Publicidad
Publicidad

גבע תלם- הכל על פייסבוק לייב

 1. ‫שידור‬,‫שדרוגים‬ ‫והרבה‬ ‫צופים‬ ‫כאן‬ ‫לחצו‬ ‫שלי‬ ‫והכתבות‬ ‫המדריכים‬ ‫לארכיון‬ ‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫הצטרפו‬ Facebook Live Professionals ‫פברואר‬2017
 2. ‫המצגת‬ ‫עוסקת‬ ‫במה‬? •‫נתונים‬ •‫לפרופיל‬ ‫מסלולר‬ ‫משדרים‬ ‫איך‬/‫עמוד‬? •‫מוצלח‬ ‫לשידור‬ ‫וטריקים‬ ‫טיפים‬ •‫לשידור‬ ‫גולשים‬ ‫להביא‬ ‫איך‬? •‫הסלולרי‬ ‫הצילום‬ ‫לשדרוג‬ ‫היקפי‬ ‫ציוד‬ •‫ממחשב‬ ‫שידור‬ •‫הכל‬ ‫לחבר‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬? •‫סלולרי‬ ‫דרך‬ ‫חיצונית‬ ‫ממצלמה‬ ‫שידור‬ •‫שידור‬ ‫תוכנות‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 3. ‫נתונים‬ ‫קצת‬ •‫ארוך‬ ‫לייב‬ ‫בסרטון‬ ‫הצפייה‬ ‫זמן‬X3‫רגיל‬ ‫מסרטון‬ •‫עולה‬ ‫המעורבות‬ ‫כמות‬X10‫לייב‬ ‫בסרטון‬ •‫שידורים‬ ‫מתעדף‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫האלגוריתם‬‫ישירים‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 4. ‫מסלולרי‬ ‫האישי‬ ‫לפרופיל‬ ‫לשדר‬ ‫איך‬? •1.‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫פתחו‬‫הפייסבוק‬‫בסלולרי‬ •2.‫כפתור‬ ‫על‬ ‫לחצו‬Live •3.‫מאוזן‬ ‫מצב‬ ‫בחרו‬/‫מאונך‬ •4.‫לפוסט‬ ‫טקסט‬ ‫הכניסו‬ •5.‫מצלמה‬ ‫בחרו‬(‫קדמית‬/‫אחורית‬) •6.‫לחצו‬Go Live‫לשדר‬ ‫והתחילו‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 5. ‫עסקי‬ ‫מעמוד‬ ‫לשדר‬ ‫איך‬? •1.‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫פתחו‬Facebook Pages Manager •2.‫לשדר‬ ‫תרצו‬ ‫ממנו‬ ‫העמוד‬ ‫את‬ ‫בחרו‬ •3.‫מאוזן‬ ‫מצב‬ ‫בחרו‬/‫מאונך‬ •4.‫בחרו‬ ‫חדש‬ ‫פוסט‬ ‫תחת‬Go Live •5.‫מצלמה‬ ‫ובחרו‬ ‫לפוסט‬ ‫טקסט‬ ‫כתבו‬ •6.‫לחצו‬Go Live‫לשדר‬ ‫והתחילו‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 6. ‫מוצלח‬ ‫לשידור‬ ‫וטריקים‬ ‫טיפים‬ •‫ורלוונטי‬ ‫מעניין‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫חשבו‬ •‫שלכם‬ ‫לעוקבים‬ ‫מראש‬ ‫הודיעו‬(‫השידור‬ ‫את‬ ‫תזמנו‬ ‫או‬) •‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫נסחו‬‫שאיתו‬‫לאוויר‬ ‫לעלות‬ ‫תרצו‬ •‫שיחות‬ ‫סינון‬ ‫הפעילו‬ ‫או‬ ‫טיסה‬ ‫למצב‬ ‫עברו‬ •‫חזק‬ ‫אינטרנט‬ ‫חיבור‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬ •‫טובה‬ ‫מצלמה‬ ‫עם‬ ‫בסלולרי‬ ‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬ •‫בחצובה‬ ‫השתמשו‬ •‫מועד‬ ‫מבעוד‬ ‫הפריים‬ ‫את‬ ‫בדקו‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 7. •‫נייד‬ ‫במחשב‬ ‫להצטייד‬ ‫מומלץ‬ •‫האפשר‬ ‫במידת‬ ‫חברתיים‬ ‫היו‬ •‫בהתחלה‬ ‫תתייאשו‬ ‫אל‬ •‫מראש‬ ‫בדיקות‬ ‫בצעו‬ •‫רואים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫הצופים‬ ‫את‬ ‫תזכרו‬+(‫נעוצה‬ ‫תגובה‬) •‫מראיינים‬?