Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
La	
  importància	
  de	
  la	
  cultura	
  2.0	
  
per	
  a	
  millorar	
  l’aprenentatge	
  a	
  
les	
  Organitzacions	...
QUI	
  ÉS	
  MENARINI?	
  
! Grup	
  farmacèutic	
  Internacional	
  	
  
! Fundat	
  a	
  Nàpols	
  (1886)	
  	
  
! Avui...
COM	
  ÉS	
  MENARINI	
  ESPANYA?	
  
!  Forma	
  part	
  d’una	
  multinacional	
  “familiar”	
  
!  “Comercial”	
  50%	
...
MENARINI	
  ONLINE	
  i	
  2.0

	
  

1996	
  

menarini.es	
  

2008	
  
2010	
  

3	
  
12	
  webs	
  

1999	
  
CMS	
  ...
CAMPUS	
  VIRTUAL	
  CORPORATIU	
  

Objectius	
  inicials:	
  
! Augmentar	
  l’eficiència	
  de	
  la	
  xarxa	
  comerci...
E	
  què?	
  
Promoure	
  el	
  CANVI	
  

2.0	
  

ACTITUTS	
  

RELACIONS	
  

MANERES	
  

MODELS	
  

CONVERSES	
  

EINES	
  
Més	
  enllà	
  de	
  pintar	
  “la	
  plataforma”	
  
Més	
  enllà	
  de	
  “penjar	
  pdf’s”	
  
Practicar	
  actitud	
  CO	
  
COnèixer	
  
COmbinar	
  
COmprendre	
   COnvertir	
  
COmpletar	
   COnstruir	
  
COexisti...
Respirar	
  el	
  2.0	
  
Del	
  0.0	
  al	
  

2.0	
  en	
  3,5	
  segons?	
  
TRANSICIÓ	
  ALS	
  CANVI’S	
  

ORGANITZACIÓ	
  
Responsabilitats	
  

Organigrama	
  
Processos	
  

PERSONES	
  
AcKtud...
ORGANITZACIÓ	
  
! Equip	
  de	
  treball	
  multidisciplinar	
  “liderat”	
  
!  Training	
  comercial	
  
!  RRHH	
  	
 ...
ORGANITZACIÓ	
  

Organigrama	
  
funcional	
  

Arbre	
  de	
  
formació	
  

Rol	
  d’e-­‐learner	
  
“estandaritzador”	...
PERSONES	
  

!  Cal	
   minimitzar	
   “les	
  
pors”	
  al	
  canvi	
  
! Formació	
   adaptada	
  
segons	
  col·∙lecti...
PERSONES	
  

!  Identificar	
  els	
  inquiets	
  i	
  les	
  inquietes	
  
! Promoure	
  grups	
  de	
  treball	
  “barre...
CONTINGUTS	
  

ADAPTACIÓ	
  
ConKnguts	
  
existents	
  

EVOLUCIÓ	
  

PLANTILLES	
  

De	
  	
  
conKnguts	
  
presenci...
METODOLOGIA	
  
Presencial	
  

Comunicar	
  

Presencial	
  /Virtual	
  
Connectar	
  
Blended	
  

Virtual	
  

Col·∙lab...
e-LEARNING
Un	
  viatge	
  de	
  10.000	
  quilòmetres	
  
comença	
  per	
  un	
  simple	
  pas	
  
Proverbi	
  xinès	
  

	
  	
  M...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La importància de la cultura 2.0 per a millorar l’aprenentatge a les Organitzacions

2.180 visualizaciones

Publicado el

Presentación utilizada por Mónica Moro en la Jornada "Comunitats de coneixement 2.0 en entorns corporatius" promovida por UPCNet

Publicado en: Educación

La importància de la cultura 2.0 per a millorar l’aprenentatge a les Organitzacions

