Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza

 1. 1912-2012 CENTENARIO DA ANEXIÓN DE SANTA MARÍA DE OZA Alejandro Ferrant Vista da Coruña (1891) Museo de Belas Artes
 2. A anexión de Santa María de Oza  «A todos os que a presente veren e entenderen, sabede: que as Cortes decretaron e Nós sancionado o seguinte:  Artigo 1º. Agrégase ao termo municipal da Coruña (sic) o de Santa María de Oza».  Isto dicía o 13 de xullo de 1912 a Gaceta de Madrid (agora Boletín Oficial do Estado) nun texto datado dous días antes e encabezado por «Don Alfonso XIII pola graza de Deus e a Constitución, Rei de España».
 3.  Era a anexión doutra Oza, a de Santa María , engulida hai agora cen anos pola Coruña que entón tiña 8 quilómetros cadrados, tres veces menos que os 24 de Santa María de Oza.  A porcentaxe era notablemente inverso na poboación, con case 50.000 veciños coruñeses fronte a uns 9.000 residentes de Oza.
 4. Censo oficial do ano 1910 Habitantes de dereito Parroquia de Sta. María de Oza Parroquia de S. Vicente de Elviña Parroquia de S. Cristovo das Viñas Parroquia de S. Pedro de Visma Total do concello de Sta. María de Oza 1.969 2.955 2.831 1.639 9.434 Total do concello de A Coruña 49.290 A Coruña pasou o día 1-10-1912 a ter segundo o censo de poboación 58.724 Fte. INE
 5. Ata 1912 o barrio de Elviña non pertencía ao concello de A Coruña. Este espazo e a gran maioría do territorio que actualmente ocupa pertenecían ao concello de Oza que comprendía as actuais parroquias de San Pedro de Visma, San Cristovo das Viñas, San Vicente de Elviña e Santa María de Oza.
 6. Croquis onde se pode observar a extensión e límites dos dous concellos. No de Oza sinálanse A súa división en parroquias Fte. Wikipedia
 7. Plano da Coruña 1912 momento en que se producíu a anexión de Oza
 8. A maioría do territorio do concello de A Coruña pertencía a Sta. María de Oza Fte. IGN
 9. Con aquela decisión das Cortes concluía un longo e polémico proceso de fusión de máis de dúas décadas entre un municipio urbano, como o coruñés, e outro rural onde a poboación dedicábase á agricultura e a gandería, é a horta do Concello da Coruña.
 10. Límites aproximados entre A Coruña e Oza. fixado en 1890 Fte. IGN
 11. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  A división administrativa do Estado en concellos e provincias nace no século XIX.  Desde mediados dese século apenas houbo variación no número de concellos (97 concellos na provincia coruñesa en 1849 a 94 na actualidade) (ver cadro adxunto)  Aínda que non estaban claros os límites administrativos.
 12. Nº Concellos galegos desde a súa creación ata a actualidade Provincia Partido xudicial 1821 1834 1849 1994 A Coruña Melide/Arzúa 17 10 10 10 Betanzos 14 10 10 10 Sísamo/Carballo 9 7 7 7 Vimianzo/Corcubión 14 8 8 8 A Coruña 6 7 7 6 Ferrol 19 8 8 7 Outes/Muros 14 4 4 4 Sar/Negreira 8 5 5 5 Noia 21 7 6 6 Poulo/Ordes 9 8 8 8 Ortigueira 19 8 5 6 Padrón 12 5 5 5 Pontedeume 11 9 9 9 Santiago 7 5 5 3 TOTAL 180 101 97 94 Lugo TOTAL 134 90 64 67 Ourense TOTAL 175 95 95 92 Pontevedra TOTAL 147 63 68 62 Galiza TOTAL 636 349 324 315 Elaboración propia sobre datos de X.R. Barreiro (1992) e B. López Morán (1994)
 13. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  Houbo que esperar ata o ano 1889 para darlle unha solución.  Ese ano a Rexente, María Cristina (viúva de Afonso XII) na compaña do ministro de gobernación, Venancio González firman, en San Sebastián un Real Decreto por medio do cal establécese a obrigatoriedade de que tódolos concellos españois sinalaran os seus lindeiros.
