Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Pp3 tuyen bo thien nien ky 2000(20)

Publicidad

Pp3 tuyen bo thien nien ky 2000

 1. TUYÊN BỐ THIÊN NIÊN KỶ Bối cảnh ra đời: Tại Phiên họp toàn thể thứ 8, từ 6 đến 8 /9/2000,những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ họp tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (New York). Hội nghị đã thông qua 189 quốc gia nhất trí thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ và cam kết đạt được tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2015. Đây là một bước tiến mới của các nhà lãnh đạo trên thế giới về những thách thức toàn cầu trong thế kỷ 21, chung sức giải quyết những thách thức này. Tuyên bố đã đặt ra các mục tiêu phát triển cụ thể và mang tính toàn cầu, đặt ra thời gian biểu nhằm thực hiện các mục tiêu.
 2. MỤC TIÊU HỘI NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH THỰ HIỆN Mục tiêu  Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói.  Đạt phổ cập giáo dục tiểu học.  Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ.  Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.  Nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em.  Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác.  Đảm bảo bền vững về môi trường  Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển.
 3. Kế hoạch thực hiện Đến năm 2015: Giảm 1/2 tỷ lệ Đến năm 2020: Cải thiện dân số trên thế giới có mức thu cuộc sống ít nhất 100 triệu nhập chưa đến 1 đôla/ngày, tỷ người trong các khu nhà ổ lệ người còn thiếu đói. Bảo chuột, xây dựng "Thành phố đảm trẻ em toàn thế giới phổ không có khu nhà ổ chuột". Xúc cập tiểu học, theo học tất cả tiến bình đẳng giới, nâng cao các cấp một cách bình đẳng. địa vị phụ nữ, cuộc chiến Giảm 3/4 số tử vong ở các ca chống đói nghèo và bệnh tật và sản phụ, 2/3 số trẻ em tử vong các hoạt động phát triển bền dưới 5 tuổi, so với tỷ lệ tương vững. Xây dựng, thực hiện các ứng hiện nay. Chấm dứt tình chiến lược “Thanh niên với cơ trạng lây lan của dịch bệnh hội tìm kiếm việc làm”. Phát HIV/AIDS, sốt rét, các bệnh triển ngành công nghiệp dược nguy hiểm khác. Cung cấp trợ cung cấp các loại thuốc thiết giúp đặc biệt cho trẻ em bị mồ yếu, mở rộng quan hệ đối tác côi do cha mẹ chết vì các khu vực tư nhân và các tổ HIV/AIDS. chức xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo.
 4. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ 1. Các giá trị và nguyên tắc 2. Hòa bình, an ninh và giải trừ quân bị 3. Phát triển và xóa đói giảm nghèo 4. Bảo vệ môi trường chung 5. Nhân quyền, dân chủ và điều hành tốt 6. Bảo vệ những người dễ bị tổn thương 7. Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của châu Phi 8. Tăng cường tổ chức Liên Hợp Quốc
 5. 1. Các giá trị và nguyên tắc : Các giá trị cơ bản: Tự do, Bình đẳng, Đoàn kết, Khoan dung, Tôn trọng thiên nhiên, Chia sẻ trách nhiệm: Các nguyên tắc: Liên Hợp Quốc là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hoà bình,thịnh vượng và công bằng. Các quốc gia, các tổ chức phải tôn trọng các giá trị và nguyên tắc Liên Hợp Quốc. Thiết lập nền hoà bình lâu bền, công bằng trên toàn thế giới, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị các dân tộc, giải quyết xung đột bằng phương pháp hoà bình, phù hợp công lý và luật pháp quốc tế, quyền tự quyết của các dân tộc. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia, tôn trọng nhân quyền, quyền tự do cơ bản của con người, tôn trọng các quyền bình đẳng không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo, hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo.
 6. Các nguyên tắc  Bảo đảm toàn cầu hoá Liên Hợp Quốc trở thành một lực lượng tích cực mang lại lợi ích bình đẳng cho tất cả mọi người trên thế giới. Bởi vì, trong khi toàn cầu hoá tạo ra nhiều cơ hội to lớn, thì lợi ích của nó đang được chia sẻ không đồng đều, cái giá phải trả cho nó đang được phân phối bất bình đẳng. 2. Hòa bình, an ninh và giải trừ quân bị  Giải thoát nhân loại khỏi sự tàn phá chiến tranh, thủ tiêu hiểm họa vũ khí huỷ diệt hàng loạt, nỗ lực, quyết tâm tạo nên một thế giới hòa bình, thịnh vượng.Kêu gọi các quốc gia tôn trọng thoả thuận ngừng bắn Olympic, trên cơ sở từng quốc gia, Uỷ ban Olympic Quốc tế trung tâm hoà bình, cầu nối giữa các quốc gia thông qua thể thao và Lý tưởng Olympic.
 7. 3. Phát triển và xóa đói giảm nghèo Giải thoát nhân loại ra khỏi tình trạng nghèo cùng cực, tuyệt vọng, biến quyền được phát triển trở thành một hiện thực. Tạo dựng một môi trường - ở cấp độ đa quốc gia , toàn cầu hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển và xoá nghèo đói. Huy động nguồn lực cần thiết để tài trợ cho phát triển bền vững. Thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ thông qua công tác điều hành ở từng quốc gia, cũng như ở cấp độ quốc tế, thực hiện một hệ thống tài chính, thương mại đa phương cởi mở, bình đẳng, dựa vào luật, có thể dự báo trước, không phân biệt đối xử. 4 . Bảo vệ môi trường chung Đưa ra các giải pháp nhằm giải thoát nhân loại khỏi mối hiểm họa phải sống trên một hành tinh sắp bị huỷ hoại đến mức không thể cứu vãn. Ủng hộ đối với các nguyên tắc phát triển bền vững, trong đó có những nguyên tắc đã được nêu ra trong Chương trình nghị sự Thế kỷ 21, được thoả thuận tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển.
