Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Draagvlak- en belevingsonderzoek natuur en landschap in Limburg, eerste resultaten.

1.014 visualizaciones

Publicado el

Eerste resultaten Draagvlak- en belevingsonderzoek over natuur en landschap onder bedrijven en burgers in Limburg. De vragenlijsten zijn ingevuld door 349 bedrijven en 1043 burgers.

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

Draagvlak- en belevingsonderzoek natuur en landschap in Limburg, eerste resultaten.

 1. 1. Enquête draagvlak en beleving natuur, landschap en groen in Limburg Eerste resultaten 13 juli 2015
 2. 2. Achtergrond Provincie Limburg wil inzicht krijgen in hoe burgers en bedrijven natuur, landschap en groen in hun eigen omgeving beleven en in hoeverre zij zich betrokken en verantwoordelijk voelen bij de ontwikkeling en het beheer ervan.
 3. 3. Opzet • 2 grootschalige enquêtes onder representatieve steekproeven van 1043 inwoners en 357 bedrijven in Limburg • Enquête opgesteld door Prof. Dr. Agnes van den Berg van Rijksuniversiteit Groningen/Bureau Natuurvoormensen • Dataverzameling door GfK (voorheen Intomart)
 4. 4. Steekproefkenmerken Kenmerk Burgers Populatie Limburg Bedrijven Geslacht Man 49% 49% 79% Vrouw 51% 51% 21% Leeftijd 18-39 jaar 22% 29% 12% 40-64 jaar 53% 48% 84% 65+ 25% 24% 4% Stedelijkheid (Zeer) sterk stedelijk 25% 24% 18% Matig stedelijk 36% 35% 35% Weinig/niet stedelijk 39% 42% 47% Regio Noord 25% 24% 37% Midden 21% 21% 20% Zuid 54% 55% 43% De steekproef van burgers is representatief naar geslacht, stedelijkheid en regio, jongeren zijn licht ondervertegenwoordigd. Voor bedrijven zijn geen populatiegegevens bekend.
 5. 5. Bedrijfskenmerken Kenmerk Steekproef Grootte 10-19 werknemers 18% 20-49 werknemers 36% 50+ werknemers 46% Bedrijfstak landbouw, bosbouw, visserij 5% industrie en energie 28% bouw en vervoer 20% handel en horeca 15% dienstverlening 14% zorg, onderwijs, cultuur 8% overig 10% Bedrijfsactiviteiten in/met groene omgeving 40% niet groen 60% De steekproef bestaat voornamelijk uit grotere 20+ bedrijven. Alle bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. 40% bedrijfsactiviteiten is gerelateerd aan natuur, landschap en groen.
 6. 6. Vragenlijst 3 delen: 1. Waardering natuur, landschap en groen – in heel Limburg – in eigen omgeving 2. Participatie – houding t.a.v. beleid en initiatieven – bereidheid om zelf te participeren Aangevuld met vragen over leefstijl en bedrijfskenmerken
 7. 7. Natuur, landschap en groen (NLG) Afbeeldingen en definities zoals getoond in enquête
 8. 8. Hoeveelheid natuur, landschap, groen - burgers Hoe beoordeelt u over het algemeen de mate waarin natuur, landschap en groen aanwezig zijn? 34% 57% 8% natuur, landschap, groen heel Limburg 26% 54% 20% groen eigen omgeving 40% 50% 8% natuur en landschap eigen omgeving De meeste Limburgers (91%) zijn tevreden over de hoeveelheid natuur, landschap en groen in heel Limburg en over de hoeveelheid natuur en landschap in hun woonomgeving (90%). Ze zijn echter iets minder vaak tevreden over de hoeveelheid groen in hun buurt of wijk (80%).
 9. 9. Hoeveelheid natuur, landschap, groen – bedrijven Hoe beoordeelt u over het algemeen de mate waarin natuur, landschap en groen aanwezig zijn? Voor bedrijven geldt ook dat ze iets minder vaak tevreden zijn over de hoeveelheid groen in de omgeving van hun vestigingsplaats (81% ) dan over natuur, landschap en groen in heel Limburg (95%) en natuur en landschap in hun omgeving (91%). 40% 55% 5% natuur, landschap, groen heel Limburg 29% 52% 19% groen eigen omgeving 41% 50% 9% natuur en landschap eigen omgeving
 10. 10. Vergelijking met Noord-Brabant Voldoende groen in woonomgeving? Limburgers vinden vaker dan Brabanders dat er ruim voldoende natuur en landschap in hun woonomgeving is. 30% 55% 14% Brabant (2012) 40% 50% 8% Limburg Categorie “matig” alleen opgenomen in vragenlijst Brabant
 11. 11. 30% 41% 20% 9% natuur, landschap, groen heel Limburg 15% 59% 22% 4% groen eigen omgeving 21% 60% 14% 5% natuur en landschap eigen omgeving De meeste Limburgers vindt dat de kwaliteit van natuur, landschap en groen in Limburg de afgelopen 5 jaar constant is gebleven of vooruit is gegaan. Men is het minst positief over de ontwikkeling van het groen in de eigen omgeving. De groep die vindt dat het groen is achteruit gegaan is groter dan de groep die vindt dat het vooruit is gegaan. Ontwikkeling natuur, landschap, groen - burgers Zijn natuur , landschap en groen er volgens u in de afgelopen 5 jaar op vooruit of juist op achteruit gegaan?
