hayk akarmazyan Հայկ Ակարմազյան դասախոսություն Բնական ռեսուրսներ էկոլոգիա տնտեսություն շրջակա միջավայր բնապահպանություն Բնօգտագործման տնտեսագիտու Կայուն զարգացում ֆինանսներ տեխնոլոգիա Էկոլոգացում Բնօգտագործման տնտեսագիտու Բնատարություն ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ green economics Կանաչ էկոնոմիկա Էքստերնալներ Բնապահպանական միջոցառումն տնտեսության տեխնածին զարգա Հայաստան yfj europe web 20 - 14001 iso 14001 iso 14000 emas bs 7750 lusine ghalechyan hayk akarmazyan abiotic natural resourses republic of armenia economy ecologization shushanik dashyan zaruhi qistoryan lilit poghosyan eleonora sargsyan karapet kogarov
Ver más