‫במיקרופון‬ ‫השתמשו‬ ‫מוצלח‬ ‫לשידור‬ ‫וטריקים‬ ‫טיפים‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 8. ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫מה‬? •‫חוקי‬ ‫על‬ ‫שמרו‬‫פייסבוק‬(‫שפה‬,‫אלימות‬,‫גרפי‬ ‫תוכן‬) •‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫תפרו‬ ‫אל‬ •‫מביכות‬ ‫בסיטואציות‬ ‫אנשים‬ ‫תצלמו‬ ‫אל‬/‫ידיעתם‬ ‫ללא‬ •‫פרסומות‬ ‫תשדרו‬ ‫אל‬/‫חסויות‬/‫מראש‬ ‫מוקלט‬ ‫תוכן‬ •‫סטטי‬ ‫מתוכן‬ ‫להימנע‬ ‫נסו‬/‫בלבד‬ ‫גרפיקה‬(‫סקרים‬,‫לדוגמה‬) (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 9. ‫שלכם‬ ‫לשידור‬ ‫גולשים‬ ‫להביא‬ ‫איך‬? ‫נכון‬ ‫ולא‬ ‫נכון‬ ‫אין‬,‫לי‬ ‫שעבדו‬ ‫טיפים‬ ‫כמה‬ ‫הנה‬ ‫אבל‬: •‫בפייסבוק‬ ‫אירוע‬ ‫צרו‬/‫אחר‬ ‫הרשמה‬ ‫אתר‬ •‫הישיר‬ ‫בשידור‬ ‫לצופים‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מה‬? •‫השידור‬ ‫שלפני‬ ‫בימים‬ ‫מעניינות‬ ‫מידע‬ ‫פיסות‬ ‫או‬ ‫טיזרים‬ ‫הכינו‬ •‫השידור‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫לנרשמים‬ ‫קראו‬ •‫אחרות‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫פרסמו‬ •‫לאוויר‬ ‫עלייה‬ ‫לאחר‬-‫מראש‬ ‫שהכנתם‬ ‫רלוונטיות‬ ‫ובקבוצות‬ ‫שלכם‬ ‫בפרופיל‬ ‫פרסמו‬ •‫ולשתף‬ ‫רלוונטיים‬ ‫חברים‬ ‫להזמין‬ ‫הישיר‬ ‫בשידור‬ ‫מהצופים‬ ‫בקשו‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 10. ‫הסלולרי‬ ‫הצילום‬ ‫לשדרוג‬ ‫היקפי‬ ‫ציוד‬ •‫ומייצבים‬ ‫חצובות‬ •‫עדשות‬ •‫מיקרופונים‬ ‫בסלולר‬ ‫לצילום‬ ‫היקפי‬ ‫ציוד‬ ‫בנושא‬ ‫שלי‬ ‫למאמר‬,‫כאן‬ ‫הקליקו‬ *‫נוסף‬ ‫למידע‬ ‫המוצרים‬ ‫על‬ ‫לחצו‬/‫רכישה‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 11. ‫ומייצבים‬ ‫חצובות‬ ‫המוצר‬ ‫לעמוד‬ ‫לעבור‬ ‫כדי‬ ‫התמונות‬ ‫על‬ ‫הקליקו‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 12. ‫יתרונות‬: ‫רעידות‬ ‫מנטרל‬,‫חלק‬ ‫וידאו‬ ‫מיוחדים‬ ‫צילום‬ ‫מצבי‬ ‫לחצובה‬ ‫מתחבר‬/‫סלפי‬ ‫מוט‬ ‫עצמו‬ ‫מהמוט‬ ‫הסלולרי‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫על‬ ‫שליטה‬3‫תנועה‬ ‫צירי‬ ‫מצב‬Activetrack-‫המצולם‬ ‫אחרי‬ ‫עוקב‬ ‫חסרונות‬: ‫בשוק‬ ‫מהיקרים‬-299$ ‫מצב‬Activetrack‫באנדרואיד‬ ‫עובד‬ ‫לא‬ ‫צילום‬ ‫לשעה‬ ‫מספיקה‬ ‫סוללה‬(‫עד‬4.5‫המתנה‬ ‫שעות‬) DJI Osmo Mobile (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 13. SHOULDER POD •‫הסלולרי‬ ‫לייצוב‬ ‫ידנית‬ ‫חצובה‬ •‫רגילות‬ ‫לחצובות‬ ‫מתחברת‬ •‫לסלולרי‬ ‫כסטנד‬ ‫גם‬ ‫משמשת‬ •‫מודולים‬ ‫להוספת‬ ‫משודרגים‬ ‫חיבורים‬ ‫מאפשרת‬ •‫התחלתי‬ ‫מחיר‬34$‫לחצובה‬,119$‫לכל‬‫הסט‬ •‫שדרוגים‬ ‫או‬ ‫חילוף‬ ‫חלקי‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ •‫בברצלונה‬ ‫מיוצרת‬
 14. ‫לאייפון‬ ‫עדשות‬ ‫עדשות‬ExoLens‫מתוצרת‬ ‫אופטיקה‬ ‫עם‬Carl Zeiss ‫לאייפון‬ ‫מתאימות‬6‫ואייפדים‬ ‫ומעלה‬‫חדשים‬ ‫עדשות‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬:‫טלה‬(‫קבוע‬ ‫מוקד‬ ‫אורך‬)‫רחבה‬ ‫וזווית‬ ‫מחיר‬149-249$ ‫כיסוי‬ ‫על‬ ‫מתלבש‬ ‫לא‬(‫כן‬ ‫מסך‬ ‫מגן‬ ‫על‬) ‫אייפון‬6/6‫פלוס‬-129$
 15. ‫לאנדרואיד‬ ‫עדשות‬(‫ואייפון‬) •Moment Lenses •4‫עדשות‬ ‫סוגי‬:‫סופרפיש‬,‫רחבה‬ ‫זווית‬,‫טלה‬ (‫קבוע‬ ‫מוקד‬ ‫אורך‬)‫ומאקרו‬. •‫ולאנדרויד‬ ‫לאייפון‬ ‫מתאימות‬(‫סדרת‬ ‫כל‬ ‫גלקסי‬,‫ועוד‬ ‫נקסוס‬) •‫מיוחדת‬ ‫פלטה‬ ‫באמצעות‬ ‫מתחברות‬ ‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫המודבקת‬(‫דגם‬ ‫לפי‬ ‫משתנה‬) ‫הברגה‬ ‫ומאפשר‬ •‫מחיר‬:89$‫לישראל‬ ‫משלוח‬ ‫אין‬
 16. ‫מיקרופונים‬ ‫יחיד‬-49$/‫זוגי‬-79$ ‫בעל‬ ‫סטריאו‬ ‫מיקסר‬ 2‫מיקרופונים‬ ‫לקופסת‬ ‫וחיבור‬ ‫הגברה‬.‫מתאים‬ ‫ואנדרואיד‬ ‫לאייפון‬ 150$ ‫לסלולרי‬ ‫דינמי‬ ‫מיקרופון‬ ‫ומתאם‬ ‫כבל‬ ‫עם‬ ‫מתחבר‬ 99$‫לאייפון‬/129$‫לאנדרויד‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 17. ‫פודקאסטים‬ ‫להקלטת‬ ‫מיקרופון‬/‫סאונד‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫באיכות‬,895‫ש‬"‫ח‬ ‫סלולרי‬ ‫לכל‬,‫המיקרופון‬ ‫לשדרוג‬ ‫המובנה‬,39$ ‫מתאם‬‫מגבר‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫לחיבור‬ ‫פנימי‬‫כל‬ ‫מקצועי‬ ‫מיקרופון‬ ‫ולכל‬ ‫מצלמה‬ ‫לכל‬ ‫סמארטפון‬,‫מתאים‬ ‫למסע‬"‫ת‬,‫של‬ ‫חיבור‬ 4‫מיקרופונים‬ ‫במקביל‬ 99$‫לחיבור‬ ‫סלולרי‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬XLR ‫בודד‬,40,$‫ואייפון‬ ‫אנדרויד‬(C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 18. ‫שידור‬‫בפייסבוק‬‫ממחשב‬ ‫לייב‬ •‫קווי‬ ‫אינטרנט‬ ‫חיבור‬-‫ומהיר‬ ‫יציב‬ •‫מצלמה‬ ‫חיבור‬/‫חיצוני‬ ‫מיקרופון‬ •‫מתוחכמות‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫בתוכנות‬ ‫שימוש‬(OBS,Wirecast,LiveStream) •‫ערוכים‬ ‫חומרים‬ ‫הזרמת‬ •‫שימוש‬‫בגרפיקות‬‫מתקדמות‬ •‫מצלמות‬ ‫ריבוי‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 19. ‫אם‬‫זה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יש‬,‫כאן‬ ‫זה‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 20. ‫טכני‬ ‫מאוד‬ ‫נהיה‬ ‫זה‬ ‫מפה‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 21. ‫מצלמה‬ ‫חיבור‬‫לסלולרי‬ ‫מקצועית‬/‫מחשב‬ ‫לסלולרי‬ ‫מקצועית‬ ‫מצלמה‬ ‫לחיבור‬ ‫שלי‬ ‫למדריך‬/‫מחשב‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 22. MAGEWELL USB CAPTURE DONGLE •Plug and Play •‫הפעלה‬ ‫למערכות‬ ‫מתאים‬-‫חלונות‬,‫לינוקס‬,OSX‫ואנדרויד‬(‫אייפון‬ ‫לא‬) •‫ברזולוצייה‬ ‫משדר‬p1080‫עד‬60‫פריימים‬‫בשניה‬ •‫פרטי‬ ‫לצרכן‬ ‫גבוה‬ ‫מחיר‬-1600‫ש‬"‫ח‬ Elgato Game Capture HD60 S- 170$ Stunning 1080p quality with 60 fps State-of-the-art USB 3.0 Type C connection Built-in live streaming to Twitch, YouTube & live commentary feature Instant Gameview: stream with superior low latency technology Product includes: Elgato Game Capture HD60, USB cable, HDMI cable(C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 23. ‫מסלולרי‬ ‫חיצונית‬ ‫מצלמה‬ ‫עם‬ ‫לייב‬ ‫פייסבוק‬ •‫אנדרויד‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫סלולרי‬ ‫טלפון‬ •‫וידאו‬ ‫לכידת‬ ‫כרטיס‬ •‫כבל‬OTG •‫אפליקציית‬Camera Fi Live •‫וידאו‬ ‫מצלמת‬/DSLR‫יציאת‬ ‫עם‬HDMI/SDI ‫או‬Webcam •‫מתאימים‬ ‫כבלים‬ ‫לשדר‬ ‫כדי‬ ‫צריך‬ ‫מה‬? ‫מהסלולרי‬ ‫מקצועית‬ ‫מצלמה‬ ‫עם‬ ‫לייב‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לשידור‬ ‫המלא‬ ‫למדריך‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 24. CameraFi Live •‫לפייסבוק‬ ‫מהסלולרי‬ ‫לשדר‬ ‫יודעת‬,‫ועוד‬ ‫יוטיוב‬ •‫חינמית‬ ‫גרסה‬ •‫תפעול‬ ‫קושי‬:‫בינוני‬ •‫עד‬ ‫שידור‬ ‫איכות‬1920X1080 •‫שידור‬360‫מצלמת‬ ‫עם‬ ‫ליוטיוב‬Theta •‫בלייב‬ ‫הסלולרי‬ ‫של‬ ‫המסך‬ ‫שידור‬(‫משחקים‬, ‫אפליקציות‬) •‫שידור‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫וציור‬ ‫טקסטים‬ ‫הוספת‬ •‫ביניהם‬ ‫וניתוב‬ ‫ואודיו‬ ‫וידאו‬ ‫מקורות‬ ‫מספר‬ •‫חינמית‬ ‫גרסה‬/5$‫לפרימיום‬ ‫לחודש‬ •‫מפוצל‬ ‫מסך‬ •‫בקלות‬ ‫סקרים‬ ‫יצירת‬(‫ופייסבוק‬ ‫יוטיוב‬) •‫מהאפליקציה‬ ‫ולהגיב‬ ‫תגובות‬ ‫לראות‬ ‫אפשרות‬ •‫אין‬‫במקביל‬ ‫ולהשתמש‬ ‫להטעין‬ ‫אפשרות‬ •‫אפליקציה‬‫לפעול‬ ‫חייבת‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 25. BeLive.tv/qa ‫ממחשב‬ ‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫שידור‬ ‫עם‬ ‫לשידור‬ ‫המלא‬ ‫למדריך‬Belive.tv (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 26. