CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

Congrés Govern Digital
Congrés Govern DigitalCongrés Govern Digital
Sistemes automatitzats
d’alerta en contractació
pública
Bruno González Valdelièvre
Cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades
Head of Data Analysis Team
NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
Projecte
Aprovació al novembre de 2020 de la Memòriainicial del’estratègia d’intel·ligència basadaenanàlisi dedadesde
l’Oficina Antifraude Catalunya
Posada en marxa del projecte: 2021
Plantejamentiniciala3anysvista:2021-2023
Unitatdedicada:Equip d’AnàlisideDades/ DataAnalysisTeam
Projectesinicials:
Informe/ estudisobre sistemes automatitzats d’alertes (2021)
Creaciód’undatawarehousededadesdel sectorpúblic(2022)
Anàlisisfocalitzadesdedadesenàmbitsde risc (contractació/ subvencions/funciópública/ urbanisme/ etc.) (2023)
Context
Digitalització del sector públic i,especialment, de lacontractació pública:
Llei39/2015,d’1d’octubre,delProcedimentAdministratiuComúdeles Administracions Públiques(disp.final7a:02/10/2018
02/04/2021)RD203/2021,de 30demarç,d’aprovaciódelReglamentd’actuacióifuncionamentdelsectorpúblicper
mitjanselectrònics.
Directiva2014/24/UEdel ParlamentEuropeuidel Consell,de26de febrerde2014, sobrecontractaciópública(art.90.2:
18/10/2018).
Llei9/2017,de8de novembre,decontractesdelSectorPúblic(disp.final16a:09/03/2018).
Desenvolupament accelerat dela datificacióde l’activitat del sector públic Imperatiu: reformulació del
funcionament de totes les entitats del sector públic a la llum d’aquest nou paradigma.
Situació
Estat desituació:
Generalitatde Catalunya:GEEC / SobreDigital / PSCP;alertes:en procésde disseny
Ens locals:ajuntaments>40.000habitants;diputacionsprovincials;AMB
(57,4%respostes)
Expedient electrònic no 0
integral 15
parcial 5
total 20
Contractació electrònica no 0
integral 15
parcial 5
total 20
Sistema integrat amb SIC 4
Sistema automatitzat alertes nombre % total
inexistent 16 80%
fraccionament 2 10%
procediment 1 5%
licitació 1 5%
col·lusió 1 5%
requisits 1 5%
ofertes 1 5%
baixes 2 10%
competència 0 0%
altres 2 10%
Sistema no automatitzat alertes nombre % total
inexistent 3 15%
fraccionament 14 70%
procediment 17 85%
licitació 13 65%
col·lusió 7 35%
requisits 10 50%
ofertes 11 55%
baixes 15 75%
competència 7 35%
altres 4 20%
Oportunitats
Recursos: Fons Next Generation EU:
Digitalitzacióde les administracions públiques:
Plade Recuperació,Transformaciói Resiliènciadel’Estat: component11a, ModernitzaciódelesAdministracionsPúbliquespressupost
Conceptes
Prevenció vs. contingència convergència d’ambdós paradigmes.
Sistemes d’alerta interns vs. externs
3 nivells de sistemes d’alerta:
Tramitadors/gestorselectrònicsd’expedientsdetecció/prevenciód’irregularitatsenel procediment
Interacciótramitadorsbasesde dadespròpies(comptabilitat/contractació)detecció/prevenciód’irregularitatsmés
enllàdel procediment
Enriquimentamb dadesd’altresfonts.Referents:modelsistemaSalerComunitatValenciana/sistemaARACHNEUE.
Conclusions
Aprofitarla finestrad’oportunitat:recursosi imperatius de gestiódelsfons NGEU/ coneixementja existent
(OCP)
PrincipiIntegritatperdissenyenla digitalització del sectorpúblic i, especialment,de la contractació pública
Estratègiaguanyadora contra elfrau: prospecció proactiva i anàlisi de dades (ACFE /OCDE)
Interconnexió/ interoperabilitatde diferentsfonts i basesde dades modelsSaler/ ARACHNE
ORGANITZA
#CGD2021
Gràcies!
governdigital.cat
@GovernDigital
bgonzalez@antifrau.cat
1 de 8

