SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 145
Descargar para leer sin conexión
POBOACIÓN
ESTRANXEIRA
EN ESPAÑA
2016
2016 % 12-16
TOTAL 4.601.272 9,88% -1.134.976
EUROPA 2.091.531 45,4% -597.619
UE 1.835.584 39,8% -605.658
Non UE 255.947 4,8% 12.039
Romanía 715.136 15,5% -182.067
Reino Unido 253.928 5,5% -143.964
Italia 181.848 3,9% -10.053
Bulgaria 133.427 2,9% -42.984
Alemaña 118.979 2,5% -77.899
Francia 97.148 2,1% -24.489
Portugal 90.782 1,9% -47.900
Rest. UE (21) 244.336 5,3% -75.796
Ucraína 98,854 2,1% 9.888
Rusia 70.590 1,5% 12.946
Rest. non UE 86.503 1,8% -10.795
2016 % 12-16
ÁFRICA 1.045.120 22,7% -57.209
Marrocos 753.425 16,3% -35.138
Resto África 291.695 6,3% -22.071
AMÉRICA 1.061.352 23,0% -511.703
Ecuador 158.070 3,4% -150.104
Colombia 140.166 3,0% -106.179
Bolivia 115,165 2,5% -70.853
Brasil 73.098 1,5% -26.772
R. Dominicana 71.820 1,5% -21.026
Arxentina 71.585 1,5% -37.673
Resto América
431.448 9,3% -99.096
ASIA 399.467 8,6% 13.364
China 199.661 4,3% 22.660
Pakistán 78.071 1,7% -1.913
Resto Asia 121.735 2,6% 32.809
OCEANÍA 2.896 0,1% 311
APÁTRIDAS 906 0,0% 338
POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN ESPAÑA 2016
FTE. INE
CCAA TOTAL % %
% POBOACIÓN
CCAA 2012-2016
TOTAL ESPAÑA 4.601.272 100% 9,88% 1.134.986
CATALUÑA 1.020.631 22,2%
3.095.902
67,3%
13,6% -166.148
MADRID 790.918 17,2% 12,2% -224.136
C. VALENCIANA 667.676 14,5% 13,5% -215.336
ANDALUCÍA 616.677 13,4% 7,4% -130.433
CANARIAS 248.627 5,4%
805.931
17,5%
11,8% -62.214
MURICA 200.914 4,4% 13,7% -37.479
BALEARES 188.662 4,1% 17,0% -53.908
CASTILLA-LA MANCHA 167.728 3,6% 8,2% -68.321
PAÍS VASCO 139.025 3,0%
699.439
15,3%
6,3% -12.869
ARAGÓN 132.176 2,9% 10,1% -40.935
CASTILLA LEÓN 127.724 2,8% 5,2% -45.785
GALICIA 87.616 1,9% 3,2% -24.567
NAVARRA 54.666 1,2% 8,5% -14.957
ASTURIAS 40.229 0,9% 3,9% -10.598
RIOJA, LA 35.495 0,8% 11,2% -10.878
EXTREMADURA 33.368 0,7% 3,1% -9.173
CANTABRIA 30.397 0,7% 5,2% -8.916
MELILLA 13.310 0,3% 15,5% 2.046
CEUTA 5.433 0,1% 6,4% -379
DISTRIBUCIÓN POR CC.AA.
POSICIÓN ABSOLUTA E RELATIVA (Padrón 2016)
FTE. INE
Total España 4.601.272
Cataluña 1.020.631
Madrid 790.918
C. Valenciana 667.676
Andalucía 616.677
Canarias 248.627
Murcia 200.914
Baleares 188.662
Castilla- La Mancha 167.728
País Vasco 139.025
Aragón 132.176
Castilla y León 127.724
Galicia 87.616
Navarra 54.666
Asturias 40.229
Rioja (La) 35.495
Extremadura 33.368
Cantabria 30.397
Melilla 13.310
Ceuta 5.433
Total España 9,88%
Baleares 17,0%
Melilla 15,5%
Murcia 13,7%
Cataluña 13,6%
C. Valenciana 13,5%
Madrid 12,2%
Canarias 11,8%
Rioja (La) 11,2%
Aragón 10,1%
Navarra 8,5%
Castilla- La Mancha 8,2%
Andalucía 7,4%
Ceuta 6,4%
País Vasco 6,3%
Castilla y León 5,2%
Cantabria 5,2%
Asturias 3,9%
Galicia 3,2%
Extremadura 3,1%
ESTRANXEIROS
4.601.272
9,88%
2012-2016: -1.134.986
<5%
5-9,99%
10-14,99%
>15%
87,616
3,2%
-24.567
33.368
3,1%
-9.173
40229
3,9%
-10.598
30.397
5,2%
-8.916
127.724
5,2%
-45.785
139.025
6,3%
-12.869
5.433
6,4%
-379
616.677
7,4%
-130.433
54.666
8,5%
-14.957
167.728
8,2%
-68.321
132.176
10,1%
-40.935
35.495
11,2%
-10.878
248.627
11,8%
-62.214
790918
12,2%
--224.136
1.020.631
13,6%
-97.565
667.676
13,5%
-215.336
200.914
13,7%
-37.479
13.310
15,5%
2.046
188.662
17,0%
-53.908
FTE. INE
2016
ESTRANXEIROS POR PROVINCIAS
4.601.272
<50.000
50.000-99.999
100.000-199.999
>200.000
338.893
686.854
79’.918
FTE. INE
% ESTRANXEIROS SOBRE TOTAL PROVINCIAL
9.88%
MEDIA
<5%
5-9,99%
10-14,99%
>15%
18,5%
19,5%
18,8%
FTE. INE
POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN ESPAÑA 2016
PRINCIPAIS
PAÍSES
Marrocos 753.425 16,3%
Romanía 715.136 15,5%
Reino Unido 253.928 5,2%
China 199.661 4,3%
Italia 181.848 3,9%
Colombia 140.166 3,0%
Bulgaria 133.427 2,9%
Alemaña 118.979 2,5%
Bolivia 115.165 2,5%
Francia 97.148 2,1%
Portugal 90.782 1,9%
Paquistán 78.071 1,7%
2016: Comunidade de estranxeiros máis numerosa por provincias
Romanía 23
Marrocos 17
Reino Unido 2
Portugal 3
Bulgaria 3
Italia 2
9,6
19,3
12,6
38,3
22,5
16,9
20,7
13,8
42,0
38,8
35,3
16,7
23,7
30,3
21,2
88,4
24,7
24,8
31,7
30,2
18,4
28,7
22,2
39,1
51,7
34,7
22,2
88,8
16,0
14,5
20,5
31,5
21,6
39,4
52,8
30,3
38,4
19,1
33,,2
30,7
37,7
40,5
48,7
19,3
21,5
26,3
17,7
30,7
12,4
% da comunidade máis numerosa
17,3
12,6
36,3
EUROPEOS EN ESPAÑA 2016
2.091.531
45,4% DE ESTRANXEIROS
EN ESPAÑA
-597.619 MENOS
QUE NO 2012
1.835.584 DA UE 255.947 FÓRA DA UE
CIDADÁNS DA UE EN ESPAÑA
1.835.584
2016
39,8%
DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA
-605.658
CON RESPECTO AO 2012
Romanía 715.136
Reino Unido 253.928
Italia 181.848
Bulgaria 133.427
Alemaña 118.979
Francia 97.148
Portugal 90.782
Polonia 57.029
Países Baixos 43.627
Bélxica 28.953
Suecia 18.110
Lituania 16.041
Irlanda 14.432
Finlandia 11.080
Dinamarca 9.726
Hungría 9.234
Austria 7.529
Rep. Checa 7.372
Eslovaquia 6.138
Letonia 4.450
Grecia 4.078
Estonia 2.230
Croacia 1.963
Eslovenia 1.332
Luxemburgo 534
Chipre 265
Malta 213
UE 1.835.584
DISTRIBUCIÓN DE ALEMÁNS POR PROVINCIAS 2016
