SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
Descargar para leer sin conexión
Canvi cultural, agilitat,
qualitat i sostenibilitat del
desenvolupament de
programari
 Timeline
 Proposta Model de treball Agile basat
en Scrum : <SCRUM/CTTI>
 Innovació: Machine Learning + Testing
Continguts
Juny 2019
Presentació del
model de governança
de la qualitat
Juliol 2019 Juliol 2019 Juliol 2019 Setembre 2019
Definició QGs de
codi amb sonarqube
Establiment eina
gestió peticions al
servei: Jira
Definició del
procediment Plans de
millora
Definició Quality
Gates
Inici presentació del
model de qualitat a Àrees
TIC dels Departaments
Octubre 2019 Octubre 2019
Presentació Informe
C25/S25* 3T i posada en
marxa del procediment
Novembre 2019
Desembre 2019
Implantació Fase 1
Catàleg de serveis
Presentació nou web
de Qualitat
Migració instància
Performance Center
versió 12.63
Desembre 2019
Baròmetre integral
de la qualitat** 2º
Semestre
Gener 2020
Gener 2020
Inici Taskforce
Intranet Educació
Març 2020
Definició Metodologia
agile <SCRUM/CTTI>
<SCRUM/CTTI>
Implantació Fase 2
Catàleg de serveis
Maig 2020
Formacions
metodologia Agile
<SCRUM/CTTI>
Juny 2020
Confinament Covid
Març 2020
Abril 2020
Transformació
model de gestió de
la oficina OQUAL a
agile: Kanban
Juliol 2020
Inici Migració i
implantació eina cicle de
vida del software: ALM
Octane
Juliol 2020
Implantació QGs per
Integració de
Solucions
Setembre 2020
Integració framework
d’automatització
proves Selenium amb
ALM Octane
Implantació Fase 3
Catàleg de serveis
Novembre 2020
Integració
sonarqube al SIC
Desembre 2020
Integració eina
d’automatització de proves
UFT amb ALM Octane
Desembre 2020
Gener 2021
Proves de rendiment
idCAt
Març 2021
QGs per APPs
Mòvils
Upgrade
Performance
Center a Load
Runner 2020
Abril 2021
Innovació: Machine
Learning + Testing
Abril 2021
Timeline
Qualitat
i
Mètodes
Qualitat i Mètodes
2022-2026 Juny 2021
Nou informe Q25!!
Automatització procés
certificacions mòbils
amb UFT Mobile
Octubre 2021
Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI>
4
L’objectiu del model és plantejar un enfocament Agile del cicle de vida del software, realitzant una proposta de
model Agile, implantació, rols i responsabilitats i eines.
Presentar una proposta del
model Agile del cicle de vida del
software
Explicar les eines a utilitzar en la
realització d’un projecte Agile
Detallar implantació model Àgil
Descriure els rols i
responsabilitats que intervenen
<SCRUM/CTTI>
o Processos de gestió de projectes basats en bones pràctiques de PMBOK®
o Enriquits amb cicles de vida de software específics per a cada tipologia de projecte per la fase d’execució:
Waterfall o Agile, segons la naturalesa del projecte.
Cicle de Vida del software
Fases de gestió Fase de gestió
5
*Servei Qualitat assessorament projecte
Agile a la Fase d’inici
Agile o Waterfall*
Tancament
Desplegament
Release
Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI>
<SCRUM/CTTI>
Delivery track
Tancament
Informe de
tancament
de
projecte
Arxivat de
document
ació
Planificar
Backlog Inicial
Pla de qualitat
Iniciar
Kick-
off
Seguiment
Continu
Riscos
Temes Oberts
Plans de millora
Seguiment
Reporting
Informes Avenç
Informes Esforç
Estat del projecte
Validar Fites
Funcionals
Meritació Proveïdor
Facturació Client
Gestionar
Canvis
Canvis amb i
sense impacte
econòmic
Validar Quality Gates
Desplegament
Release 1..N
QA Release
Desplegament
Gestió de canvi
Posta en marxa
de servei
Gestió de projecte
Cicle de vida del software 6
Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI>
Discovery track
Seguiment i control
Executar Dual Track: Sprint 1..N per Release
<SCRUM/CTTI>
Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI>
7
o Dual Track Scrum és un model organitzatiu àgil que separa l'esforç per “descobrir” la millor solució per
desenvolupar una “user story”, de l'esforç per entregar producte funcional corresponent a la user story.
