Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Geokomunita(20)

Publicidad

Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!

 1. Príjemne sa usaďte Vypnite si mikrofóny Dávajte pozor Po skončení podujatia pošlem prezentáciu do Google skupiny OSM Slovensko Záznam bude na YouTube Verím, že to bude pre vás zaujímavé Zdroj: freepik.com
 2. Niečo o mne Keď som bol malý, často sme chodili s rodičmi na turistiku. V roku 2015 som si kúpil svoj prvý dotykový mobil. Keďže mobilný signál v lese nie je, hľadal som mapy, ktoré fungujú aj offline. Našiel som mapy.cz. Bol som ich dlhodobým používateľom, keď tu zrazu v roku 2020 veľa lesných ciest a adries zmizlo, ale lúky sa spresnili. Nevedel som prečo. Medzitým som začal študovať na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Hneď v prvom semestri ma zaujal predmet otvorené geografické dáta. Prvou úlohou bolo presunúť pár bodov v OpenStreetMap. Presunul som ich. Neskôr som si všimol, že sa presunuli aj v mapy.cz. Skúšal som preto ďalšie a ďalšie. Postupne som nabral skúsenosti a stal sa členom OZ Freemap Slovakia. Mapovanie je niečo, čo ma napĺňa. Mám dobrý pocit, keď môžem ostatným povedať: „Tento prístrešok som do mapy pridal ja!“ Zdroj: https://amavet962.org/giskola/recnici/cirbus-filip/
 3. Kde mapujem? Zdroj: https://yosmhm.neis-one.org/
 4. Zdroj: https://yosmhm.neis-one.org/
 5. Zdroj: https://hdyc.neis-one.org/?Filip009
 6. Prečo práve OpenStreetMap?
 7. Google mapy sú ako slepá mapa
 8. OpenStreetMap • Otvorená mapa, do ktorej môže prispievať hocikto. • Dáta sú tak aktuálne, ako si ich spravíme! • Google má tiež funkciu na pridávanie bodov záujmu, viete tieto body ale potom na niečo použiť?
 9. OpenStreetMap
 10. Registrácia
 11. Editory
 12. Mapové objekty Bod Čiara Relácia Plocha
 13. • značka (tag) sa skladá z dvoch hodnôt • jedna sa volá kľúč (key) a druhá hodnota (value)
 14. Aké boli moje začiatky ... ... a môžu byť aj vaše!
 15. Náročnosť: Kreslenie domčekov v Afrike
 16. Náročnosť:
 17. Najbližší mapathon 08.12.2022 o 17:00 online a v priestoroch SČK na Moyzesovej 38 v Žiline #8
 18. Presúvanie bodov a pridávanie informácií o prevádzkach v mojom okolí Náročnosť:
 19. Pridávanie ciest/chodníkov v mojom okolí Náročnosť:
 20. Spresňovanie ciest Náročnosť:
 21. Mapovanie turistických/cykloturistických trás Náročnosť:
 22. Náročnosť:
 23. ..., čo som robil ... Zaujímavé veci, čo sa dajú do mapy dať, ale už nie sú pre začiatočníkov.
 24. Mapovanie pruhov na ceste Náročnosť: Zdroj: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lanes#Motorway_with_lanes_and_destinations
 25. Náročnosť: Mapovanie landcover (lesy, lúky, polia, ...)
 26. Spresňovanie a zakresľovanie lesných ciest podľa DMR 5.0 od ÚGKK Náročnosť:
 27. Spresňovanie vodných tokov podľa DMR 5.0 Náročnosť:
 28. ... a na čom pracujem teraz / pracoval som
 29. Náročnosť: Reimport chránených oblastí z dát od Štátnej ochrany prírody SR
 30. Pridanie vlakových liniek na Slovensku Náročnosť: Zdroj: https://www.öpnvkarte.de/#19.4689;48.7148;8
 31. Na voľné chvíľky resp. efektívne využitie voľného času
 32. TaskingManager Náročnosť:
 33. Aplikácie na mapovanie do mobilu Náročnosť: Náročnosť: Náročnosť:
 34. Mapovanie turistiky a cykloturistiky na Slovensku
 35. Dáta z terénu • Záznam trasy (gpx) • Fotografie • Nabité zariadenia ;)
 36. Offline mapy Locus + Freemap pre Locus Mapy.cz aktualizácia každých 3-5 dní aktualizácia každé 2 mesiace
 37. Nastavenie JOSM-u