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 27. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 28. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.I
 29. ‫אג‬'‫נדה‬ ‫מתוזמן‬ ‫שידור‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 30. ‫לייב‬ ‫בפייסבוק‬ ‫ראיון‬ Belive.Tv/face(C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 31. ‫השידור‬ ‫ניהול‬ ‫מסך‬
 32. ‫הסופית‬ ‫התוצאה‬
 33. •‫מוכנים‬ ‫תכנים‬ ‫להזרמת‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ •‫מצלמות‬ ‫לריבוי‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ •‫נוקשות‬ ‫ניהול‬ ‫הרשאות‬ BeLive ‫יתרונות‬ •‫חינמית‬ •‫פשוטה‬ •‫מתקדמות‬ ‫יכולות‬ •‫המחשב‬ ‫על‬ ‫מעמיסה‬ ‫לא‬ •‫סטארטאפ‬‫ישראלי‬ •‫מאוד‬ ‫זמינה‬ ‫תמיכה‬ •‫בענן‬ ‫יושבת‬(‫התקנה‬ ‫ללא‬) •‫פיצ‬'‫לפייסבוק‬ ‫שאין‬ ‫רים‬ BeLive ‫חסרונות‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 34. Open Broadcaster Software Free, open source software for live streaming and recording (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 35. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 36. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 37. 1 2 3
 38. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 39. (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 40. ‫חסרונות‬OBS •‫לתפעול‬ ‫וקשה‬ ‫להבנה‬ ‫מסובכת‬ •‫מאוד‬ ‫חזק‬ ‫מעבד‬ ‫עם‬ ‫מחשב‬ ‫מצריכה‬ •‫יציבה‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫יתרונות‬OBS •‫חינמית‬ •‫מאוד‬ ‫נפוצה‬ •‫פתוח‬ ‫קוד‬-‫ברשת‬ ‫מדריכים‬ ‫המון‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
 41. ‫לשאול‬ ‫או‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬ ‫מטה‬ ‫ללינקים‬ ‫מוזמנים‬ ‫שאלות‬ ‫לכם‬ ‫ויש‬ ‫לכאן‬ ‫עד‬ ‫שרדתם‬ ‫אם‬ ‫שלי‬ ‫הפייסבוק‬-‫בנושא‬ ‫ועדכונים‬ ‫חדשות‬ ‫קהילת‬Facebook Live Professionals ‫שלי‬ ‫הבלוג‬,‫ועוד‬ ‫לייב‬ ‫פייסבוק‬ ‫על‬ ‫והכתבות‬ ‫המדריכים‬ ‫לכל‬ (C) GEVA TELEM, 2017, GEEKSTYLE.CO.IL
Publicidad