Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
MAYKRO
EKONOMIKS
- Gizylle Ann M. Lago -
• Dami ng produkto at serbisyong nais
bilhin sa iba’t ibang presyo sa isang
takdang panahon.
• Nagsisimula sa mga hilig, k...
- Isang talaan na nagpapakita ng bilang
ng isang bagay o produkto sa
itinalagang presyo.
A10
Presyobawatyunitsa₱
Dami, Q
B
C
D
E
F
9
8
7
6
5
0
5 10 15 20 25 30
Presyo ₱
Dami, Q
A
B
C
P3
P2
P1
0
Q1 Q2 Q3
Presyo ₱
Dami, Q
P2
P1
0
Q1 Q2 Q3
D1
D2
2. Panlasa
Variable Epekto
Sariling presyo
•Pagtaas ( )
•Pagbaba ( )
Kita
•Pagtaas ( )
•Pagbaba ( )
Panlasa
•Kapag nasa uso
•Nawala s...
Presyo Bawat
Yunit
Dami ng Suplay
₱ 10
₱ 9
₱ 8
₱ 7
₱ 6
₱ 5
30
25
20
15
10
5
10
Dami, Q
S
9
8
7
6
5
0
5 10 15 20 25 30
Presyo ₱
BilangngHamburger
ItinaassaRami
100
80
60
40
20
0
20
15
10
5
0
1 12 23 34 4
Dami ng Tagagawa Bilang ng Tagagawa
Dami, Q
S
0
Presyo bawat yunit, ₱
P2
P1
S
C D
BA
Q1 Q2 Q11 Q22
Dami, Q0
Presyo bawat yunit, ₱
P3A
D3
Q2A
P3B
P2A
P2B
Q2B Q3A Q3B
D1
D2
Dami, Q0
Presyo, ₱
D3
D1
D2
Ito ay nagpapakita na hindi
nagbago ang dami ng Q sa
pagbabago ng presyo.
A) GANAP NA DI – ELASTIK NA
DEMAND
Presyo, P
D
P...
Maaari ring maunawaan ang konsepto ng elastisidad
sa pamamagitan ng sumusunod na mga pamantayan
% sa pagbabago ng dami ng ...
Paraan ng pagbasa ng equation at ang
ipinahihiwatig nito.
Delta Q; ito ang ginagamit na simbolo ng pagbabago sa dami.
Upan...
Sa pangmatematikong
pagtutuos, mababatid kung
elastik, di-elastik o unitary ang
demand sa pamamagitan ng
koepisyente nito....
Halimbawa, ipagpalagay na may isang
kalakal na nagkakahalaga ng P10 at may
demand dito na 200 yunit. Nang
tumaas ang presy...
Kilalanin ang mga variable: Q1 = 200 yunit
P1 = P 10.00
Q2 = 80 yunit
P2 = P14.00
Q2 – Q1
Q1 + Q2
2
∑ D = --------
P2 – P1...
May kaukulang pagtugon o reaksyon ang pagbabago ng
presyo sa pagbabago ng dami ng suplay. Tulad ng
demand, may ganitong pa...
Nangangahulugan ang suplay na elastik na higit
na mataas ang bahagdan ang pagbabago sa
rami ng suplay kaysa bahagdan ng pa...
KATAWAGAN PAGLALARAWAN SUKAT NG ELASTISIDAD SA
BILANG O NUMERO
1. Ganap na di - elastik 1. Walang pagbabago ang dami ng
de...
Tulad ng demand, mayroon ding hindi pangkaraniwang kaso ng elastisidad ng suplay:
A) GANAP NA ELASTIK NA
KURBA NG SUPLAY
P...
Bahagi ng pamilihan ng buhay pang-ekonomiko
ng tao. Sa pamilihan nakukuha ng tao ang
kanyang kailangang produkto at serbis...
May pamilihan ang bawat produktoo serbisyo tulad
sapatos, tela, bigas at iba pa. Bunga ito ng
espesyalisasyon na tumutukoy...
Bakit mataas ang presyo ng isang produkto kung
minsan at may panahon namang mababa ang presyo
nito?
Naiimpluwensyahan ng p...
Kapag pinagsama ang kurba ng suplay at
demand, lumilitaw ang konsepto ng ekilibriyo. Ito ang
kalagayan ng pamilihan na mak...
Presyo bawat kilo
(P)
Dami ng Demand
(libong kilo bawat buwan)
