Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cmad esitys Kärkkäinen Jussila

5.679 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Cmad esitys Kärkkäinen Jussila

 1. 1. Community ManagerAppreciation Day Tampere 23.1.2012
 2. 2. Suomalaisten teollisten yritysten ymmärrys sosiaalisesta mediasta liiketoiminnassa• Tuore Sosiaalinen media teollisuudessa –tutkimus 1 teknologiateollisuuden yrityksissä (2011) – Vain 9 % tutkituista suomalaisista teollisista yrityksistä ilmoitti että yrityksessä ymmärretään aihetta hyvin tai erittäin hyvin – 57 % ilmoitti että aihetta ei ymmärretä ollenkaan tai huonosti – N. kolmasosa ylimmästä johdosta on sitä mieltä että sosiaalisen median käyttö on pelkkää ajanhukkaa – Lähes 20% yrityksistä on kieltänyt sosiaalisen median käytön• Puutteellinen tieto sopivista yritysesimerkeistä ja caseista tärkeimpien sosiaalisen median käytön esteiden joukossa 1 Sosiaalinen media teollisuudessa- tutkimus (2011) Professori Hannu Kärkkäinen, Tampereen teknillinen yliopisto
 3. 3. Saadut hyödyt suomalaisissa yrityksissä vs. muissa tutkituissa• Sosiaalinen media teollisuudessa –tutkimus1 teknologiateollisuuden yrityksissä (2011): – Suomalaisista teollisuusyrityksistä oli vasta 12 % saavuttanut mitattavia bisneshyötyjä jonkin verran • Jonkin verran mitattavia bisneshyötyjä oli saavutettu elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metalliteollisuudessa, sekä suunnittelu- ja konsultointialalla • Selkeitä mitattavia bisneshyötyjä oli saavutettu ohjelmistoteollisuudessa• McKinseyn tutkimus pohjois-amerikkalaisista ja eurooppalaisista yrityksistä (eri toimialat): – Vuonna 2009 (n= 1 695)2 • 69 % tutkimukseen osallistuneista pohjois-amerikkalaisista ja eurooppalaisista yrityksistä oli saavuttanut vähintään yhden mitattavan bisneshyödyn ja – Vuonna 2010 (n= 3250)3 • mitattavia hyötyjä oli saavuttanut jo melkein yhdeksän kymmenestä yrityksestä. 1 Sosiaalinen media teollisuudessa- tutkimus (ks. raportti / Lakkala (2011) 2 bit.ly/some2009mckinsey 3 bit.ly/some2010mckinsey
 4. 4. SOITA-hankeSosiaalinen media innovaatioprosessin tukena asiakasrajapinnassa
 5. 5. Yhteisöt tutkimuksen kohteena• Miten asiakas- ja käyttäjäyhteisöt rakentuvat business-to-business kontekstissa?• Millaisia motivaatiotekijöitä niihin liittyy, ja miten niiden syntymistä voidaan tukea?• Miten yhteisöjä voidaan hyödyntää asiakas- ja käyttäjäymmärryksen luomisessa?• Mitkä ovat tämänhetkisiä parhaita käytäntöjä aihealueella, ja kuinka niitä voidaan hyödyntää suomalaisissa yrityksissä?
 6. 6. Sosiaalinen media teollisuudessa -tutkimus (2011) Saatavissa: http://bit.ly/someteollisuudessaraportti
 7. 7. Seitsemän keskeisintä estettä sosiaalisen median omaksumiselle tutkituissa yrityksissä (Teknologiateollisuuden kysely) 1. Muut kehitysprojektit ovat tärkeämpiä tai kiireellisempiä2. Emme ole pystyneet arvioimaan tai osoittamaan hyötyä liiketoiminnalle 3. Hyvien case-tapausten puute vastaavanlaisista yrityksistä 4. Puutteellinen ymmärrys mahdollisuuksista 5. Resurssien puute - meillä ei ole resursseja kehittämisprojekteihin 6. Hankaluudet sosiaaliseen mediaan liittyvienuusien toiminta- ja ajattelutapojen omaksumisessa 7. Tietoturvaongelmat 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Tärkeä tai erittäin tärkeä
 8. 8. Kehittämisavun hyödyllisyys tutkituissa yrityksissä (Teknologiateollisuuden kysely) Tuettu yrityskohtainen konsultointi sosiaalisen median hyödyntämiseksiTiedon saaminen erilaisista konsultointiyrityksistä ja niiden tarjonnasta Tiedon saaminen erilaisista työkaluista ja niiden tarjoajistaVerkkoyhteisö josta voi löytää tietoa ja osallistua keskusteluihin aiheesta Benchmarking-tapahtumat muiden teollisuusyritysten kanssa Case-kuvaukset muista teollisuusyrityksistä Suomessa ja maailmalla Tutkimukset ja raportit aiheestaSeminaarit ja muut tapahtumat joissa käsitellään sosiaalisen median hyödyntämistä teollisuusyrityksissä 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Hyödyllinen tai erittäin hyödyllinen
 9. 9. Esitietokyselyn tulokset
 10. 10. CMAD osallistujat Minkälaisia yhteisöjä tapahtumaan osallistujat edustavat? 10 %20 % Ammatillinen yhteisö Harrastusyhteisö 70 % Ammatillisia ja intressiverkostoja
 11. 11. Mikä motivoi toimimaan Community Managerina?• Kuuluu työnkuvaan ja on mielenkiintoista. Mahdollisuus myös itse kehittyä omalla alueellaan ja saada mielenkiintoisia ja arvokkaita kontakteja. Vaikutusmahdollisuudet alan kehittymiseen.• Rakkaasta harrastuksesta eli sosiaalisesta mediasta kasvoi työ. Ihmiset motivoivat minua jatkamaan.• "- Yhteisön / verkoston tuottamat uudet ideat ja innovaatio- mahdollisuus verkostoanalyysiin”.• Yhdessä tekeminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tärkeys.• Yhteisön kehitys ja yhteisöstä saatu palaute --> työ nähdään arvokkaana ja sillä saa aikaan tuloksia.• "Palaute yhteisöltä on yksi tärkeimpiä motivaattoreita. Mahdollisuus tarjota puuttuva linkki yritysten ja yhteisön välillä on myös kiehtovaa. Community Managerin työ on myös hyvin opettavaista."
 12. 12. Pienryhmäkeskustelujen aiheet1. Miten organisoida casejen kerääminen ja jakaminen2. Yhteisöllisyyden rakentaminen, haasteet motivoinnissa3. Miten saada rahoitusta verkostotoimintakehittämiseen4. Perinteisen ja verkkoyhteisöllisyyden kytkökset, yhteisön,verkoston ja kollektiivin erot ja erilainen koordinointi5. Muut päivän aikana nousseet aiheet

×