 12. 12. 41% 39% 15% 5% natuur, landschap, groen heel Limburg 15% 66% 15% 3% groen eigen omgeving 20% 66% 0111 10% 4% natuur en landschap eigen omgeving Bedrijven oordelen over het algemeen iets positiever over de ontwikkeling van natuur, landschap en groen dan burgers. Ook bedrijven zijn het minst positief over de ontwikkeling van het groen in hun bedrijfsomgeving. Ontwikkeling natuur, landschap, groen- bedrijven Zijn natuur , landschap en groen er volgens u in de afgelopen 5 jaar op vooruit of juist op achteruit gegaan?
 13. 13. Rapportcijfers • Groen krijgt van burgers en bedrijven een lager cijfer dan natuur en landschap, zowel in heel Limburg als in de eigen omgeving. • Bedrijven geven iets lagere cijfers dan burgers, vooral voor natuur, landschap en groen in de eigen omgeving. Burgers Bedrijven categorie gem. ≥ 8 gem. ≥ 8 Heel Limburg Natuur, landschap en groen 7,6 62% 7,5 54% Natuurgebieden 7,7 65% 7,7 62% Landschap 7,7 63% 7,7 60% Groen in steden en dorpen 6,8 26% 6,7 24% Eigen omgeving Natuur en landschap 7,6 60% 7,3 46% Groen 7,0 36% 6,7 28%
 14. 14. Vergelijking met Brabant en Overijssel Burgers in Limburg geven een hoger cijfer aan natuur en landschap in hun provincie dan burgers in Overijssel en Brabant. 7,7 7.6 7.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Limburg (2015) Overijssel (2015) Brabant (2015) Gemiddelde rapportcijfer natuur & landschap in de provincie
 15. 15. Vergelijking met Noord-Brabant Vooral het landschap in Limburg krijgt een hoger rapportcijfer dan het landschap in Brabant (voor Overijssel zijn geen afzonderlijke rapportcijfers voor natuurgebieden en landschap beschikbaar). 7.7 7.7 7.4 7.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 natuurgebieden in provincie landschap in provincie Limburg Brabant
 16. 16. Belang voor het leef- en ondernemingsklimaat In hoeverre zijn natuur, landschap en groen volgens u belangrijk voor het leefklimaat/ondernemingsklimaat in Limburg? • Natuur, landschap en groen zijn volgens vrijwel alle burgers (98%) belangrijk voor het leefklimaat, 86% vind het zelfs heel belangrijk. • De meeste bedrijven (92%) vinden natuur, landschap en groen ook belangrijk voor het ondernemingsklimaat (92%), bijna de helft (48%) vindt het heel belangrijk. 86% 12% Burgers 48% 44% 8% 2% Bedrijven heel belangrijk beetje belangrijk niet belangrijk geen mening
 17. 17. Belang natuur, landschap en groen - burgers In hoeverre zijn natuur, landschap en groen in de omgeving belangrijk voor u? Vrijwel alle burgers vinden natuur, landschap en groen in hun woonomgeving heel belangrijk of een beetje belangrijk. Dit geldt zowel voor natuur en landschap in de wijdere omtrek van de woonplaats, als voor groen in de buurt/wijk. 72% 26% Natuur en landschap 72% 26% 1% Groen heel belangrijk beetje belangrijk niet belangrijk geen mening
 18. 18. Belang natuur, landschap en groen - bedrijven In hoeverre zijn natuur, landschap en groen in de omgeving belangrijk voor uw bedrijf? In vergeljking met burgers vinden bedrijven natuur, landschap en groen iets minder belangrijk. Toch vindt nog steeds een meerderheid het heel of een beetje belangrijk voor hun bedrijf. Het groen in de directe omgeving wordt belangrijker gevonden dan natuur en landschap in de wijdere omtrek van de woning of het bedrijf. 23% 42% 33% 2 Natuur en landschap 24% 58% 17% Groen heel belangrijk beetje belangrijk niet belangrijk geen mening
 19. 19. Bezoek natuur, landschap en groen - burgers Hoe vaak brengt u, gemiddeld over een jaar, een bezoek aan natuur, landschap en groen in uw eigen woonomgeving? Het groen in de buurt wordt vaker bezocht dan natuur en landschap in de omgeving. De bezoekfrequentie ligt over het algemeen vrij hoog: meer dan de helft van de burgers brengt minstens 1x per week een bezoek aan natuur, landschap en groen, 45% brengt zelfs dagelijks een bezoek aan het groen in de buurt. Frequentie Natuur en landschap Groen Dagelijks 11% 45% Wekelijks 44% 30% Maandelijks 26% 11% Een paar keer per jaar 13% 6% Zelden of nooit 4% 5% Weet niet/geen mening 2% 3%
 20. 20. Bedrijfsactiviteiten natuur, landschap en groen Hoe vaak organiseert u als bedrijf activiteiten voor werknemers en/of klanten in natuur, landschap en groen? De meeste bedrijven organiseren zelden of nooit activiteiten in natuur, landschap en groen. Frequentie Natuur en landschap Groen Dagelijks 2% 4% Wekelijks 1% 1% Maandelijks 0% 1% Een paar keer per jaar 20% 19% Zelden of nooit 74% 72% Weet niet/geen mening 3% 3%
 21. 21. Verschillen regio’s (noord, midden, zuid) • Zuid-Limburgers vinden het vaakst dat natuur en landschap in hun omgeving achteruit zijn gegaan, en ze geven ook het laagste rapportcijfer aan natuurgebieden in Limburg • Midden-Limburgers vinden het vaakst dat natuur en landschap in hun omgeving vooruit zijn gegaan, en ze geven ook het hoogste rapportcijfer aan natuurgebieden in Limburg en natuur en landschap in hun eigen omgeving. • Bij bedrijven zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen de regio’s.