Dami ng Suplay
(libong kilo bawat buwan)
1 5 5 20
14 7 15
1...
P15
10
5
0
2015105
E
D
S
Maaaring magbago ang ekilibriyong
presyo sa pamilihan batay sa
pagbabago ng demand o suplay. Kung
ang suplay ang magbabago...
DALA NG PAGBABAGO SA SUPLAY
Presyo
15
5
5
10
1510 20
P2
P1
Q1
D
S2
S1
E2
E1
Q2 DAMI (Q)
DALA NG PAGBABAGO NG DEMAND
Presyo
15
10
5
5 10 15 20
DAMI (Q)
P1
P2
E1
E2
S
D2
D1
Kompetisyon
Oligopolyo
Monopolyo
• Kung maraming produsyer ang isang produkto,
magpapaligsahan ang mga ito upang makaakit ng mga mamimili
nang sa gayon, ma...
• Kung malaya ang kompetisyon, walang prodyuser na
makapagpapataas nang labis sa kanyang presyo
sapagkat madaling makalili...
• Limitado ang kompetisyon at kung mayroon
man, iyon ay sa kalidad ng produkto, mga
karagdagang serbisyo at iba pa. kadala...
Ano kaya ang mangyayari kung magbaba ng presyo
ang isa sa mga oligapolista upang makaakit ng
maraming mamimili?
• Magbabab...
• Kapag may monopolyo o iisang tagapagsuplay lamang
sa pamilihan, higit na malaki ang pagkakataon ng
monopolista na makont...
Ganap
na kompetisyon
Monopolyo Oligopolyo
Katangian Malayang kalakalan
sa pamilihan
Maraming mamimili
at nagbibili
Malayan...
Epekto sa
demand at
suplay
Sensitibo ang mga
mamimili at nagbibili sa
uri at kalidad ng mga
paninda
Maraming pagsusuri ng
...
• Isang pormal na kasunduan sa pagitan ng mga
bahay-kalakal na itakda ang presyo o ang dami
ng produksyon.
• Ipinagbabawal...
• Hindi lubhang maganda ang kasaysayan ng
kartel. Marami ang panandalian lamang dahil
sa nagaganap na chiseling. Kung
nagt...
Mga interbesyon sa presyo
Buwis
• Bahagi ng gastos sa paggawa ng produkto ang
buwis na ipinapataw sa mga salik ng
produks...
Papel ng Pamahalaan sa Pagtatakda
ng Presyo
• Malaki ang papel na ginagampanan ng
pamahalaan sa pagtatakda ng presyo. Ang
...
 Anti-Profiteering Law
• Sa batas na ito, pinahihintulutan ang
pamahalaan na magtakda ng maximum price sa
mga produktong ...
 Guaranteed Price to Farmers
Sa sistemang ito, malimit na bumibili ng palay
sa mga magsasaka ang pamahalaan sa
itinakdang...
• Ipinatutupad ito sa panahon ng emergency kung saan
may malaking kakulangan at kakapusan ang
pamahalaan, gumagawa ng para...
1. Kakapusan ng suplay
Ito ang pagkakataon na iniiwan ng mga
mangangalakal ang kanilang negosyo dahil sa takot
na malugi s...
2. Unreasonable Precautionary Demand
Bumibili ang mga tao ng higit sa kanilang
pangangailangan dahil sa takot na maubusan ...
• Bukod sa pagkontrol sa presyo, maaari ring
magpairal ang pamahalaan ng pagrarasyon ng
produkto upang magkaroon ng pantay...
• Bagaman may pagkontrol sa presyo kung may
kakulangan sa suplay, may mga mapagsamantalang
tindera na palihim na nagbibili...
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Maykro Ekonomiks
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