o Consta de dues pistes (tracks) d'activitat: descobriment (discovery) i lliurament (delivery).
Backlog inicial
(User Stories
sense refinar)
Discovery Track
Delivery Track
<SCRUM/CTTI>
8
Descripció
Tècnica a emprar:
Es realitza el refinament dels requisits. Es faran workshops (sessions de treball) diàries i amb la tècnica del INVEST obtindrem històries d’usuari
ben refinades.
Freqüència i durada
Assistents
Activitat
Refinament
Cada dia
Segons disponibilitat
Representa valor per Negoci
Amb Valor
S’ha de poder estimar i prioritzar
Estimable
Independent
Són independents, si apareix la
paraula “i” o “o” possiblement es
pot refinar.
Negociables Evolucionen durant les converses
Representen una petita part del
projecte
Petita(Small)
S’ha de poder provar, ha
d’aportar la definició de l’escenari
i el resultat esperat.
Testejable
2. INVEST
I
N
V
E
S
T
Entrada: Èpica o història d’usuari (sense refinar)
Sortida: Història d’usuari refinada i prototip (si aplica)
Les sessions de treball seran sobre
una temàtica concreta.
Durant la sessió tots els rols
involucrats han de compartir
informació i punts de vista per així
generar sinergies.
Idealment, les sessions haurien de
ser d’entre 3 i 5h.
1. Workshops de User Experience
Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI>
Product Owner / Proxy Product Owner Scrum Master Equip funcional Negoci
<SCRUM/CTTI>
Incorporar mecanismes de Machine Learning que ens permetin aprendre del
comportament dels usuaris de l’Estació de Treball Clínic (ETC) ARGOS, per
l’automatització de casos de prova de regressió, que permetin augmentar la
qualitat i control d’errors al sistema.
Eficiència
Agrupació i
priorització de
proves rellevants en
cada moment
Ergonomia
Millora de
l’experiència de
l’usuari
Qualitat del producte
Automatització de
proves
Machine
Learning
+
Testing
10
10
Recollida de
dades d’ús
Processament de dades de
navegació i clusterització
Elecció dels camins més
utilitzats
Casos de prova
suggerits
1
2 3
4
Casos de prova
automatitzats
5
Visió
del
Pilot
Analitzem i automatitzem
Machine
Learning
+
Testing
Models Machine Learning
11
Cada node representa un click a un element de l’aplicació i les connexions
representen la probabilitat de fer el següent click sobre aquell element.
A l’exemple representat:
• Si es fa click sobre l’element 1, la probabilitat de fer el següent click sobre
l’element 2 és d’un 45% , a l’element 3 és d’un 20% i a l’element 4 és d’un 35%
Per tant, podem obtindre la secqüència més freqüent: 1 - 2 - 5 - 7
1
2
3
4
5
6
7
9
8
L’objectiu és incorporar mecanismes de Machine Learning que permetin aprendre del comportament dels usuaris i generar
propostes de proves prioritzades per automatitzar
Mitjançant un model basat en cadenes de Markov, s’analiza l’històric
de dades representant la probabilitat de passar d’un click a un altre.
32%
6%
Exemple representatiu
Machine
Learning
+
Testing
Machine
Learning
+
Testing
Fites principals
CTTI
Estat
d’objectius
i
consecució
ETC Machine
Learning (ML)
Proves (PR)
Machine
Learning
+
Testing
1. Comportament d’usuari
•Event HUB, a disposició de CTTI per
aplicacions WEB.
•Possibilitat d’enviar informació a una
BD local.
2. Machine Learning
•Entendre les dades del “Event Hub”
•Pot generar fitxers amb KeyWords que
entén RobotFramework.
•S’ha de construir el model específic de
les dades tractades.
3. Automatització
•RobotFramework entén les dades
derivades per ML.
•Amb lleus ajustaments dels SCRIPTS es
pot fer l’automatització.
•Els resultats es poden integrar amb
OCTANE
Futures aplicacions – Marc de treball
13
Aplicacions complexes/
Desconegudes
Molta combinatòria per fer un
cas d’us
Usuaris amb rols diferents
Gran volum d'usuaris
Dades transaccionals
heterogènies
Es necessària millora continua
de l'aplicació
En quins casos?
Com?
Conclusions
finals
Machine
Learning
+
Testing
Gràcies!!
14

