Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a HRSeminar Labels & Keurmerken: Pascal Anckaert(20)

Publicidad

HRSeminar Labels & Keurmerken: Pascal Anckaert

 1. Investors in People HR Magazine – Labels en keurmerken Duvel Moortgat Donderdag 17 september 2015
 2. 22/09/2015 Investors In People | 2 • IIP is ontstaan in 1991 onder initiële impuls van UK regering • In België vanaf 2002 • IIP is een Standaard voor totale organisatieontwikkeling met als doel organisaties te helpen in het realiseren van ambities en doelen • IIP legt het verband tussen excellente prestaties en uitstekend people management, met focus ligt op leiderschap, engagement en ontwikkeling • De Standaard is gebaseerd op excellente goede praktijken met input van academici, werkgevers- en werknemersorganisaties • IIP is geëvolueerd naar een sterk en inspirerend management model
 3. Een standaard voor de toekomst Lancering van GENERATION VI 22/09/2015
 4. Negen indicatoren voor performant people management De ambities van de organisatie staan centraal
 5. Drie principes Investors In People | 5 IIP gaat op zoek naar leiders die zin geven aan het werk. Ze doen dit door een beleving van waarden aan te moedigen gekoppeld aan een aangepast gedrag om zo tot resultaat te komen. Medewerkers ondersteunen is een sleutelelement van de nieuwe aanpak. IIP-organisaties verbinden zich er toe continue verbetering na te streven. “Morgen beter dan vandaag” is het motto.
 6. Leading 22/09/2015 Investors In People | 6 Leading and inspiring people - Creating tranparency and trust - Motivating people to deliver the organisations objectives - Developing leadership capability Living the organisation’s values and behaviours - Operating in line with the values - Adopting the values - Living the values Empowering and involving people - Empowering people - Participating and collaborating - Making decisions
 7. Supporting 22/09/2015 Investors In People | 7 Managing performance - Setting objectives - Encouraging high performance - Measuring and assessing performance Recognising and rewarding high performance - Designing an approach to recognition and reward - Adopting a culture of recognition - Recognising and rewarding people Structuring work - Designing roles - Creating autonomy in roles - Enabling collaborative working
 8. Improving 22/09/2015 Investors In People | 8 Building capability - Understanding people’s potential - Supporting learning and development - Deploying the right people at the right time Delivering continuous improvement - Improving through internal and external sources - Creating a culture of continuous improvement - Encouraging innovation Creating sustainable success - Focusing on the future - Embracing change - Understanding the external context
 9. 4 maturiteitsniveau’s 22/09/2015 Investors In People | 9 Elk niveau beschrijft hoe goed gedrag, goede praktijken en processen in een organisatie leiden tot aantoonbare, betrouwbare en duurzame resultaten
 10. 3 x 9 = 27 thema’s (voorbeeld van één indicator) Investors In People | 10
 11. 22/09/2015 Investors In People | 11 1. Informatie-inzameling en logistiek/practica Working with IIP-certificaat wordt uitgereikt 2. Strategisch self assessment met het top management (ondersteund door een on-line tool) leidend tot “as is” en “to be” heat maps Ondersteuning door de IIP Specialist Proces voor ondersteuning en accreditatie (1/3)
 12. 22/09/2015 Investors In People | 12 3. Assessment • Werknemersenquête via “survey tool” (IIP9 of IIP40) -> Benchmarking ! • Persoonlijk contact via interviews blijft heel belangrijk • Observatie • Dataverzameling o.b.v. beschikbare informatie 4. Diepte-analyse door de IIP Specialist op 27 thema’s met gedetailleerde schriftelijke en verbale feedback 5.  Certificatie  Begeleiding op weg naar certificatie binnen een redelijke termijn Proces voor ondersteuning en accreditatie (2/3)
 13. 22/09/2015 Investors In People | 13  Resultaten zijn kwantitatieve en kwalitatieve data  Gedetailleerd rapport met ruime aandacht voor verbeteracties in functie van een continue reis richting excellentie  Doorheen logisch opgebouwde maturiteitsniveaus  Concept ‘gelijkmatige’ groei  Erkenning voor 3 jaar met een jaarlijkse “health check” Proces voor ondersteuning en accreditatie (3/3)
 14. Een groeiend netwerk van performante organisaties 22/09/2015 Alle soorten organisaties Kleine, grote en multinationale bedrijven Industrie, dienstverlening, gezondheidszorg, publieke sector Wereldwijd meer dan 17 000 organisaties
 15. 15 NV IIP in België – Zilver gecertificeerd Investors In People |
 16. 16 Corporate Kinderbijslagfonds Sociaal Secretariaat Soc. verzekeringsfonds IIP in België – Standaard gecertificeerd Investors In People |
 17. 17 IIP in België – Standaard gecertificeerd Investors In People |
 18. 18 IIP in België – Working With IIP Externe Dienst Investors In People |
 19. Samenvattend 22/09/2015
 20. 22/09/2015 • IIP is een methodiek en totaalaanpak voor organisatieverbetering met een focus op de ambities en doelstellingen van de organisatie • IIP is een management benadering die zakelijke doelstellingen met people management verbindt • IIP gaat veel verder dan personeelstevredenheid. Het gaat om • Duidelijke richting van de organisatie • Duidelijke rol voor iedereen • Competente, betrokken en gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers • IIP besteedt veel aandacht aan Human Capital Analytics & Metrics • Gebruik maken van aanwezige data, analyses en modellen. • Management gebaseerd op feiten om beslissingen en acties te nemen • Bv.: 360° data – klantentevredenheidscijfers – financiële resultaten – benchmarks – rekruteringskost – ROI L&O – arbeidskost en productiviteit - … Investors In People | 20
 21. 22/09/2015 • IIP is een unieke verbeter- en ontwikkelmethodiek voor de organisatie en de medewerkers • IIP bouwt aan een lange termijn-relatie met de klant • Benchmarking als resultaat van gefundeerd onderzoek met kwantitatieve en kwalitatieve data • IIP is een totaalaanpak met diagnose, begeleiding, actieplanning en is verbeteringsgericht • IIP is meer dan een label, het is een keuze voor een traject
 22. Praktijkgetuigenis Kristel Bracke Directeur P&O Attentia 22/09/2015
 23. Meer info  www.iipbelgium.be  info@iipbelgium.be Pascal Engels – IIP België  pe@iipbelgium.be  0478 / 34 50 41

Notas del editor

 1. Stage 1 Developed The appropriate principles and practices are in place and communicated. People and leaders know what is expected of them. Stage 2 Established People and leaders are actively engaged in ensuring the appropriateness and consistency of the principles and practices. Stage 3 Advanced People and leaders actively drive positive outcomes, taking ownership of the principles and practices. Stage 4 High Performing The principles and practices are fully integrated with other business practices. People and leaders taken accountability for delivering consistency positive results, always with an eye on improvement and the future.
Publicidad