Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 45 Anuncio

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)

Descargar para leer sin conexión

-"La gestió de polítiques públiques basada en dades: el model del Consorci d'Educació de Barcelona", a càrrec de Jordi Serra Serra i Carme Andrés Pera

-"La gestió de polítiques públiques basada en dades: el model del Consorci d'Educació de Barcelona", a càrrec de Jordi Serra Serra i Carme Andrés Pera

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2) (20)

Anuncio

Más de Congrés Govern Digital (20)

Más reciente (20)

Anuncio

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)

 1. 1. La implantació d’una gestió basada en dades...en 5 passos L’experiencia del Consorci d’Educació de Barcelona Jordi Serra Serra Cap de Sistemes d’Informació i Disseny de Processos #CGD2019 Carme Andrés Pera Directora de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 2. 2. Òrgan consorciat responsable de l’educació obligatòria i post-obligatòria a la ciutat de Barcelona (llevat de la formació universitària) 60% Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació) 40% Ajuntament de Barcelona + de 240.000 alumnes (20% total Catalunya) 408 centres educatius públics 575 centres educatius privats (concert. o no) 15 serveis educatius 10.500 professionals (docents i PAS)
 3. 3. 180 processos 213 sistemes 1088 dades 313 sèries doc. 15% normalit. 70% ofimàtica 54% codi centre 2% identific. 1% telemàtics 17% IDALU 1% avaluades 84% repetitiva
 4. 4. CENTRE EDUCATIU ALUMNE/A TRÀMIT 1 TRÀMIT 3 TRÀMIT 2 TRÀMIT 4 360º 360º
 5. 5. Hipòtesi de partida L’objectiu de tota millora és el servei a la ciutadania (EBP) L’organització informada tendeix de forma natural a la millora L’organització només està informada quan té dades 1 2 3
 6. 6. ...que vol dir relacionar
 7. 7. ...que vol dir relacionar Què ens cal? Visió global (Pla Director) Sistema de governança integrada de la informació (eina de mapeig) Què assolim? Coneixement del territori (què hi ha) Control de les actuacions sobre el territori (què hi fem)
 8. 8. ...que vol dir transformar
 9. 9. Què ens cal? Referents per a la normalització (diccionaris – dades mestres) Solucions per a la transformació Integració ORG - TIC Què assolim? Dada normalitzada en origen Gestió documental basada en dades (datificada) ...que vol dir transformar
 10. 10. ...que vol dir desvincular
 11. 11. Què ens cal? Repositori de confiança (sistema d’interoperabilitat interna) Què assolim? Dada única, fiable i actualitzada ...que vol dir desvincular
 12. 12. SI Departamentals RALC, GEDAC, ESFER@, SIDIE... SI Corporatius PICA, GSIT, GForms, Tramitador genèric... SI Ajuntament Fons Social, SAP RH... SI CEB Ajuts menjador, RESEE, Base de dades centres... Dada única Entorns de visualització
 13. 13. ...que vol dir personalitzar
 14. 14. Què ens cal? Eines de visualització de la informació Servei de generació d’informació Què assolim? Ús intensiu de les dades de gestió Proactivitat en la presa de decisions ...que vol dir personalitzar
 15. 15. ...que vol dir automatitzar
 16. 16. Què ens cal? Robotització (RPA) Analítica predictiva Què assolim? Mantenir el servei a un cost sostenible Donar resposta a una demanda exponencial Garantir la fiabilitat de la dada ...que vol dir automatitzar
 17. 17. Implantació de RPA al CEB Pilot en processos interns de manteniment de dades 4 processos pilot 60 iteracions per procés 15.000 iteracions anuals per procés Activació diària Estalvi previst: 4 recursos ETC/FTE 240.252 euros en hores de treball
 18. 18. 180 processos 213 sistemes 1088 dades 313 sèries doc. 83% normalit. 10% ofimàtica 95% codi centre 85% identific. 36% telemàtics 95% IDALU 70% avaluades 40% integr. BD 15% 1% 70% 54% 17% 2% 1%
 19. 19. Assoliments •Mitjana de 7,2 dies en la transformació de tràmits i de 6,3 dies en el desenvolupament de quadres de comandamentRapidesa •El 20% dels tràmits es modifiquen després del primer any de la seva posada en marxaAdaptabilitat •Reducció del 75% en els recursos ECT/FTE en tasques administratives mitjançant l’ús d’RPASostenibilitat •Mitjana de 3 quadres de comandament de gestió/explotació per unitat (45 quadres operatius)Personalització •85% de la informació concentrada en sistemes de gestió centralitzada i accés corporatiuDespatrimonialització
 20. 20. Amb qui ho hem impulsat?
 21. 21. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @consorciedubcn

×