 14. Indicador da estrada A Coruña-Morás situado no Birloque
 15. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  Os marcos tiñan que ser de pedra labrada e ben chantados na terra. Desde cada un deberá ollarse o seguinte e, todos eles, terán fácil acceso para ás comprobacións en caso de dúbidas.  Os lindeiros do concello de Santa María de Oza foron establecidos de acordo co disposto no anterior Decreto, estaban situados da seguinte maneira:
 16. 1930. Ponte da Pasaxe
 17. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  Pola banda de afora son case os mesmos que hoxe delimitan o actual concello de A Coruña cos seus veciños de Oleiros, Culleredo e Arteixo.  Pola banda de dentro, ou sexa entre Santa María de Oza e A Coruña (véxase plano anterior) foron fixados mediante cuarenta e seis marcos de pedra labrados e chantados na superficie.  A descripción que vén a partir de agora sirve para establecer cales eran os límites entre estes dous concellos veciños.
 18. Exemplo de marco que establece os límites administrativos ou de propiedade
 19. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  Para facer esta delimitación o día 21 de xullo de 1890, constituíse enriba da ponte de Monelos unha Comisión formada por membros de ámbalas dúas corporacións municipais e mailos peritos. A Comisión da Coruña estaba encabezada polo Alcalde Marchesi Dalmau e a de Santa María de Oza polo seu que era José Sánchez Seoane. Acordaron escomenzar a partilla por San Roque de Afora e fixeron o itinerario seguinte:
 20. 1912. Ponte da Pasaxe
 21. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  O marco primeiro o colocaron na praia de San Roque de Afora e na mesma desembocadura do regato. Seguiron o regeiro arriba, deixando ó mesmo de fronteira, ata chegar á pontiña da estrada que vai ós fortes de san Pedro. Dende este novo marco a liña divisoria arrinca cara o Monte de Santa Margarida, deixando Peruleiro en A Coruña e A Gramela en Oza. Seguen facendo diferentes currunchos pola Agra do Orzán arriba ata acadar a estrada de A Coruña a Fisterra e cruzan a mesma chantando un marco en cada un dos dous foxos da mesma, deixando o Ventorrillo en Oza e Santa Margarida en A Coruña. Seguen cos marcos cara ó Borrallón deixando no concello de Oza os lugares de Enfesta, Outeiro, Borrallón e Vioño. Adxudicaron ó concello de A Coruña os lugares de Nelle maila Coiramia.
 22. Cala de San Roque de Afora onde se iniciou o deslinde en 1890
 23. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  Despois a liña divisoria vai frente a ponte de Monelos, cruzando a estrada de A Coruña ós Baños de Arteixo no lugar do Espiño deixa parte deste lugar en Oza e o resto no territorio, mailas vivendas, no municipio coruñés. Acada o campo da Victoria deixando ás vivendas deste rueiro no territorio coruñés. Seguidamente os marcos forman unha fileira cara as Laxes de Orro ata acadar a muralla da Granxa Agrícola e percorren esta deica chegar a cabeceira que da fronte a Ponte da Pedra. Dende esta esquina xira noventa graos deica chegar ao río Monelos.
 24. Rúa Río Monelos por debaixo vai este canalizado. Servía de linde entre Oza e A Coruña na zona da Gaiteira Areal de San Diego onde desemboca o río Monelos Fotografía de Alberto Martí (1950)
 25. Os límites entre Santa María de Oza e A Coruña  Dende este punto o río Monelos fai fronteira entre os dous concellos ata chegar a súa desembocadura na praia de San Diego. Polo tanto a Granxa Agrícola queda dividida unha parta da mesma en cada concello. Deixa no concello de Oza os lugares de Muíños, Monelos, Cubela e A Gaiteira e no da Coruña: Castaños, Campos da Victoria, rúa de Cabaleiros e curralóns de Catro Camiños.  Estes lindeiros municipais tiveron unha vixencia de 22 anos, pois no ano 1912 quedaron anulados pola anexión de Santa María de Oza pola Coruña.