 8. 5. Nhân quyền, dân chủ và điều hành. Khuyến khích dân chủ, tăng cường chế độ pháp quyền, tôn trọng tất cả các quyền con người, quyền tự do cơ bản được quốc tế thừa nhận, trong đó có quyền được phát triển. Tôn trọng Tuyên ngôn Nhân quyền, bảo đảm quyền tự do, xoá bỏ sự gia tăng các hành vi phân biệt chủng tộc. Thực hiện đầy đủ Công ước về Quyền trẻ em, các nghị định thư. 6. Bảo vệ những người dễ bị tổn thương Bảo đảm trẻ em và thường dân đang phải chịu đựng đau khổ do hậu quả của thiên tai, nạn diệt chủng, xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác được cung cấp mọi sự trợ giúp và bảo vệ cần thiết để họ có thể sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường của mình.Kiên quyết thực hiện bảo vệ con người: mở rộng, tăng cường việc bảo vệ thường dân trong các tình huống khẩn cấp phức tạp, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.Tăng cường sự hợp tác quốc tế, kể cả việc chia sẻ gánh nặng và điều phối viện trợ nhân đạo cho các nước.
 9. 7. Đáp ứng nhu cầu đặc biệt của châu Phi Hỗ trợ nhân đạo Châu Phi trong cuộc đấu tranh vì một nền hoà bình, xoá đói giảm nghèo, phát triển bền vững, đưa Châu Phi vào dòng chảy của nền kinh tế thế giới. Thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm khắc phục xoá đói giảm nghèo, phát triển bền vững ở Châu Phi, tăng khả năng tiếp cận thị trường, viện trợ phát triển , đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực khắc phục tình trạng lây lan của dịch bệnh HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiềm khác 8. Tăng cường tổ chức Liên Hợp Quốc Xây dựng Liên Hợp Quốc trở thành công cụ có hiệu quả hơn nhằm thực hiện “cuộc chiến” vì sự phát triển nhân loại trên thế giới; cuộc chiến chống đói nghèo, dốt nát và bệnh tật; bất công; bạo lực, khủng bố và tội phạm. Kiểm điểm tiến độ thực hiện của tổ chức đối với các điều khoản của Tuyên bố, công bố các báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện để xem xét và làm cơ sở để triển khai các hoạt động tiếp theo.
 10. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ SAU 10 NĂM THỰC HIỆN 1. Nhận xét đánh giá Tuyên bố là một bước ngoặt trong lịch sử của Liên hiệp quốc trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, thiếu thốn. Đó là sự cấp thiết trong việc giải thoát cộng đồng thoát khỏi sự khốn khổ, mất nhân tính do tình trạng nghèo đói. Cam kết hợp tác xây dựng một thế giới an toàn hơn, thịnh vượng hơn và công bằng hơn cho công dân trên khắp Trái đất vào năm 2015. Thông qua tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đưa thế giới phát triển một bước tiến mới, lấy con người làm trung tâm, trọng tâm của các chương trình nghị sự toàn cầu, quốc gia và địa phương. Liên Hợp Quốc là ngôi nhà chung không thể thiếu của toàn nhân loại, qua đó chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng chung về hoà bình, hợp tác và phát triển.
 11. 2. Kết quả đạt được và một số thách thức: Thế giới nửa chặng đường tiến tới năm 2015 Việt Nam sau 10 năm thực hiện tuyên bố thiên niên kỷ Việt Nam là nước thí điểm cũng là nước mô hình trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và chính sách một Liên Hợp Quốc. Với mức tăng trưởng GDP trên 7%/năm được duy trì trong suốt 10 năm qua, chứng tỏ sự phát triển bền vững và ổn định của nền kinh tế - xã hội Việt Nam, song những kết quả đạt được chưa thực sự bền vững. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2008 vẫn tăng 6,23% so với năm 2007.
 12. 3. Một số thách thức chủ yếu: Hiện nay, các nước trên thế giới đang phải gánh chịu nhiều biến động của tình trạng xáo động tài chính. Gánh nặng kinh tế từ các nguy cơ sức khỏe môi trường, các yếu tố rủi ro cho môi trường, các bệnh dịch trên phạm vi toàn cầu. Một tỷ người không được tiếp cận nguồn nước uống an toàn, 2,6 tỷ người (chiếm 40% dân số thế giới) không được đảm bảo vệ sinh cơ bản, xáo động dai dẳng trên thị trường tài chính, ngoài ra thách thức đặt ra cho nhân loại đó là các vấn đề biến đổi khí hậu, chiến tranh, dịch bệnh…Tất cả những khó khăn đó đã cho quá trình tiến tới mục tiêu thiên niên kỷ bị trì trệ hoạt động thậm chí còn “bỏ quên”. Đó là khó khăn mà nhân loại cần phải tháo gỡ cùng nhau chung sức xây dựng một thế giới mới hòa bình thịnh vượng chung.
 13. Tài liệu tham khảo: http://web.worldbank.org http://www.tapchicongsan.org.vn http://www.vnchannel.net. http://www.agro.gov.vn. http://tuyengiao.vn/Home/khoagiao/cacvandexahoi/ 2008.

Notas del editor

 1. 1
Publicidad