118.979
2012-2016: -77.899
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
12.779
12.950
15.108
16.567
20.415
FTE. INE
1.241
DISTRIBUCIÓN DE AUSTRIACOS POR PROVINCIAS 2016
7.529
2012-2016: -3.591
<500
500-999
>1.000
1.156
1.014
1.043
1.016
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE BELGAS POR PROVINCIAS 2016
28.953
2012-2016: -7.595
<500
500-999
1.000-2.999
>3.000
3.043
3.951
7.606
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE BÚLGAROS POR PROVINCIAS 2016
133.427
2012-2016: -42.984
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
17.755
23.309
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CHIPRIOTAS POR PROVINCIAS 2016
265
2012-2016: 32
0
1-9
>10
13
49
14
FTE. INE
98
14
14
565
565
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CHECOS POR PROVINCIAS 2016
7.372
2012-2014: -2.204
<100
100-199
200-499
>500
516
576
555
888
852
1.052
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CROATAS POR PROVINCIAS 2016
1.963
2012-2016: 338
<100
100-299
>300
109
113
106
274
419
DISTRIBUCIÓN DE DANESES POR PROVINCIAS 2016
9.726
2012-2016: -3.639
<100
100-499
500-999
>1.000
1.175
4.087
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ESLOVACOS POR PROVINCIAS 2016
6.138
2012-2016: -2.302
<100
100-199
200-499
>500
558
522
608
699
768
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ESLOVENOS POR PROVINCIAS 2016
1.332
2012-2016: -78
<25
25-99
100-199
>200
238
223
141
196
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ESTONIOS POR PROVINCIAS 2016
2.230
2012-2016: 408
<50
50-99
100-199
>200
345
288
308
475
DISTRIBUCIÓN DE FINLANDESES POR PROVINCIAS 2016
11.080
2012-2016: -2.636
<500
500-999
>1.000
FTE. INE
745
626
738
6.478
1.100
DISTRIBUCIÓN DE FRANCESES POR PROVINCIAS 2016
97.148
2012-2016: -24.489
<1.000
1.000-1.999
2.000-4.999
>5.000
6.103
6.710
6.350
6.832
8.144
12.643
21.909
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE GREGOS POR PROVINCIAS 2016
4.078
2012-2016: -695
<100
100-199
200-999
>1.000
222
207
863
1.250
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE HOLANDESES POR PROVINCIAS 2016
43.627
2012-2016: -11.818
<500
500-999
1.000-4.999
>5.000
6.309
12.531
5.625
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE HÚNGAROS POR PROVINCIAS 2016
9.234
2012-2016: -408
<100
100-199
200-999
>1.000
1.223
1.175
DISTRIBUCIÓN DE INGLESES POR PROVINCIAS 2016
253.928
2012-2016: -143.964
<2.500
2.500-9.999
10.000-14.999
>15.000
15.060
16.126
50.530
72.935
FTE. INE
14.432
2012-2016: -4.443
<100
100-199
200-999
>1.000
1.359
1.634
2.454
2.758
1.527
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE IRLANDESES POR PROVINCIAS 2016
DISTRIBUCIÓN DE ITALIANOS POR PROVINCIAS 2016
181.848
2012-2016: -10.053
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
11.258
10.584
15.968
16.627
21.211
23.962
41.794
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE LETÓNS POR PROVINCIAS 2016
4.450
2012-2016: 190
<50
50-99
100-199
>200
344
213
515
753
583
620
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE LITUANOS POR PROVINCIAS 2016
16.041
2012-2016: -6.821
<100
100-199
200-999
>1.000
2.088
2.745
3.305
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE LUXEMBURGUESES POR PROVINCIAS 2016
534
2012-2016: -161
0
1-9
10-49
>50
51
62
96
79
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE MALTESES POR PROVINCIAS 2016
213
2012-2016: -66
0
1-9
10-39
>40
45
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE POLACOS POR PROVINCIAS 2016
57.029
2012-2016: -27.252
<500
500-999
1.000-2.499
>2.500
2.802
3.142
3.030
6.482
16.586
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE PORTUGUESES POR PROVINCIAS 2016
90.782
2012-2016: -47.900
<1.000
1.000-2.499
2.500-4.999
>5.000
5.893
8.038
12.940
FTE. INE
20.679
DISTRIBUCIÓN DE ROMANESES POR PROVINCIAS 2016
715.136
2012-2016: -182.167
<2.500
2.500-4.999
5.000-14.999
>15.000
15.995
20.855
22.449
24.215
25.694
27.488
33.347
35.892
40.697
47.316
175.835
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SUECOS POR PROVINCIAS 2016
18.110
2012-2016: -7.561
<100
100-499
500-999
>1.000
1.168
1.357
1.394
2.548
3.469
5.096
FTE. INE
EUROPA NON COMUNITARIA
2016
255.947
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
5,56%
12.039 MÁIS
CON RESPECTO
AO 2012
Ucraína 98.854
Rusia 70.590
Moldavia 17.677
Noruega 14.571
Xeorxia 12.591
Suiza 12.574
Armenia 11.953
Belarús 4.402
Turquía 3.409
Serbia 3.169
Albania 2.002
Bosnia e Herzegovina 1.156
Islandia 1.066
Andorra 1.020
Macedonia 597
Liechtenstein 40
Resto Europa non UE 276
Europa non UE 255.947
DISTRIBUCIÓN DE ALBANESES POR PROVINCIAS 2016
2.002
2012-2016: 96
<10
10-19
20-99
>100
109
149
322
559
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ANDORRANOS POR PROVINCIAS 2016
1.020
2012-2016: -100
<10
10-19
20-99
>100
206
521
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ARMENIOS POR PROVINCIAS 2016
11.953
2012-2016: 101
<100
100-999
1.000-1.999
>2.000
1.042
1.308
2.921
3.647
