DIY Kick-off Tumultmateriaal - LOB

G
Glynis KromopawiroMarketingcommunicatiemedewerker bij Uitgeverij Tumult en Uitgeverij Tumult
Tumult Kick-
off
In deze kick-off:
• Uitleg over de structuur van het lesmateriaal.
• Een beschrijving van alle onderdelen uit het lesmateriaal.
Alles op een aparte pagina, handig als naslagwerk.
• Start je met Mijn Tumult.
• Tips voor je lessen.
• Een overzicht van het Tumult lesmateriaal.
Na het doorlopen van de kick-off ben je volledig voorbereid!
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) Tip
Pak je werkboek of Mijn Tumult erbij.
Handig om in mee te kijken tijdens
deze kick-off: dan heb je zo door hoe
het materiaal in elkaar steekt!
Inhoudsopgave
A. Overzicht structuur
1. Oefenmateriaal
• 1.1 Lessen
• 1.2 Thuisopdracht
2. Ondersteunende informatie
• 2.1 Begrippen
• 2.2 Informatieblokken
• 2.3 Filmpjes
• 2.4 Weetjes en tips
• 2.5 Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer / toekomstwijzer
• 2.6 Lesvoorbereidingen
• 2.7 Formulier Voer een loopbaangesprek
• 2.8 Formulier Mijn LOB-jaar
3. LOB-taken
• 3.1 Uitleg LOB-taken
B. Starten met Mijn Tumult
C. Overzicht lesmateriaal Tumult
D. Ondersteuning
A. Overzicht structuur
Je ziet hiernaast de
onderlinge samenhang
tussen de drie onderdelen
van het lesmateriaal.
Het lesmateriaal is
onderdeel van een
doorlopende leerlijn.
Bekijk deze complete
leerlijn op onze blog.
Op de pagina’s hierna
worden de drie
onderdelen afzonderlijk
uitgelegd.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Oefenmateriaal
LOB-taken
Ondersteunende
informatie
Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken
Lessen
• Wie ben ik en wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat voor werk past bij mij?
• Wie kan mij helpen?
• Hoe bereik ik wat ik?
Begrippen Een praktijkgerichte opdracht
waarin meerdere
loopbaanvragen samenkomen.
Extra opdrachten
• Thuisopdracht
Informatieblokken
Filmpjes
Weetjes en tips
Profielwijzer / mbo-wijzer /
havo-wijzer
Formulier
- Voer een loopbaangesprek!
- Mijn LOB-jaar
1. Oefenmateriaal
Elk hoofdstuk bestaat uit:
Lessen
Thuisopdracht
De hoofdstukken zijn niet in lineaire
volgorde geschreven. Ze kunnen dus naar
behoefte worden ingezet. Je kunt zelfs,
afhankelijk van de voorkennis, losse lessen
inzetten.
Elk hoofdstuk komt overeen met een
loopbaanvraag. Deze vragen komen
overeen met de vijf loopbaancompetenties.
De lessen helpen de leerling antwoord te
geven op de loopbaanvragen.
Op basis hiervan is een doorlopende leerlijn
ontwikkeld. Dit werkboek is dus onderdeel
van die doorlopende leerlijn.
De vaardigheid reflecteren loopt als een
rode draad door de lessen heen, om het
reflecteren betekenis te geven.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken
Lessen
• Wie ben ik en wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat voor werk past bij mij?
• Wie kan mij helpen?
• Hoe bereik ik wat ik?
Begrippen Een praktijkgerichte opdracht
waarin meerdere
loopbaanvragen
samenkomen.
Extra opdrachten
• Thuisopdracht
Informatieblokken
Filmpjes
Weetjes en tips
Profielwijzer / mbo-wijzer /
havo-wijzer
Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken
Lessen
• Wie ben ik en wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat voor werk past bij mij?
• Wie kan mij helpen?
• Hoe bereik ik wat ik?
Begrippen Een praktijkgerichte opdracht
waarin meerdere
loopbaanvragen
samenkomen.
Extra opdrachten
• Thuisopdracht
Informatieblokken
Filmpjes
Weetjes en tips
Profielwijzer / mbo-wijzer /
havo-wijzer
Formulier
- Voer een
loopbaangesprek!
- Mijn LOB-jaar
1.1 Lessen
Wat is het?