 38. JOSM – farebné štýly mapy • OSCM Hiking • Colorize bicycle routes • potrebné pre vizualizáciu trás
 39. JOSM – predvoľby značenia • Freemap Slovakia
 40. JOSM - pluginy • photo_geotagging • utilsplugin2 • building_tools
 41. JOSM – panel nástrojov
 42. JOSM – klávesové skratky
 43. JOSM – mapové podklady • Ortofotomozaika SR • ÚGKK SR DMR 5.0 • Strava
 44. Filtre - JOSM • landcover • boundary=* • place=locality Nezabudni, keď máš filter zapnutý!
 45. Filtre - iDeditor • klávesová skratka „U“ • “Hranice“
 46. Klávesové skratky JOSM Zdroj: trello.com
 47. Klávesové skratky, pre pokročilích mapperov https://github.com/GoodClover/ohno-OSM/blob/main/josm_tips.md
 48. Vloženie trasy a fotografií 1. Vloženie trasy 2. Vloženie fotiek 3. Korelácia fotiek k gpx záznamu 4. Nastavenie korelácie fotiek k gpx 5. Zapísanie GPS pozície do fotiek
 49. Nastavenie imagery Ortofotomozaika SR ÚGKK SR DMR 5.0
 50. Zakresľovanie do mapy
 51. Najčastejšie prvky – body (node) guidepost route_marker
 52. Najčastejšie prvky – body (node) board map
 53. Najčastejšie prvky – body (node) shelter hunting stand
 54. Najčastejšie prvky – body (node) viewpoint parking
 55. Najčastejšie prvky – cesty (way) track tracktype 2 . 3 . 2 . 5 .
 56. Najčastejšie prvky – cesty (way) path footway
 57. Najčastejšie prvky – relácie (relation) Turistická trasa Náučná turistická trasa
 58. Najčastejšie prvky – relácie (relation) Cyklotrasa MTB trasa (oficiálny lesný trail)
 59. Najčastejšie prvky – relácie (relation) Bežkárska trasa Trasa pre jazdu na koňoch Zdroj máp: freemap.sk
 60. Ďalšie veci, ktoré sa mapujú • ohniská • lavičky • koše • vysielače • chaty • senníky • piknikové stoly • pramene • vyhliadkové veže • hydranty • kríže • závory • pamätníky • obchody • parky • stromy (v lese sa nemapujú) • kanálové poklopy • a mnoho ďalšieho
 61. Ako si toto všetko zapamätám/nájdem?
 62. Presety
 63. OSM Wiki
 64. Upload a uvedenie zdrojov
 65. Pridanie fotiek na web freemap
 66. Najčastejšie chyby • name=* meno nie je to, čo ten objekt je “Náučná tabuľa Kukučka“ • name=* meno relácie nie je odkiaľ a kam trasa vedie • nemaž tagy, ktoré nepoznáš! • nekopíruj z ostatných máp! • turistika sa v iných štátoch mapuje jemne odlišne • cykloportal.sk je možné použiť len na námety na Vaše výlety
 67. Najčastejšie chyby • pred uploadom porozmýšľaj, či si nespravil nejakú blbosť • nejasný popis zmien • neuvedený zdroj pri uploade • cyklotrasa nie je všade, kde sa dá prejsť na bicykli • reagovať na komentáre od komunity!
 68. Ako to vyzerá, keď ti niekto komentuje changeset?
 69. Nebuď ako títo ľudia, reaguj, komentuj, diskutuj ☺
 70. Užitočné stránky • OSM Wiki (wiki.openstreetmap.org) • Slovenská OSM komunita (groups.google.com/g/osm_sk)
 71. Praktická ukážka ... keď bude na to čas
 72. Poďakovanie • doc. Ing. Peter Márton PhD. vďaka ktorému som sa dostal k mapovaniu a objavil jeho čaro • Ing. Matrin Ždila ktorý sa stal mojím mentorom a ukázal mi veľmi, veľmi veľa z toho, čo dnes viem • Dodko za usmernenia a komunikáciu • organizátorom mapathonov za školenia na ktorých som získal základy mapovania • Mgr. Miloslav Ofúkaný za príležitosť tu dnes prednášať
 73. A čo ty. Ako investuješ svoj voľný čas?
 74. Ospravedlňujem sa, keď som bol príliš rýchly Ale bude k dispozícií videozáznam, ktorý si budete môcť spomaliť. Zdroj: freepik.com
 75. Ďakujem za pozornosť Dúfam, že sa raz stretneme na nejakej mapovačke!
 76. Otázky Moje kontakty: OpenStreetMap: Filip009 e-mail: filipkocirbus@gmail.com
Publicidad