Recomendados

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública" por
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"Congrés Govern Digital
29 vistas8 diapositivas
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2) por
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)Congrés Govern Digital
48 vistas20 diapositivas
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2) por
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (1/2)Congrés Govern Digital
73 vistas15 diapositivas
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a... por
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...Congrés Govern Digital
28 vistas11 diapositivas
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2) por
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)Congrés Govern Digital
19 vistas8 diapositivas
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2) por
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)Congrés Govern Digital
60 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones" por
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"Congrés Govern Digital
49 vistas14 diapositivas
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d... por
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...Congrés Govern Digital
43 vistas32 diapositivas
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics" por
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"Congrés Govern Digital
39 vistas7 diapositivas
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad... por
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...
CGDL2018 - Sessió: "GIS especialitzat en ajuntaments amb cartografia integrad...Consorci Administració Oberta de Catalunya
126 vistas19 diapositivas
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible por
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleIván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleCOIICV
96 vistas26 diapositivas
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123 por
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123Ajuntament de Barcelona
469 vistas20 diapositivas

La actualidad más candente(15)

CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d... por Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible por COIICV
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleIván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
COIICV96 vistas
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2) por Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (1/2)
Barcelona Municipal Data Office por Francesca Bria
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
Francesca Bria3.5K vistas
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ... por Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...

Similar a CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li... por
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Ajuntament de Barcelona
437 vistas43 diapositivas
Cogovernar por
CogovernarCogovernar
CogovernarJordi Graells
1.4K vistas48 diapositivas
Serveis mòbils i dades obertes por
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes gencat .
1.3K vistas77 diapositivas
Dades obertes a Catalunya por
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunyagencat .
967 vistas49 diapositivas
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat por
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatResum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatNúria Lloret Batlle
540 vistas19 diapositivas

Similar a CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"(20)

Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li... por Ajuntament de Barcelona
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Serveis mòbils i dades obertes por gencat .
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes
gencat .1.3K vistas
Dades obertes a Catalunya por gencat .
Dades obertes a CatalunyaDades obertes a Catalunya
Dades obertes a Catalunya
gencat .967 vistas
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat por Núria Lloret Batlle
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers MercatResum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat por La Salle BCN
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
La Salle BCN1K vistas
Xarxes socials i dades obertes gencat por gencat .
Xarxes socials i dades obertes gencatXarxes socials i dades obertes gencat
Xarxes socials i dades obertes gencat
gencat .1.4K vistas
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi por gencat .
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
gencat .1.2K vistas
Cartera de serveis digitals por gencat .
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitals
gencat .7.6K vistas
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
CGD2021 - "Ciberatacs, una amenaça molt real i propera: com ens podem protegir?"
Serveis d'atenció ciutadana por gencat .
Serveis d'atenció ciutadanaServeis d'atenció ciutadana
Serveis d'atenció ciutadana
gencat .862 vistas
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a... por Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
CGD2019 - Sessió: "Hermes Infografics i la plataforma XALOC, dues eines per a...
Geomarketing por bolosig
GeomarketingGeomarketing
Geomarketing
bolosig10K vistas
Dades obertes a catalunya por gencat .
Dades obertes a catalunyaDades obertes a catalunya
Dades obertes a catalunya
gencat .2.4K vistas
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya por gencat .
Model de dades obertes de la Generalitat de CatalunyaModel de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
Model de dades obertes de la Generalitat de Catalunya
gencat .1.1K vistas

Más de Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)" por
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"Congrés Govern Digital
145 vistas8 diapositivas
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)" por
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"Congrés Govern Digital
65 vistas8 diapositivas
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art... por
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...Congrés Govern Digital
48 vistas9 diapositivas
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art... por
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...Congrés Govern Digital
49 vistas10 diapositivas
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats" por
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
42 vistas6 diapositivas
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats" por
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"Congrés Govern Digital
35 vistas10 diapositivas