Deze kant-en-klare lessen, vol actieve werkvormen,
duren 50 minuten en zijn opgebouwd uit een start,
kern en afsluiting. Alles wat je hiervoor nodig hebt
als leerling, maar ook als docent, vind je direct in
het werkboek.
Wat kun je ermee?
• Leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat bij hen
past. Dit helpt hen vervolgkeuzes te maken.
Tips
• Meer lesideeën? Bekijk de lesvoorbereiding.
• Veel lessen zijn niet lineair geschreven. Start dus
gerust met het tweede hoofdstuk, als dat voor
jouw klas goed uitkomt.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat is het?
Een extra opdracht aan het einde van het hoofdstuk
waarmee je ervoor zorgt dat je ouders/opvoeders betrekt bij
het aanleren en toepassen van de vaardigheden. De
opdracht moet samen met iemand van het thuisfront gedaan
worden.
Wat kun je ermee?
1. Ouders betrekken bij het keuzeproces.
2. Opgeven als huiswerk.
1.2 Thuisopdracht
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
2. Ondersteunende informatie
De informatie bestaat uit:
Begrippen
Informatieblokken
Filmpjes
Weetjes en tips
Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-
wijzer
Informatie voor de docent:
Kant-en-klare lesvoorbereidingen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken
Lessen
• Wie ben ik en wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat voor werk past bij mij?
• Wie kan mij helpen?
• Hoe bereik ik wat ik?
Begrippen Een praktijkgerichte opdracht
waarin meerdere
loopbaanvragen samenkomen.
Extra opdrachten
• Thuisopdracht
Informatieblokken
Filmpjes
Weetjes en tips
Profielwijzer / mbo-wijzer /
havo-wijzer
Formulier
- Voer een loopbaangesprek!
- Mijn LOB-jaar
Wat zijn het?
Belangrijke begrippen zijn geel gemarkeerd. De definitie
staat in dezelfde les uitgelegd op een notitiebriefje en/of
achterin het werkboek in de begrippenlijst.
Wat kun je ermee?
• Moeilijke woorden uitleggen.
• Woordenschat uitbreiden.
2.1 Begrippen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
In de informatieblokken staat alle informatie die je als leerling
nodig hebt om de opdrachten uit de les goed te kunnen
doen. Je herkent ze aan dit icoontje en ze staan tussen de
opdrachten door.
Wat kun je ermee?
• Laat leerlingen de informatie lezen en gebruiken in de
opdrachten.
2.2 Informatieblokken
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
De filmpjes bevatten extra informatie over LOB of beroepen
en vind je op Mijn Tumult.
Wat kun je ermee?
1. Thuis laten bekijken: als huiswerk en ter voorbereiding op
de volgende les.
2. Ter introductie van de les gebruiken.
3. Aan het einde van de les bekijken als samenvatting.
2.3 Filmpjes
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
Door de lessen heen vind je af en toe handige tips en
voorbeelden. Ze staan vaak op een notitiebriefje. Informatie
die handig is om te weten of die nodig is om de opdracht te
maken.
2.4 Weetjes en tips
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
In leerjaar 1 zit de Toekomstwijzer, hierin krijgen leerlingen
globale informatie over opleidingsniveaus én denken ze na
over hun toekomst.
In leerjaar 2 zit de Profielwijzer, hierin vinden leerlingen
informatie over alle profielen.
In leerjaar 3-4 zit de Mbo-wijzer en de Havo-wijzer, hierin
vinden leerlingen informatie over vervolgopleidingen.
Wat kun je ermee?
• Leerlingen worden uitgenodigd dingen in te kleuren, aan
te kruisen en aan te vullen om op die manier te ontdekken
welke vervolgkeuze het beste bij hen past.
• Gebruik de informatie om leerlingen uit te leggen welke
vervolgkeuzes ze hebben.
2.5 Profielwijzer / mbo-wijzer /
havo-wijzer / toekomstwijzer
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat zijn het?
Bij elk hoofdstuk hoort een kant-en-klare lesvoorbereiding
voor de docent. Je vindt hierin de leerdoelen,
benodigdheden en tips voor werkvormen voor in de les.
Ook bij de LOB-taken horen lesvoorbereidingen. Bij elke
LOB-taak vind je een les ter voorbereiding op de taak en een
les om terug te kijken op de taak, inclusief tips voor een
loopbaangesprek.
Wat kun je ermee?
• Snel je lessen voorbereiden.