43

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Maykro Ekonomiks

Descargar para leer sin conexión

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Maykro Ekonomiks

 1. 1. MAYKRO EKONOMIKS - Gizylle Ann M. Lago -
 2. 2. • Dami ng produkto at serbisyong nais bilhin sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon. • Nagsisimula sa mga hilig, kagustuhan at pangangailangnan na dapat matugunan. • May isang produkto o paglilingkod kapag makapagbibigay ito ng kasiyahan o makatutugon sa isang pangangailangan.
 3. 3. - Isang talaan na nagpapakita ng bilang ng isang bagay o produkto sa itinalagang presyo.
 4. 4. A10 Presyobawatyunitsa₱ Dami, Q B C D E F 9 8 7 6 5 0 5 10 15 20 25 30
 5. 5. Presyo ₱ Dami, Q A B C P3 P2 P1 0 Q1 Q2 Q3
 6. 6. Presyo ₱ Dami, Q P2 P1 0 Q1 Q2 Q3 D1 D2
 7. 7. 2. Panlasa
 8. 8. Variable Epekto Sariling presyo •Pagtaas ( ) •Pagbaba ( ) Kita •Pagtaas ( ) •Pagbaba ( ) Panlasa •Kapag nasa uso •Nawala sa uso Klima •Tag –init •Taglamig Presyo ng kaugnay na produkto •Pagtaas ng presyo ng baboy •Pagbaba ng presyo ng baboy Pagbabago sa rami ng demand •Pagbaba pag – akyat ng kurba •Pagtaas pagbaba ng kurba Pagbabago sa rami ng demand •Karagdagang dami ng demand •Paglipat ng kurba ng demand tungong kanan •Pagbawas ng rami ng demand •Paglipat ng kurba ng demand tungong kaliwa •Pagtaas ng produktong nasa uso •Pagbaba ng demand •Pagtaas ng demand ng palamig, abaniko, soft drink at sorbetes , air conditioner. •Pagbaba ng demand para sa kasuotang pangginaw •Pagbaba ng demand para sa air conditioner. •Pagtaas ng demand ng manok, karneng baka at isda. •Pagtaas ng demand ng baboy.
 9. 9. Presyo Bawat Yunit Dami ng Suplay ₱ 10 ₱ 9 ₱ 8 ₱ 7 ₱ 6 ₱ 5 30 25 20 15 10 5
 10. 10. 10 Dami, Q S 9 8 7 6 5 0 5 10 15 20 25 30 Presyo ₱
 11. 11. BilangngHamburger ItinaassaRami 100 80 60 40 20 0 20 15 10 5 0 1 12 23 34 4 Dami ng Tagagawa Bilang ng Tagagawa
 12. 12. Dami, Q S 0 Presyo bawat yunit, ₱ P2 P1 S C D BA Q1 Q2 Q11 Q22
 13. 13. Dami, Q0 Presyo bawat yunit, ₱ P3A D3 Q2A P3B P2A P2B Q2B Q3A Q3B D1 D2
 14. 14. Dami, Q0 Presyo, ₱ D3 D1 D2
 15. 15. Ito ay nagpapakita na hindi nagbago ang dami ng Q sa pagbabago ng presyo. A) GANAP NA DI – ELASTIK NA DEMAND Presyo, P D P3 P2 P1 Dami, Q Q Ito ay nagpapakita na hindi nagbago ang presyong P sa alternatibong dami ng demand. B) GANAP NA ELASTIK NA DEMAND Presyo, P P D O Dami, Q Q1 Q2 Q3
 16. 16. Maaari ring maunawaan ang konsepto ng elastisidad sa pamamagitan ng sumusunod na mga pamantayan % sa pagbabago ng dami ng demand ∑ = ------------------------------ % sa pagbabago ng presyo %∆Q ∑ D = ----- %∆P Q2 – Q1 Q ∑ = -------- P2 – P1 P
 17. 17. Paraan ng pagbasa ng equation at ang ipinahihiwatig nito. Delta Q; ito ang ginagamit na simbolo ng pagbabago sa dami. Upang makita ang pagbabago sa rami ng demand ang dating dami. Q1 ay ibinabawas sa bagong dami Q2 Antas ng pagbabago sa rami. Upang makita ang antas n pagbabago sa rami ng demand, ang bagong dami ng demand Q2 ay iniaawas ang dating dami ng demand Q1 at hahatiin ng pinagsamang Q2 at Q1 na nahati naman sa dalawa. Delta P. nagpapahiwatig ng pagbabago sa presyo at makukuha sa pamamagitan ng pag-aawas ng dating presyo P1 mula sa bagong prsyo P2. Antas ng pagbabago ng presyo ay makukuha sa pamamagitan ng pag-awas ng dating presyo P1 mula sa bagong presyo P2 at hahatiin ng pinagsamang presyo pagkatapos na hatiin sa dalawa.