 22. 22. Ontwikkeling natuur & landschap - 3 regio’s Inwoners van Zuid-Limburg vinden vaker dan de andere regio’s dat natuur en landschap in hun woonomgeving de afgelopen 5 jaar achteruit zijn gegaan, en minder vaak dat natuur en landschap vooruit zijn gegaan. 27 35 33 40 41 44 22 18 17 11 6 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% zuid midden noord Natuur en landschap in eigen woonomgeving vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan geen mening
 23. 23. Rapportcijfers natuur & landschap – 3 regio’s • Zuid-Limburg geeft een lager rapportcijfer aan natuurgebieden in Limburg dan de overige regio’s. • Midden-Limburg geeft een hoger rapportcijfer aan natuurgebieden in Limburg en aan natuur en landschap in de eigen woonomgeving dan de overige regio’s. 7.8 7.9 7.6 7.5 7.8 7.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 noord midden zuid natuurgebieden Limburg natuur/landschap eigen omgeving
 24. 24. Invloed stedelijkheid omgeving Categorieën • Binnenstad/stedelijke omgeving • Woonwijk/dorpse omgeving • Buitengebied/ landelijke omgeving • Industrie/bedrijventerrein (alleen bedrijven) Verschillen • Bewoners en bedrijven in het buitengebied vinden minder vaak dat er te weinig natuur, landschap en groen is, ze geven hogere cijfers, ze vinden natuur, landschap en groen belangrijker, en ze gaan er vaker naar toe. • Bewoners van woonwijken/dorpse omgeving vinden minder vaak dat natuur, landschap en groen in hun omgeving vooruit zijn gegaan.
 25. 25. Hoeveelheid groen - stedelijkheid Burgers en bedrijven in het buitengebied vinden vaker dat er ruim voldoende natuur, landschap en groen in hun omgeving is dan burgers en bedrijven in overige, meer stedelijke omgevingen. 60% 58% 70% 64% 42% 25% 35% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% natuur/landschap groen natuur/landschap groen Hundreds % ruim voldoende groen buitengebied overig
 26. 26. Rapportcijfer - stedelijkheid Burgers en bedrijven in het buitengebied geven een hoger rapportcijfer aan natuur, landschap en groen in hun eigen omgeving dan burgers en bedrijven in meer dorpse of stedelijke omgevingen. 7.8 7.5 7.8 7.8 7.6 6.9 7.3 6.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 natuur/landschap groen natuur/landschap groen Natuur, landschap, groen in eigen woonomgeving buitengebied overig
 27. 27. Belangrijk- stedelijkheid 85% 84% 54% 53% 70% 71% 19% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% natuur/landschap groen natuur/landschap groen Hundreds % zeer belangrijk buitengebied overig Burgers en bedrijven in het buitengebied vinden natuur, landschap en groen in hun omgeving vaker zeer belangrijk dan burgers en bedrijven in meer dorpse of stedelijke omgevingen.
 28. 28. Bewoners van een dorp of woonwijk vinden het minst vaak dat natuur, landschap en groen in hun woonomgeving vooruit zijn gegaan. Ontwikkeling groen - stedelijkheid 23% 15% 20% 14% 23% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% natuur/landschap groen % vooruit gegaan in afgelopen 5 jaar . stad dorp/woonwijk buitengebied
 29. 29. Participatie natuur, groen en landschap Plein Eikenderveld Heerlen
 30. 30. Bekendheid beleid Een meerderheid van zowel burgers als bedrijven weet niet dat de provincie participatie in natuur, landschap en groen wil bevorderen. Bedrijven zijn nog iets minder bekend met dit beleid dan burgers. 4 4 36 43 60 54 0% 20% 40% 60% 80% 100% bedrijven burgers goed bekend wel eens van gehoord nee De provincie Limburg wil burgers en bedrijven ruimte geven om zelf bij te dragen aan de bescherming, het onderhoud en de ontwikkeling van natuur en landschap en het groen in de buurt. Wist u dat de provincie burgers en bedrijven uitnodigt hier zelf meer aan te gaan doen?