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE BELARRUSOS POR PROVINCIAS 2016
4.402
2012-2016: 496
<100
100-199
200-399
>400
580
431
941
DISTRIBUCIÓN DE BOSNIOS POR PROVINCIAS 2016
1.156
2012-2016: -244
<50
50-99
100-149
>150
117
175
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ISLANDESES POR PROVINCIAS 2016
1.066
2012-2016: -361
<10
10-19
20-99
>100
217
380
131
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE LIECHTENSTINIANOS POR PROVINCIAS 2016
40
2012-2016: -12
0
1-5
>6
13
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE MACEDONIOS POR PROVINCIAS 2016
597
2012-2016: -23
0
1-9
10-49
>50
57
53
135
FTE. INE
50
DISTRIBUCIÓN DE MOLDAVOS POR PROVINCIAS 2016
17.677
2012-2014: -176
<100
100-999
1.000-1.999
>2.000
2.048
3.018
2.418
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE NORUEGOS POR PROVINCIAS 2016
14.571
2012-2016: -6.026
<100
100-499
500-1.999
>2.000
619
2.443
2.674
6.837
DISTRIBUCIÓN DE RUSOS POR PROVINCIAS 2016
70.590
2012-2016: 12.946
<100
100-999
1.000-4.999
>5.000
5.963
15.940
12.963
5.880
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SERBIOS POR PROVINCIAS 2016
3.169
2012-2016: -162
709
490
<50
50-99
100-399
>400 FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SUÍZOS POR PROVINCIAS 2016
12.574
2012-2016: -5.751
<100
100-199
200-999
>1.000
1.196
1.418
3.187
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE TURCOS POR PROVINCIAS 2016
3.409
2012-2016: 365
<100
100-499
>500
106
129
156
174
821
1.072
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE UCRAÍNOS POR PROVINCIAS 2016
98.854
2012-2016: -9.888
<1.000
1.000-4999
9.999-5.000
>10.000
10.742
21.391
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE XEORXIANOS POR PROVINCIAS 2016
12.591
2012-2016: 962
<100
100-199
200-999
>1.000
4.726
1.554
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN RESTO DE EUROPEOS NON UE POR PROVINCIAS 2016
276
2012-2016: 40
0
1-9
10-24
>25
53
84
FTE. INE
ÁFRICA
2016
1.045.120
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
22,71%
-57.209
CON RESPECTO
AO 2012
Marrocos 753.425
Senegal 62.489
Alxeria 61.987
Nixeria 41.486
Mali 23.232
Gambia 19.186
Ghana 15.805
Guinea Ecuatorial 12.344
Guinea 10.497
Mauritania 8.692
Camerún 5.768
Guinea-Bissau 4.648
Resto de África 4.413
Exipto 3.615
Costa de Marfil 2.904
Cabo Verde 2.762
Túnez 1.937
Angola 1.627
Congo 1.543
Burkina Faso 1.224
Kenia 1.102
Sudáfrica 1.051
R. Dem. do Congo 1.001
Serra Leona 712
Etiopía 645
Togo 426
Benin 343
Liberia 256
África 1.045.120
DISTRIBUCIÓN DE ANGOLEÑOS POR PROVINCIAS 2016
1.627
2012-2016: -362
<10
10-49
50-99
>100
92
222
670
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ALXERINOS POR PROVINCIAS 2016
61.987
2012-2016: -925
<500
500-999
1.000-2.999
>3.000
3.601
4.115
6.618
14.863
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE BENINESES POR PROVINCIAS 2016
343
2012-2016: -36
0
1-9
10-39
>40
53
63
FTE. INE
93
DISTRIBUCIÓN DE BURKINESES POR PROVINCIAS 2016
1.224
2012-2016: -57
<10
10-49
50-99
>100
134
141
155
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CABOVERDIANOS POR PROVINCIAS 2016
2.762
2012-2016: -487
<10
10-49
50-99
>100
152
258
274
521
977
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CAMERUNESES POR PROVINCIAS 2016
5.768
2012-2016: -592
<100
100-199
200-499
>500
503
714
1.251
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CONGOLEÑOS POR PROVINCIAS 2016
1.543
2012-2016: -595
<10
10-49
50-99
>100
119
408
163
DISTRIBUCIÓN DE CONGOLEÑOS (R. DEMOCRÁTICA) POR PROVINCIAS 2016
1.001
2012-2016: -293
0
1-24
25-99
>100
303
307
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE COSTAMARFILEÑOS POR PROVINCIAS 2016
2.904
2012-2016: -288
<10
10-99
100-149
>150
178
192
241
309
564
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ETÍOPES POR PROVINCIAS 2016
645
2012-2016: -270
0
1-24
25-49
>50
225
73
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE EXIPCIOS POR PROVINCIAS 2016
3.615
2012-2016: 317
<50
50-99
100-299
>300
328
819
759
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE GAMBIANOS POR PROVINCIAS 2016
19.186
2012-2016: -2.798
<100
100-499
500-999
>1.000
5.431
7.304
1.447
1.357
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE GHANESES POR PROVINCIAS 2016
15.805
2012-2016: -1.166
<100
100-499
500-999
>1.000
1.061
1.149
1.487
4.527
DISTRIBUCIÓN DE GUINEANOS POR PROVINCIAS 2016
10.497
2012-2016: -1.920
<100
100-499
500-999
>1.000
1.261
2.500
1.237
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE GUINEAECUATORIANOS POR PROVINCIAS 2016
12.344
2012-2016: -2.030
<100
100-499
500-999
>1.000
1.008
1.340
5.351
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE GUINEA-BISSAUSÍES POR PROVINCIAS 2016
4.648
2012-2016: -750
<50
50-99
100-499
>500
283
372
322
411
813
1.745
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE KENYANOS POR PROVINCIAS 2016
1.102
2012-2016: 30
0
1-49
50-99
>100
82
98
111
167
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE LIBERIANOS POR PROVINCIAS 2016
256