 18. 18. Sa pangmatematikong pagtutuos, mababatid kung elastik, di-elastik o unitary ang demand sa pamamagitan ng koepisyente nito. Bilang gabay, kung higit sa 1 ang koepisyente ng demand, ito ay elastik; kung mababa sa 1, di- elastik; at kung pantay sa 1, unitary.
 19. 19. Halimbawa, ipagpalagay na may isang kalakal na nagkakahalaga ng P10 at may demand dito na 200 yunit. Nang tumaas ang presyo nito sa P14, bumaba ang demand sa 80 yunit. Alamin ang elastisidad ng demand para sa nasabing produkto.
 20. 20. Kilalanin ang mga variable: Q1 = 200 yunit P1 = P 10.00 Q2 = 80 yunit P2 = P14.00 Q2 – Q1 Q1 + Q2 2 ∑ D = -------- P2 – P1 P1 + P2 2 80 – 200 200 + 80 2 ∑ D = -------- 14 – 10 10 + 14 2 - 120 280 2 ∑ D = -------- 4 24 2 - 120 140 ∑ D = -------- 4 12 - 86 ∑ D = -------- .333 ∑ D = - 3
 21. 21. May kaukulang pagtugon o reaksyon ang pagbabago ng presyo sa pagbabago ng dami ng suplay. Tulad ng demand, may ganitong pantayan ang antas ng pagtugon. QS = dami ng suplay P = presyo %∆S ∑ S = ----- %∆P QS2 – QS1 QS1 + QS2 2 ∑ D = -------- P2 – P1 P1 + P2 2 Kung saan: ∑ S = Koepisyente ng elastisidad
 22. 22. Nangangahulugan ang suplay na elastik na higit na mataas ang bahagdan ang pagbabago sa rami ng suplay kaysa bahagdan ng pagbabago sa presyo. Samakatwid, mataas kaysa 1 ang koepisyente ng elastisidad ng suplay sa presyo. Nagpapahiwatig ng talagang kaugnay ang suplay sa pagbabago ng presyo. Sa kabilang dako, kapag mababa sa 1 ang koepisyente, nangangahulugan na higit na mababa ang bahagdan ng pagbabago sa rami ng suplay kaysa bahagdan ng pagbabago sa presyo. Hindi sensitibo sa pagbabago ng presyo ang mga negosyante sa ganitong pagkakataon. Kapag pantay naman sa 1 ang koepisyente, unitary ang suplay ng produkto.
 23. 23. KATAWAGAN PAGLALARAWAN SUKAT NG ELASTISIDAD SA BILANG O NUMERO 1. Ganap na di - elastik 1. Walang pagbabago ang dami ng demand/suplay habang nagbabago ang presyo 1. Sero 2. Di – elastik 2. Higit na maliit ang antas ng pagbabago sa dami ng demand/suplay kaysa sa pagbabago sa presyo 2. Higit na mataas sa sero, subalit higit na mababa sa isa. 3. Unitary 3. Katumbas sa antas ng pagbabago sa presyo ang dami ng demand/suplay 3. Isa 4. Elastik 4. Ang dami ng demand/suplay ay nagbabago nagng higit sa antas ng pagbabago sa presyo 4. Higit na mataas sa isa, subalit hindi bababa sa infinity 5. Ganap na Elastik 5. Handang bumili ang mga mamimili sa isang takdang presyo ng isang uri ng paninda. Subalit kapag nagkaroon ng kahit kaunting pagtaas sa presyo, hindi na nila ito bibilhin. Handang bumili sa isang takdang presyo ang mga prodyuser, subalit kapag nagkaroon ng kaunting pagbaba ng presyo, hindi na sila magbibili ng kanilang produkto. 5. Infinity
 24. 24. Tulad ng demand, mayroon ding hindi pangkaraniwang kaso ng elastisidad ng suplay: A) GANAP NA ELASTIK NA KURBA NG SUPLAY Presyo, P P S Dami, Q O Q1 Q2 Q3 A) GANAP NA DI - ELASTIK NA KURBA NG SUPLAY Presyo, P S P3 P2 P1 O Dami Q Q May pagbabago sa dami ng suplay, Q1 hanggang Q3, ngunit hindi ito nakapagpabago sa presyo (P) Hindi nakapagpabago sa dami ng suplay (Q) ang pagbabago sa presyo (P1 hanggang P3)
