Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

La Guaita

18 visualizaciones

Publicado el

Power point sobre la part que m'ha tocat del treball sobre els castells.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

La Guaita

 1. 1. LA GUAITA Xènia Barberà
 2. 2. QUE SON LES GUAITES? ´ Les guaites, com ja sabem, són unes torres queconstruïen els cristians perdefendre’s dels musulmans. UNADADA CURIÒSA... La paraula guaita prové dela paraula germànica “wadja”, quesignifica vigilància o defensa.
 3. 3. GUAITA DEL CASTELL DE MUR El castell de Mur, al segle XI, era un castell quetenia moltes terres, homes, viles, fortaleses... Tenia molts llocs d’hàbitat, els quals es comunicàven amb el castell percamins, la majoria empedrats. Encaraes conservenalguns trams queformaven una “carretera”. Poblacions com Guàrdia deNoguera, Vilamolat, Collmorter, Santa Llúcia... Depeniendel castell així quetenien camins queanaven del castell a la seva població, perqueells poguèssin anar al castell.
 4. 4. GUAITA DEL CASTELL DE MUR Entre aquests castells catalans primerencscal destacar Mur, que es vaalçarenun espai ja ocupat enetapes històriques anteriors, propdel mur ciclopi preexistent, quepensem que donaria lloc a la sevatoponímia.
 5. 5. Que es veu des de la guaita?
 6. 6. QUE ES VEU DES DE LA GUAITA? CANÒNICA DE MUR CASES DELS PAGESOS CAMPS DE CONREU
 7. 7. QUE es una CANONICA? Una canònica és una comunitat de monjos que fan vida encomú,que es dediquen a la cura d’ànimes i al serveilitúrgic. Segons el que m’ha dit el meu company Adrià, és com un monestir. .´
 8. 8. QUE era la CANONICA de mur? La Canònica deMur la van manar edificar els comtes dePallars. Era comun Monestir, més petit, on vivien els canonges Agustinians., on desenvolupava el culte públic perals senyors i peral poble enles grans festes, i probablement hi foren enterrats els seus fundadors Ramon Vde Pallars i la seva muller Valença deTost. .
 9. 9. QUE era la CANONICA de mur? Durant els segles XI i XII l’art romànic es va estendre perEuropa. Es van fer edificis construïts amb pedratallada, enun estil artístic quees defineix com a continuador del romà,però que conté una barreja d’influències clàssiques, germàniques i orientals. Els monestirs i canòniques foren els principals impulsors d’aquest estil, invertint gran part deles possesions enla construcció de temples. La construcció de la canònica es va iniciar aproximadament el 1060 i va serconsagrada l'any 1069 .
 10. 10. Acte de consagracio Jo Ramon, comte, i la meva esposa Valença, comtessa, juntament amb altres bons homes presents, fórem moguts per Déu perquè edifiquéssim una casa en honor de Nostre Senyor Jesucrist, de Maria Mare de Déu, de sant Pere apòstol i de sant Esteve protomàrtir, al comtat de Pallars, al castell anomenat Mur. ´
 11. 11. CAMPS DE CONREU: ELS conreus Durant els segles IX i X va haver-hi una repoblació espontània. Els camperols pobres baixavendel Pirineu, i preparaveni ocupaventerres ermes, en terra de ningú, perconvertir-les enterres conreades enla seva propietat, anomenades alous. Això ho feien pelseu compte i risc.
 12. 12. ALOUS? Les ALOUSeren terres lliures decàrreguesi serveis dela qual elpropietari la domina, pertant, es pot transmetre en herència,vendre-la, donar-la...En fi, fer el que vulgui.
 13. 13. ELS conreus Més tard, a partir del segle XI, els pagesos van començara perdre el domini deles terres, molts alous es van convertiren tinences. Llavors els pagesos queles conreavenvan haverde pagar uns drets perutilitzar-les. Això va ser deguta diverses causes: La inestabilitat i la violència fet pel procés del feudalisme. Les donacions a l’Església. La pobresa dels petits propietaris queenanys demales collites carregavendeutes o venien les terres a favor dels més poderosos per podermenjar.
