Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Trayal.pptx

  1. Pakisulat ng iyong pangalan at pangkat na kinabibilangan sa kahon. 7 STEPS TO PREVENT SPREAD OF COVID-19 Wash your hands frequently. Avoid touching your eyes, nose and mouth Cover your mouth when coughing using a tissue or the bend of your elbow Avoid crowded places and close contact with anyone who has fever or cough. Stay at home if you feel unwell. Seek medical care early if you have fever, cough, and difficulty in breathing. Get information from trusted sources. Source: World Health Organization
  2. UNANG LINGGO: TUNGKOL SAAKIN! Ako si at ang palayaw ko ay . Limang taong nakalilipas, ako ay Gusto kong gawin ang mga Pinakagusto ko sa sarili ko ay Pinakaayaw ko sa sarili ko ay Pinakamalaking bagay na aking napagtagumpayan ay Noong bata pa ako, pangarap kong maging Ngayong ako ay may edad na, nais kong maging Ibigay ang hinihingi ng bawat kahon ukol sa pagplaplano mo para sa iyong sarili. Isulat ang iyong kasagutan sa loob ng inilaang kahon. PANUTO Ano ang aking kayang gawin Mga Naisip kong plano para sa aking sarili Mga Naisip kong magawa sa isang linggo Mga bagay o pangyayari na nais kong ipagpasalamat 1 2 3 4 5 6 7 8 IKALAWANG LINGGO: PLANO PARA SA SARILI 1 1 o
  3. Mga gawain o reaksyon na ginawa sa bahay Paano ko ito hinarap at napagtagumpayan? 1. Madalas akong matulog. 2. Nanonood ako sa telebisyon/ GMA 7? ABS-CBN 3. Palaging natatakot o nangangamba Sa mga buwan ng lockdown, ano-ano ang mga gawain o reaksyon na ginagawa mo sa loob ng inyong bahay? Paano mo ito hinarap at napagtagumpayan? Marahil ay marami ka ng narinig o narasan tungkol sa malaking epekto sa ekonomiya at uri ng pamumuhay mayroon tayo sa panahon ng pandemya sa kasalukuyan. Bilang mag-aaral paano ka makatutulong sa iyong saril.i, sa iyong pamilya at sa komunidad o bansa. Isulat ang iyong sagot sa loob ng ayuda kard sa ibaba. Sa iyong sarili: Sa iyong pamilya: Sa iyong komunidad: IKALAWANG LINGGO: AYUDA KARD PANUTO UNANG LINGGO: SA PANAHON NG LOCKDOWN 9 2 PANUTO
  4. Malungkot Gumawa ng malikhaing personal na interpretasyon sa tulang “Ang Aking Pamilya”. Maaaring gumamit ng iba’t ibang malikhaing paraan tulad ng poster, awit, guhit, painting, video clip, tiktok, at iba pa. Upang malinang ang iyong talento at kakayahan. Gulat Galit 3 8 UNANG LINGGO: TULA MO, LIKHA KO! PANUTO
  5. Ang Covid-19 ay isang krisis-pangkalusugan na patuloy na nagdadala ng takot/pangamba sa mga tao sa panahon ngayon. Sa kabila ng maraming negatibong dulot ng pandemyang ito, hindi maikakaila ang positibong aral at pagbabago na naibibigay nito sa kasalukuyan. Iguhit kung paano binago ng krisis na ito ang relasyon mo sa iyong pamilya. Ilahad ang iyong pagninilay o repleksyon tungkol sa tulang pinamagatang “Ang Aking Pamilya”. Isulat ang iyong sagot sa kahon sa ibaba. PANUTO UNANG LINGGO: BAGONG NORMAL SA TAHANAN PANUTO 7 4
  6. Ano ang mga bagay na nagbago sa iyong sarili simula ng magkaroon ng Covid-19 sa bansa? Mayroon bang mga gawain at bagay tungkol sa iyo na nananatili at hindi nagbago? Isulat ang iyong sagot sa nakalaang kahon. ANG MGA BAGAY NA NANANATITLI AT NAGBAGO SA AKING BUHAY Mga bagay na nanatili sa iyo Mga bagay na nanatili sa iyo Basahin at pagnilayan ang tulang ito. Ang aking Pamilya Tula ni Julie Ann F. Rosario Sa mundong ito, simula nang ako’y mabuhay, Ang mga magulang ko ang aking taga gabay. Sa mundong puno ng lungkot at problema, Hindi nila ko hinayaang mag-isa at walang kasama. Sa loob ng labing-anim na pagkabuhay ko sa mundo, Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko. Mula sa araw ng aking pagsilang, sila’y nasa tabi. Hindi nila ko hinayaan hanggang sa ako’y lumaki. Laking pasasalamat ko sa kanilang pag-aalaga Pagkat ako’y lumaki nang maayos at may kwenta. Kapag may problema, laging nariyan para umalala Dahil sa ako’y mahal at anak nila. Bilang isang anak, hindi man ako perpekto. Ayos lang dahil sila nama’y mahal ko. Hindi ko man ipakita ang pagmamahal na ito Alam kong nararamdaman ito ng kanilang puso. Salamat sa inyo, aking ama’t ina. Sa walang sawa niyong pagsuporta. Alay ko sa inyo ang matatanggap na medalya, Kapalit ng inyong maayos na pag-aaruga. UNANG LINGGO IKALAWANG LINGGO PANUTO 5 6
Publicidad