2012-2016: -152
0
1-9
10-24
>25
32
58
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE MALÍES POR PROVINCIAS 2016
23.232
2012-2016: -1.402
>100
100-999
1.000-1.999
>2.000
2.476
3.253
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE MARROQUÍES POR PROVINCIAS 2016
753.425
2012-2016: -35.138
<2.500
2.500-4.999
5.000-24.999
>25.000
37.816
36.634
37.124
49.937
77.166
76.759
121.746
FTE. INE
31.383
DISTRIBUCIÓN DE MAURITANOS POR PROVINCIAS 2016
8.692
2012-2016: -2.818
<100
100-499
500-999
>1.000
561
919
2.034
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE NIXERIANOS POR PROVINCIAS 2016
41.486
2012-2016: -4.810
<500
500-999
1.000-3.999
>4.000
4.267
8.959
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SENEGALESES POR PROVINCIAS 2016
62.489
2012-2016: -1.474
<500
500-999
1.000-4.999
>5.000
10.571
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SERRALEONESES POR PROVINCIAS 2016
712
2012-2016: -193
0
1-24
25-99
>100
76
99
104
109
FTE. INE
61
DISTRIBUCIÓN DE SUDAFRICANOS POR PROVINCIAS 2016
1.051
2012-2016: 82
<10
10-49
50-99
>100
167
147
142
169
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE TOGOLESES POR PROVINCIAS 2016
426
2012-2016: -36
0
1-9
10-49
>50
62
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE TUNECINOS POR PROVINCIAS 2016
1.937
2012-2016: -124
<10
10-49
50-99
>100
106
355
373
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN RESTO AFRICANOS POR PROVINCIAS 2016
4.413
2012-2016: 1.078
<50
50-99
100-999
>1000
1.264
FTE. INE
AMÉRICA
2016
1.061.352
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
23,07%
-511.703
CON RESPECTO
AO 2012
Ecuador 158.070
Colombia 140.166
Bolivia 115.165
Brasil 73.098
República Dominicana 71.820
Arxentina 71.585
Paraguai 68.926
Perú 65.070
Venezuela 54.184
Honduras 49.130
Cuba 46.125
EE_UU 31.445
Uruguai 25.930
Chile 25.322
Nicaragua 22.431
México 22.265
El Salvador 8.205
Canadá 3.765
Guatemala 3.475
Costa Rica 2.029
Panamá 1.929
Dominica 551
Resto América Central 630
Resto América Sur 36
América 1.061.352
AMÉRICA CENTRAL 2016
206.325
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
4,48%
-11.899
CON RESPECTO
AO 2012
DISTRIBUCIÓN DE COSTARRICENSES POR PROVINCIAS 2016
2.029
2012-2016: 3
<10
10-99
100-199
>200
514
565
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CUBANOS POR PROVINCIAS 2016
46.125
2012-2016: -8.833
<100
100-999
1.000-4.999
>5.000
5.604
5.165
8.280
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE DOMINICANOS POR PROVINCIAS 2016
71.820
2012-2016: -21.026
<200
200-999
1.000-1.999
>2.000
14.761
25.638
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE DOMINIQUESES POR PROVINCIAS 2016
551
2012-2016: -140
<10
10-19
20-49
>50
139
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE GUATEMALTECOS POR PROVINCIAS 2016
3.475
2012-2016: -893
<100
100-199
200-499
>500
526
1.040
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE HONDUREÑOS POR PROVINCIAS 2016
49.130
2012-2016: 13.114
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
2.312
2.784
11.264
8.753
14.353
DISTRIBUCIÓN DE NICARAGÜENSES POR PROVINCIAS 2016
22.431
2012-2016: 4.976
<100
100-999
1.000-1.999
>2.000
3.536
4.142
3.186
FTE. INE
2.139
DISTRIBUCIÓN DE PANAMEÑOS POR PROVINCIAS 2016
1.929
2012-2016: -284
<50
50-99
100-199
>200
577
124
404
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SALVADOREÑOS POR PROVINCIAS 2016
8.205
2012-2016: 1.210
<50
50-199
200-999
>1.000
2.545
3.034
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE RESTO CENTROAMERICANOS POR PROVINCIAS 2016
630
2012-2016: -26
<10
10-19
20-29
>30
47
91
175
FTE. INE
NORTEAMÉRICA 2016
57.475
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
1,25%
833
CON RESPECTO
AO 2012
DISTRIBUCIÓN DE CANADIENSES POR PROVINCIAS 2016
3.765
2012-2016: 546
<10
10-99
100-399
>400
425
768
946
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOUNIDENSES POR PROVINCIAS 2016
31.445
2012-2016: 3.589
<100
100-499
500-1.499
>1.500
1.805
5.820
10.245
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE MEXICANOS POR PROVINCIAS 2016
22.265
2012-2016: -3.302
<100
100-499
500-999
>1.000
5.660
6.469
FTE. INE
SUDAMÉRICA 2016
797.552
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
17,33%
-500.637
CON RESPECTO
AO 2012
DISTRIBUCIÓN DE ARXENTINOS POR PROVINCIAS 2016
71.585
2012-2016: -37.673
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
5.177
6.165
9.391
13.051
FTE. INE
6.619
DISTRIBUCIÓN DE BOLIVIANOS POR PROVINCIAS 2016
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
115.165
2012-2016: -70.853
6.339
10.344
10.195
24.488
27.650
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE BRASILEIROS POR PROVINCIAS 2016
73.098
2012-2016: -26.772
<1.000
1.000-1.999
2.000-4.999
>5.000
11.594
12.142
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE CHILENOS POR PROVINCIAS 2016
25.322
2012-2016: -13.882
<200
200-999
1.000-4.999
>5.000
4.844
7.238
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE COLOMBIANOS POR PROVINCIAS 2016