 31. 31. Houding beleid Hoe staat u in het algemeen tegenover het idee om burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor natuur, landschap en groen? Een meerderheid van burgers en bedrijven staat positief of zeer positief tegenover het idee om burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor natuur, landschap en groen. Een kleine minderheid denkt hier negatief over. Burgers zijn iets positiever dan bedrijven. 9 13 45 50 37 31 6 4 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% bedrijven burgers zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief Antwoordoptie weet niet/geen mening niet getoond
 32. 32. Bereidheid participatie burgers Hoe staat u tegenover het idee om zelf als burger meer verantwoordelijkheid te nemen voor natuur, landschap en groen in uw eigen woonomgeving? Burgers staan over het algemeen positief of neutraal tegenover het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor natuur, landschap en groen. De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor groen in de buurt (59% positief) is groter dan de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor natuur en landschap (45% positief). 8 12 37 47 44 33 7 5 1 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% natuur/landschap groen zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief Antwoordoptie weet niet/geen mening niet getoond
 33. 33. Bereidheid participatie bedrijven Hoe staat u tegenover het idee om zelf als bedrijf meer verantwoordelijkheid te nemen voor natuur, landschap en groen in de omgeving van uw bedrijf? Bedrijven zijn minder enthousiast dan burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor natuur, landschap en groen. Toch is een meerderheid positief of neutraal. De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor groen (44% positief) is ook bij bedrijven groter dan de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor natuur en landschap (24% positief). 3 5 21 39 51 41 18 10 4 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% natuur/landschap groen zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief Antwoordoptie weet niet/geen mening niet getoond
 34. 34. Participatie in activiteiten- burgers Kunt u voor elk van onderstaande activiteiten aangeven hoe groot de kans is dat u hieraan mee zou werken? De grootste potentie ligt bij diervriendelijke voorzieningen, meedoen aan groene initiatieven, dieren tellen, en zwerfafval opruimen. Bij meedoen initiatieven, vrijwilligerswerk, en adoptie van een dier/natuurgebied is er een groot verschil tussen actuele participatie (klein) en bereidheid tot participatie (groot). Activiteit Grote kans Doe ik nu al Diervriendelijke voorziening in tuin of op balkon 25% 36% Actief meedoen aan lokale groene initiatieven zoals groene schoolpleinen en buurttuinen 20% 4% Tellen vogels, vlinders etc. 17% 7% Zwerfafval in parken en natuur opruimen 15% 11% Vrijwilligerswerk bij bijv. natuurorganisatie 15% 4% Financiële bijdrage aan natuurorganisaties 12% 21% Adopteren dier of stukje natuurgebied 11% 1% Antwoordopties zeker niet, kleine kans , n.v.t. en weet niet/geen mening niet getoond
 35. 35. Participatie in activiteiten- bedrijven Kunt u voor elk van onderstaande activiteiten aangeven hoe groot de kans is dat u hieraan mee zou werken? De grootste potentie ligt bij investeren in een groen bedrijfsterrein, groene leefomgeving, natuurvriendelijk beheer, en ondersteunen lokale initiatieven. Bij vrijwilligerswerk is er een groot verschil tussen bereidheid (11%) en actuele participatie (4%). Activiteit Grote kans Doe ik nu al Groen bedrijfsterrein en/of een groen dak 22% 14% Investeren in groene leefomgeving werknemers 21% 14% Natuurvriendelijk beheer bedrijfsterrein 15% 19% Ondersteunen lokale initiatieven zoals buurttuin 15% 11% Diervriendelijke voorzieningen op bedrijfsterrein 13% 9% Vrijwilligerswerk in het kader van teambuilding 11% 4% Financiële bijdrage aan natuurorganisaties 9% 20% Adopteren dier of stukje natuurgebied 6% 4% Antwoordopties zeker niet, kleine kans , n.v.t. en weet niet/geen mening niet getoond
 36. 36. Ondersteuning initiatieven Hieronder ziet u een aantal groene initiatieven en projecten die u als burger/bedrijf zou kunnen ondersteunen*. Kunt u aangeven in hoeverre u een voor- of tegenstander van deze initiatieven bent? Stop de verstening Bloemrijke akkerranden Herintroductie wolf Groene daken Groene schoolpleinen *Afbeeldingen niet getoond in enquête
 37. 37. Ondersteuning initiatieven – burgers Initiatief Voor Neutraal Tegen Het aanleggen van bloemrijke akkerranden om insecten aan te trekken die helpen met de bestrijding van plagen 74% 18% 2% Het beschermen van nesten van weidevogels 72% 21% 1% Het aanleggen van groene, natuurlijk ingerichte schoolpleinen en speelplaatsen voor kinderen 71% 23% 2% Het beschermen en terugbrengen van karakteristieke streekkenmerken in het landschap 69% 23% 1% Aanleggen van ecologische oevers in het buitengebied 59% 31% 1% Het realiseren van buurttuinen, moestuinen, groene daken en andere groene buurtvoorzieningen 55% 37% 2% Het stoppen van de verstening en betegeling van tuinen en bedrijfsterreinen 52% 34% 6% Laten terugkeren van de wolf en andere diersoorten die uit Limburg verdwenen zijn, zoals de otter en de lynx 41% 36% 16% Het omvormen van weilanden tot ‘wildernisnatuur’ 39% 44% 9% Antwoordoptie weet niet/geen mening niet getoond
 38. 38. Ondersteuning initiatieven –burgers • Er is veel draagvlak voor initiatieven om het Limburgs landschap aantrekkelijker en natuurlijker te maken. Ook het bevorderen van groene speelplekken voor kinderen scoort hoog. • Er is het minste draagvlak voor herintroductie wilde dieren en ontwikkeling van wildernisnatuur in het buitengebied. • Over het algemeen is er veel draagvlak bij burgers voor alle groene initiatieven, zelfs bij de minst populaire initiatieven zoals herintroductie van de wolf is slechts een kleine minderheid tegenstander.