 26. 1907. Corralón da Gaiteira. Festexos da Coruña Fotografía de Pedro Ferrer
 27. Conflitos entre veciños  A desaparición de Santa María de Oza, débese fundamentalmente á presión da clase dirixente comercial e industrial coruñesa que precisaba de espazo para extender a súa actividade económica. Principalmente na parroquia de Oza e polo lado de Catro Camiños e a Gaiteira onde se desenvolvía a actividade industrial, portuaria e ferroviaria da localidade.  Por outro lado, a expansión demográfica de A Coruña necesitaba de novos ensanches urbanos para extender este crecemento.
 28. DARSENA DE INDIAS Fábrica Tabacos Illa de xudeus San Diego Refinería de petróleo Corralón Gaiteira Rúa Gaiteira
 29. Límite entre Santa María de Oza e A Coruña
 30. Conflitos entre veciños  Os últimos anos do século XIX e comezos do XX, no concello de Oza foron un continuo problema co cesamento de cargos e inspeccións administrativas.  En 1884 despois dunha inspección fiscal, o Goberno Civil suspende as actividades do concello por irregularidades. Isto levou ao abandono administrativo, á falta de recadación de tributos entre os veciños e ás débedas con facenda e outros organismos por valor de máis de 54.000 pesetas, moito diñeiro nestas datas.
 31. Fonte no parque de Oza
 32. Conflitos entre veciños  Os últimos anos do século XIX e comezos do XX, no concello de Oza foron un continuo problema co cesamento de cargos e inspeccións administrativas.  En 1884 despois dunha inspección fiscal, o Goberno Civil suspende as actividades do concello por irregularidades. Isto levou ao abandono administrativo, á falta de recadación de tributos entre os veciños e ás débedas con facenda e outros organismos por valor de máis de 54.000 pesetas, moito diñeiro nestas datas.
 33. Conflitos entre veciños  En 1887 agrávase a situación. As elección municipais son declaradas núlas polo gobernador civil. É inhabilitado e destituído o goberno municipal e nomeado un novo alcalde interino. Durante este tempo a casa consitorial cambia de ubicación varias veces, desaparece documentación de bens e aproveitando isto o concello de A Coruña cambia os marcos dos lindes na zona da Palloza, dando lugar a unha posterior denuncia efectuada polo párroco Lino Mª Ferreiro. Foi resolta a favor de A Coruña e a Palloza e os terreos colindantes aparecerán a nome do Sr. Marchesi Dalmau. Aquí instalarase a refinería da que era un dos seus propietarios.
 34. Plano da Granxa Agrícola e imaxe de Monelos
 35. Conflitos entre veciños  En 1890, seis anos despois, Oza recupera a corporación e salda débedas vendendo bens municipais. É, por outro lado, o momento en que se fixa o linde definitivo.  En 1907 trasládase o concello ao lugar da Moura (hoxe Avda. Fisterra). Ante as protestas veciñas alúgase un edificio no Montiño hoxe rúa Montes, para fixar a sé municipal. Este edificio existe aínda en ruínas.
 36. Vista da zona de Monelos
 37. Conflitos entre veciños  En 1890, seis anos despois, Oza recupera a corporación e salda débedas vendendo bens municipais. É, por outro lado, o momento en que se fixa o linde definitivo.  En 1907 trasládase o concello ao lugar da Moura (hoxe Avda. Fisterra). Ante as protestas veciñas alúgase un edificio no Montiño hoxe rúa Montes, para fixar a sé municipal. Este edificio existe aínda en ruínas.
 38. Vista de Eirís
 39. Conflitos entre veciños  Aproveitando o descontento existente polo cambio de ubicación do concello, os industriais promoven e con grande número de firmas solicitan a anexión da parroquia de Sta. María de Oza á Coruña.  Foi desautorizada dende Madrid, xa que das catro parroquias que forman o concello é a única que xeraba ingresos.
 40. Vista de Visma
 41. Conflitos entre veciños  En 1909 o movemento pro-anexión de Oza insta á alcaldía a levalo a cabo.  A Coruña toma como exemplo a experiencia da cidade de Vigo, xa que acababa de anexionar o concello de Bouzas. A corporación solicitou a documentación que tramitara o concello vigués para proceder dun modo semllante. Tamén en Madrid personaxes, como o deputado e editor xornalístico Fernández Latorre, buscaba apoios e influencias no senado e goberno para conseguir o obxectivo de anexión.