140.166
2012-2016: -106.179
<1.000
1.000-1.999
2.000-4.999
>5.000
6.375
5.534
8.875
9.032
16.990
33.670
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ECUATORIANOS POR PROVINCIAS 2016
158.070
2012-2016: -150.104
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
26.596
24.876
42.743
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE PARAGUAIOS POR PROVINCIAS 2016
68.926
2012-2016: -19.401
<1.000
1.000-1.999
2.000-4.999
>5.000
6.116
11.179
22.861
DISTRIBUCIÓN DE PERUANOS POR PROVINCIAS 2016
65.070
2012-2016: -57.573
<500
500-999
1.000-9.999
>10.000
15.866
25.611
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE URUGUAIOS POR PROVINCIAS 2016
25.930
2012-2016: -13.050
<200
200-999
1.000-1.999
>2.000
2.285
.2.765
5.655
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE VENEZOLANOS POR PROVINCIAS 2016
54.184
2012-2016: -13.050
<500
500-999
1.000-4.999
>5.000
6.031
8.817
15.317
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN RESTO DE SUDAMERICANOS POR PROVINCIAS 2016
36
2012-2016: -12
0
1-4
>5
6
FTE. INE
ASIA
2016
399.467
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
8,68%
30.896 MÁIS
CON RESPECTO
AO 2012
China 199.661
Paquistán 78.071
India 38.337
Filipinas 31.367
Bangladesh 13.350
Xapón 5.766
Siria 4.249
Corea 3.677
Irán 3.519
Nepal 3.393
Israel 1.857
Kazajstán 1.765
Tailandia 1.715
Líbano 1.667
Indonesia 1.442
Xordania 1.207
Iraq 1.168
Vietnam 969
Arabia Saudí 704
Resto de Asia 5.583
Asia 399.467
DISTRIBUCIÓN DE BANGLADESHÍES POR PROVINCIAS 2016
13.350
2012-2016: 275
<100
100-199
200-999
>1.000
346
4.878
5.813
347
203
FTE. INE
224
DISTRIBUCIÓN DE CHINOS POR PROVINCIAS 2016
199.661
2012-2016: 22.660
<1.000
1.000-4.999
5.000-9.999
>10.000
11.523
45.636
54.512
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE COREANOS POR PROVINCIAS 2016
3.677
2012-2016: 462
<10
10-99
100-199
>200
161
339
922
1.437
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE FILIPINOS POR PROVINCIAS 2016
31.367
2012-2016: 726
<100
100-499
500-1.499
>1.500
1.767
1.659
9.754
13.014
FTE. INE
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE INDIOS POR PROVINCIAS 2016
38.337
2012-2016: 2.449
<100
100-999
1.000-2.999
>3.000
3.194
4.623
13.736
DISTRIBUCIÓN DE INDONESIOS POR PROVINCIAS 2014
1.336
2012-2014: -10
0
1-50
50-99
>100
144
144
307
293
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE IRANÍS POR PROVINCIAS 2016
3.519
2012-2016: 509
<100
100-500
500-999
>1.000
274
650
741
1.030
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE IRAQUÍS POR PROVINCIAS 2016
1.168
2012-2016: 166
0
1-19
20-99
>100
138
136
446
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE ISRAELÍS POR PROVINCIAS 2016
1.857
2012-2016: -3
<10
10-19
20-99
>100
128
135
315
774
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE KAZAJSTANOS POR PROVINCIAS 2016
1.765
2012-2016: 725
<10
10-99
100-199
>200
376
425
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE LIBANESES POR PROVINCIAS 2016
1.667
2012-2016: 276
<10
10-99
100-199
>200
343
464
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE NEPALÍS POR PROVINCIAS 2016
3.393
2012-2016: 731
<100
100-199
200-399
>400
264
488
238
1.415
259
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE PAQUISTANÍS POR PROVINCIAS 2016
78.071
2012-2016: -1.913
<100
100-999
1.000-4.999
>5.000
7.968
38.129
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SAUDÍS POR PROVINCIAS 2016
704
2012-2016: 257
0
1-9
10-74
>75
97
113
412
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE SIRIOS POR PROVINCIAS 2016
4.249
2012-2016: 1.674
<20
20-99
100-499
>500
1.196
833
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE TAILANDESES POR PROVINCIAS 2016
1.715
2012-2016: 264
<10
10-49
50-99
>100
113
177
192
267
268
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE VIETNAMITAS POR PROVINCIAS 2016
969
2012-2016: 311
182
266
<10
10-24
25-99
>100 FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE XAPONESES POR PROVINCIAS 2016
5.766
2012-2016: 301
<20
20-99
100-999
>1.000
1.489
2.149
FTE. INE
<20
DISTRIBUCIÓN DE XORDANOS POR PROVINCIAS 2016
1.207
2012-2016: -3
<10
10-49
50-99
>100
251
323
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN RESTO DE ASIÁTICOS POR PROVINCIAS 2016
5.583
2012-2016: 933
<25
25-99
100-999
>1.000
1.193
1.308
FTE. INE
OCEANÍA
2016
2.896
ESTRANXEIROS EN ESPAÑA
0,06%
311 MÁIS
CON RESPECTO
AO 2012
Australia 2.138
Nueva Zelanda 611
Resto de Oceanía 147
DISTRIBUCIÓN DE AUSTRALIANOS POR PROVINCIAS 2016
2.138
2012-2016: 179
<25
25-99
100-199
>200
378
504
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN DE NOVOZELANDESES POR PROVINCIAS 2016
611
2012-2016: 0
0
1-24
25-100
>100
38
37
80
55
84
135
FTE. INE
DISTRIBUCIÓN RESTO DE OCEÁNICOS POR PROVINCIAS 2016
147
2012-2016: 32
0
1-9
10-24
>25
24
11
12
12
37
FTE. INE
APÁTRIDAS
2016
906 APÁTRIDAS
VIVEN EN ESPAÑA
338 MÁIS
CON RESPECTO
AO 2012
DISTRIBUCIÓN DE APÁTRIDAS POR PROVINCIAS 2016
906
2012-2016: 338
0-9
10-49
50-99
>100
100
154
FTE. INE