 39. 39. Ondersteuning initiatieven – bedrijven Initiatief Voor Neutraal Tegen Het aanleggen van bloemrijke akkerranden om insecten aan te trekken die helpen met de bestrijding van plagen 61% 30% 3% Het aanleggen van groene, natuurlijk ingerichte schoolpleinen en speelplaatsen voor kinderen 58% 31% 2% Het beschermen en terugbrengen van karakteristieke streekkenmerken in het landschap 58% 31% 3% Het beschermen van nesten van weidevogels 49% 40% 4% Aanleggen van ecologische oevers in het buitengebied 43% 43% 5% Het stoppen van de verstening en betegeling van tuinen en bedrijfsterreinen 39% 47% 10% Het realiseren van buurttuinen, moestuinen groene daken en andere groene buurtvoorzieningen 35% 50% 6% Het omvormen van weilanden tot ‘wildernisnatuur’ 29% 43% 18% Laten terugkeren van de wolf en andere diersoorten die uit Limburg verdwenen zijn, zoals de otter en de lynx 24% 47% 21% Antwoordoptie weet niet/geen mening niet getoond
 40. 40. Ondersteuning initiatieven –bedrijven • De populariteits rangorde van de initiatieven van bedrijven is vrijwel gelijk aan die van burgers, het beschermen van nesten van weidevogels krijgt minder ondersteuning van bedrijven (49%) dan van burgers (72%). • Voor alle initiatieven geldt dat bedrijven minder vaak voorstander zijn dan burgers, en vaker tegenstander. Het draagvlak bij bedrijven is dus kleiner dan bij burgers. • Toch is ook het percentage tegenstanders relatief klein, ook bedrijven staan overwegend positief of neutraal tegenover alle groene initiatieven.
 41. 41. Vrijwillige natuurcompensatie De provincie denkt na over een systeem om bedrijven meer ruimte te geven voor eigen ontwikkelingen met een negatief effect op natuur in de omgeving, in ruil voor het ontwikkelen van, of meebetalen aan, nieuwe natuur of natuurwaarden op een andere plek. Hoe staat u in het algemeen tegenover dit idee van vrijwillige natuurcompensatie? De meningen over vrijwillige natuurcompensatie zijn overwegend positief of neutraal. Bedrijven zijn minder positief over dit idee (31% positief) dan burgers (41% positief). 9 5 32 26 42 51 8 8 3 5 6 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% burgers bedrijven zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief geen mening
 42. 42. Vrijwillige natuurcompensatie -bedrijven Zou u als bedrijf zelf geïnteresseerd zijn in het adopteren of ontwikkelen van nieuwe natuur of natuurwaarden om meer uitbreidings mogelijkheden of ontwikkelruimte te krijgen, ook als u daartoe niet wettelijk verplicht bent? De meerderheid van bedrijven is (waarschijnlijk) niet geïnteresseerd in het zelf meedoen aan vrijwillige natuurcompensatie (60%). Ongeveer één derde (31%) is (misschien) geïnteresseerd. 4% 27% 45% 15% 9% ja, zeker ja, misschien nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet weet niet/geen mening
 43. 43. Zeggenschap openbaar groen - burgers Op steeds meer plekken krijgen bewoners zeggenschap over en actieve betrokkenheid bij de inrichting en het onderhoud van het openbaar groen in hun buurt. Bewoners kunnen dan de inrichting en het onderhoud van bijvoorbeeld een plantsoen of een berm op een afgesproken niveau zelf uit (laten) voeren. Hoe staat hier tegenover? Burgers staan overwegend positief (51%) tegenover het idee om zelf zeggenschap te nemen over het openbaar groen. Slechts een kleine minderheid (7%) staat negatief tegenover dit idee. 8 43 37 6 1 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% burgers zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief geen mening
 44. 44. Vergoeding openbaar groen - burgers Stel dat u meer zeggenschap en actieve betrokkenheid krijgt over/bij het groen in uw buurt. Zou u dan een vergoeding willen voor uw werkzaamheden? Van de groep die wil bijdragen aan groen (iets minder dan de helft van de respondenten) hoeven de meeste mensen geen vergoeding. Een relatief grote groep zegt niet te willen of kunnen bijdragen aan openbaar groen, ook niet tegen betaling. 10% 34% 39% 17% Ik zou een vergoeding willen, ook als er daardoor minder budget is voor het onderhoud van mijn buurt Ik hoef geen vergoeding, ik lever graag vrijwillig een bijdrage aan het openbaar groen in mijn buurt Ik wil of kan geen bijdrage leveren aan openbaar groen, ook niet tegen betaling weet niet/geen mening
 45. 45. Motieven voor participatie 23% 35%23% 1. Ideologisch: natuur bewaren voor nageslacht, kinderen laten opgroeien met groen, dieren en planten hebben recht op leven 2. Sociaal: samen dingen doen, mensen ontmoeten 3. Verplichting: plicht om steentje bij te dragen aan natuur 4. Eigen belang: nieuwe dingen leren, waardering andere mensen/klanten, belangrijk dat buurt er netjes uit ziet, belangrijk voor imago bedrijf, meer winst maken