 25. 25. Bahagi ng pamilihan ng buhay pang-ekonomiko ng tao. Sa pamilihan nakukuha ng tao ang kanyang kailangang produkto at serbisyo. Kung wala sa pamilihan ang kanyang kailangan, hindi ito matutugunan. Sa pamilihan itinatatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. Binubuo ang pamilihan ng mga namimili at nagtitinda ng mga produkto, kalakal at serbisyo. Sumasakop ang mekanismo ng pamilihan sa transaksyon sa pagitan ng nagtitinda at namimili na humantong sa bentahan. Pinagtitibay ng transaksyon ang pagpapalitan ng pagmamay-ari sa kalakal o serbisyo mula sa tindera papuntang mamimili sa isang pinagkasunduang presyo.
 26. 26. May pamilihan ang bawat produktoo serbisyo tulad sapatos, tela, bigas at iba pa. Bunga ito ng espesyalisasyon na tumutukoy sa pagbabaha-bahagi ng paggawa alinsunod sa kakayahan at kasanayan ng manggagawa at sa distribusyon ng mga pinagkukunang- yaman. Magkaunay ngunit magkaiba ang konsepto ng pamilihan at palengke. Tumutukoy ang palengke sa pisikal na pook kung saan nagtatagpo ang mga mamimili at nagbibili tulad ng palengke ng Divisoria at iba pa. Sa loob ng palengke nagaganap ang pagtitinda at pagbibili ng kalakal. Sa gayon, ibat-ibang pamilihan ang makikita sa loob ng palengke sa ibat-ibang panahon. Maaring lokal, panrelihiyon, pambansa o pandaigdig ang lawak ng pamilihan.
 27. 27. Bakit mataas ang presyo ng isang produkto kung minsan at may panahon namang mababa ang presyo nito? Naiimpluwensyahan ng presyo ang dami ng demand at suplay at naapektuhan din ang presyo ng suplay at demand. Gayunpaman, hindi malimit magbago ang presyo ng lahat ng produkto. May mga produktong nananatiling matatag ang presyo. Epekto rin ang ganitong sitwasyon ng interaksyon ng pwersa ng suplay at demand.
 28. 28. Kapag pinagsama ang kurba ng suplay at demand, lumilitaw ang konsepto ng ekilibriyo. Ito ang kalagayan ng pamilihan na makatugma ang pwersa ng demand at ng suplay. Sa gayon, wala ng tawarang magaganap at walang mamimili o negosyanteng mabibigong bumili o magbibili sa umiiral na presyo. Iba-iba ang dami ng pangangailangan ng mga mamimili at ang dami ng suplay na handang ipagbili ng mga prodyuser sa ibang presyo. Kapag mababa ang presyo ng produkto, tataas ang demand para rito. Taliwas ang mangyayari kapag mataas ang presyo ng produkto. Nababawasan ang demand at dumarami ang inaasahang ang mangyayari sa rami ng suplay. Kapag mataas ang presyo ng produkto (at walang pagbabago sa ibang bagay), inaasahang tataas ang dami ng suplay na handang ipagbili ng prodyuser.
 29. 29. Presyo bawat kilo (P) Dami ng Demand (libong kilo bawat buwan) Dami ng Suplay (libong kilo bawat buwan) 1 5 5 20 14 7 15 1 3 10 10 12 12 5 11 15 1
 30. 30. P15 10 5 0 2015105 E D S
 31. 31. Maaaring magbago ang ekilibriyong presyo sa pamilihan batay sa pagbabago ng demand o suplay. Kung ang suplay ang magbabago bagaman walang pagbabago sa demand, ano kaya ang magiging pagbabago sa ekilibriyong presyo at sa rami ng produkto?
 32. 32. DALA NG PAGBABAGO SA SUPLAY Presyo 15 5 5 10 1510 20 P2 P1 Q1 D S2 S1 E2 E1 Q2 DAMI (Q)
 33. 33. DALA NG PAGBABAGO NG DEMAND Presyo 15 10 5 5 10 15 20 DAMI (Q) P1 P2 E1 E2 S D2 D1