• Ideeën opdoen voor werkvormen tijdens de les.
2.6
Lesvoorbereidingen
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat is het?
Loopbaangesprekken vormen een belangrijk onderdeel van
het loopbaanonderwijs. Een leerling vult dit formulier in om
zijn/haar loopbaangesprek voor te bereiden en na afloop
samen te vatten. Het bevat voor de docent ook
gespreksleidraden om een loopbaangesprek te voeren.
Wat kun je ermee?
• Snel en gestructureerd een LOBgesprek voorbereiden en
voeren.
LET OP: Dit formulier vind je op Mijn Tumult, niet in het
papieren werkboek.
2.7 Formulier Voer een
loopbaangesprek
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Wat is het?
Aan het eind van het schooljaar terugkijken op dat
schooljaar. Of aan het begin van het schooljaar terugkijken
op het vorige schooljaar. En dan met name naar wat er
geleerd is bij LOB. Met dit formulier vatten leerlingen hun
LOB-jaar samen.
Wat kun je ermee?
• Overzicht creëren over het geleerde.
• Conclusies trekken over het LOB-jaar.
• In het portfolio stoppen.
LET OP: Dit formulier vind je op Mijn Tumult, niet in het
papieren werkboek.
2.8 Formulier
Mijn LOB-jaar
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
3. LOB-taken
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken
Lessen
• Wie ben ik en wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat voor werk past bij mij?
• Wie kan mij helpen?
• Hoe bereik ik wat ik?
Begrippen Een praktijkgerichte opdracht
waarin meerdere
loopbaanvragen samenkomen.
Extra opdrachten
• Thuisopdracht
Informatieblokken
Filmpjes
Weetjes en tips
Profielwijzer / mbo-wijzer /
havo-wijzer
Formulier
- Voer een loopbaangesprek!
- Mijn LOB-jaar
3.1 LOB-taken
Wat zijn het?
LOB-taken zijn grotere opdrachten waarin leerlingen
praktijkervaringen opdoen en hierop reflecteren. Ze passen
daarbij de verschillende loopbaancompetenties toe. Het resultaat
van de LOB-taken kunnen leerlingen in hun loopbaandossier
stoppen.
Wat kun je ermee?
1. Leerlingen buiten de les ervaringen op laten doen.
2. Een portfolio opbouwen.
Tips
• Je kunt de LOB-taken op verschillende momenten in het jaar
doen: kies een moment uit dat bij zowel de jaarplanning als bij
de leerlingen past.
• Welke loopbaanvragen er bij de LOB-taak horen, staat op de
eerste pagina van elke LOB-taak aangegeven.
• Let op: de uitkomst van de LOB-taak geeft input voor een
loopbaangesprek en een globaal beeld van in hoeverre de
leerling de loopbaanvragen kan beantwoorden.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
B. Starten met Mijn Tumult
Wat is het?
Op Mijn Tumult vind je:
- de interactieve variant van het lesmateriaal;
- kant-en-klare lesvoorbereidingen;
- filmpjes;
- het werkboek als PDF;
- de LOB-taken los als PDF.
Wat kun je ermee?
Zowel docenten, ouders als leerlingen kunnen werken met Mijn
Tumult. Handig voor ouders om bijv. mee te kijken in het
lesmateriaal en voor leerlingen om de filmpjes terug te kijken.
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
Zo vind je het lesmateriaal op Mijn Tumult:
• Ga naar de ELO van je school en log in.
• Klik in de ELO op het lesmateriaal van Tumult.
• Je wordt direct doorgeleid naar Mijn Tumult.
• Kun je het niet vinden? Neem dan contact op met de
coördinator Directe Toegang of ELO-beheerder van
je school. Of kijk of mijn.tumult.nl voor meer
informatie.
C. Overzicht lesmateriaal
Wij bieden PO en VO lesmateriaal voor:
• Studievaardigheden
• Sociaal-emotionele vaardigheden
• LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB)
• Kunst (CKV)
• Burgerschap
Bekijk de website voor een volledig overzicht van al het
lesmateriaal of vraag proefexemplaren aan in de webshop.
Daar zie je snel wat er voor jouw klas beschikbaar is!
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
D. Ondersteuning
Blog
Op de Tumultblog vind je verdieping over vaardighedenonderwijs, maar ook
inspiratie voor je lessen, werkvormen en tips.