 1. 1. La  importància  de  la  cultura  2.0   per  a  millorar  l’aprenentatge  a   les  Organitzacions   Mònica  Moro  i  Mesa   E-­‐business  i  e-­‐learning  manager  
 2. 2. QUI  ÉS  MENARINI?   ! Grup  farmacèutic  Internacional     ! Fundat  a  Nàpols  (1886)     ! Avui  present  a  més  de  100  països   ! Present  a  Espanya  des  de  fa  52  anys   ! Als   anys   90   a   Badalona,   es   va   descobrir   l’analgèsic:   Dexketoprofè   trometamol   (Enantyum)    
 3. 3. COM  ÉS  MENARINI  ESPANYA?   !  Forma  part  d’una  multinacional  “familiar”   !  “Comercial”  50%  dels  seus  treballadors  (≅300)   són  xarxa  comercial   !  De   sempre   ha   tingut   molta   cura   amb   la   formació   dels   seus   visitadors   “altament   qualificats”   ! Capdavantera  en  formació  mèdica  continuada   amb  Àrea  Científica  Menarini  
 4. 4. MENARINI  ONLINE  i  2.0   1996   menarini.es   2008   2010   3   12  webs   1999   CMS   Formació   #orlmenarini   2002   menarini.es     2012   #Salu20   2009   @prensamenarini   @menarini_es   2013   2011   #Salu20     12  sessions     6  CCAA   32  ponents   800  assistents   122.000  usuaris  TW   105  vídeos     32.000  visionats   87  presentacions   53.000  visionats   7.000  seguidors   Apps  
 5. 5. CAMPUS  VIRTUAL  CORPORATIU   Objectius  inicials:   ! Augmentar  l’eficiència  de  la  xarxa  comercial   !  Disminuir  costos  globals  en  formació   ! Apropar  i  facilitar  la  formació  als  visitadors   ! Dinamitzar  l’aprenentatge  
 6. 6. E  què?  
 7. 7. Promoure  el  CANVI   2.0   ACTITUTS   RELACIONS   MANERES   MODELS   CONVERSES   EINES  
 8. 8. Més  enllà  de  pintar  “la  plataforma”  
 9. 9. Més  enllà  de  “penjar  pdf’s”  
 10. 10. Practicar  actitud  CO   COnèixer   COmbinar   COmprendre   COnvertir   COmpletar   COnstruir   COexistir   COMUNICAR   COrroborar   COmpanyia   COrrespondre   COnvèncer   COnversar   COoperar   COnfiança   COcrear   COnfluir   COntinguts   COmpromís   COntribuir  
 11. 11. Respirar  el  2.0  
 12. 12. Del  0.0  al   2.0  en  3,5  segons?  
 13. 13. TRANSICIÓ  ALS  CANVI’S   ORGANITZACIÓ   Responsabilitats   Organigrama   Processos   PERSONES   AcKtud   Formació   Rols/Paper   Organització   PATERNALISTA   CONTINGUTS   Adaptació   PlanKlles   Evolució   METODOLOGIA   Suport   presencial   Blended   Virtual   Organització   PARTICIPATIVA  
 14. 14. ORGANITZACIÓ   ! Equip  de  treball  multidisciplinar  “liderat”   !  Training  comercial   !  RRHH     !  IT     ! Suport  comercial   ! Assignació  i  assumpció   de  responsabilitats  
 15. 15. ORGANITZACIÓ   Organigrama   funcional   Arbre  de   formació   Rol  d’e-­‐learner   “estandaritzador”  
 16. 16. PERSONES   !  Cal   minimitzar   “les   pors”  al  canvi   ! Formació   adaptada   segons  col·∙lectiu:   !    Gestor   ! Professorat   ! Alumnat    
 17. 17. PERSONES   !  Identificar  els  inquiets  i  les  inquietes   ! Promoure  grups  de  treball  “barrejats”     !  Crear  un  equip  de  suport    
 18. 18. CONTINGUTS   ADAPTACIÓ   ConKnguts   existents   EVOLUCIÓ   PLANTILLES   De     conKnguts   presencials  a   virtuals   AcKvitats,   dinamització,   comunicació,   avaluació   grupal  
 19. 19. METODOLOGIA   Presencial   Comunicar   Presencial  /Virtual   Connectar   Blended   Virtual   Col·∙laborar  
 20. 20. e-LEARNING
 21. 21. Un  viatge  de  10.000  quilòmetres   comença  per  un  simple  pas   Proverbi  xinès      Mònica  Moro  i  Mesa      @monicamoro  -­‐  @menarini_es   Algunes  imatges  d'aquesta  presentació,  han  estat  obKngudes  de  diferents  recursos  en  línia.  Donada  la  gran  diversitat  de  llocs  que  hi  ha  és   dibcil  saber  l'autoria  de  les  mateixes.  No  obstant  això,  si  els  autors  desitgen  el  seu  reconeixement  o  eliminació,  no  tenen  més  que  indicar-­‐ho.  

×