Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ekonomija i javne finansije u brojkama

402 visualizaciones

Publicado el

Ekonomija Srbija 2013

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ekonomija i javne finansije u brojkama

  1. 1. Ekonomija i javne finansije ubrojkamaSrbija 2013
  2. 2. Budžetski deficit• Iznos - 78 mlrd dinara, duplo veća „rupa“ u budžetu nego što jepre samo nekoliko meseci (u septembru i decembru 2012)predviđeno. MMF očekuje da rupa u budžetu bude za 1,5 mlrdevra veća od tadašnej procene• Lokalne samouprave ostvarile plus od 11 mlrd dinara – gradovi iopštine 8 mlrd, APV 3 mlrd dinara• Uzroci povećanja deficita – smanjeni prihod zbog loše poreskereforme i neracionalna potrošnje• Dodatni skriveni deficit postoji po osnovu izdavanja državnihgarancija za kreditiranje gubitaša• Razlozi za strukturni deficit u Srbiji prema analizi Fiskalnogsaveta: 1) povećanje plata od 30% u javnom sektoru 2006. i 2007.godine, 2) povećanje penzija od 10% 2008. godine i 3) fiskalnadecentralizacija 2011. godine
  3. 3. Budžetski troškovi2012/2013• neracionalni troškovi:• Izgradnja pruge Valjevo-Loznica – 300 miliona evra• Subvencije za turizam - 40 miliona evra• Subvencija za kupovinu FIAT vozila – 15 miliona evra• Kredit Republici Srpskoj za nabavku računara i vagona – 20miliona evra• Subvencije za brodogradnju – 11 miliona evra• Subvencija za IMT i Prvu Petoletku – 20 miliona evra• Izgradnja gondole na Kopaoniku – 10 miliona evra• Neplanirano povećanje zaduženja za izgradnju nove topionice uokviru RTB Bor – 132 miliona evra
  4. 4. Javni dug 2012/2013• Ukupan neto rast 4 mlrd evra za godinu dana• Stvarni efekat tzv. “razduživanja” – nakon povećanja dugaza 4,4 mlrd evra, smanjen za 400 miliona evra u aprilu• Zaduživanje radi otplate starog duga ima neutralni efekat navisinu javnog duga – ako dugujete nekome 100 dinara, papozajmite 100 dinara od banke i vratite mu, i dalje dugujete100 dinara, a ne 200• Kreditni rejting – potvrdjen lošiji rejting
  5. 5. Standard• Nezaposlenost – broj prijavljenih kod Nacionalne službe zazapošljavanje u prva dva meseca povećan za 30.000 ili 500dnevno• Plate u martu niže za 7,6% nego u martu 2012.• Penzije u martu niže za 6,2% nego pre godinu dana• Promet u trgovini na malo u martu za 18% niži od marta2012.
  6. 6. Ekonomija i efektisubvencija• Samo dva naizgled pozitivna i ohrabrujuća podatka u 2013:• rast industrijske proizvodnje – zahvaljujući FIAT-u i činjenici dasmo pre godinu dana imali hladni talas, u martu pad u odnosu nafebruar• rast izvoza – opet samo FIAT koji čini 20% ukupnog izvoza.Spoljnotrgovinski deficit kod motornih vozila i u razmenipoljoprivrednih proizvoda• Efekti subvencija u prethodnih 5 godina:• Turizam: uloženo 180 miliona evra, smanjen ukupan broj turista iukupan broj noćenja u odnosu na 2001. i 2007.• Privreda: uloženo 1,5 milijardi evra, BDP (privredna aktivnost) u2012. niža za 9% nego u 2008. godini• Zapošljavanje: uloženo 350 miliona evra, smanjen broj zaposlenihza 375.000

×