 14. 14. ELS conreus Finalment, aproximadament al 1100, la majoria de pagesos dela Catalunya Vella ja noeren amos deres.Després van perdrela llibertat i es van convertir enhomes i dones propis, o sigui que tenien un “amo” o “jefe”. Tanmateix quedaran alguns pagesos lliures enterres que havien estat despoblades durant molt detemps, a prop de la frontera amb els musulmans. La repoblació d'aquestes terres era dirigida perla noblesa o l'Església quees veien obligades a premiar els pagesos amb franqueses.
 15. 15. ELS conreus Els conreus principals erenels cereals, blat, ordi, civada, mill, sègol i panís. De vegades es conreavenbarrejats amb lleguminoses comara les veces,o alternant el conreudel cereal amb faves. Tambéera molt important l’extensió dedicada a les vinyes, plantades sovint en feixes. També és poden destacar arbres fruiters comla pomera o alguna figuera. Els cereals i la vinya es completaven amb algunes oliveres i un petit hort regat per un torrent, un pou o una font, ones plantaven verdures i llegums. També es conreavenplantes industrials: lli i cànem.
 16. 16. ELS conreus LLI Cànem
 17. 17. ELS CONREUS ELCALENDARIAGRÍCOLA Elspagesosteniencomuncalendariperfer cadacosa. Aprincipidela tardoresrecollienlesfullespera ferratge ipera llitdelsanimals,escavava o llaurava laterra isesembrava. Alnovembreesportavenelsporcsa pasturar pelboscmentre elpagèsfeia llenyapera l'hivern. Al’hivernesmatava algunporcoalgunxai,ila carn sesalava perconservar-lapertotl'any.
 18. 18. ELS CONREUS ELCALENDARIAGRÍCOLA Almarçespodavenelsarbresiescavava lavinya. L'abrilera l’èpocamillorpera lacaça ila pesca. Aljunysesegaval'ordiila civadaambla falç. Aquesttipusdesegadeixavarostollsaltsqueen passarl'aradaquedavenenterratsiserviend'adobnatural. Aljuliolsesegava elblat. Al’agostesbatia elblatis’adobavenlestinesperposar-hielvi. Elsetembreera el tempsdela verema
 19. 19. EL QUE ES VA concedir a la gent que va voler repoblar el nucli de La REgola En nom de Crist. Jo Arnau i la meva muller Arsenda volem que sigui conegut de tots, tant presents com futurs, que hem fet una carta de franquesa a tots els homes que visquin ara, i en el futur, a la vila de Sant Julià anomenada de La Régola, que es troba dintre els termes del castell d'Àger. I concedim i donem la vila amb el seu terme i la sagrera de l'església a Sant Pere; i tots els homes que visquin en l'esmentada vila no facin cap cens ni cap usatge a cap home ni dona de totes les coses que tenen o endavant puguin tenir en tots els termes del castell d'Àger, sinó que siguin francs i lliures i donin els delmes, les primícies i les oblacions a Déu i a Sant Pere i així ho facin pel pa, pel vi, per la carn i pels animals. ´
 20. 20. CASES DELS PAGESOS: LA FAMILIA PAGESA La família pagesa eren independents, nonecessitaven res. Ells feien tots els productes que necessitaven com:aliments, roba i calçat, llum... La família pagesa era una família reduïda, formada peruna parella jove,o una parella i els seus fills, o una dona i els seus fills.
 21. 21. CASES DELS PAGESOS: HABITAT La majoria de gent vivia aïllada, enmasos dispersos, però també començavena néixernuclis de població al voltant dels castells, les parròquies rurals i els monestirs.
 22. 22. CASES DELS PAGESOS: LA FAMILIA PAGESA L'herència de la terra es repartia normalmententre tots els fills i filles, i això podia donar lloc a propietats cada vegada més petites. Fins que apareix la llei del’hereu, queimposa que tots els béns passen automàticament a l’hereu. Aquest canvi implica que les possessions siguin més grans i evitar conflictes entre germans.
 23. 23. ESPERO QUE US HAGI AGRADAT

×