Nieuwsbrief - Tumult Free
Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg eens in de twee weken een gratis
kant-en-klare les in je mailbox! (Overigens vind je als klant een selectie van
alle voorgaande nieuwsbrieven in Tumult Free op Mijn Tumult.)
Workshops
We bieden verschillende (gratis en betaalde) workshops aan om ons
lesmateriaal optimaal te gebruiken, om het vaardighedenonderwijs
schoolbreed goed te organiseren en om ouders te betrekken.
Werken met Mijn Tumult
Loop je ergens tegenaan of wil je meer informatie over het werken met Mijn
Tumult? Kijk dan op tumult.nl.
Meer informatie? Raadpleeg jouw consultant!
Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
1 de 20

Recomendados

Presentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers por
Presentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersPresentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers
Presentatie DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersglyniskromopawiro
140 vistas24 diapositivas
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden por
Presentatie DIY Kick-off Tumult StudievaardighedenPresentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardigheden
Presentatie DIY Kick-off Tumult Studievaardighedenglyniskromopawiro
113 vistas22 diapositivas
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers por
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekers
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult klassiekersGlynis Kromopawiro
105 vistas24 diapositivas
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool por
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschoolDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschoolGlynis Kromopawiro
81 vistas22 diapositivas
C:\Fakepath\E Content por
C:\Fakepath\E ContentC:\Fakepath\E Content
C:\Fakepath\E Contentguyleys
267 vistas41 diapositivas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkelingMarcelVoets4
287 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a DIY Kick-off Tumultmateriaal - LOB

Voorlichting Bouwmensen Apeldoorn por
Voorlichting Bouwmensen ApeldoornVoorlichting Bouwmensen Apeldoorn
Voorlichting Bouwmensen ApeldoornMartien van Reen
401 vistas22 diapositivas
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx por
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxHogeschool Rotterdam
471 vistas23 diapositivas
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1 por
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1CVO-SSH
717 vistas10 diapositivas
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 por
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Ilya Zitter
276 vistas12 diapositivas
Lesdag 3 didactische analyse por
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyseDe Rooi Pannen
80 vistas22 diapositivas
Lesdag 3 didactische analyse por
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyseMarcelVoets4
27 vistas22 diapositivas

Similar a DIY Kick-off Tumultmateriaal - LOB(20)

Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx por Hogeschool Rotterdam
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1 por CVO-SSH
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
CVO-SSH717 vistas
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014 por Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v8jan2014
Ilya Zitter276 vistas
Lesdag 3 didactische analyse por MarcelVoets4
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyse
MarcelVoets427 vistas
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter783 vistas
Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding por VO-raad
Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En BegeleidingWorkshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding
Workshop I Stimuleringsplan Loopbaanorientatie En Begeleiding
VO-raad553 vistas
Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi... por Studiekeuzeconferentie
Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi...Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi...
Studiekeuzeconferentie 2018: Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossi...
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken por Evelien Verkade
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Evelien Verkade341 vistas
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven) por ExpoSchoolaanZet
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
ExpoSchoolaanZet646 vistas
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID? por Herman Post
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Herman Post871 vistas
Studiekeuzeconferentie 2016: Studiesucces onder mbo-doorstromers is zorgwekke... por Studiekeuzeconferentie
Studiekeuzeconferentie 2016: Studiesucces onder mbo-doorstromers is zorgwekke...Studiekeuzeconferentie 2016: Studiesucces onder mbo-doorstromers is zorgwekke...
Studiekeuzeconferentie 2016: Studiesucces onder mbo-doorstromers is zorgwekke...
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht por Evelien Verkade
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdrachtStarterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Starterskit Wijkgericht werken voor docenten - portfolio opdracht
Evelien Verkade364 vistas
Presentatie friese poort por rypke
Presentatie friese poortPresentatie friese poort
Presentatie friese poort
rypke496 vistas
Plenaire sessie dag 2 por VUBrussel
Plenaire sessie dag 2 Plenaire sessie dag 2
Plenaire sessie dag 2
VUBrussel520 vistas
1 33 v2 opmanlei - hrosst por Sara Stronks
1  33 v2 opmanlei - hrosst1  33 v2 opmanlei - hrosst
1 33 v2 opmanlei - hrosst
Sara Stronks528 vistas

DIY Kick-off Tumultmateriaal - LOB

 • 1. Tumult Kick- off In deze kick-off: • Uitleg over de structuur van het lesmateriaal. • Een beschrijving van alle onderdelen uit het lesmateriaal. Alles op een aparte pagina, handig als naslagwerk. • Start je met Mijn Tumult. • Tips voor je lessen. • Een overzicht van het Tumult lesmateriaal. Na het doorlopen van de kick-off ben je volledig voorbereid! Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) Tip Pak je werkboek of Mijn Tumult erbij. Handig om in mee te kijken tijdens deze kick-off: dan heb je zo door hoe het materiaal in elkaar steekt!