 34. 34. Kompetisyon Oligopolyo Monopolyo
 35. 35. • Kung maraming produsyer ang isang produkto, magpapaligsahan ang mga ito upang makaakit ng mga mamimili nang sa gayon, maging mabili ang kanilang produkto • Maaaring sa kalidad ng produkto, estilo, materyal na ginamit, garantiyang ibinibigay at mga karagdagang paglilingkod tulad ng libreng paghahatid, pagkakabit, pagkukumpuni at iba pa. • Maaari ring sa presyo ang kompetisyon. Kung alin ang mas mababang presyo, iyon ang tatangkilikin ng mga mamimili. • Kung malaya ang kompetisyon, walang produsyer na makapagpatataas nang labis sa kanyang presyo sapagkat madaling makakalipat sa iba ang mga mamimili.Sa pamamagitan nito nakikinabang ang mga mamimili dahil nagkakaroon sila ng pagkakataong makapamili ng produkto sa kalidad at presyong ibig nila.
 36. 36. • Kung malaya ang kompetisyon, walang prodyuser na makapagpapataas nang labis sa kanyang presyo sapagkat madaling makalilipat sa iba ang mga mamimili. • Sa panig naman ng produsyer, isang paraan ang pag-iral ng malayang kompetisyon kung paano makapapanatili sa pangangalakal ang mahusay na produsyer o ang sistema ng produksyon ay higit na mabisa kaysa iba. Madaling mawala sa kompetisyon ang hindi mahusay na produsyer. Kaya sa kompetisyon, ang mga produsyer na mabisa ang sistema ng produksyon ang kadalasang natitira sa lamang sa pamilihan.
 37. 37. • Limitado ang kompetisyon at kung mayroon man, iyon ay sa kalidad ng produkto, mga karagdagang serbisyo at iba pa. kadalasan, walang kompetisyon sa presyo sapagkat nagkakaroon ng “kasunduan” ang mga produsyer na magtatakda lamang sila ng iisang presyo.
 38. 38. Ano kaya ang mangyayari kung magbaba ng presyo ang isa sa mga oligapolista upang makaakit ng maraming mamimili? • Magbababa na rin ng kanilang presyo ang ibang produsyer hanggang sa bumagsak ang presyo at lumiit ang tubo. • May maliit ding posibilidad ang labis na pagpapataas ng presyo sapagkat kung hindi naman magtataas ng presyo ang ibang produsyer, mawawalan sila ng mamimili.
 39. 39. • Kapag may monopolyo o iisang tagapagsuplay lamang sa pamilihan, higit na malaki ang pagkakataon ng monopolista na makontrol ang presyo o ang dami ng produktong kanyang ipagbibili.upang magiging kapakipakinabang sa monopolista, kadalasang kinokontrol nito ang dami ng produktong sinusuplay niya sa pamilihan. • Hindi malimit makapagtubo nang labis-labis ang monopolista.pupunahin ito ng mga mamimili at mapipilitan ang pamahalaan na makialam sa pamamagitan ng pagpapairal ng mga regulasyon sa operasyon ng monopolyo.
 40. 40. Ganap na kompetisyon Monopolyo Oligopolyo Katangian Malayang kalakalan sa pamilihan Maraming mamimili at nagbibili Malayang paggalaw ng mga sangkap ng produksyon Ganap na kaunlaran Walang kompetisyon Nag-iisa ang nagbibili ng produkto Walang kaunting produkto Kakayahang humadlang ng kakompetensya Negatibong epekto sa mahusay na paggamit ng sangkap ng produksyon Pumapasok ang pamahalaan sa pagkontrol ng masamang epekto ng Malayang pagkilos Sabwatan Hindi nagtutunggaling reaksyon Kompetisyon sa presyo
