Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Carta Fungsi Sekolah KPM.docx

  1. PENGETUA CARTA FUNGSI SEKOLAH MENENGAH (C) Hal Ehwal Murid (A) Pengurusan dan Pentadbiran (D) Kokurikulum (B) Kurikulum Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (C) Hal Ehwal Murid 1. Merancang dan melaksanakan pengurusan kelas 2. Menguruskan rekod pendaftaran murid 3. Merancang, melaksanakan dan memantau pengurusan disiplin murid 4. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti/program berkaitan dengan 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) 5. Menguruskan kebajikan dan bantuan murid 6. Merancang, melaksana dan memantau bimbingan dan kaunseling 7. Menguruskan dan menyelaras pengurusan buku teks (Skim Pinjaman Buku Teks – SPBT) 8. Melaksanakan Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 9. Merancang, melaksana dan memastikan penglibatan warga sekolah dalam program penerapan nilai, pembangunan modal insan dan kenegaraan peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan 10. Menguruskan Sistem Rumah - SBP 11. Merancang, melaksana dan memantau pengurusan asrama harian (sekiranya ada) Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (A) Pengurusan dan Pentadbiran 1. Menyedia dan melaksanakan perancangan dan pengoperasian sekolah 2. Merancang dan menguruskan urusan sumber manusia 3. Merancang, mengurus dan mengawalselia pengurusan kewangan 4. Menguruskan urusan pentadbiran pejabat 5. Mengawalselia persekitaran dan fizikal 6. Merancang pembangunan sumber manusia 7. Mewujudkan dan memperkukuh perhubungan luar Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (D) Kokurikulum 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti/ program/ pertandingan berkaitan badan beruniform 2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti/ program / pertandingan berkaitan kelab dan persatuan 3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti/ program / pertandingan berkaitan sukan dan permainan 4. Merancang dan melaksanakan Program Pembangunan Sukan Sekolah 5. Merancang dan melaksanakan kejohanan sukan sekolah 6. Menyelaras dan melaksanakan kokurikulum tambahan 7. Menyelaras dan melaksanakan kejohanan di bawah Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM) 8. Menyelaras dan melaksanakan pengiktirafan, penyertaan dan penganjuran Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (B) Kurikulum 1. Memastikan pelaksanaan dasar kurikulum sekolah berlandaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Kebangsaan, kurikulum yang diiktiraf oleh KPM, undang- undang dan peraturan yang berkaitan 2. Merancang dan menyelaras engoperasian pengajaran dan pembelajaran (PdP) 3. Merancang dan melaksanakan panitia mata pelajaran 4. Merancang dan melaksanakan pentaksiran dan peperiksaan 5. Menguruskan Pusat Sumber Sekolah (PSS)/Media 6. Merancang dan melaksanakan program kecemerlangan kurikulum 7. Merancang dan melaksanakan program khas 8. Melaksana dan menguruskan kelas peralihan
  2. GURU BESAR CARTA FUNGSI SEKOLAH RENDAH (C) Hal Ehwal Murid (A) Pengurusan dan Pentadbiran (D) Kokurikulum (B) Kurikulum Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (C) Hal Ehwal Murid 1. Merancang dan melaksanakan pengurusan kelas 2. Menguruskan rekod pendaftaran murid 3. Merancang, melaksanakan dan memantau pengurusan disiplin murid 4. Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti/program berkaitan dengan 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) 5. Menguruskan kebajikan dan bantuan murid 6. Merancang, melaksana dan memantau bimbingan dan kaunseling 7. Menguruskan dan menyelaras pengurusan buku teks (Skim Pinjaman Buku Teks – SPBT) 8. Melaksanakan Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 9. Merancang, melaksana dan memastikan penglibatan warga sekolah dalam program penerapan nilai, pembangunan modal insan dan kenegaraan peringkat sekolah, negeri dan kebangsaan 10. Merancang, melaksana dan memantau pengurusan asrama harian (sekiranya ada) Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (A) Pengurusan dan Pentadbiran 1. Menyedia dan melaksanakan perancangan dan pengoperasian sekolah 2. Merancang dan menguruskan urusan sumber manusia 3. Merancang, mengurus dan mengawalselia pengurusan kewangan 4. Menguruskan urusan pentadbiran pejabat 5. Mengawalselia persekitaran dan fizikal 6. Merancang pembangunan sumber manusia 7. Mewujudkan dan memperkukuh perhubungan luar Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (D) Kokurikulum 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti/ program/ pertandingan berkaitan badan beruniform 2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti/ program/ pertandingan berkaitan kelab dan persatuan 3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti/ program/ pertandingan berkaitan sukan dan permainan 4. Merancang dan melaksanakan Program Pembangunan Sukan Sekolah 5. Merancang dan melaksanakan kejohanan sukan sekolah 6. Menyelaras dan melaksanakan kokurikulum tambahan 7. Menyelaras dan melaksanakan kejohanan di bawah Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) 8. Menyelaras dan melaksanakan pengiktirafan, penyertaan dan penganjuran Bertanggung jawab terhadap perkara berikut: (B) Kurikulum 1. Memastikan pelaksanaan dasar kurikulum sekolah berlandaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Kebangsaan, kurikulum yang diiktiraf oleh KPM, undang-undang dan peraturan yang berkaitan 2. Merancang dan menyelaras pengoperasian pengajaran dan pembelajaran (PdP) 3. Merancang dan melaksanakan panitia mata pelajaran 4. Merancang dan melaksanakan pentaksiran dan peperiksaan 5. Menguruskan Pusat Sumber Sekolah (PSS)/Media 6. Merancang dan melaksanakan program kecemerlangan kurikulum 7. Merancang dan melaksanakan bimbingan dan pemulihan 8. Merancang dan melaksanakan program transisi
Publicidad