Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Trí tuệ nhân tạo "Game cờ Caro"

 1. 1. Báo Cáo BTL Môn : Trí Tuệ Nhân Tạo Nhóm : 21 (20155538) Giáo viên : Thân Quang Khoát Thành viên 1. Phạm Thị Hoài Anh 2. Trần Văn Báu 3. Trần Phúc Hậu 4. Đỗ Thị Thu Hương 5. Chu Thị Quỳnh Đề Tài : Game cờ Caro – Caro Competition
 2. 2. Nội Dung Trình Bày 1.Công nghệ sử dụng 2.Giới thiệu Game / Mô phỏng bàn cờ 3.Thuật toán tìm kiếm sử dụng 4.Hàm lượng giá 5.Giải quyết bài toán 6.Đánh giá, hướng phát triển
 3. 3. NetBeans 8.0.2 Java jdk 1.8.0 Công Nghệ Sử Dụng
 4. 4. Giới thiệu 2 người chơi X (máy – đi trước) và O (Người) lần lượt đi các nước cờ bằng cách đánh vào các ô trống trên bàn cờ 20x20 Trò chơi kết thúc khi có 1 bên thắng hoặc 2 bên hòa Bên thắng : là bên sở hữu 5 quân thẳng hàng liên tiếp (thẳng, ngang hoặc chéo) Hòa : Khi đã đánh hết không gian bàn cờ vẫn chưa có người thắng
 5. 5. Mô Phỏng Bàn Cờ • Bàn cờ (Board) gồm các ô cờ (Square) được lưu trong 1 mảng 2 chiều kích thước 20x20 • Máy tính đánh giá 1 nước đi bằng cách đánh giá giá trị của các Square bằng điểm cụ thể gọi là kỹ thuật lượng giá
 6. 6. Không Gian Tìm Kiếm • Không gian tìm kiếm thể hiện theo 1 cây tìm kiếm trò chơi, mỗi nút trên cây là 1 trạng thái của game (Gamestate)
 7. 7. Chiến Lược Tìm Kiếm Minimax AlphaBeta prunning
 8. 8. Chiến lược tìm kiếm MiniMax MAX : Biểu diễn cho mục đích của đối thủ này làm lớn tối đa lợi thế của mình MIN : Biểu diễn cho mục đích của đối thủ này làm làm nhỏ tối đa lợi thế của đối phương
 9. 9. Phương pháp cắt tỉa AlphaBeta Nếu 1 nhánh tìm kiếm nào đó không thể cải thiện đối với giá trị hàm tiện ích mà chúng ta đã có thì không phải xét tới nhánh đó nữa
 10. 10. Hàm Lượng Giá TH1: Chắc thắng (+10000) (1,1,1,1,1) TH2: Trường hợp rất thuật lợi (+3000) (1,1,0,1,1) (1,1,1,1,0) (0,1,1,1,1) (1,1,1,0,1) (1,0,1,1,1) TH3: Trường hợp thuận lợi (+50) (0,1,1,1,0) (0,0,1,1,1) (1,0,1,0,1) TH4: Trường hợp bình thường(+20) (0,0,1,1,0) (0,1,0,1,0) (0,1,1,0,0) (0,1,1,0,0) (0,0,1,0,1)
 11. 11. Giải Quyết Bài Toán Class Square () Class Piece () Class Pair () Class GameState () Class Function() Class AlphaBetaprunning() Bàn Cờ Tìm kiếm nước đi
 12. 12. Giải Quyết Bài Toán Class Function() Bảng Băm Các phương thức đánh giá các đường thẳng đe dọa (dọc, ngang, chéo) Lượng giá evaluate
 13. 13. Giải Quyết Bài Toán AlphaBetaprunning().search()
 14. 14. Đánh Giá Máy có khả năng đánh đúng luật , có nước chặn và nước tấn công cơ bản Tuy nhiên nước đi chưa thực sự nguy hiểm do hàm đánh giá chưa hoàn chỉnh Giao diện, chức năng chưa hoàn thiện

×