Publicidad

M11_UF1_RA2.pdf

HAWE11
29 de Nov de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

M11_UF1_RA2.pdf

 1. 2 Unidad Enestaunidadaprenderása: El mercado UF1: MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS RA2 El mercat i el consumidor
 2. El mercado El mercat i el consumidor RA2. 2 1. El mercat 2. Classificació del mercat 3. Estructura del mercat 4. L’entorn 5. Segmentació de mercats 6. Posicionament del producte 7. El procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 3. El mercat és un conjunt de persones, individuals o organitzades, que necessiten un producte o servei determinat, que desitgen o poden desitjar comprar i que, a més, tenen la capacitat per dur a terme aquella compra. 3 1. El mercat El mercat el composen els compradors, mentres que els venedors constitueixen la indústria o sector productiu. UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 4. 4 2. Classificació del mercat UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Segons el producte Segons l’àmbit geogràfic Segons les característiques del comprador
 5. 5 2. Classificació del mercat 2.1 Segons el producte Mercat de productes de consum Productes per ús personal i familiar: • Productes de consum immediat. Només es poden consumir una vegada. Ex.: aliments • Productes de consum durador. Ex.: cotxe Mercat de productes industrials Béns o serveis que utilitzen les empreses per a incorporar- los a la fabricació dels seus productes. Ex.: fusta per fabricar mobles, xapa per fabricar cotxes, farina per fabricar pa, ... Mercat de serveis Serveis. Ex.: perruqueria, viatges, hoteleria, ... UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 6. 6 2. Classificació del mercat 2.1 Segons el producte Activ. 1. Classifica els següents productes o serveis en funció de si formen part de mercats de productes de consum (indica si són de consum immediat o durador), mercats de productes industrials o mercats de serveis: fruita, ferro, galetes, components per fabricar un mòbil, roba, armari, massatge, viatge, nevera, manicura, detergent per la roba, pasta de paper. UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 2. En què es diferencien els mercats de productes de consum dels industrials? Posa un exemple de cada un d’ells.
 7. 7 2. Classificació del mercat 2.2 Segons l’àmbit geogràfic Mercat local Es ven exclusivament dins el municipi Ex.: botiga de roba de barri Mercat regional Es ven exclusivament en una zona o regió Ex.: iogurs La Fageda (només es venen a Catalunya) Mercat nacional Es ven exclusivament en un país Ex.: Supermercats Eroski (només n’hi ha a Espanya) Mercat internacional Es ven en diversos països Ex.: H&M UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 8. 8 Activ. 3. Indica en quin tipus de mercat en funció de l’àmbit geogràfic opera cada una d’aquestes empreses: fruiteria de barri, Zara, Amazon, carxofes del Baix Llobregat) Activ. 4. Indica en quin tipus de mercat en funció de l’àmbit geogràfic pertanyen els següents productes: a. Arracades que es venen a un mercat ambulant de barri b. Una Coca-cola c. Un cotxe Ford d. Orxata Chufi e. Orxata artesanal que només es ven a una orxateria d’un poble de València f. Bufanda que es ven per internet a qualsevol punt d’Espanya 2. Classificació del mercat 2.2 Segons l’àmbit geogràfic UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 9. 9 2. Classificació del mercat 2.3 Segons les característiques del comprador Mercat de consumidors • Els compradors són individus que compren productes o serveis per satisfer les seves pròpies necessitats. • Ex.: mercat de refrescos Mercat d’organitzacions • Els compradors són empreses que compren productes per dirigir-los a altres mercats. • Les decisions de compra no són senzilles ja que intervenen diverses persones. • Tipus: ▪ Mercat de fabricants. Ex.: fusteria ▪ Mercat d’intermediaris. Ex.: Carrefour ▪ Mercat d’institucions. Ex.: Ajuntament Gavà UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 10. 10 2. Classificació del mercat 2.3 Segons les característiques del comprador UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Mercat de consumidors Mercat d’organitzacions Pot un mateix producte pertànyer al mercat de consumidors i al mercat d’organitzacions?