Más de Congrés Govern Digital(20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?" por Congrés Govern Digital
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?" por Congrés Govern Digital
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?" por Congrés Govern Digital
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor... por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)" por Congrés Govern Digital
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

 • 1. Sistemes automatitzats d’alerta en contractació pública Bruno González Valdelièvre Cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades Head of Data Analysis Team NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
 • 2. Projecte Aprovació al novembre de 2020 de la Memòriainicial del’estratègia d’intel·ligència basadaenanàlisi dedadesde l’Oficina Antifraude Catalunya Posada en marxa del projecte: 2021 Plantejamentiniciala3anysvista:2021-2023 Unitatdedicada:Equip d’AnàlisideDades/ DataAnalysisTeam Projectesinicials: Informe/ estudisobre sistemes automatitzats d’alertes (2021) Creaciód’undatawarehousededadesdel sectorpúblic(2022) Anàlisisfocalitzadesdedadesenàmbitsde risc (contractació/ subvencions/funciópública/ urbanisme/ etc.) (2023)
 • 3. Context Digitalització del sector públic i,especialment, de lacontractació pública: Llei39/2015,d’1d’octubre,delProcedimentAdministratiuComúdeles Administracions Públiques(disp.final7a:02/10/2018 02/04/2021)RD203/2021,de 30demarç,d’aprovaciódelReglamentd’actuacióifuncionamentdelsectorpúblicper mitjanselectrònics. Directiva2014/24/UEdel ParlamentEuropeuidel Consell,de26de febrerde2014, sobrecontractaciópública(art.90.2: 18/10/2018). Llei9/2017,de8de novembre,decontractesdelSectorPúblic(disp.final16a:09/03/2018). Desenvolupament accelerat dela datificacióde l’activitat del sector públic Imperatiu: reformulació del funcionament de totes les entitats del sector públic a la llum d’aquest nou paradigma.
 • 4. Situació Estat desituació: Generalitatde Catalunya:GEEC / SobreDigital / PSCP;alertes:en procésde disseny Ens locals:ajuntaments>40.000habitants;diputacionsprovincials;AMB (57,4%respostes) Expedient electrònic no 0 integral 15 parcial 5 total 20 Contractació electrònica no 0 integral 15 parcial 5 total 20 Sistema integrat amb SIC 4 Sistema automatitzat alertes nombre % total inexistent 16 80% fraccionament 2 10% procediment 1 5% licitació 1 5% col·lusió 1 5% requisits 1 5% ofertes 1 5% baixes 2 10% competència 0 0% altres 2 10% Sistema no automatitzat alertes nombre % total inexistent 3 15% fraccionament 14 70% procediment 17 85% licitació 13 65% col·lusió 7 35% requisits 10 50% ofertes 11 55% baixes 15 75% competència 7 35% altres 4 20%
 • 5. Oportunitats Recursos: Fons Next Generation EU: Digitalitzacióde les administracions públiques: Plade Recuperació,Transformaciói Resiliènciadel’Estat: component11a, ModernitzaciódelesAdministracionsPúbliquespressupost
 • 6. Conceptes Prevenció vs. contingència convergència d’ambdós paradigmes. Sistemes d’alerta interns vs. externs 3 nivells de sistemes d’alerta: Tramitadors/gestorselectrònicsd’expedientsdetecció/prevenciód’irregularitatsenel procediment Interacciótramitadorsbasesde dadespròpies(comptabilitat/contractació)detecció/prevenciód’irregularitatsmés enllàdel procediment Enriquimentamb dadesd’altresfonts.Referents:modelsistemaSalerComunitatValenciana/sistemaARACHNEUE.
 • 7. Conclusions Aprofitarla finestrad’oportunitat:recursosi imperatius de gestiódelsfons NGEU/ coneixementja existent (OCP) PrincipiIntegritatperdissenyenla digitalització del sectorpúblic i, especialment,de la contractació pública Estratègiaguanyadora contra elfrau: prospecció proactiva i anàlisi de dades (ACFE /OCDE) Interconnexió/ interoperabilitatde diferentsfonts i basesde dades modelsSaler/ ARACHNE