 42. Personaxe importante previo a anexión José Marchesi Dalmau Importante empresario e industrial. Alcalde da Coruña en 1890 e 1893. Impusor da anexión de Oza á Coruña.
 43. Personaxes durante a anexión Xoán Rodríguez Paz Último alcalde de Oza. Médico de profesión. representante do partido liberal e monárquico. Contrario ao proceso de anexión.
 44. Personaxes durante a anexión Xosé Folla Yordi Alcalde de A Coruña, Elixido tras as eleccións de 1910 é único representante do partido liberal na corporación e nomeado como consecuencia do enfrontamento entre conservadores e republicanos nesta. Dimite en agosto de 1912 xusto cando se produce a anexión de Oza.
 45. Personaxes durante a anexión Xosé Martínez Fontenla Alcalde accidental de A Coruña no momento da anexión. Republicano, primo do alcalde de Oza, preside xunto a este os actos de anexión.
 46. Personaxes durante a anexión Xoán Fernández Latorre Deputado en Cortes e gran partidario e promotor da anexión de Oza. Fundador de La Voz de Galicia, que funcionaba como unha gaceta a favor da anexión. Falece ese mesmo ano sen ser protagonista do acontecemento.
 47. Antigo concello de Oza no Corgo na rúa Montes
 48. Representación do selo do concello de Oza
 49. Evolución da poboación de Oza (1842-1910)
 50. Mapa da Coruña e os seus arredores elaborado polos enxeñeiros do exército (1847)
 51. Mapa da provincia da Coruña cos seus límites municipais onde aparece sinalado o concello de Oza (1865)
 52. Plano de 1912 da Coruña onde se inclúe a anexión de Oza
 53. Plano de 1890 sinalando os lindes entre A Coruña e Oza á altura de San Roque de Fóra
 54. Sta. María de Oza San Vicenzo de Elviña: San Cristovo das Viñas: San Pedro de Visma: Braña Carracedo Birloque ou Laxes de Arro Bens Camiño da Aldea Castiñeiras Bosque de Cances Caldemoreiras Canteira Castro Casanova ou San José Casanova ou San José Casanova de Eiris Elviña Coba Comeanda Castaño Escorial Cances Figueiras Castaño de Eiris Feans Grela Gonxa Castrillón Huerta del General Iglesario Gramela Castros Lagar Infesta Labañou Cernadas Laranxeiro Lagoa Loureiro Corgo Laxe Lonzas Maraldo Corrales Mesoiro Martinete Nostián Cubelas Palabea Marzán Pedra da Barca Eiris de Embaixo Pedralonga Moura San Pedro ou Río Eiris de Enriba Pena Redonda Outeiro San Roque Gaiteira Ponte da Pasaxe San Cristobo Seavella Huertas de Maestranza Ponte de Pedra Silva de Embaixo Iglesia Río de Quintas Silva de Enriba Lagarto Vio Someso Lazareto Vedra Torre das Vellas Muíños Ventorrillo Monelos Vioño Monte Montiño Pasaxe Pedrafurada Xubias Toponimia dos lugares segundo a Geografía General del Reino de Galicia de Carré Aldao
 55. Banquete de celebración da fusión-anexión do concello de Santa María de Oza. O acto realizouse no desaparecido teatro Circo Emilia Pardo Bazán Gravado da Torre de Hércules e selo do Concello de Santa María de Oza
 56. Nas eleccións municipais de 1913, promóvese unha candidatura a favor dos intereses de Oza da que saíra elixido o exalcalde Xoán Rodríguez Paz como concelleiro de A Coruña
 57. As parroquias do antigo concello de Oza: San Vicenzo de Elviña, Santa María de Oza, San Pedro de Visma e San Cristovo das Viñas MEMORIA FOTOGRÁFICA