 41. 41. Epekto sa demand at suplay Sensitibo ang mga mamimili at nagbibili sa uri at kalidad ng mga paninda Maraming pagsusuri ng mga negosyante sa gastos ng mga sangkap ng produksyon Dahil sa rami ng mga kauring produktong,malawak ang pagpipilian ng mga mamimili Higit na malakas at malawak na kapangyarihan sa pamilihan Malakas ang kontrol ng monopolista sa demand ng produkto Limitadioang tunggalian ng pwersa ng demand at suplay at pangangailangan Resulta sa presyo Walang kapangyarihan ang isang mamimili o isang negosyante sa pagtatakda ng presyo Isinasagawa ng mekanismo ng presyo ang pagtatakda ng presyo. Naitatakda ng monoplistang kompanya ang presyo at dami ng ipagbibili sa pamimili Maaaring magpataas ng presyo ng produkto ang pagbabawas ng produksyon Nagagawang kontrolin ang presyo. Maaaring mababa ang presyo kapag may malayang pagkilos ang mga kapwa negosyante; o kapag may sabwatan, kadalasang mataas ang presyo
 42. 42. • Isang pormal na kasunduan sa pagitan ng mga bahay-kalakal na itakda ang presyo o ang dami ng produksyon. • Ipinagbabawal ng batas ang pormal na kartel, bagaman mahirap tuntunin kung nagkakaroon ng lihim na kasunduan ang ilang bahay-kalakal sa isang industriya.maaari ring magkaroon ng di- pormal na kasunduan na batay sa pakiramdamdaman. • Ang pinakamalaking panganib na maaaring harapin ng kartel ay kung magkaroon ng pansariling interes na mandaya ang mga kasapi, isang gawain na tinatawag na chiseling.
 43. 43. • Hindi lubhang maganda ang kasaysayan ng kartel. Marami ang panandalian lamang dahil sa nagaganap na chiseling. Kung nagtatagumpay ang kartel dahil ito sa partisipasyon ng pamahalaan. Kung kasangkot ang pamahalaan, mahirap mangyari ang chiseling dahil napaparusahan ang gumagawa. • Kung ang kartel ay magtatagumpay bilang isang monopolyo at kumita ng higit na mataas na tubo, nagsisilbi itong hadlang upang hindi makapasok ang iabang industriya.
 44. 44. Mga interbesyon sa presyo Buwis • Bahagi ng gastos sa paggawa ng produkto ang buwis na ipinapataw sa mga salik ng produksyon.kung halimbawang inaangkat ang kagamitang panangkap sa paggawa ng produkto,ipinagbabayad ito ng buwis na ipinapataw, higit na tumaas ang presyo ng produkto. Ang mamimili ang nagiging hindi twirang nagbabayad ng buwis sa pagbili niya ng produkto.
 45. 45. Papel ng Pamahalaan sa Pagtatakda ng Presyo • Malaki ang papel na ginagampanan ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo. Ang pamahalaan ang pumipigil sa mga negosyante na uamabuso sa pagtatakada ng presyo ng kanilang produkto. Ito rin ang nagtatakda ng mga presyo ng kalakal, lalung-lalo na ang mga produktong tumutugon sa pangunahing pangangailangan.
 46. 46.  Anti-Profiteering Law • Sa batas na ito, pinahihintulutan ang pamahalaan na magtakda ng maximum price sa mga produktong tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain.  Price stabilization policy • Ito ang direktang pagbibili ng produkto mula sa mga produsyer nito, tulad ng ginagawa ng national food administration sa mga palay ng magsasaka; at pagtatakda ng presyo sa mga bilihin.
 47. 47.  Guaranteed Price to Farmers Sa sistemang ito, malimit na bumibili ng palay sa mga magsasaka ang pamahalaan sa itinakdang halaga. Tinatawag itong farm support price. Hindi nangangahulugang na kailangang bilhin ng pamahalaan ang lahat ng inaning palay ng mga magsasaka,umaabot lamang ng mula sampung bahagdan hanggang 15 bahagdan.