 • 2. Inhoudsopgave A. Overzicht structuur 1. Oefenmateriaal • 1.1 Lessen • 1.2 Thuisopdracht 2. Ondersteunende informatie • 2.1 Begrippen • 2.2 Informatieblokken • 2.3 Filmpjes • 2.4 Weetjes en tips • 2.5 Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer / toekomstwijzer • 2.6 Lesvoorbereidingen • 2.7 Formulier Voer een loopbaangesprek • 2.8 Formulier Mijn LOB-jaar 3. LOB-taken • 3.1 Uitleg LOB-taken B. Starten met Mijn Tumult C. Overzicht lesmateriaal Tumult D. Ondersteuning
 • 3. A. Overzicht structuur Je ziet hiernaast de onderlinge samenhang tussen de drie onderdelen van het lesmateriaal. Het lesmateriaal is onderdeel van een doorlopende leerlijn. Bekijk deze complete leerlijn op onze blog. Op de pagina’s hierna worden de drie onderdelen afzonderlijk uitgelegd. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Oefenmateriaal LOB-taken Ondersteunende informatie Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken Lessen • Wie ben ik en wat kan ik? • Wat wil ik? • Wat voor werk past bij mij? • Wie kan mij helpen? • Hoe bereik ik wat ik? Begrippen Een praktijkgerichte opdracht waarin meerdere loopbaanvragen samenkomen. Extra opdrachten • Thuisopdracht Informatieblokken Filmpjes Weetjes en tips Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer Formulier - Voer een loopbaangesprek! - Mijn LOB-jaar
 • 4. 1. Oefenmateriaal Elk hoofdstuk bestaat uit: Lessen Thuisopdracht De hoofdstukken zijn niet in lineaire volgorde geschreven. Ze kunnen dus naar behoefte worden ingezet. Je kunt zelfs, afhankelijk van de voorkennis, losse lessen inzetten. Elk hoofdstuk komt overeen met een loopbaanvraag. Deze vragen komen overeen met de vijf loopbaancompetenties. De lessen helpen de leerling antwoord te geven op de loopbaanvragen. Op basis hiervan is een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Dit werkboek is dus onderdeel van die doorlopende leerlijn. De vaardigheid reflecteren loopt als een rode draad door de lessen heen, om het reflecteren betekenis te geven. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken Lessen • Wie ben ik en wat kan ik? • Wat wil ik? • Wat voor werk past bij mij? • Wie kan mij helpen? • Hoe bereik ik wat ik? Begrippen Een praktijkgerichte opdracht waarin meerdere loopbaanvragen samenkomen. Extra opdrachten • Thuisopdracht Informatieblokken Filmpjes Weetjes en tips Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken Lessen • Wie ben ik en wat kan ik? • Wat wil ik? • Wat voor werk past bij mij? • Wie kan mij helpen? • Hoe bereik ik wat ik? Begrippen Een praktijkgerichte opdracht waarin meerdere loopbaanvragen samenkomen. Extra opdrachten • Thuisopdracht Informatieblokken Filmpjes Weetjes en tips Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer Formulier - Voer een loopbaangesprek! - Mijn LOB-jaar
 • 5. 1.1 Lessen Wat is het? Deze kant-en-klare lessen, vol actieve werkvormen, duren 50 minuten en zijn opgebouwd uit een start, kern en afsluiting. Alles wat je hiervoor nodig hebt als leerling, maar ook als docent, vind je direct in het werkboek. Wat kun je ermee? • Leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat bij hen past. Dit helpt hen vervolgkeuzes te maken. Tips • Meer lesideeën? Bekijk de lesvoorbereiding. • Veel lessen zijn niet lineair geschreven. Start dus gerust met het tweede hoofdstuk, als dat voor jouw klas goed uitkomt. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 6. Wat is het? Een extra opdracht aan het einde van het hoofdstuk waarmee je ervoor zorgt dat je ouders/opvoeders betrekt bij het aanleren en toepassen van de vaardigheden. De opdracht moet samen met iemand van het thuisfront gedaan worden. Wat kun je ermee? 1. Ouders betrekken bij het keuzeproces. 2. Opgeven als huiswerk. 1.2 Thuisopdracht Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 7. 