 58. Imaxe de A Coruña desde o Montiño. Fotografía Hauser e Manet
 59. Imaxe de A Coruña desde o Montiño. Fotografía de Pedro Ferrer
 60. Imaxe de A Coruña desde o Montiño. 1926-1928
 61. Castelo de San Diego derruído en 1960 para ampliación do porto industrial
 62. Corralón da Gaiteira. 24/08/1907. Partido do Deportivo da Sala Calvet, denominación de entón do equipo coruñés, e o Pontevedra Sporting Club. Un ano despois de constituírse o club. O encontro celebrouse neste corralón (cando Riazor non existía) formou parte do Campeonato de Galiza e Asturias. Gañou o Pontevedra por 1-2. Neste torneo tamén participou o Fortuna de Vigo, xerme do actual Celta.. Fotografía de Pedro Ferrer
 63. 1907. Corralón da Gaiteira. Fotografía de Pedro Ferrer
 64. 1907. Corralón da Gaiteira. Carreira Ciclista. Festexos da Coruña Fotografía de Pedro Ferrer
 65. Corralón da Gaiteira. Torneo automobilístico. Festas da Coruña Fotografía de Pedro Ferrer
 66. 1907. Corralón da Gaiteira. Festexos da Coruña Fotografía de Pedro Ferrer
 67. 1907. Estación do Norte. Rúa Alcabaleiros Fotografía de Pedro Ferrer
 68. 1950. Estación do Norte. A Cubela
 69. 1970.A Cubela, Foto Blanco
 70. Os Castros. Anos vinte
 71. Unha Quinta nos Castros. Anos vinte
 72. Faro de Oza
 73. Capela de Oza
 74. 1912. Sanatorio Marítimo de Oza
 75. Lazareto de Oza, 1918. ARG
 76. Sanatorio de Oza, 1920, Pedro Ferrer
 77. Xardín do Santarorio Marítimo de Oza. 1920
 78. Sanatorio de Oza. 1920
 79. Sanatorio e praia de Oza, 1935, ARG
 80. Praia de Oza, 1957. Foto Blanco
 81. Praia de Oza na actualidade
 82. Escola de Fisioterapia. Antigo sanatorio
 83. Hospital de Oza. Actualidade
 84. Xardíns de Oza Actualidade
 85. Santa Cristina Ponte da Pasaxe As Xubias A Pasaxe, 1916. ARG
 86. As Xubias, 1936, ARG
 87. 1960. Casablanca, As Xubias
 88. 1930. As Xubias
 89. As Xubias
 90. As Xubias
 91. 1920. Ponte da Pasaxe
 92. Monelos
 93. Avda. de Monelos na actualidade
 94. Avda. de Monelos, 1967
 95. Monelos
 96. Monelos
 97. Parque de Oza
 98. Parque de Oza
 99. Parque de Oza
 100. Avda. de Alfonso Molina 1960. Atravesando A Granxa
 101. Elviña, 1959
 102. Elviña, 1972
 103. Fábrica de Armas e Palavea, 1966
 104. Campus de Elviña
 105. Campus de Elviña
 106. Palavea, 1920
 107. Palavea
 108. Castro de Elviña
 109. Castro de Elviña
 110. Castro de Elviña
 111. Castro de Elviña
 112. Eirís
 113. A Silva
 114. A Silva
 115. Resto do Muíño da Gramela no parque de Santa Margarida. Foron trasladados en 1983 ao abrír a rúa Alcalde Lens coa intención de restauralos
 116. O río Mesoiro canalizado pola zona de Someso
 117. Someso
 118. Mesoiro
 119. Feáns
 120. San Pedro de Visma
 121. Vista do Monte San Pedro desde Riazor
 122. Labañou
 123. Eirís
 124. Eirís
 125. A Silva
 126. San Roque, 1929. ARG
 127. Cidade Escolar, 1972
 128. San Roque
 129. San Roque
 130. San Roque
 131. San Roque
 132. Vioño
 133. Vioño
 134. Vioño
 135. Vioño
 136. Vioño
 137. Peruleiro
 138. San Pedro de Visma
 139. San Pedro de Visma
 140. San Pedro de Visma
 141. San Pedro de Visma
 142. O Portiño
 143. O Portiño
 144. Agra do Orzán
Publicidad