Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Od letaka i samizdata do twittera i tableta

901 visualizaciones

Publicado el

panel o evoluciji političke komunikacije

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Od letaka i samizdata do twittera i tableta

 1. 1. Od letaka i samizdata do twittera i tableta Politički marketing i druge priče Gordana Čomić Niš, 03.11.2011.
 2. 2.  Paradoks političkog marketinga – najbolji je onaj koji se “pretvori” u glasinu “Ono što svi pričaju još uvek nije glasina, već je glasina ono za šta se kaţe da svi pričaju.” “Glasine su citati ili varijacije citata, s tim što ostaje neodreĎeno koga citiraju.” Ljudi imaju neutaţivu potrebu komunikacije...Glasine, ogovaranja, tračevi...
 3. 3.  Paradoks političkog marketinga je u zabludi da sredstva komunikacije bitno menjaju sadrţaj komunikacije Grafiti kao “najstarije” poznato sredstvo dvosmerne poruke Paradoks političkog marketinga je u zabludi da je on “alat” političkih stranaka, “prodaja ideje”, “prevara”, “omot”, a radi se o – meĎusobnom izraţavanju stavova, o dvosmernoj ulici ponude i traţnjeSredstva i sadržaj
 4. 4. Razum iosećanjaZAŠTO će nekozapamtiti neku poruku?ŠTA poruka MORA dasadrţi da bi iko obratiopaţnju na nju?KAKO poruka mora bitisaopštena da bi jeprimalac doţiveo baškao njemu/njojupućenu?GDE poruka MORA bitiobjavljena?ČEMU se porukomobraćamo?ČIME se obraćamo?
 5. 5.  Reč - grafit, letak, plakat, pismo, brošura, knjiga, s amizdat, bilbord, čestitka, razglednica,... Zvuk – glasine, razglas, radio, TV, ... Slika – TV, internet, društvene mreţe,... Rukovanje – i reč i zvuk i slika, direktno “iz usta u uvo”, pa “od usta do usta”SVE JE DVOSMERNO (mada ne izgleda da je, ali jeste...)Kako da ti kažem...
 6. 6. Nada i Zebnja• Seme političkih stavovane raste na razumu, većna –osećanjima, razumom sezaliva da raste •Idealna politička poruka je ona koja izaziva reakciju “e, ovo je pametno i ja baš tako mislim!”• Svaka poruka mora biti–pokretačka, pozitivna, zasnovana na zajedničkomstvaranju nade • Svaka poruka nosi rizik “nesaglasja očekivanja”
 7. 7. KO stvaraporuku? IDEJE, političke , morajubiti osnov sadrţaja LJUDI IZ STRUKEmoraju biti “izvoĎačiradova političkogmarketinga” POLITIČARI morajuneprekidno sticati iusavršavati veštine iznanja o prenošenjuporuka – moraju slušati ičuti ljude, taman tolikokoliko i struku METAFORA u koju supretočeneideje, struka, mora bitijasna, jednoznačna, prihvatljiva onima od kojih setraţi podrška
 8. 8.  Evolucija sredstava komunikacije dokaz je i evolucije o – dvosmernosti Evolucija sredstava komunikacije dokaz je i evolucije BITNOG u društvenim matricama (stavovi) Od “glasaj ZATO što smo najbolji!” do “glasaj, a evo ZAŠTO smo najbolji!” Od “ONI su gori!” do “MI smo bolji!”Novo, novo, novo vreme...
 9. 9. Društvene mreže DOSTUPNOST –(r)evolucija političkogmarketinga NOVA PRAVILA –“više je manje” zapolitičare namreţi, prostor je“uţi”, prava su “manja” DVOSMERNOST –kičma društvenihmreţaAMALGAM SREDSTAVA– integrišu i reč i zvuk isliku i rukovanje –sugestivnost virtuelnogsveta stvara realnereakcije, kao da serazgovor vodi “realno”
 10. 10.  Stav moţe biti utemeljen (o, da, vrlo lako!) bez obzira na – činjenice (ili uprkos njima) Stav nam se često saopštava u rečenici koja sadrţi dva potpuno oprečna dela (“neće valjda?!” i “ne mogu da verujem!”) Stav moţe biti stvoren “uprkos” namerama u strukturi političkih poruka Zgraţavanje o stavovima “zaglupljuje”Stavovi i činjenice
 11. 11. Ideje ......moraju bitiJASNE, NEDVOSMISLENE, SAŢETOMMETAFOROMREČENE......u svim ljudima je ipredatorsko(zversko) i humano(ljudsko), idejom semoţemo obraćatisamo jednojpolovini...

×