 46. 46. Motieven burgers – % aangekruist Ik voel me gestimuleerd om me in te zetten omdat ……. % De natuur bewaard moet blijven voor toekomstige generaties 67% Het belangrijk is dat kinderen kunnen opgroeien met voldoende natuur en groen 63% Ik het belangrijk vind dat mijn buurt er netjes uit ziet 55% Dieren en planten het recht hebben op leven, net als mensen 48% Het goed is voor mijn gezondheid 31% Het de plicht is van burgers om een steentje bij te dragen aan de natuur 28% Een gelegenheid is om andere mensen te ontmoeten en meer contact te krijgen met buurtbewoners 23% Het een leuke activiteit is waar je een goed gevoel van krijgt 20% Ik graag nieuwe dingen wil leren 4% Ik dan waardering krijg van andere mensen 2% Anders, namelijk 2% Er konden maximaal 5 redenen worden aangekruist
 47. 47. Motieven participatie –burgers • Ideologische motieven worden door burgers het vaakst aangekruist, samen met het motief dat het belangrijk is dat de buurt er netjes uit ziet. • Gezondheid, verplichting en sociale motieven zijn voor ongeveer een kwart tot een derde van de burgers belangrijke motieven. • Vrijwel geen enkele burger wordt gestimuleerd door de motieven “nieuwe dingen leren” en “waardering krijgen van anderen”. • Genoemd in de categorie anders:  “actief bezig zijn/doel hebben”,  “belangrijk dat economisch belang NIET nog meer de boventoon gaat voeren!”,  “we het belang van de aarde/natuur dreigen te vergeten”  “maatschappelijk besef”,  “tuinieren en permacultuur zorgen voor economische onafhankelijkheid”
 48. 48. Motieven bedrijven – % aangekruist Ik voel me gestimuleerd om me in te zetten omdat ……. % De natuur bewaard moet blijven voor toekomstige generaties 66% Het belangrijk is dat kinderen kunnen opgroeien met voldoende natuur en groen 60% Het goed is voor het imago en de naamsbekendheid van mijn bedrijf 37% Het zorgt voor een betere verbinding met de buurt en de lokale gemeenschap 29% Klanten het waarderen en mijn bedrijf daardoor meer omzet en winst kan draaien 28% De plicht is van bedrijven om een steentje bij te dragen aan de natuur 27% Dieren en planten het recht hebben op leven, net als mensen 25% Het een leuke sociale activiteit is die de sfeer en saamhorigheid in het bedrijf vergroot 19% Anders, namelijk 2% Er konden maximaal 5 redenen worden aangekruist
 49. 49. Motieven participatie –bedrijven • Bedrijven worden ook het meest gemotiveerd door ideologische motieven, maar het motief dat “dieren en planten ook recht hebben op leven” vinden bedrijven (25%) minder belangrijk dan burgers (46%) • Bedrijven worden vaker gestimuleerd door motieven die bijdragen aan het eigen belang, zoals verbeteren imago en naamsbekendheid en verhogen winst en omzet. • Het sociale motief “verbeteren sfeer en saamhorigheid in het bedrijf” wordt het minst belangrijk gevonden. • Genoemd in de categorie anders:  “om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen”,  “stikstofdespositie”  “omdat medewerkers dit positief waarderen”  “zorgen dat we over enkele jaren ook nog mogen genieten van de mooie specifieke regio-natuur-producten”  “omdat natuur rust met zich meebrengt. Deze rust is goed voor de mens en daarmee voor het bedrijfsleven”
 50. 50. Redenen om niet te participeren Reden Burgers Bedrijven Gebrek aan tijd 37% 36% Ik ben er lichamelijk niet toe in staat 35% - Gebrek aan geld/middelen 21% 45% Gebrek aan kennis en informatie over wat er mogelijk is 21% 25% Dit is een taak voor de overheid, niet voor bedrijven en burgers 18% 30% Ik heb niet het gevoel dat het wat oplevert 8% 11% Geen prioriteit, zie er de noodzaak niet van in 2% 12% Anders, namelijk 3% 7% Er was geen beperking op het aantal redenen dat kon worden aangekruist
 51. 51. Redenen non-participatie • Burgers en bedrijven geven vooral praktische belemmeringen waarom ze zich niet willen of kunnen inzetten voor natuur, landschap en groen. • Belangrijkste belemmering voor burgers is gebrek aan tijd, voor bedrijven is het het gebrek aan geld/middelen. • Burgers noemen ook vaak lichamelijk beperkingen (aan bedrijven is dit niet gevraagd). • Principiële bezwaren (geen prioriteit, geen gevoel dat het wat oplevert) zijn belangrijker voor bedrijven (23%) dan voor burgers (10%)