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Estudio concursos empresariales Noviembre 2013
Estudio concursos empresariales Noviembre 2013Estudio concursos empresariales Noviembre 2013
Estudio concursos empresariales Noviembre 2013INFORMA D&B
 
Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017
Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017
Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017INFORMA D&B
 
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès Parets Empreses
 

La actualidad más candente (7)

Audatex 3 j
Audatex 3 jAudatex 3 j
Audatex 3 j
 
Estudio concursos empresariales Noviembre 2013
Estudio concursos empresariales Noviembre 2013Estudio concursos empresariales Noviembre 2013
Estudio concursos empresariales Noviembre 2013
 
La empleablidad desde los sectores económicos: servicio, comercio e industria...
La empleablidad desde los sectores económicos: servicio, comercio e industria...La empleablidad desde los sectores económicos: servicio, comercio e industria...
La empleablidad desde los sectores económicos: servicio, comercio e industria...
 
Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017
Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017
Concursos y disoluciones de empresas en enero 2017
 
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
Presentación de los sectores de Industria y Servicios de Parets del Vallès
 
2
22
2
 
Los conductores españoles ante la crisis
Los conductores españoles ante la crisisLos conductores españoles ante la crisis
Los conductores españoles ante la crisis
 

Destacado

Evolución e tipos de unidades morfoestruturais
Evolución e tipos de unidades morfoestruturaisEvolución e tipos de unidades morfoestruturais
Evolución e tipos de unidades morfoestruturaisAgrela Elvixeo
 
Vocabulario ilustrado clima
Vocabulario ilustrado climaVocabulario ilustrado clima
Vocabulario ilustrado climaAgrela Elvixeo
 
Vocabulario de Xeografía 2º de bacharelato
Vocabulario de Xeografía 2º de bacharelatoVocabulario de Xeografía 2º de bacharelato
Vocabulario de Xeografía 2º de bacharelatoAgrela Elvixeo
 
A pesca en España e Galicia
A pesca en España e GaliciaA pesca en España e Galicia
A pesca en España e GaliciaAgrela Elvixeo
 
Tempo e clima en España
Tempo e clima en EspañaTempo e clima en España
Tempo e clima en EspañaAgrela Elvixeo
 
A economía española cifras macroeconómicas 2015
A economía española cifras macroeconómicas 2015A economía española cifras macroeconómicas 2015
A economía española cifras macroeconómicas 2015Agrela Elvixeo
 
O medio rural e as actividades agropecuarias en España
O medio rural e as actividades agropecuarias en EspañaO medio rural e as actividades agropecuarias en España
O medio rural e as actividades agropecuarias en EspañaAgrela Elvixeo
 
A auga. Hidrografía en España
A auga. Hidrografía en EspañaA auga. Hidrografía en España
A auga. Hidrografía en EspañaAgrela Elvixeo
 
Vocabulario ilustrado do relevo
Vocabulario ilustrado do relevoVocabulario ilustrado do relevo
Vocabulario ilustrado do relevoAgrela Elvixeo
 
O espazo urbano en España
O espazo urbano en EspañaO espazo urbano en España
O espazo urbano en EspañaAgrela Elvixeo
 
Poboación España 2016
Poboación España 2016Poboación España 2016
Poboación España 2016Agrela Elvixeo
 
Parques nacionais de España
Parques nacionais de EspañaParques nacionais de España
Parques nacionais de EspañaAgrela Elvixeo
 
Poboación estranxeira en Galicia
Poboación estranxeira en GaliciaPoboación estranxeira en Galicia
Poboación estranxeira en GaliciaAgrela Elvixeo
 
As paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en España
As paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en EspañaAs paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en España
As paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en EspañaAgrela Elvixeo
 
Minería e fontes de enerxía en España e Galicia
Minería e fontes de enerxía en España e GaliciaMinería e fontes de enerxía en España e Galicia
Minería e fontes de enerxía en España e GaliciaAgrela Elvixeo
 
IES ELVIÑA E OS BARRIOS
IES ELVIÑA E OS BARRIOSIES ELVIÑA E OS BARRIOS
IES ELVIÑA E OS BARRIOSAgrela Elvixeo
 

Destacado (20)

Evolución e tipos de unidades morfoestruturais
Evolución e tipos de unidades morfoestruturaisEvolución e tipos de unidades morfoestruturais
Evolución e tipos de unidades morfoestruturais
 
Río Monelos
Río MonelosRío Monelos
Río Monelos
 
Vocabulario ilustrado clima
Vocabulario ilustrado climaVocabulario ilustrado clima
Vocabulario ilustrado clima
 
Vocabulario de Xeografía 2º de bacharelato
Vocabulario de Xeografía 2º de bacharelatoVocabulario de Xeografía 2º de bacharelato
Vocabulario de Xeografía 2º de bacharelato
 
A pesca en España e Galicia
A pesca en España e GaliciaA pesca en España e Galicia
A pesca en España e Galicia
 
Litoloxía
LitoloxíaLitoloxía
Litoloxía
 
Tempo e clima en España
Tempo e clima en EspañaTempo e clima en España
Tempo e clima en España
 
A economía española cifras macroeconómicas 2015
A economía española cifras macroeconómicas 2015A economía española cifras macroeconómicas 2015
A economía española cifras macroeconómicas 2015
 
O medio rural e as actividades agropecuarias en España
O medio rural e as actividades agropecuarias en EspañaO medio rural e as actividades agropecuarias en España
O medio rural e as actividades agropecuarias en España
 
A auga. Hidrografía en España
A auga. Hidrografía en EspañaA auga. Hidrografía en España
A auga. Hidrografía en España
 
Relevo Peninsular
Relevo PeninsularRelevo Peninsular
Relevo Peninsular
 
Vocabulario ilustrado do relevo
Vocabulario ilustrado do relevoVocabulario ilustrado do relevo
Vocabulario ilustrado do relevo
 
O espazo urbano en España
O espazo urbano en EspañaO espazo urbano en España
O espazo urbano en España
 
Poboación España 2016
Poboación España 2016Poboación España 2016
Poboación España 2016
 
Parques nacionais de España
Parques nacionais de EspañaParques nacionais de España
Parques nacionais de España
 
Poboación estranxeira en Galicia
Poboación estranxeira en GaliciaPoboación estranxeira en Galicia
Poboación estranxeira en Galicia
 
As paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en España
As paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en EspañaAs paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en España
As paisaxes naturais e as súas interaccións natureza-sociedade en España
 