2. Ondersteunende informatie De informatie bestaat uit: Begrippen Informatieblokken Filmpjes Weetjes en tips Profielwijzer / mbo-wijzer / havo- wijzer Informatie voor de docent: Kant-en-klare lesvoorbereidingen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken Lessen • Wie ben ik en wat kan ik? • Wat wil ik? • Wat voor werk past bij mij? • Wie kan mij helpen? • Hoe bereik ik wat ik? Begrippen Een praktijkgerichte opdracht waarin meerdere loopbaanvragen samenkomen. Extra opdrachten • Thuisopdracht Informatieblokken Filmpjes Weetjes en tips Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer Formulier - Voer een loopbaangesprek! - Mijn LOB-jaar
 • 8. Wat zijn het? Belangrijke begrippen zijn geel gemarkeerd. De definitie staat in dezelfde les uitgelegd op een notitiebriefje en/of achterin het werkboek in de begrippenlijst. Wat kun je ermee? • Moeilijke woorden uitleggen. • Woordenschat uitbreiden. 2.1 Begrippen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 9. Wat zijn het? In de informatieblokken staat alle informatie die je als leerling nodig hebt om de opdrachten uit de les goed te kunnen doen. Je herkent ze aan dit icoontje en ze staan tussen de opdrachten door. Wat kun je ermee? • Laat leerlingen de informatie lezen en gebruiken in de opdrachten. 2.2 Informatieblokken Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 10. Wat zijn het? De filmpjes bevatten extra informatie over LOB of beroepen en vind je op Mijn Tumult. Wat kun je ermee? 1. Thuis laten bekijken: als huiswerk en ter voorbereiding op de volgende les. 2. Ter introductie van de les gebruiken. 3. Aan het einde van de les bekijken als samenvatting. 2.3 Filmpjes Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 11. Wat zijn het? Door de lessen heen vind je af en toe handige tips en voorbeelden. Ze staan vaak op een notitiebriefje. Informatie die handig is om te weten of die nodig is om de opdracht te maken. 2.4 Weetjes en tips Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 12. Wat zijn het? In leerjaar 1 zit de Toekomstwijzer, hierin krijgen leerlingen globale informatie over opleidingsniveaus én denken ze na over hun toekomst. In leerjaar 2 zit de Profielwijzer, hierin vinden leerlingen informatie over alle profielen. In leerjaar 3-4 zit de Mbo-wijzer en de Havo-wijzer, hierin vinden leerlingen informatie over vervolgopleidingen. Wat kun je ermee? • Leerlingen worden uitgenodigd dingen in te kleuren, aan te kruisen en aan te vullen om op die manier te ontdekken welke vervolgkeuze het beste bij hen past. • Gebruik de informatie om leerlingen uit te leggen welke vervolgkeuzes ze hebben. 2.5 Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer / toekomstwijzer Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 13. Wat zijn het? Bij elk hoofdstuk hoort een kant-en-klare lesvoorbereiding voor de docent. Je vindt hierin de leerdoelen, benodigdheden en tips voor werkvormen voor in de les. Ook bij de LOB-taken horen lesvoorbereidingen. Bij elke LOB-taak vind je een les ter voorbereiding op de taak en een les om terug te kijken op de taak, inclusief tips voor een loopbaangesprek. Wat kun je ermee? • Snel je lessen voorbereiden. • Ideeën opdoen voor werkvormen tijdens de les. 2.6 Lesvoorbereidingen Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 14. Wat is het? Loopbaangesprekken vormen een belangrijk onderdeel van het loopbaanonderwijs. Een leerling vult dit formulier in om zijn/haar loopbaangesprek voor te bereiden en na afloop samen te vatten. Het bevat voor de docent ook gespreksleidraden om een loopbaangesprek te voeren. Wat kun je ermee? • Snel en gestructureerd een LOBgesprek voorbereiden en voeren. LET OP: Dit formulier vind je op Mijn Tumult, niet in het papieren werkboek. 