 48. 48. • Ipinatutupad ito sa panahon ng emergency kung saan may malaking kakulangan at kakapusan ang pamahalaan, gumagawa ng paraan upang makontrol ang pagtaas ng presyo,lalung-lalo na ng mga produktong tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao. Kadalasang ipinapatupad ang price ceiling, ang sistema kung saan itinatakda ng pamahalaan ang maaaring maging pinakamataas na presyo ng isang produkto(maximum price).
 49. 49. 1. Kakapusan ng suplay Ito ang pagkakataon na iniiwan ng mga mangangalakal ang kanilang negosyo dahil sa takot na malugi sa negosyong kanilang pinasukan. Ang iba naman,itinatago ang kanilang produkto upang sa gayon, tataas ang presyo nito dahil sa kakapusan aat saka nila ilalabas ang kanilang produkto. Sa ganitong paraan, higit na malaki ang kanilang tubo. Ito naman ang tinatawag na hoarding. Nangyayari pa rin ito kahit na may karampatang parusa ang sinumang negosyanteng nagtatago ng produkto sapgkat may mga opisyal ng pamahalaan na nababayaran.
 50. 50. 2. Unreasonable Precautionary Demand Bumibili ang mga tao ng higit sa kanilang pangangailangan dahil sa takot na maubusan o maabutan ng pagtaas ng presyo ng produkto. Tinatawag itong panic buying. Higit na naaapektuhan nito ang mahihirap na maaari lamang bumili nang ayon sa kanilang pangangailangan. Dahil dito, nawawalan ng saysay sa mga ordinaryong mamamayan ang price control na ipinatupad para sa kapakanan ng mahihirap upang makabili ng produkto sa murang halaga.
 51. 51. • Bukod sa pagkontrol sa presyo, maaari ring magpairal ang pamahalaan ng pagrarasyon ng produkto upang magkaroon ng pantay na distribusyon ng limitadong produkto. Maaaring magpamigay ng kupon na magsisilbing batayan ng distribusyon upang maiwasan ang kompetisyon sa pagbili ng limitadong dami ng produkto, maaaring magkaroon ng labis na pagpapataas ng presyo ng mga mapagsamantalang prodyuser.
 52. 52. • Bagaman may pagkontrol sa presyo kung may kakulangan sa suplay, may mga mapagsamantalang tindera na palihim na nagbibili ng produkto sa higit na mataas ang presyo kaysa itinakda ng pamahalaan. Ito ang tinatawag na black market. Dahil sa limitado ang dami ng suplay, napipilitan ang ibang mamimili na magbayad ng higit na mataas na presyo upang magkaroon lamang ng kailangang produkto. Sa pag-iral ng black market, lalong tumaas ang presyo ng produkto.
 • AxlReyDavid

  Feb. 18, 2021
 • MindaMendozabello

  Jan. 21, 2021
 • KCMangubat

  Dec. 13, 2020
 • JovelynDaclag

  Oct. 5, 2020
 • CristineBondame

  Nov. 5, 2019
 • KizzyJaneBalaneg

  Sep. 12, 2019
 • JoannRanoco

  Jun. 20, 2019
 • JMPolenio

  Sep. 10, 2018
 • CelinEvangelista

  Aug. 29, 2018
 • NwkNez

  Feb. 5, 2018
 • ConcepcionArceo

  Aug. 16, 2017
 • 09122172338

  Aug. 2, 2017
 • sicatinej

  Oct. 19, 2016
 • ivanjorda

  Oct. 10, 2016
 • BernaMorales1

  Sep. 5, 2016
 • AsriaMalang

  Aug. 24, 2016
 • TaeKen

  Aug. 21, 2016
 • haroldguiam

  Jun. 9, 2016
 • chenatuno

  Jan. 18, 2016
 • mtablon

  Nov. 17, 2015

Vistas

Total de vistas

85.099

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

6

Acciones

Descargas

1.953

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

43

×