 11. 11 • Activ. 5 Determina a quin tipus de mercat d’organitzacions pertanyen les següents empreses: a) una botiga que ven mobiliari d’oficina b) una empresa que compra pigments per elaborar pintures que després ven c) Mercadona • Activ. 6 Posa 3 exemples de productes que compra el Dept. d’Educació per prestar el servei d’educació. A quin tipus de mercat d’organitzacions pertany? 2. Classificació del mercat 2.3 Segons les característiques del comprador UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 12. 3. Estructura del mercat 12 MERCAT ACTUAL O REAL MERCAT POTENCIAL Compren el producte de l’empresa Compren el producte de la competència No compren el producte però podrien fer-ho Els clients de l’empresa No són clients de l’empresa però ho poden arribar a ser UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 13. 3. Estructura del mercat 13 MERCAT ACTUAL O REAL MERCAT POTENCIAL Consumidors de iogurs Danone Consumidors de iogurs d’altres marques No consumidors de iogurs Exemple: mercat de iogurs Danone UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 14. 3. Estructura del mercat Població Mercat actual de l’empresa Mercat actual de la competència Mercat de no consumidors relatius No consumidors absoluts 14 CONSUMIDORS NO CONSUMIDORS Compren producte de l’empresa Compren producte de la competència No compren producte però podrien fer-ho No compren producte ni ho faran MERCAT POTENCIAL MERCAT REAL UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 15. 3. Estructura del mercat 15 MERCAT POTENCIAL = Mercat actual competència + No consumidors relatius UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 16. 3. Estructura del mercat 16 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 7 Indica per l’empresa de caramels Smile quines persones pertanyen al mercat actual, quines al mercat actual de la competència, quins són no consumidors relatius i quins són no consumidors absoluts: a) Laura, una noia diabètica b) Marisa, consumidora habitual de caramels Twenty Freeze c) Toni, un noi que consumeix productes amb sucre perquè creu que no és sa d) Albert, un noi que consumeix caramels Smile Quins d’aquests consumidors formen part del mercat actual i quins del mercat potencial de Smile?
 17. 3. Estructura del mercat 17 QUOTA DE MERCAT o PARTICIPACIÓ DE MERCAT Market share La quota de mercat indica la proporció de vendes que té una marca/empresa respecte el total del mercat. UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 18. 3. Estructura del mercat 18 QUOTA DE MERCAT = Vendes de l’empresa Vendes totals mercat X 100 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 19. 3. Estructura del mercat 19 Ex.: Mercat format per 3 empreses Empreses Vendes anuals (€) Quota de mercat Cervesa La Lluna 5.500.000 (5.500.000/12.000.000)x100 45,84% Cervesa Sol 4.000.000 (4.000.000/12.000.000)x100 33,33% Cervesa Ducal 2.500.000 (2.500.000/12.000.000)x100 20,83% TOTAL 12.000.000 100% UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 20. 3. Estructura del mercat 20 Activ. 8: Calcula la quota de mercat de les següents empreses. En aquest mercat no hi ha més empreses. Empreses Vendes anuals (unitats) Quota de mercat Mobles Zeta 158.100 Mobiliari juvenil 202.000 La tauleta 347.200 Mobles i més 500.775 El Somni 127.300 Mobles Laura 325.600 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 21. 3. Estructura del mercat 21 Activ. 9: Calcula la quota de mercat de les següents empreses. En aquest mercat no hi ha més empreses. Empreses Vendes anuals (€) Quota de mercat Marca A 12.000 Marca B 16.900 Marca C 13.500 Marca D 7.000 Marca E 10.200 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 22. 4. L’entorn Entorn de l’empresa Microentorn: - Influència directa sobre l’empresa. - Elements que participen directament en la fabricació i comercialització de productes - Elements controlables per l’empresa. Macroentorn: - Influència indirecta sobre l’empresa - Elements que no participen directament en la fabricació i comercialització de productes - Elements no controlables per l’empresa. 22 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 23. 4. L’entorn 23 Entorn de l’empresa Microentorn: proveïdors, competidors, intermediaris Macroentorn: demogràfic, econòmic, tecnològic, sociocultural, politicolegal • Distribució física (transport i emmagatzematge) • Serveis de mkt (inv. comercial, agències publicitat…) • Bancs Mida de la població, natalitat, mortalitat, estructura de les llars, migració,… Crisi o creixement econòmic, atur, … Avanços tecnològics com les noves tecnologies Costums, estils de vida, … Lleis i regulacions UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 24. 4. L’entorn 24 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 10 Un dels competidors principals de l’empresa Xocoxoc llança una campanya promocional amb una important baixada dels preus dels seus productes. Aquest canvi, a què pertany, al microentorn o al macroentorn? Com afectaria a la quota de mercat de Xocoxoc aquest fet? Activ. 11 La teva empresa té un compte corrent a un banc que es fusionarà amb un altre banc i fruit d’aquesta fusió varien les condicions d’aquest compte. De quin factor de l’entorn estem parlant?