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...
CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...
CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"Congrés Govern Digital
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigmaToni Merino
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"Congrés Govern Digital
 

La actualidad más candente (9)

CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...
CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...
CGD2021 - "FGC i la seva estratègia digital per millorar l'eficiència amb la ...
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 

Similar a CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolupament de programari"

TIC.cat. Formació i certificacions: claus per competir
TIC.cat. Formació i certificacions: claus per competirTIC.cat. Formació i certificacions: claus per competir
TIC.cat. Formació i certificacions: claus per competirTIC.cat
 
Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...
Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...
Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'InformacióLes Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'InformacióSolutions DAT
 
Presentació sessió inicial
Presentació sessió inicialPresentació sessió inicial
Presentació sessió inicialxarxa consultors
 
Cat Presentacin Lar Crea
Cat Presentacin Lar CreaCat Presentacin Lar Crea
Cat Presentacin Lar CreaCiro Alonso
 
Presentació Qaracter
Presentació QaracterPresentació Qaracter
Presentació Qaracterqaracter
 
Projecte Iniciativa TIC 2022: IPM
Projecte Iniciativa TIC 2022: IPMProjecte Iniciativa TIC 2022: IPM
Projecte Iniciativa TIC 2022: IPMFestibity
 
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaExperiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaDiputacio de Tarragona
 
Tecnologia De La Uoc
Tecnologia De La UocTecnologia De La Uoc
Tecnologia De La UocUOC
 
Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3Paquita Ribas
 
Cristeta Domènech
Cristeta DomènechCristeta Domènech
Cristeta DomènechJSe
 
Metodologies de gestió de projectes i gestió de serveis
Metodologies de gestió de projectes i gestió de serveisMetodologies de gestió de projectes i gestió de serveis
Metodologies de gestió de projectes i gestió de serveisMICProductivity
 

Similar a CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolupament de programari" (20)

TIC.cat. Formació i certificacions: claus per competir
TIC.cat. Formació i certificacions: claus per competirTIC.cat. Formació i certificacions: claus per competir
TIC.cat. Formació i certificacions: claus per competir
 
Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...
Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...
Scrum - Sessió 4 - Bones pràctiques, FAQs, com escalar Scrum i com seguir apr...
 
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'InformacióLes Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
Les Claus per Gestionar Projectes de Sistemes d'Informació
 
La Comissió Construïm el Futur (CCF)
La Comissió Construïm el Futur (CCF)La Comissió Construïm el Futur (CCF)
La Comissió Construïm el Futur (CCF)
 
Presentació sessió inicial
Presentació sessió inicialPresentació sessió inicial
Presentació sessió inicial
 
Cat Presentacin Lar Crea
Cat Presentacin Lar CreaCat Presentacin Lar Crea
Cat Presentacin Lar Crea
 
Scrum - Sessió 3 - Exercici pràctic
Scrum - Sessió 3 - Exercici pràcticScrum - Sessió 3 - Exercici pràctic
Scrum - Sessió 3 - Exercici pràctic
 
Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)
Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)
Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)
 
Plamillora2009
Plamillora2009Plamillora2009
Plamillora2009
 
Presentació Qaracter
Presentació QaracterPresentació Qaracter
Presentació Qaracter
 
Projecte Iniciativa TIC 2022: IPM
Projecte Iniciativa TIC 2022: IPMProjecte Iniciativa TIC 2022: IPM
Projecte Iniciativa TIC 2022: IPM
 
Scrum - Sessió 2 - Fases i processos Scrum
Scrum - Sessió 2 - Fases i processos ScrumScrum - Sessió 2 - Fases i processos Scrum
Scrum - Sessió 2 - Fases i processos Scrum
 
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de TarragonaExperiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
Experiencia eGOVERN Diputació de Tarragona
 
Balanced Scorecard at IT Consulting
Balanced Scorecard at IT ConsultingBalanced Scorecard at IT Consulting
Balanced Scorecard at IT Consulting
 
El camí al núvol de la UOC
El camí al núvol de la UOCEl camí al núvol de la UOC
El camí al núvol de la UOC
 