 52. 52. Overige redenen non-participatie • Genoemd door burgers:  “ik betaal voldoende gemeentebelasting”  “komt altijd op dezelfde mensen neer”  “geen werk overnemen dat nu betaald wordt”  “overheid maakt zich er wel erg makkelijk vanaf”  “middel tot bezuiniging”  “heb al grote tuin met veel onderhoud” • Genoemd door bedrijven:  “bedrijven worden al op industrieterreinen geplaatst om zo de natuur te besparen”  “wij hebben een duidelijke taak en zijn hier heel druk mee. Massa's belastinggeld word reeds betaald waar U dit voor mij mee mag doen.”  “ik wil primair het bedrijf runnen en niet de natuur”  “staat ver af van de corebusiness”  “er is geen zichtbaar beleid dat het de moeite waard maakt om een tandje bij te zetten (veel tegenstrijdige aspecten).”
 53. 53. Rol provincie Wat zou de provincie kunnen doen om initiatieven van burgers en bedrijven m.b.t. natuur, landschap en groen tot een succes te maken? Acitiviteit Burgers Bedrijven Informatie verstrekken, laten zien wat mogelijkheden zijn 50% 50% Budget beschikbaar stellen voor goede plannen en zo initiatieven uitlokken 49% 58% Vermindering bureaucratie, versoepelen procedures 48% 56% Samen met bedrijven en burgers als gelijkwaardige partners initiatieven ontwikkelen 31% 28% Concrete arrangementen aanbieden 21% 25% Wedstrijden organiseren en prijzen uitreiken 16% 12% Juridische en organisatorische ondersteuning bieden 13% 16% Anders, namelijk 3% 5%
 54. 54. Rol provincie • Burgers en bedrijven hebben het meest behoefte aan informatie, budget, en vermindering bureaucratie. • Bedrijven willen iets vaker geld en vermindering bureaucratie dan burgers. • Ongeveer een kwart tot een derde van de burgers en bedrijven ziet een rol weggelegd voor de provincie bij het aanbieden van concrete arrangementen en het samen met bedrijven en burgers initiatieven ontwikkelen. • Er is weinig animo voor het organiseren van wedstrijden en prijzen en voor het geven van juridische informatie en ondersteuning door de provincie.
 55. 55. Leefstijl burgers 27% 39%17% 17% 18% 30% 27% 28% Alle leefstijlen zijn goed vertegenwoordigd In vergeljking met heel Nederland is de groene stijl meer vertegenwoordigd en de blauwe stijl minder vertegenwoordigd. Limburg Nederland
 56. 56. Leefstijl en participatiebereidheid De blauwe en groene (introverte) groepen zijn minder bereid tot participatie en staan minder positief tegenover het zelf nemen van zeggenschap over het openbaar groen dan de rode en gele (extraverte) groepen). 3.4 3.6 3.5 3.3 3.4 3.3 3.5 3.7 3.6 3.4 3.7 3.6 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 natuur en landschap groen zeggenschap AxisTitle blauw (controle) groen (geborgen) rood (vrijheid) geel (harmonie) Negatief Positief
 57. 57. Welke activiteiten? - leefstijlen Ook als het gaat om deelname aan specifieke activiteiten staan rode en gele groepen over het algmeen meer open voor participatie dan de blauwe en groene groepen. De blauwe groep is wel het meest bereid van de vier groepen om zwerfafval op te ruimen, terwijl de rode groep het minst bereid is om diervriendelijke voorzieningen te realiseren. % doe ik nu al/grote kans Activiteit blauw groen rood geel Diervriendelijke voorziening in tuin of op balkon 62% 61% 58% 65% Actief meedoen aan lokale groene initiatieven zoals groene schoolpleinen en buurttuinen 24% 16% 30% 33% Zwerfafval in parken en natuur opruimen 30% 24% 26% 27% Tellen vogels, vlinders etc. 21% 21% 28% 28% Vrijwilligerswerk bij bijv. natuurorganisatie 17% 15% 26% 21% Adopteren dier of stukje natuurgebied 10% 9% 25% 12% Financiële bijdrage aan natuurorganisaties 37% 30% 40% 37% Gemiddeld 29% 25% 37% 36% Alle verschillen tussen leefstijlen zijn significant , p < .01
 58. 58. Motieven en leefstijlen Motieven blauw groen rood geel Belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien met voldoende natuur en groen 56% 63% 59% 71% Belangrijk dat mijn buurt er netjes uit ziet 58% 55% 46% 60% Goed voor mijn gezondheid 30% 36% 32% 23% Gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en meer contact te krijgen met buurtbewoners 21% 19% 31% 25% Waardering van andere mensen 6% 1% 2% 1% Ik wil graag nieuwe dingen wil leren 2% 1% 11% 5% Alleen significante verschillen getoond • De rode, meest actieve, groep wordt gemotiveerd door sociale motieven en wil nieuwe dingen leren. Voor deze groep is het motief dat de buurt er netjes uitziet minder belangrijk. • Voor de groene groep is het gezondheidsmotief relatief belangrijk, voor de blauwe groep is het krijgen van waardering relatief belangrijk, en de gele groep vindt het relatief belangrijk dat kinderen opgroeien met voldoende natuur.