 25. 4. L’entorn 25 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 12 Determina a quins elements del macroentorn pertany cada un d’aquests factors: a. Una pujada de l’IVA b. Un increment del número de famílies monoparentals c. Una llei que prohibeix la presència de tanques publicitàries a les vies interurbanes d. Un augment de la població immigrant e. El creixement del tipus d’interès euríbor f. Els joves cada vegada tenen una millor formació g. Un canvi de partit polític en el govern h. Canvis en els trams de l’IRPF i. L’edat mitjana en la que les parelles joves tenen fills ha augmentat
 26. 4. L’entorn 26 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 13 Un forn de pa fa més 20 anys que li compra la farina a un proveïdor amb qui hi té molta confiança i unes condicions de pagament molt favorables. De sobte, aquest proveïdor tanca per motius econòmics. a. A quin element de l’entorn pertany aquest fet? b. Afecta aquest fet al forn de pa? En quin sentit?
 27. 27 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Exemple anàlisi de l’entorn: Empresa nova fabricant de galetes de xocolata MICROENTORN MACROENTORN Proveïdors: Existeixen molts proveïdors dels ingredients necessaris per elaborar les galetes. (+) Demogràfic: La població infantil está disminuint. (-) Competidors: Forta competència (Príncipe, Oreo, Chips Ahoy,..) (-) Econòmic: Inflació molt elevada que fa que el consum de les famílies disminueixi. (-) Intermediaris: • Empreses distribució física: hi ha dificultats per trobar empreses de transport per distribuir el producte diàriament. (-) • Serveis de Màrqueting: l’empresa té un contacte d’una agència de publicitat molt bona a la zona. • Bancs: a la zona on s’establirà l’empresa hi ha diverses entitats financeres que ofereixen bones condicions per noves empreses. (+) Tecnològic: Existeix la tecnologia adequada per la fabricació de les galetes. (+) Sociocultural: Tendència a rebutjar productes processats i amb grassa i/o sucre. (-) Politicolegal: Existeixen moltes lleis sanitàries relatives a productes alimentaris que encareixen el procés de producció. (-) També lleis medioambientals pel tractament de residus que també encareixen. (-) 4. L’entorn
 28. 28 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activitat 14. Analitza l’entorn d’una nova empresa fabricant de xampú especial per cabells blancs MICROENTORN MACROENTORN Proveïdors: Demogràfic: Competidors: Econòmic: Intermediaris: • Empreses distribució física: • Serveis de Màrqueting: • Bancs: Tecnològic: Sociocultural: Politicolegal: 4. L’entorn
 29. Segmentación 29 5. Segmentació de mercats El grup de consumidors al qual es dirigeix una empresa es denomina públic objectiu o target group. Quin és el públic objectiu de Loreal Men Expert? Homes a partir de 45 anys preocupats per la seva imatge UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 30. Segmentación 30 5. Segmentació de mercats El grup de consumidors al qual es dirigeix una empresa es denomina públic objectiu o target group. Quin és el públic objectiu de American Crew? UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 31. Segmentación 31 5. Segmentació de mercats El grup de consumidors al qual es dirigeix una empresa es denomina públic objectiu o target group. Quin és el públic objectiu de Dodot? UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 32. Segmentación 32 5. Segmentació de mercats El grup de consumidors al qual es dirigeix una empresa es denomina públic objectiu o target group. Quin és el públic objectiu de Coca-cola zero? UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 33. Segmentación Segmentar el mercat és diferenciar el mercat total d’un producte en subgrups de persones homogènies entre sí, i diferents d’altres grups quant a costums, gustos i necessitats. A aquests subgrups se’ls denomina segments. 33 5. Segmentació de mercats UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 34. Segmentación És a dir, no tots els consumidors d’un producte busquen el mateix en comprar-lo, o no actuen de la mateixa manera en consumir-lo. 34 5. Segmentació de mercats UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Aquestes diferències porten els fabricants a adaptar la seva estratègia de màrqueting a allò que busca cada grup de consumidors, o cada segment.