Tecnologia De La Uoc
Tecnologia De La UocTecnologia De La Uoc
Tecnologia De La Uoc
 
Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3
 
Cristeta Domènech
Cristeta DomènechCristeta Domènech
Cristeta Domènech
 
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
 
Metodologies de gestió de projectes i gestió de serveis
Metodologies de gestió de projectes i gestió de serveisMetodologies de gestió de projectes i gestió de serveis
Metodologies de gestió de projectes i gestió de serveis
 

Más de Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...Congrés Govern Digital
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"Congrés Govern Digital
 

Más de Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 

CGD2021 - "Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolupament de programari"

 • 1. Canvi cultural, agilitat, qualitat i sostenibilitat del desenvolupament de programari
 • 2.  Timeline  Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI>  Innovació: Machine Learning + Testing Continguts
 • 3. Juny 2019 Presentació del model de governança de la qualitat Juliol 2019 Juliol 2019 Juliol 2019 Setembre 2019 Definició QGs de codi amb sonarqube Establiment eina gestió peticions al servei: Jira Definició del procediment Plans de millora Definició Quality Gates Inici presentació del model de qualitat a Àrees TIC dels Departaments Octubre 2019 Octubre 2019 Presentació Informe C25/S25* 3T i posada en marxa del procediment Novembre 2019 Desembre 2019 Implantació Fase 1 Catàleg de serveis Presentació nou web de Qualitat Migració instància Performance Center versió 12.63 Desembre 2019 Baròmetre integral de la qualitat** 2º Semestre Gener 2020 Gener 2020 Inici Taskforce Intranet Educació Març 2020 Definició Metodologia agile <SCRUM/CTTI> <SCRUM/CTTI> Implantació Fase 2 Catàleg de serveis Maig 2020 Formacions metodologia Agile <SCRUM/CTTI> Juny 2020 Confinament Covid Març 2020 Abril 2020 Transformació model de gestió de la oficina OQUAL a agile: Kanban Juliol 2020 Inici Migració i implantació eina cicle de vida del software: ALM Octane Juliol 2020 Implantació QGs per Integració de Solucions Setembre 2020 Integració framework d’automatització proves Selenium amb ALM Octane Implantació Fase 3 Catàleg de serveis Novembre 2020 Integració sonarqube al SIC Desembre 2020 Integració eina d’automatització de proves UFT amb ALM Octane Desembre 2020 Gener 2021 Proves de rendiment idCAt Març 2021 QGs per APPs Mòvils Upgrade Performance Center a Load Runner 2020 Abril 2021 Innovació: Machine Learning + Testing Abril 2021 Timeline Qualitat i Mètodes Qualitat i Mètodes 2022-2026 Juny 2021 Nou informe Q25!! Automatització procés certificacions mòbils amb UFT Mobile Octubre 2021
 • 4. Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI> 4 L’objectiu del model és plantejar un enfocament Agile del cicle de vida del software, realitzant una proposta de model Agile, implantació, rols i responsabilitats i eines. Presentar una proposta del model Agile del cicle de vida del software Explicar les eines a utilitzar en la realització d’un projecte Agile Detallar implantació model Àgil Descriure els rols i responsabilitats que intervenen <SCRUM/CTTI>
 • 5. o Processos de gestió de projectes basats en bones pràctiques de PMBOK® o Enriquits amb cicles de vida de software específics per a cada tipologia de projecte per la fase d’execució: Waterfall o Agile, segons la naturalesa del projecte. Cicle de Vida del software Fases de gestió Fase de gestió 5 *Servei Qualitat assessorament projecte Agile a la Fase d’inici Agile o Waterfall* Tancament Desplegament Release Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI> <SCRUM/CTTI>
 • 6. Delivery track Tancament Informe de tancament de projecte Arxivat de document ació Planificar Backlog Inicial Pla de qualitat Iniciar Kick- off Seguiment Continu Riscos Temes Oberts Plans de millora Seguiment Reporting Informes Avenç Informes Esforç Estat del projecte Validar Fites Funcionals Meritació Proveïdor Facturació Client Gestionar Canvis Canvis amb i sense impacte econòmic Validar Quality Gates Desplegament Release 1..N QA Release Desplegament Gestió de canvi Posta en marxa de servei Gestió de projecte Cicle de vida del software 6 Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI> Discovery track Seguiment i control Executar Dual Track: Sprint 1..N per Release <SCRUM/CTTI>