2.7 Formulier Voer een loopbaangesprek Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 15. Wat is het? Aan het eind van het schooljaar terugkijken op dat schooljaar. Of aan het begin van het schooljaar terugkijken op het vorige schooljaar. En dan met name naar wat er geleerd is bij LOB. Met dit formulier vatten leerlingen hun LOB-jaar samen. Wat kun je ermee? • Overzicht creëren over het geleerde. • Conclusies trekken over het LOB-jaar. • In het portfolio stoppen. LET OP: Dit formulier vind je op Mijn Tumult, niet in het papieren werkboek. 2.8 Formulier Mijn LOB-jaar Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 16. 3. LOB-taken Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Oefenmateriaal Ondersteunende informatie LOB-taken Lessen • Wie ben ik en wat kan ik? • Wat wil ik? • Wat voor werk past bij mij? • Wie kan mij helpen? • Hoe bereik ik wat ik? Begrippen Een praktijkgerichte opdracht waarin meerdere loopbaanvragen samenkomen. Extra opdrachten • Thuisopdracht Informatieblokken Filmpjes Weetjes en tips Profielwijzer / mbo-wijzer / havo-wijzer Formulier - Voer een loopbaangesprek! - Mijn LOB-jaar
 • 17. 3.1 LOB-taken Wat zijn het? LOB-taken zijn grotere opdrachten waarin leerlingen praktijkervaringen opdoen en hierop reflecteren. Ze passen daarbij de verschillende loopbaancompetenties toe. Het resultaat van de LOB-taken kunnen leerlingen in hun loopbaandossier stoppen. Wat kun je ermee? 1. Leerlingen buiten de les ervaringen op laten doen. 2. Een portfolio opbouwen. Tips • Je kunt de LOB-taken op verschillende momenten in het jaar doen: kies een moment uit dat bij zowel de jaarplanning als bij de leerlingen past. • Welke loopbaanvragen er bij de LOB-taak horen, staat op de eerste pagina van elke LOB-taak aangegeven. • Let op: de uitkomst van de LOB-taak geeft input voor een loopbaangesprek en een globaal beeld van in hoeverre de leerling de loopbaanvragen kan beantwoorden. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 18. B. Starten met Mijn Tumult Wat is het? Op Mijn Tumult vind je: - de interactieve variant van het lesmateriaal; - kant-en-klare lesvoorbereidingen; - filmpjes; - het werkboek als PDF; - de LOB-taken los als PDF. Wat kun je ermee? Zowel docenten, ouders als leerlingen kunnen werken met Mijn Tumult. Handig voor ouders om bijv. mee te kijken in het lesmateriaal en voor leerlingen om de filmpjes terug te kijken. Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier. Zo vind je het lesmateriaal op Mijn Tumult: • Ga naar de ELO van je school en log in. • Klik in de ELO op het lesmateriaal van Tumult. • Je wordt direct doorgeleid naar Mijn Tumult. • Kun je het niet vinden? Neem dan contact op met de coördinator Directe Toegang of ELO-beheerder van je school. Of kijk of mijn.tumult.nl voor meer informatie.
 • 19. C. Overzicht lesmateriaal Wij bieden PO en VO lesmateriaal voor: • Studievaardigheden • Sociaal-emotionele vaardigheden • LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB) • Kunst (CKV) • Burgerschap Bekijk de website voor een volledig overzicht van al het lesmateriaal of vraag proefexemplaren aan in de webshop. Daar zie je snel wat er voor jouw klas beschikbaar is! Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.
 • 20. D. Ondersteuning Blog Op de Tumultblog vind je verdieping over vaardighedenonderwijs, maar ook inspiratie voor je lessen, werkvormen en tips. Nieuwsbrief - Tumult Free Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg eens in de twee weken een gratis kant-en-klare les in je mailbox! (Overigens vind je als klant een selectie van alle voorgaande nieuwsbrieven in Tumult Free op Mijn Tumult.) Workshops We bieden verschillende (gratis en betaalde) workshops aan om ons lesmateriaal optimaal te gebruiken, om het vaardighedenonderwijs schoolbreed goed te organiseren en om ouders te betrekken. Werken met Mijn Tumult Loop je ergens tegenaan of wil je meer informatie over het werken met Mijn Tumult? Kijk dan op tumult.nl. Meer informatie? Raadpleeg jouw consultant! Terug naar de inhoudsopgave? Klik hier.