knjiga Paleta obstoječih informacijskih rešitev Libris 1 (IBM SQL/DS 7.4) Logistika založništva MKZ Libris 2 (IBM DB2 UDb8) Prodaja (PO, FO) in nabava izključno za MKT Navision (MS SQL/SERVER) Knjigovodstvo (saldakonti kupcev, dobaviteljev, glavna knjiga,….) eRačuni (IBM DOMINO 7.0.2) Vnos, skeniranje in odobravanje prejetih računov dobaviteljev … Vzdrževanje vsebinsko istih podatkov v različnih sistemih (komitenti) Integracija vsebine med sistemi Prenos računov v Navision, Libris2
 10. Uvedba SOA Integracijska področja (cilji) Prenos komitentov Prenos prometa Prenos računov Uvedba SOA postopkovno po v naprej definiranih in planiranih korakih Uporaba različnih orodij in metodologij ter najboljše prakse RTP pristop (razvoj – test – produkcija)
 11. MKZ okolje
 12. Metodologija/pristop Metodologija - postopki Analiza zahtev Postavitev SOA infrastrukture Verifikacija koncepta (Proof of Concepts) Implementacija integracijskih vmesnikov Projektne skupine Projektna skupina MKZ Projektna skupina NPS Projektna skupina Genis Centralno upravljanje z izvorno kodo v SVN repozitoriju (RTP postopek)
 13. Analiza zahtev Priprava projektnega plana Aktivnosti za posamezen integracijski postopek Delna ocena izvajanja aktivnosti (več vključenih skupin) Za vsak integracijski postopek Arhitektura integracijskega postopka Model postopka integracije (opis poslovnih procesov) Seznam in opis potrebnih spletnih servisev Analiza potrebnih vmesnikov (adapterji, J2EE vmesniki) Opis podatkov pri prenosu (XML sheme) Časovna opredelitev Analiza podatkov pri prenosu Usklajevalni sestanki
 14. Integracijska postopek Prenos komitentov
 15. Verifikacija koncepta Glavni namen Testiranje postavljene SOA infrastrukture Implementacija postopka definiranega v fazi analize zahtev Preverjanje tehnična izvedljivosti Preverjanje koncepta definiranega v fazi analize zahtev Dopolnjevanje struktur podatkov Priprava realnega plana izvajanja aktivnosti
 16. Izkušnje SODELOVANJE V naprej definirane XSD strukture Dobro definirane naloge in postopki Standardni način prenosa podatkov Uporaba spletnih servisev Uporaba TOP – DOWN pristopa pri implementaciji spletnih servisev Uporaba Oracle Service Registry Postavitev rešitve na različne sisteme – RTP postopek Uporaba SVN za vzdrževanje verzij
 17. www.genis.si Hvala za vašo pozornost Vprašanja …… …… odgovori Mitja Šturm mitja.sturm@genis.si
Publicidad