 59. 59. Belemmeringen en leefstijlen Belemmeringen blauw groen rood geel Gebrek aan tijd 47% 28% 51% 36% Ik ben er lichamelijk niet toe in staat 24% 40% 25% 40% Dit is een taak voor de overheid, niet voor bedrijven en burgers 23% 20% 19% 13% • De rode groep wordt het vaakst belemmerd door een gebrek aan tijd, de groene groep wordt daar het minst door belemmerd. • De groene en gele groepenen wordt vooral belemmerd door lichamelijke beperkingen (waarschijnlijk vanwege hogere leeftijd). • De blauwe groep ziet vooral een taak voor de overheid weggelegd. Alleen significante verschillen getoond
 60. 60. Highlights natuur, landschap, groen • Burgers en bedrijven zijn tevreden over de hoeveelheid, kwaliteit en ontwikkeling van natuur, landschap en groen in Limburg. Ze vinden het ook belangrijk voor het leef- en ondernemingsklimaat. • Groen in steden en dorpen wordt door burgers en bedrijven minder positief beoordeeld dan natuur en landschap • Bedrijven zijn iets minder positief over de kwaliteit en het belang van natuur, landschap en groen dan burgers. • In Zuid-Limburg is men negatiever over de kwaliteit en de ontwikkeling van natuur en landschap dan in andere regio’s. • Bewoners van woonwijken/dorpen vinden het minst vaak dat natuur, landschap en groen in hun omgeving vooruit zijn gegaan. • Meer dan de helft van burgers bezoekt natuur, landschap en groen minstens 1 x per week . De meeste bedrijven organiseren zelden of nooit activiteiten in natuur, landschap en groen.
 61. 61. Highlights participatie - 1 • De meeste burgers en bedrijven in Limburg weten niet dat de provincie participatie in natuur, landschap en groen wil bevorderen. • De meeste burgers en bedrijven staan positief tegenover het idee om burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor natuur, landschap en groen. • De bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor groen in de buurt is groter dan de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor natuur en landschap. • Er is veel draagvlak bij burgers en bedrijven voor initiatieven om het Limburgs landschap aantrekkelijker en natuurlijker te maken. Er is relatief weinig draagvlak voor herintroductie van wilde dieren en ontwikkeling van wildernisnatuur in het buitengebied.
 62. 62. Highlights participatie - 2 • De grootste potentie voor participatie door burgers ligt bij het aanleggen van diervriendelijke voorzieningen, meedoen aan lokale groene initiatieven, zwerfafval opruimen en dieren tellen. • De grootste potentie voor participatie door bedrijven ligt bij het investeren in een groen bedrijfsterrein, groene leefomgeving, natuurvriendelijk beheer, en ondersteunen lokale initiatieven. • Bedrijven en burgers staan overwegend positief of neutraal tegenover het idee van vrijwillige natuurcompensatie. Een meerderheid van bedrijven is echter niet geïnteresseerd in het zelf meedoen aan vrijwillige natuurcompensatie. • Burgers staan overwegend positief tegenover het idee om zelf zeggenschap te nemen over openbaar groen. Als ze dit willen, dan hoeven de meesten er geen financiële vergoeding voor.
 63. 63. Highlights participatie - 3 • Participatie van burgers en bedrijven in natuur, landschap en groen wordt het meest gemotiveerd door ideologische motieven. Bedrijven worden vaker gestimuleerd door motieven die bijdragen aan het bedrijfsbelang, zoals verbeteren imago en naamsbekendheid en verhogen winst en omzet. • Burgers en bedrijven geven vooral praktische belemmeringen waarom ze zich niet willen of kunnen inzetten voor natuur, landschap en groen. • Burgers en bedrijven zien voor de provincie vooral een rol weggelegd in het verstrekken van informatie, budget, en verminderen van bureaucratie. • De bereidheid tot participatie verschilt tussen leefstijlen. De introverte (blauwe en groene) leefstijlgroepen zijn minder bereid tot participatie en staan minder positief tegenover het zelf nemen van zeggenschap over het openbaar groen dan de extraverte (rode en gele) leefstijlgroepen.
 64. 64. ©natuurvoormensen 2015

×