Minería e fontes de enerxía en España e Galicia
Minería e fontes de enerxía en España e GaliciaMinería e fontes de enerxía en España e Galicia
Minería e fontes de enerxía en España e Galicia
 
IES ELVIÑA E OS BARRIOS
IES ELVIÑA E OS BARRIOSIES ELVIÑA E OS BARRIOS
IES ELVIÑA E OS BARRIOS
 
Industria en España
Industria en España Industria en España
Industria en España
 

Similar a Poboación estranxeira en España 2016

IED cifras I trimestre 2016
IED cifras I trimestre 2016IED cifras I trimestre 2016
IED cifras I trimestre 2016ProColombia
 
Estadistica anual definitiva 2013
Estadistica anual definitiva 2013Estadistica anual definitiva 2013
Estadistica anual definitiva 2013Frank Ragol
 
Evolución de los asalariados
Evolución de los asalariadosEvolución de los asalariados
Evolución de los asalariadosManoloRecio
 
Concursos de empresas en España en marzo de 2014
Concursos de empresas en España en marzo de 2014Concursos de empresas en España en marzo de 2014
Concursos de empresas en España en marzo de 2014INFORMA D&B
 
COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014
COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014
COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014Ayuntamiento de Málaga
 
Estadísticas de IED en colombia a 2014
Estadísticas de IED en colombia a 2014Estadísticas de IED en colombia a 2014
Estadísticas de IED en colombia a 2014ProColombia
 
Cifras IED 2015 iii trimestre
Cifras IED 2015 iii trimestreCifras IED 2015 iii trimestre
Cifras IED 2015 iii trimestreProColombia
 
Datos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembre
Datos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembreDatos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembre
Datos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembremiciudadreal
 
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013Xtantos
 
RADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdf
RADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdfRADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdf
RADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdfEduardo Ochoa
 
Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)
Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)
Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)ACEPMA-CECAP Málaga
 
Fuerte caída en la venta de combustibles
Fuerte caída en la venta de combustiblesFuerte caída en la venta de combustibles
Fuerte caída en la venta de combustiblesEconomis
 
Cifras IED 2015 Primer semestre
Cifras IED 2015 Primer semestreCifras IED 2015 Primer semestre
Cifras IED 2015 Primer semestreProColombia
 
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014Xtantos
 
Afiliados extranjeros febrero 2014
Afiliados extranjeros febrero 2014Afiliados extranjeros febrero 2014
Afiliados extranjeros febrero 2014Manuel Benito
 
Anexo 4 presentacion informe salud 2012 navarra
Anexo 4 presentacion informe salud 2012 navarraAnexo 4 presentacion informe salud 2012 navarra
Anexo 4 presentacion informe salud 2012 navarramedicusmundinavarra
 
Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014
Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014
Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014ProColombia
 
Barcelona davant la crisi
Barcelona davant la crisiBarcelona davant la crisi
Barcelona davant la crisiJordi Hereu
 

Similar a Poboación estranxeira en España 2016 (20)

IED cifras I trimestre 2016
IED cifras I trimestre 2016IED cifras I trimestre 2016
IED cifras I trimestre 2016
 
Estadísticas de Inversión Extranjera Directa en Colombia
Estadísticas de Inversión Extranjera Directa en ColombiaEstadísticas de Inversión Extranjera Directa en Colombia
Estadísticas de Inversión Extranjera Directa en Colombia
 
Estadistica anual definitiva 2013
Estadistica anual definitiva 2013Estadistica anual definitiva 2013
Estadistica anual definitiva 2013
 
Evolución de los asalariados
Evolución de los asalariadosEvolución de los asalariados
Evolución de los asalariados
 
Concursos de empresas en España en marzo de 2014
Concursos de empresas en España en marzo de 2014Concursos de empresas en España en marzo de 2014
Concursos de empresas en España en marzo de 2014
 
COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014
COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014
COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN MÁLAGA CAPITAL ENERO-MAYO 2014
 
Estadísticas de IED en colombia a 2014
Estadísticas de IED en colombia a 2014Estadísticas de IED en colombia a 2014
Estadísticas de IED en colombia a 2014
 
Cifras IED 2015 iii trimestre
Cifras IED 2015 iii trimestreCifras IED 2015 iii trimestre
Cifras IED 2015 iii trimestre
 
Datos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembre
Datos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembreDatos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembre
Datos maternidad%2 c-paternidad%2c-excedencias-septiembre
 
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2013
 
RADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdf
RADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdfRADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdf
RADIOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2023.pdf
 
Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)
Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)
Objetivos y retos para la FPE (Alfonso Luengo)
 
Fuerte caída en la venta de combustibles
Fuerte caída en la venta de combustiblesFuerte caída en la venta de combustibles
Fuerte caída en la venta de combustibles
 
Cifras IED 2015 Primer semestre
Cifras IED 2015 Primer semestreCifras IED 2015 Primer semestre
Cifras IED 2015 Primer semestre
 
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014
Resumen resultados de la campaña de la Renta 2014
 
Afiliados extranjeros febrero 2014
Afiliados extranjeros febrero 2014Afiliados extranjeros febrero 2014
Afiliados extranjeros febrero 2014
 
SEOPAN Agosto 2023
SEOPAN Agosto 2023SEOPAN Agosto 2023
SEOPAN Agosto 2023
 
Anexo 4 presentacion informe salud 2012 navarra
Anexo 4 presentacion informe salud 2012 navarraAnexo 4 presentacion informe salud 2012 navarra
Anexo 4 presentacion informe salud 2012 navarra
 
Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014
Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014
Estadísticas de IED en colombia a III trim 2014
 
Barcelona davant la crisi
Barcelona davant la crisiBarcelona davant la crisi
Barcelona davant la crisi
 

Más de Agrela Elvixeo

Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosLuísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosAgrela Elvixeo
 
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de GaliciaRuth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de GaliciaAgrela Elvixeo
 
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES MonelosPeixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES MonelosAgrela Elvixeo
 
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES MonelosXardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES MonelosAgrela Elvixeo
 
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES MonelosLavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES MonelosAgrela Elvixeo
 
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade MediaOs xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade MediaAgrela Elvixeo
 
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da CoruñaA Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da CoruñaAgrela Elvixeo
 
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da CoruñaAs cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da CoruñaAgrela Elvixeo
 
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADEANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADEAgrela Elvixeo
 
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da CoruñaO Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da CoruñaAgrela Elvixeo
 