 • 7. Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI> 7 o Dual Track Scrum és un model organitzatiu àgil que separa l'esforç per “descobrir” la millor solució per desenvolupar una “user story”, de l'esforç per entregar producte funcional corresponent a la user story. o Consta de dues pistes (tracks) d'activitat: descobriment (discovery) i lliurament (delivery). Backlog inicial (User Stories sense refinar) Discovery Track Delivery Track <SCRUM/CTTI>
 • 8. 8 Descripció Tècnica a emprar: Es realitza el refinament dels requisits. Es faran workshops (sessions de treball) diàries i amb la tècnica del INVEST obtindrem històries d’usuari ben refinades. Freqüència i durada Assistents Activitat Refinament Cada dia Segons disponibilitat Representa valor per Negoci Amb Valor S’ha de poder estimar i prioritzar Estimable Independent Són independents, si apareix la paraula “i” o “o” possiblement es pot refinar. Negociables Evolucionen durant les converses Representen una petita part del projecte Petita(Small) S’ha de poder provar, ha d’aportar la definició de l’escenari i el resultat esperat. Testejable 2. INVEST I N V E S T Entrada: Èpica o història d’usuari (sense refinar) Sortida: Història d’usuari refinada i prototip (si aplica) Les sessions de treball seran sobre una temàtica concreta. Durant la sessió tots els rols involucrats han de compartir informació i punts de vista per així generar sinergies. Idealment, les sessions haurien de ser d’entre 3 i 5h. 1. Workshops de User Experience Proposta Model de treball Agile basat en Scrum : <SCRUM/CTTI> Product Owner / Proxy Product Owner Scrum Master Equip funcional Negoci <SCRUM/CTTI>
 • 9. Incorporar mecanismes de Machine Learning que ens permetin aprendre del comportament dels usuaris de l’Estació de Treball Clínic (ETC) ARGOS, per l’automatització de casos de prova de regressió, que permetin augmentar la qualitat i control d’errors al sistema. Eficiència Agrupació i priorització de proves rellevants en cada moment Ergonomia Millora de l’experiència de l’usuari Qualitat del producte Automatització de proves Machine Learning + Testing
 • 10. 10 10 Recollida de dades d’ús Processament de dades de navegació i clusterització Elecció dels camins més utilitzats Casos de prova suggerits 1 2 3 4 Casos de prova automatitzats 5 Visió del Pilot Analitzem i automatitzem Machine Learning + Testing
 • 11. Models Machine Learning 11 Cada node representa un click a un element de l’aplicació i les connexions representen la probabilitat de fer el següent click sobre aquell element. A l’exemple representat: • Si es fa click sobre l’element 1, la probabilitat de fer el següent click sobre l’element 2 és d’un 45% , a l’element 3 és d’un 20% i a l’element 4 és d’un 35% Per tant, podem obtindre la secqüència més freqüent: 1 - 2 - 5 - 7 1 2 3 4 5 6 7 9 8 L’objectiu és incorporar mecanismes de Machine Learning que permetin aprendre del comportament dels usuaris i generar propostes de proves prioritzades per automatitzar Mitjançant un model basat en cadenes de Markov, s’analiza l’històric de dades representant la probabilitat de passar d’un click a un altre. 32% 6% Exemple representatiu Machine Learning + Testing Machine Learning + Testing
 • 13. 1. Comportament d’usuari •Event HUB, a disposició de CTTI per aplicacions WEB. •Possibilitat d’enviar informació a una BD local. 2. Machine Learning •Entendre les dades del “Event Hub” •Pot generar fitxers amb KeyWords que entén RobotFramework. •S’ha de construir el model específic de les dades tractades. 3. Automatització •RobotFramework entén les dades derivades per ML. •Amb lleus ajustaments dels SCRIPTS es pot fer l’automatització. •Els resultats es poden integrar amb OCTANE Futures aplicacions – Marc de treball 13 Aplicacions complexes/ Desconegudes Molta combinatòria per fer un cas d’us Usuaris amb rols diferents Gran volum d'usuaris Dades transaccionals heterogènies Es necessària millora continua de l'aplicació En quins casos? Com? Conclusions finals Machine Learning + Testing