 35. Segmentación Ex.: mercat de vehicles. Podem segmentar aquest mercat en: • “EXECUTIUS”: busquen mida petita i versatilitat • FAMÍLIES: busquen mida gran i amb gran capacitat de maleter • “AVENTURERS”: busquen tracció 4 • INDUSTRIALS: busquen vehicle amb capacitat per transportar material Etc. 35 5. Segmentació de mercats UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 36. Segmentación 36 5. Segmentació de mercats UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 37. Segmentación 37 5. Segmentació de mercats UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 15 Una empresa fabricant de gelats s’ha especialitzat en la fabricació de productes vegans, sense gluten i sense lactosa. a. A quin públic es dirigeixen aquests gelats? b. Està segmentant el mercat de gelats? Activ. 16 Una agència de viatges ofereix paquets vacacionals diferenciant entre vacances per famílies amb nens fins a 5 anys, vacances per famílies amb nens de 6 a 13 anys i vacances per famílies amb fills adolescents. a. Creus que està segmentant el mercat? b. Creus que aquesta agència seria la més adequada per un home de negocis que viatja per feina?
 38. 5. Segmentació de mercats 5.1 Criteris de segmentació Criteris de segmentació Objectius: - demogràfics - socioeconòmics - geogràfics Subjectius: - estils de vida / personalitat - beneficis buscats en el producte 38 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 39. 5. Segmentació de mercats 5.1 Criteris de segmentació Criteris de segmentació Objectius: - demogràfics - socioeconòmics - geogràfics 39 Segment: Nadons de 6 a 12 mesos Segment: Classe social alta Segment: Població de Barcelona UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 40. 5. Segmentació de mercas 5.1 Criteris de segmentació Criteris de segmentació Subjectius: - estils de vida / personalitat - beneficis buscats en el producte 40 Segment: “Pijos clàssics” Segment: Busquen anticàries Segment: Busquen frescor Segment: Busquen blanquejar UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 41. 5. Segmentació de mercats 5.1 Criteris de segmentació 41 Activ. 17En una Fira de Turisme es va destinar tota una secció al turisme dirigit al col·lectiu homosexual, conscients de la importància d’aquest segment. En l’àmbit europeu es tracta d’un col·lectiu que viatja fins a 4 vegades més que la mitjana i gasta cada any més de 8.000€ per persona en viatges. Quin criteri de segmentació utilitzen les agències de viatges que es dirigeixen a aquest segment? UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 42. 5. Segmentació de mercats 5.1 Criteris de segmentació 42 Activ. 18 Observa les següents imatges de xampú i respon a. A qui creus que van dirigits cada un d’aquests productes? b. Quins criteris de segmentació estan utilitzant aquestes marques? UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 43. 5. Segmentació de mercats 5.1 Criteris de segmentació 43 Activ. 19 Posa 3 exemples de criteris de segmentació de cada tipus: UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Criteris objectius Criteris subjectius 1. 2. 3. 1. 2. 3.
 44. 5. Segmentació de mercats 5.2 Estratègies de segmentació Estratègies de segmentació Indiferenciada: Es dirigeix a tot el mercat de la mateixa manera. Diferenciada: Es dirigeix a tots els segments adaptant- se a cada un d’ells. Concentrada: Es dirigeix a un sol segment. 44 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Caco soluble Eroski ColaCao Biocao Naturgreen
 45. 5. Segmentació de mercats 5.2 Estratègies de segmentació Estratègies de segmentació Indiferenciada: Es dirigeix a tot el mercat de la mateixa manera. Diferenciada: Es dirigeix a tots els segments adaptant- se a cada un d’ells. Concentrada: Es dirigeix a un sol segment. 45 Coca-cola para todos ▪ Actimel nens ▪ Actimel gent gran ▪ Actimel pares Kaiku UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 46. 5. Segmentació de mercats 5.2 Estratègies de segmentació 46 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Activ. 20 L’empresa VISA ofereix als seus clients targetes de crèdit Basic, Plata, Or i Platí. a. Quina estratègia de segmentació està utilitzant? b. Quin criteri de segmentació està utilitzant? Activ. 21L’oferta turística d’hotels només per adults, és a dir, sense nens, va a l’alça. a. Quina estratègia de segmentació està utilitzant? b. Quin criteri de segmentació està utilitzant?