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A CoruñaFrancisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A CoruñaAgrela Elvixeo
 
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"Agrela Elvixeo
 
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)Agrela Elvixeo
 
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de CecebreAgrela Elvixeo
 
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptxA CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptxAgrela Elvixeo
 
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916Agrela Elvixeo
 
Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)Agrela Elvixeo
 
Mulleres no Seminario de Estudos Galegos
Mulleres no Seminario de Estudos GalegosMulleres no Seminario de Estudos Galegos
Mulleres no Seminario de Estudos GalegosAgrela Elvixeo
 
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxSANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxAgrela Elvixeo
 

Más de Agrela Elvixeo (20)

Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES MonelosLuísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
Luísa Villalta. Letras Galegas 2024. Carteis do IES Monelos
 
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de GaliciaRuth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
Ruth Matilda Anderson. Hispanic Society of America. Imaxes de Galicia
 
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES MonelosPeixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
Peixeiras da Coruña. O Muro da Coruña. IES Monelos
 
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES MonelosXardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
Xardín de San Carlos (A Coruña) IES Monelos
 
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES MonelosLavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
Lavandeiras e lavadoiros da Coruña. IES Monelos
 
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade MediaOs xudeus na Coruña durante a Idade Media
Os xudeus na Coruña durante a Idade Media
 
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da CoruñaA Galera ou prisión de mulleres da Coruña
A Galera ou prisión de mulleres da Coruña
 
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da CoruñaAs cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
As cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
 
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADEANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA. HISTORIAS DA CIDADE
 
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da CoruñaO Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
O Muro da Coruña. A actividade pesqueira no porto da Coruña
 
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A CoruñaFrancisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
Francisco Espoz y Mina. Liberal vinculado A Coruña
 
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
Historias da Coruña: Juan Díaz Porlier "O Marquesiño"
 
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
Xoana de Vega (persoeiro importante do liberalismo coruñés)
 
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
50 aniversario das obras do encoro de Cecebre
 
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptxA CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
A CORUÑA E A EDICIÓN DO LIBRO EN GALEGO.pptx
 
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
As Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala créanse na Coruña en 1916
 
60 ANOS DE GRIAL.pptx
60 ANOS DE GRIAL.pptx60 ANOS DE GRIAL.pptx
60 ANOS DE GRIAL.pptx
 
Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)Castelo de San Diego (A Coruña)
Castelo de San Diego (A Coruña)
 
Mulleres no Seminario de Estudos Galegos
Mulleres no Seminario de Estudos GalegosMulleres no Seminario de Estudos Galegos
Mulleres no Seminario de Estudos Galegos
 
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxSANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
 

Último

revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------fiorevega666
 
Descripción del Proceso de corte y soldadura
Descripción del Proceso de corte y soldaduraDescripción del Proceso de corte y soldadura
Descripción del Proceso de corte y soldaduraJose Sanchez
 
Filosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general AlfaroFilosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general AlfaroJosé Luis Palma
 
Catálogo general de libros de la Editorial Albatros
Catálogo general de libros de la Editorial AlbatrosCatálogo general de libros de la Editorial Albatros
Catálogo general de libros de la Editorial AlbatrosGustavoCanevaro
 
tema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XV
tema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XVtema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XV
tema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XVChema R.
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.monthuerta17
 
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBRREGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBRMarielLorena2
 
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 EducacionActividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 Educacionviviantorres91
 
Concursos 2024 para educacion por el trabajo.pptx
Concursos 2024 para educacion por el trabajo.pptxConcursos 2024 para educacion por el trabajo.pptx
Concursos 2024 para educacion por el trabajo.pptxCarlosCornejo85
 
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxTALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxMartaChaparro1
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEJosé Hecht
 
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsaPresentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsaFarid Abud
 
historieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías productohistorieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías productommartinezmarquez30
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectosTrishGutirrez
 
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...JAVIER SOLIS NOYOLA
 

Último (20)

AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA! _
AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA!       _AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA!       _
AO TEATRO, COM ANTÓNIO MOTA! _
 
revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------revista dxn 2024.pdf--------------------
revista dxn 2024.pdf--------------------
 
Descripción del Proceso de corte y soldadura
Descripción del Proceso de corte y soldaduraDescripción del Proceso de corte y soldadura
Descripción del Proceso de corte y soldadura
 
Unidad 1 | Metodología de la Investigación
Unidad 1 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 1 | Metodología de la Investigación
Unidad 1 | Metodología de la Investigación
 
Filosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general AlfaroFilosofía del gobierno del general Alfaro
Filosofía del gobierno del general Alfaro
 
Catálogo general de libros de la Editorial Albatros
Catálogo general de libros de la Editorial AlbatrosCatálogo general de libros de la Editorial Albatros
Catálogo general de libros de la Editorial Albatros
 
tema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XV
tema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XVtema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XV
tema5 2eso 2024 Europa entre los siglos XII y XV
 
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
Si cuidamos el mundo, tendremos un mundo mejor.
 
Acuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptx
Acuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptxAcuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptx
Acuerdo segundo periodo 2024 - Octavo.pptx
 
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBRREGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
REGISTRO AUXILIAR 2024.pptx - Primaria EBR
 
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIUUnidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
Unidad 2 | Teorías de la Comunicación | MCDIU
 
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 EducacionActividades eclipse solar 2024 Educacion
Actividades eclipse solar 2024 Educacion
 
Concursos 2024 para educacion por el trabajo.pptx
Concursos 2024 para educacion por el trabajo.pptxConcursos 2024 para educacion por el trabajo.pptx
Concursos 2024 para educacion por el trabajo.pptx
 
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptxTALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
TALLER_DE_ORALIDAD_LECTURA_ESCRITURA_Y.pptx
 
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUEPresentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
Presentación MF 1445 EVALUACION COMO Y QUE
 
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsaPresentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
Presentacionde Prueba 2024 dsdasdasdsadsadsadsadasdasdsadsa
 
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestiónSesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
Sesión ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión
 
historieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías productohistorieta materia de ecologías producto
historieta materia de ecologías producto
 
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
5° Proyecto 13 Cuadernillo para proyectos
 
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
CARTEL CONMEMORATIVO DEL ECLIPSE SOLAR 2024 EN NAZAS , DURANGO. Autor y dise...
 

Poboación estranxeira en España 2016

Notas del editor

 1. 22