 47. 5. Segmentació de mercats 5.2 Estratègies de segmentació 47 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 48. 6. Posicionament del producte 48 El posicionament d’un producte implica que cada producte té un lloc a la ment dels consumidors, una imatge determinada. Per això l’empresa ha de decidir el lloc que desitja ocupar a la ment dels consumidors; per exemple, com el producte més barat, com el de més qualitat, com el més innovador, etc. Es tracta d’aconseguir una imatge de marca determinada, que els consumidors identifiquin la marca amb unes qualitats o atributs determinats (per ex.: Fairy: antigrassa concentrat) UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 49. 6. Posicionament del producte 49 Com creus que es posicionen els següents productes / marques a la ment del consumidor? UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 50. 6. Posicionament del producte Mapa de posicionament: és la representació gràfica de la imatge que tenen els consumidors de determinades marques. 50 • Posicionament de Ferrari: molt esportiva i exclusiva • Posicionament de Dacia: accesible (barat) • Etc. UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 51. 6. Posicionament del producte 51 Activ. 22 UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 52. 52 Cicle de vida del producte Introducció Creixement Maduresa Declivi Tipus de producte D’alta implicació De baixa implicació • El producte és nou o porta poc temps al mercat • El consumidor necessita informació per prendre la decisió de compra 7. Procés de decisió de compra 7.1 Aspectes que determinen el procés de decisió de compra • El producte porta molt temps al mercat • El consumidor necessita poca informació per prendre la decisió de compra • La compra és important o el risc percebut és alt. • El procés de decisió de compra és complex i llarg. • La compra no és important o el risc percebut és baix. • El procés de decisió de compra és senzill i curt. UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 53. 53 Activ. 23Indica pels següents productes si es tracta d’un producte d’alta o baixa implicació: a. Un cotxe nou b. Una caixa de cereals c. Entrepà comprat al bar de l’institut d. Contractació del viatge de fi de curs per tota la classe e. Un ordinador f. Un cafè amb llet g. Una operació de miopia 7. Procés de decisió de compra 7.1 Aspectes que determinen el procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 54. 54 1. Reconeixement de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 55. 55 1. Reconeixeme nt de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra PRODUCTES ALTA IMPLICACIÓ: totes les fases PRODUCTES BAIXA IMPLICACIÓ: no totes les fases 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor
 56. 56 1. Reconeixeme nt de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Reconeixement de la necessitat El comprador sent una necessitat que desitja cubrir Ex.: necessito un matalàs nou perquè amb el que tinc no dormo bé.
 57. 57 1. Reconeixeme nt de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Recerca d’informació Interna: basada en la pròpia memòria Externa: Fonts d’informació com amics, coneguts, internet, visitar botigues, publicitat,… Ex.: recordo alguns models i marques de matalassos però no tinc suficient informació. Ex.: visito diferents botigues on els venedors m’assessoren sobre models i marques i pregunto a la meva germana que s’ha comprat un matalàs recentment.
 58. 58 1. Reconeixeme nt de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor A. Identificació de les alternatives Es preseleccionen unes poques alternatives B. Valoració d’alternatives Es comparen les alternatives preseleccionades, en funció d’uns criteris Ex.: Alternatives: Matalàs 1: Ticolín Matalàs 2: Soncura Matalàs 3: Flix Matalàs 1 (Ticolín) Nivell fermesa: 4 Adaptabilitat: 4 Preu: 439,99€ Matalàs 2 (Soncura) Nivell fermesa: 5 Adaptabilitat: 4 Preu: 549,99€ Matalàs 3 (Flix) Nivell fermesa: 3 Adaptabilitat: 2 Preu: 359,99€ Ex.: comparem les 3 alternatives en funció dels criteris: nivell fermesa, adaptabilitat i preu
 59. 59 1. Reconeixeme nt de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Decisió de compra Compra o no compra Alternativa concreta (producte i marca) Moment i lloc a comprar Forma de pagament Ex.: Decideixo comprar el Matalàs Ticolín, el proper dissabte a Dormir Bien i pagar amb targeta de crèdit.
 60. 60 1. Reconeixeme nt de la necessitat 2. Recerca d’informació 3. Avaluació d’alternatives 4. Decisió de compra 5. Avaluació postcompra 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra UF1 – RA2 El mercat i el consumidor Avaluació postcompra Satisfacció Insatisfacció: comportament passiu comportament actiu: reclamació
 61. 61 Activ. 24 Posa un exemple d’un procés de decisió de compra d’un producte d’alta implicació, especificant què passa a cada fase. Activ. 25 Posa un exemple d’un procés de decisió de compra d’un producte de baixa implicació, especificant per quines fases passa i quines es salta. UF1 – RA2 El mercat i el consumidor 7. Procés de decisió de compra 7.2 Fases del procés de decisió de compra
Publicidad